Hetednapi Adventista Egyház | Román UnióMybiblepromow

Megújulás és reformáció

Az „Imában egyesülve” heti bejegyzése és imakérései

www.revivalandreformation.org

2020. július 24.

A legnagyobb áldás, mit kaphatunk

Onaolapo Ajibade

Olyan nigériai családba születtem, ahol az eredeti vallásunk az iszlám volt. Ahogy nőttem, édesapám azt szerette volna, ha kiváló iszlám tanuló lennék, miközben a nyugati oktatásból is profitálok. Így hétvégente iszlám iskolába jártam, hétköznap pedig egy keresztény általános iskolába. Nemsokára már elég verset megjegyeztem a Koránból ahhoz, hogy napi ötször imádkozhassak muzulmánként, és hűségesen be is tartottam ezeket az imaalkalmakat.

Szépen haladtam előre a tudományos karrieremben, majd végül felvettek a Ghánai Egyetemre, ahol agrártanulmányokat folytattam. Majd összeismerkedtem egy felekezetfüggetlen csoporttal, mely elvezetett Krisztushoz. Egy nap egy másik agrárhallgató, név szerint Daaku, egy hetednapi adventista fiú keresett meg, és beszélt nekem a Szentírás szerinti hetedik napi szombat igazságáról. Első reakcióként elkezdtem neki fejtegetni, hogy nem igazán számít, ki melyik napot tartja szentnek. Daaku nem vitatkozott velem, inkább visszament a szobájába, és két könyvecskét hozott nekem. Az egyik a vasárnap megtartását támadja, a másik pedig a hetedik napi szombat melletti bibliai érveket magyarázza el. Arra kért, hogy tárgyilagosan olvassam el mindkettőt. Miután áttanulmányoztam a könyveket, meggyőződtem arról, hogy a hetedik nap az igazi, amit meg kell szentelni.

Haladéktalanul beléptem az adventista hallgatók szövetségébe, mely a campuson gyűlt össze, és elkezdtem szombatot ünnepelni. Daaku ezután tovább tanulmányozta velem és két másik diákkal a Bibliát, míg 1977. augusztus 13-án mindhárman meg nem keresztelkedtünk. A keresztségem előtt elolvastam A nagy küzdelmet, és mély meggyőződés alakult ki bennem arról, hogy a legfontosabb feladatom az lehet, hogy megosszam ennek a könyvnek az üzenetét másokkal. De hogy csináljam? Csodás úton érkezett felelet a kérdésemre.

Akkoriban a BA-diploma megszerzéséhez azt az előfeltételt kellett teljesíteni, hogy megírok egy szabályos disszertációt, amihez azt kellett vizsgálnom, milyen hatással vannak a kálium különböző arányai és kombinációi a rizs fejlődésére. Sajnos a vezető tanárom által ajánlott káliumarányok túl magasak voltak, és így az összes rizspalánta elpusztult. Ami azt jelentette, hogy a nyári szünet alatt meg kellett ismételnem az egész kísérletet, viszont nem volt pénzem a projekt finanszírozására. Az agrártudományi kar egyik oktatója a helyzetemet látva megsajnált, és azt javasolta, hogy menjek el a vezető tanáromhoz, és kérjem meg, hogy találjon nekem egy hallgatói állást, amiből összegyűjthetem a szükséges összeget. Imádkoztam a dologért, és arra kértem Istent, hogy a szupervizorom utasítson vissza, ha Ő nem így akarja a problémát megoldani. Mikor elmentem hozzá, és előadtam a kérésemet, azt válaszolta: „Nem segíthetek önnek.” Még úgy is béke volt a lelkemben, hogy nem tudtam, az Úr hogy fogja megoldani a helyzetet, de bíztam abban, hogy meg fogja. Tele voltam kíváncsi várakozással, hogy lássam, miként szedi össze nekem a pénzt a Mindenható.

