Hetednapi Adventista Egyház | Román Unió100naposima
Mybiblepromow

Közlemény a gyülekezetek újranyitásáról a vészhelyzet idején

Pontosan három hónappal az után, hogy a hatóságok felszólítására be kellett zárnia a gyülekezeteit, a Romániai Hetednapi Adventista Egyház örömmel jelenti be gyülekezeteinek az újranyitását. A beltérben tartott istentiszteletek áldásában részesülhetünk, viszont felelősségteljesen tiszteletben kell tartanunk a törvényes rendelkezéseket, ahogyan ezt már tettük eddig is mind a szükségállapot, mind pedig a vészhelyzet idején.
A hívők és a közegészségügy javát szem előtt tartva tettünk eleget a hatósági előírásoknak, aminek köszönhetően az adventista tagok között alacsony volt az új koronavírusos fertőzöttek száma.
A Belügyminisztérium és az Egészségügyi Minisztérium 2020. 06. 17-én kiadott rendelete értelmében a romániai az adventisták az elsők között, már pénteken, 2020. június 19-én, majd 20-án, szombaton is a gyülekezetekben imádhatják az Urat.
A gyülekezeti lelkészek illetve a bizottságok megszervezhetik tagjaiknak többrendbeli, különböző szériákra osztott istentiszteletek megtartását, hogy így a lehető legtöbben részt vehessenek az összejöveteleken. Továbbá, az érvényben levő rendelkezések tiszteletben tartásával a gyülekezeti terem mellett kihasználhatók a melléktermek illetve az udvar is, ha az időjárás is kedvező, s így audiovizuális eszközök segítségével még többen követhetik az istentiszteletet. Továbbra is javasoljuk, hogy a járványügyi kockázatot jelentő személyek maradjanak otthon, és a gyülekezet élő közvetítését követve tartsák a kapcsolatot a közösséggel.
Akinek hozzátartozója otthoni elkülönítésben van, vagy kapcsolatban volt koronavírussal fertőzött személlyel, kérjük, maradjon otthon.
Javasoljuk, hogy a vészhelyzet idején ne kerüljenek megszervezésre közösségi étkezések a gyülekezet épületében. Ami pedig az úrvacsorai istentiszteletet illeti, a lelkipásztorok rendelkezésére fogunk bocsátani egy közleményt az úrvacsora megszervezési módozataival kapcsolatosan.
Minekutána eltelt egy negyedév, mely idő alatt a testvéri közösségápolás leginkább csak interneten valósulhatott meg, örömmel hívjuk meg egyházunk tagjait és barátait közös Isten-imádatra, ám tegyük mindezt felelősséggel (lásd a függeléket), nem feledve, hogy még mindig egy olyan időszakot élünk át, amikor a közös együttlétek a koronavírussal való fertőzés és terjedés kockázatát hordozzák magukban.
A Jó Isten adjon számunkra bölcsességet, és teljesítse minden hívő számára a Zsolt 27:4 versében megfogalmazott imát: „Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.”

FÜGGELÉK


1. Rendelet az egyházi szertartások szabályairól:
– a templomokban az egyházi szertartások ideje alatt 4 négyzetméterenként legfeljebb egy személy tartózkodhat, a hívők közötti távolságnak legkevesebb 2 méternek kell lennie;
– az egyházi szertartásokon résztvevők száma nem korlátozott, viszont kötelező betartani az előző pontban előírt szabályokat;
– a templomba vagy az istentiszteleti terembe való belépés előtt kötelező a kézfertőtlenítés, a fertőtlenítőszerről az egyházaknak kell gondoskodniuk;
– a templomokban az egyházi szertartás ideje alatt kötelező az arcot és az orrot eltakaró maszk viselése;
– a bejáratnál az egyház képviselői megfigyeléssel kiszűrik a légúti bántalmak tüneteit (köhögés, tüsszögés, orrfolyás, láz) mutató híveket, és csak a tünetmentes személyeket engedik be;
– ki kell függeszteni jól látható helyre a higiéniai és biztonsági távolság betartására vonatkozó szabályokat;
– ahol erre van mód, külön útvonalat kell kijelölni az érkezésre és külön útvonalat a távozásra, és ezt jól látható jelzésekkel kell ellátni;
– azon gyülekezetek esetében, ahol továbbra is az udvaron zajlanak az istentiszteletek, a híveknek be kell tartaniuk az 1,5 méteres biztonsági távolságot;
– a templom vagy a gyülekezet udvarán tartott vallásos összejövetel nem számít nyilvános összejövetelnek.

