10. A MEGVÁLTÁS ÉLMÉNYE

10. A MEGVÁLTÁS ÉLMÉNYE

„És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” (Apostolok Cselekedetei 4:12) Mit szeretne kezdeményezni Isten minden ember … Continued

Read MoreLong right arrow

9. KRISZTUS ÉLETE, HALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA

„… Hallám, hogy minden teremtett lény, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben … Continued

Read MoreLong right arrow

8. A NAGY KÜZDELEM

„… Mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek.” (1Korinthus 4:9) Ki lesz a győztes a nagy küzdelem végén: Krisztus, vagy Sátán?Az egész világegyetem az Istenség, vagyis a Szentháromság … Continued

Read MoreLong right arrow

7. AZ EMBER TERMÉSZETE

„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” (2Korinthus 5:17) Isten nem a szavával hívta életre Ádámot, mint ahogy a többi élőlénnyel tette. … Continued

Read MoreLong right arrow

6. A TEREMTÉS

„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.” (1Mózes 1:1) „Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.”(Zsoltárok 33:6,9)Hogyan … Continued

Read MoreLong right arrow

5. A SZENTLÉLEK ISTEN

„És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem … Continued

Read MoreLong right arrow

4. A FIÚ ISTEN

És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. (János 1:14)Az angyal azt mondta … Continued

Read MoreLong right arrow

3. AZ ATYA ISTEN

„Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. Nemzedék nemzedéknek dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat. A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak … Continued

Read MoreLong right arrow

2. A SZENTHÁROMSÁG

„Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.” (Júdás könyve 20:21) … Continued

Read MoreLong right arrow

1. A Szentírás

„Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örö mömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!” (Jeremiás Könyve 15:16) Vannak, akik … Continued

Read MoreLong right arrow