Mikor újra találkoztam a barátommal, Daakuval, felvetette, legyek részmunkaidős könyvevangélista, mint ő, és így megkereshetem a projekt finanszírozásához szükséges összeget. Megörültem az ötletnek, és úgy láttam, hogy ez a tökéletes válasz az imámra. Daakutól megkaptam a kiképzést hozzá, és hamarosan már munkába is álltam. A könyvevangélista munka bebizonyította, hogy ez az adventista üzenet továbbadásának érdekes és hatékony módja. Az, hogy a vezető tanárom elvétette a kémiai anyagok ajánlott arányát, ami aztán elpusztította a rizsnövénykéket, így lett áldásomra, és ezt Isten eszközként felhasználta, hogy megismertesse velem élethivatásomat. Ahogy az egyetemi programom végéhez közeledtem, úgy okoskodtam/gondolkodtam: „Kiképeztek arra, hogy mezőgazdászként élelmiszert állítsak elő. Ezt bármilyen vallású ember megteheti, de csakis az Úr maradék egyházának egyik tagja képes megosztani a hármas angyali üzenetet a nyomtatott oldalakon keresztül. Mivel ezt viszonylag csak kevesen csinálják, arra szentelem az életemet, hogy így osszam meg Isten igazságát másokkal.” Miután befejeztem az egyetemi tanulmányaimat, és letudtam az egyéves kötelező nemzeti ifjúsági szolgálatot mind Ghánában, mind Nigériában, könyveket kezdtem árulni teljes munkaidős könyvevangélistaként.

A rokonaimat nagyon összezavarta az eset. Miért döntene úgy egy diplomás ember, hogy könyvekkel fog házalni? Sajnos a kapcsolatunk megromlott a családtagjaimmal, de én ragaszkodtam a döntésemhez. Az évek alatt szolgáltam könyvevangélistaként, kiadóvezető-helyettesként, kiadóvezetőként, az Irodalmi Osztály Szemináriumának igazgatójaként, egyházterületi főkincstárnokként, egyházterületi elnökként, uniótitkárként és a Nyugat-közép-afrikai Divízió főtitkáraként, és végül ebből a pozícióból mentem nyugdíjba 2015-ben.

Visszatekintve csakis halleluját zenghetek azért, ahogy Isten elvezetett a kereszténységhez, a maradék egyház tagjává tett, és elhívott az evangélium szolgálatára. Csodálatos és szent utazás volt az Úrral. A legnagyobb áldás, amit csak valaki kaphat, és én megkaptam, hogy megismeri és másokkal is megosztja az igazságot ebben az összezavarodott és kaotikus világban.

A világegyház imakérései (2020. július 24–30.)

  • Imádkozzunk az Egyesült Államokért, Brazíliáért, Indiáért és Oroszországért, melyek ott vannak a COVID-19 által legsúlyosabban érintett országok listáján. Könyörögjünk mindenkiért, aki csak kórházba került, és/vagy haldoklik. Imádkozzunk azért, hogy Istenhez forduljanak.
  • „Kérlek benneteket, imádkozzatok az apukámért, hogy a Szentlélek munkálkodjon a szívében, és elfogadja Jézust Megváltójának.” (Amsarika S.)
  • Imádkozzunk a világszerte mentális problémákkal küzdő testvérekért (mint például depresszióval, bipoláris zavarral és más betegségekkel).
  • Imádkozzunk az adventista fenntartású Treasure Hunt („Kincsvadászat”) nevű turkálóért, ami egy orvosi rendelővel és egy előadótérrel együtt a leghíresebb országút, a történelmi 66-os út mellett található Chicagóban (az Egyesült Államokban). Kérjük Istent, hogy olyan embereket hozzon be ide, akiknek a legnagyobb szükségük van reményre és gyógyulásra, és árassza ki Lelkét az ott dolgozókra, felkészítve őket a szolgálatra.

100 nap ima teljes anyag:

100 nap ima

Közlemény a gyülekezetek újranyitásáról a vészhelyzet idején

Pontosan három hónappal az után, hogy a hatóságok felszólítására be kellett zárnia a gyülekezeteit, a Romániai Hetednapi Adventista Egyház örömmel jelenti be gyülekezeteinek az újranyitását. A beltérben tartott istentiszteletek áldásában részesülhetünk, viszont felelősségteljesen tiszteletben kell tartanunk a törvényes rendelkezéseket, ahogyan ezt már tettük eddig is mind a szükségállapot, mind pedig a vészhelyzet idején.
A hívők és a közegészségügy javát szem előtt tartva tettünk eleget a hatósági előírásoknak, aminek köszönhetően az adventista tagok között alacsony volt az új koronavírusos fertőzöttek száma.
A Belügyminisztérium és az Egészségügyi Minisztérium 2020. 06. 17-én kiadott rendelete értelmében a romániai az adventisták az elsők között, már pénteken, 2020. június 19-én, majd 20-án, szombaton is a gyülekezetekben imádhatják az Urat.
A gyülekezeti lelkészek illetve a bizottságok megszervezhetik tagjaiknak többrendbeli, különböző szériákra osztott istentiszteletek megtartását, hogy így a lehető legtöbben részt vehessenek az összejöveteleken. Továbbá, az érvényben levő rendelkezések tiszteletben tartásával a gyülekezeti terem mellett kihasználhatók a melléktermek illetve az udvar is, ha az időjárás is kedvező, s így audiovizuális eszközök segítségével még többen követhetik az istentiszteletet. Továbbra is javasoljuk, hogy a járványügyi kockázatot jelentő személyek maradjanak otthon, és a gyülekezet élő közvetítését követve tartsák a kapcsolatot a közösséggel.
Akinek hozzátartozója otthoni elkülönítésben van, vagy kapcsolatban volt koronavírussal fertőzött személlyel, kérjük, maradjon otthon.
Javasoljuk, hogy a vészhelyzet idején ne kerüljenek megszervezésre közösségi étkezések a gyülekezet épületében. Ami pedig az úrvacsorai istentiszteletet illeti, a lelkipásztorok rendelkezésére fogunk bocsátani egy közleményt az úrvacsora megszervezési módozataival kapcsolatosan.
Minekutána eltelt egy negyedév, mely idő alatt a testvéri közösségápolás leginkább csak interneten valósulhatott meg, örömmel hívjuk meg egyházunk tagjait és barátait közös Isten-imádatra, ám tegyük mindezt felelősséggel (lásd a függeléket), nem feledve, hogy még mindig egy olyan időszakot élünk át, amikor a közös együttlétek a koronavírussal való fertőzés és terjedés kockázatát hordozzák magukban.
A Jó Isten adjon számunkra bölcsességet, és teljesítse minden hívő számára a Zsolt 27:4 versében megfogalmazott imát: „Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.”

FÜGGELÉK


1. Rendelet az egyházi szertartások szabályairól:
– a templomokban az egyházi szertartások ideje alatt 4 négyzetméterenként legfeljebb egy személy tartózkodhat, a hívők közötti távolságnak legkevesebb 2 méternek kell lennie;
– az egyházi szertartásokon résztvevők száma nem korlátozott, viszont kötelező betartani az előző pontban előírt szabályokat;
– a templomba vagy az istentiszteleti terembe való belépés előtt kötelező a kézfertőtlenítés, a fertőtlenítőszerről az egyházaknak kell gondoskodniuk;
– a templomokban az egyházi szertartás ideje alatt kötelező az arcot és az orrot eltakaró maszk viselése;
– a bejáratnál az egyház képviselői megfigyeléssel kiszűrik a légúti bántalmak tüneteit (köhögés, tüsszögés, orrfolyás, láz) mutató híveket, és csak a tünetmentes személyeket engedik be;
– ki kell függeszteni jól látható helyre a higiéniai és biztonsági távolság betartására vonatkozó szabályokat;
– ahol erre van mód, külön útvonalat kell kijelölni az érkezésre és külön útvonalat a távozásra, és ezt jól látható jelzésekkel kell ellátni;
– azon gyülekezetek esetében, ahol továbbra is az udvaron zajlanak az istentiszteletek, a híveknek be kell tartaniuk az 1,5 méteres biztonsági távolságot;
– a templom vagy a gyülekezet udvarán tartott vallásos összejövetel nem számít nyilvános összejövetelnek.

2. Különleges egészségügyi rendelkezések:
– minden használat után kötelezően fertőtleníteni kell azokat az egyházi szertartásokon használt tárgyakat, amelyekkel a hívek érintkeznek (szószék, adományos kosár, könyv, mikrofon, stb.);
– négyóránként fertőtleníteni kell a hívek által gyakran megérintett felületeket (kilincs, karfa, szék, stb.);
– mellőzni kell a kézfogást.