2. Különleges egészségügyi rendelkezések:
– minden használat után kötelezően fertőtleníteni kell azokat az egyházi szertartásokon használt tárgyakat, amelyekkel a hívek érintkeznek (szószék, adományos kosár, könyv, mikrofon, stb.);
– négyóránként fertőtleníteni kell a hívek által gyakran megérintett felületeket (kilincs, karfa, szék, stb.);
– mellőzni kell a kézfogást.

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”

100 napos ima – 14. hét

2020. június 26. – július 4.

100. napi imacélok, 2020. július 4. (szombat)

Elmegyek… a vég idejéig

„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamariában és a földnek mind végső határáig.” (Apostolok cselekedetei 1:8)

„Hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Máté 28:18–20)

„Parancsot kaptunk, hogy mint Jézus Krisztus hírnökei induljunk el tanítani, oktassunk férfiakat és nőket, hívjuk fel a figyelmüket az élet Igéjére. És nekünk is szól Krisztus állandó jelenlétének biztos ígérete. Bármilyen nehézségekkel kell is megküzdenünk, bármilyen próbákat kell elszenvednünk, a kegyelmes ígéret így szól: »Ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.«” (Evangelizáció, 15. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Krisztus arra hívta el a népét, hogy a föld végső határáig ossza meg az evangéliumot, míg hamarosan el nem jön a világ vége a második eljövetelekor. Semmi miatt nem kell aggódnunk, miközben ezt a munkát végezzük. Hisz mindent Ő irányít! A Lelke is velünk van, hogy vezessen és megerősítsen! Mennyire csodálatos már, hogy van egy Jézusunk, az univerzum legnagyobb misszionáriusa, aki velünk van… a vég idejéig és még azután is!

Ahogy végighaladtál a 100 napos imaalkalmon, ahogy te és a családod személyes megújulást élt át, nem hagyhatod kihűlni az Úrért égő tüzet magadban, hanem használd fel proaktív, önzetlen, elszánt, szeretetteljes misszionáriusi munkára. Ezáltal nemcsak további megújulást kapsz, hanem lelkeket is megnyersz majd Jézusnak, és kiteljesedik az életed.

Szeretnéd meglépni Jézussal együtt és Jézusért ezt a következő lépcsőfokot? Szeretnél elköteleződni az érte végzett, élethosszig tartó missziós szolgálatra, bárhol vagy most, és bárhová is hív téged? Rábízod magad a kegyelmére, hogy elég lesz minden előtted álló kihíváshoz? Elhatározod ma, hogy több leszel annál, mint aki csupán eljár az imaházba, és inkább egy világot bejáró személlyé válsz: valakivé, aki elmegy a világba, hogy a Megváltóval elérjen a lelkekhez?

Isten áldjon meg, miközben vele haladsz előre a világ végső határáig, az idők végezetéig!

Maranatha!

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Gyülekezetalapításba fogtunk Oszaka térségében, Japánban. Egy évvel később még mindig senki nem jött el az istentiszteletre vagy a bibliaórákra. Úgy döntöttünk, mi is becsatlakozunk a 100 napos imaalkalomba, és májusban külön böjtölünk és imádkozunk a Szentlélekért. Szinte azonnal az Úr által egy párba botlottunk egy szupermarketben, akik imaházat akartak találni maguknak, és keresték Istent. Rögtön szerették volna tanulmányozni az Igét. A járvány miatt épp nem dolgoztak, így minden nap tanultuk a Szentírást, és részt vettek az istentiszteleteken is. Az egyik szomszédunk is elkezdett járni gyülekezetbe. Szóval így dupláztuk meg a megjelentek számát szombatonként, és most egy kis gyülekezet növekszik nálunk. Dicsőség érte Istennek!” (Sheri A.)
 • „A 100 napos imaközösség részeseként megfogadtam, hogy minden nap imádkozom a területemért. Isten ajtót nyitott előttem, és bibliaórákat adtam egy fiatal párnak. Ők már készen állnak megkeresztelkedni, mihelyst feloldják a korlátozásokat. Amint hozzáfogtam a bibliatanulmányozáshoz ezzel a párral, egy másik nő, egy muzulmán üzletember felesége is bibliaórákat kért tőlem a 18 éves fiával. Aztán a srác elhívta az unokatestvérét, és a lány csatlakozott hozzánk, aki mára már alig várja, hogy megkereszteljen a miatt a sorsfordító igazság miatt, amit hallott. Így munkálkodik az Úr!” (N. S.)
 • „A teljes tagbevonás elkezdődésétől nehézséget jelentett nekünk kis csoportokat elindítani Kinshasa, a kongói főváros egyes kerületeiben. A járvány kirobbanása rákényszerített minket a nagy gyülekezetek bezárására, és lehetővé tette a kis, családi gyülekezetek megnyitását. Mostanáig több mint 200 családi gyülekezetünk alakult meg – még olyan környéken is, ahol azelőtt nem volt adventista jelenlétünk. Ezek a kis közösségek bekapcsolódtak az evangelizációba, és már 82 lelket vezettek az Úrhoz. A 100 napos imaalkalom megszilárdította a kapcsolatokat és a lelki növekedést ezekben a gyülekezetekben.” (Nyugat-kongói Uniómisszió)
 • „Áldom az Urat, hogy a 100 napos imaközösség folyamán utat nyitott nekünk egy kis csoport elindítása előtt otthon a szomszédainkkal, és ők most ismerkednek Jézussal. Az ADRA-n keresztül továbbra is tudunk segíteni egészségügyi szolgáltatásokkal a Kolumbiában levő venezuelai bevándorló lakosságnak.” (Viviana H.)
 • Dicsérjük Istent a százszámra beérkezett hálaadó jelentésekért, amiket kaptunk! A Mindenható valóban áldássá változtatta ezt a járványt a világon mindenütt, ahogy népe megalázza magát és imádkozik!

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a megújulás folytatódásáért a vég idejéig tartó hűséges munka révén. Imádkozzunk a korai és késői eső kiáradásáért, hogy a munka befejeződhessen.
 • Imádkozzunk az egyházi missziómunkáért a frontvonalakban és a nehezen elérhető helyeken a világon mindenfelé, mint például a 10/40-es ablakban, Észak-Koreában vagy a Közel-Keleten stb.
 • Imádkozzunk az összes el nem mondott és meg nem említett imakérésért, amit hozzánk küldtek be.
 • Imádkozzunk Jézus Krisztus közeli visszatéréséért!

A 100 napos imaalkalom ezzel véget ért… hogyan tovább?

Meg szeretnénk köszönni a testvérek és testvérnők tízezreinek a részvételét a 100 napos imaközösségben mindenhonnan a világon! Köszönjük az imákat, köszönjük, hogy nem hagytátok, hogy a járvány elgyengítsen titeket, hanem ehelyett Jézusban bíztatok, és még arra is elköteleztétek magatokat, hogy áldására legyetek másoknak ebben a példa nélküli időszakban. Dicsőítjük Istent a hálaadó beszámolók százaiért, amiket kaptunk! De arra bátorítunk, hogy ne adjátok fel, ha még nem látjátok a feleletet egy bizonyos kérésre. Tartsatok ki és legyen hitetek! Az Úr be fogja váltani az ígéretét, ahogy és amikor a legjobbnak látja.

Az örökkévalóság fogja feltárni a folyamatos imáitok teljes eredményét, és Isten kegyelméből folytatja majd a beteljesítésüket.

Lehet, hogy a 100 napos imaalkalom kezdeményezése most befejeződött, de az imának közel sincs vége! Az Istentől jövő megújulás és reformáció mindig elérhető marad! Jézus megmondta, hogy szakadatlanul kérjünk többet a Szentlélekből (Lukács 11:13); az ima a lélek lélegzetvétele (Prayer, 12. o.), Krisztus és az Igéje az élet kenyere (János 6:35), és hogy még sokan vannak a környezetünkben, akiknek bizonyságot tehetünk! A lelki élet minden alkotóelemére napi szinten szükség van a növekedéshez a Krisztushoz való hasonlóságban.

A Revival & Reformation csapataként szeretnénk segíteni nektek a további utatokon. Ezért néhány teljesen ingyenes eseményt és anyagot mutatunk, amikhez már most is hozzáférhettek, és amikre feliratkozhattok:

 • Imában egyesülve (angolul)
  • Ez a 100 napos imaalkalom folytatása. Hetente egyszer erőteljes, gondolatébresztő áhítatokat fogokt kapni a világegyház imakéréseivel, hálaadó beszámolókkal és új anyagokkal a Revival and Reformation honlapjáról.
 • „Elmegyek” – A világegyház 2020–2025-ös stratégiai tervének előkészítése
  • 2020. július 3–4.
 • A 2021-es 10 napos imádság
  • 2021. január 6–16.
 • A lelki források növekvő könyvtára
  • Itt egy folyton gyarapodó, ingyenes könyvtár van, ahol imádsággal, bibliatanulmányozással, bizonyságtevéssel, a bűn legyőzésével és kihívásokkal, lelki gyógyulással, áhítatokkal stb. kapcsolatos lelki anyagokat találtok (angolul). https://www.revivalandreformation.org/resources

„Tudjuk, mi lesz a történet vége”

Mark Finley

Amiért nem kell valaha is félelemben, aggódással és szorongással élnünk, annak az egyik legfőbb ok, hogy tudjuk, mi lesz a történet vége. Tudjuk, hogy nem a betegség, hanem majd Krisztus mondja ki az utolsó szót. Tudjuk, hogy nem fog minden életet elpusztítani a koronavírus vagy bármilyen más vírus, természeti katasztrófa, csapás vagy nukleáris háború a Föld nevű bolygón. Jézus megígérte a visszajövetelét, és ez az ígéret a mienk. Látjuk az éhínségeket. Látjuk a földrengéseket. Látjuk a nemzetek szenvedését. Látjuk egy lehetséges nukleáris háború kialakulását. Látjuk egy nukleáris katasztrófa lehetőségét. Látjuk az klímaváltozást. Látjuk, ahogy betegségek elveszik ezrek életét.

Látjuk mindezeket, de van reménységünk, ami lehetővé teszi, hogy boldoguljunk az élet legkeményebb időszakaiban. Ez a bizonyosság nagy segítségünkre van, mivel olvastuk a Biblia utolsó fejezeteit. Tudjuk, mi lesz a történet vége. Jelenések könyve 21. fejezet 4–5. versében János ezt írja: „Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyiszéken ült: Ímé, mindent újjá teszek. És mondta nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.”

Pál apostollal együtt várjuk „ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését” (Titusz 2:13).

Adventisták vagyunk, és nem feledkeztünk meg az örökségünkről. Krisztus nemsokára újra visszajön. Ha valaha is elveszítjük Jézus visszatérésének látását, a reményünket is elveszítjük. Adventisták vagyunk. Távolabbra tekintünk, arra, ami ezután lesz. Ma a holnapra nézünk. A betegség mögött az egészségre tekintünk. Túllátunk a levegőben terjedő ragályon, egészen a tiszta levegőig, amiben többé már nem lesz ragályos betegség.

Az egyre nagyobb és nagyobb természeti csapásokban, politikai zűrzavarban, gazdasági bizonytalanságban és dühöngő betegségekben Urunk érkezésének jeleit látjuk. Noha nem Isten okozza ezeket a szörnyűségeket, de neki célja van azzal, hogy megengedi őket. Arra hív, hogy teljesen, egészen ráhagyatkozzunk. Hív, hogy boruljunk le előtte. Mélyebb imaéletre és egy gazdagabb bibliatanulmányozás megtapasztalására hív bennünket. Felfedi előttünk, hogy semmi sem biztos a világunkban. Krisztus a mi bizonyosságunk. Ő a biztonságunk. Ő a Megváltónk, Üdvözítőnk, Szabadítónk és érkező Királyunk.

Mit tesz a vírus, mikor látjuk, milyen sebesen terjed? Az érzékeinket szólítja meg.

De a világunk nem minden. Jézus hozzád és hozzám is szól. Az életünk sérülékeny. Mindannyian ebben a törékeny, földi testben élünk. De ezen túlmenően valami sokkal jobb közeledik felénk: és ez Krisztus dicsősége. Van valami, ami túlmutat ezen az életen: és az Jézus Krisztus. Engedd, hogy betöltse a szívedet, elvegye a félelmeidet, megerősítsen az elhatározásodban, és felkészítsen a közeli visszatérésére.

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Gondoltál már arra, micsoda hihetetlen reménységünk van adventista hívőként? Látod, hogy a világon mindaddig semmi sem nyomhat el minket, míg a tekintetünket Krisztusra és az ígéreteire szegezzük? Úgy fogod megélni a járványos időszakot, hogy minden nap teljes bizonyosságod lesz az örök öröm, boldogság és béke nagyszerű isteni ígéretében?

GYAKORLATI KIHÍVÁS:

Ma szánj rá időt, hogy megtaláld a Bibliában a második eljövetel nagyszerű reménységére mutató összes Igét és az új éggel és új földdel kapcsolatos ígéreteket. Néhány verset tanulj meg kívülről, és Isten feléd irányuló jósága és szeretete valóságossága töltse be a napjaidat reménnyel, örömmel és Jézusba vetett bizonyossággal.

„És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, ahogy a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről, annál jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit és a Sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang csendül fel a dicsőítés kórusában. »Minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben és minden, ami ezekben van, ezt mondja: A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké.« (Jelenések 5:13) A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek – a legparányibb atomtól a leghatalmasabb csillagig – tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.” (A nagy küzdelem, 678. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlások erre a hétre:


Teljes anyag:

100 nap ima