Lelki Wellness anyagok

Útmutató csoportos beszélgetéshez, kapcsolatfelvételhez a témakörrel kapcsolatosan.

A sorozat társadalmi háttere:

A pandémia és más gazdasági, szociális és egyéb területeket érintő változások elsősorban az emberek lelki egészségét veszélyeztetik. Sokak lelki ereje fogy és nem tudják hova fordulhatnának segítségért.

A lelki erő döntő tényező az ember életében és ha ezen a területen valaki megtapasztalja Isten hatalmát, gyakorlati segítségét, akkor az nyitottságot eredményez a Biblia többi igazsága felé is. Az evangélium és a gyülekezet közössége kis csoportok által elsősorban ezen a területen hivatott békességet, felüdülést és lelki erőt közvetíteni.

A sorozat célja:

A Biblia nem csak elméleti igazságokat, hanem a gyakorlati életre közvetlenül hatást gyakorló útmutatást is tartalmaz. A témakörök hétköznapi jelentősége a kiindulópont. Ezeken keresztül mutatjuk be bibliai és hétköznapi példák által az evangélium erejét, aktualitását.

Beszélgetésvezetés alapelvei:

Érdemes a következő egyszerű alapelvekre figyelni:

 1. A sikeres beszélgetés alapja, hogy alapvetően szeretjük az embereket és érdekel bennünket véleményük, kérdésük és javaslatuk.
 2. Mielőtt a témára rátérünk kedvesen érdeklődünk az résztvevők iránt, hogy vannak és van-e valami kérdésük, gondolatuk, ami közrejátszott abban, hogy bekapcsolódnak a beszélgetésbe.
 3. Mindenkinek igyekszünk szót adni és kedvesen irányítjuk a beszélgetés menetét úgy, hogy senki sem beszél túl hosszan.
 4. A körbeszélgetésben egyvalaki elkezdi a kérdés megválaszolását és jobbra vagy balra megyünk tovább.

Témakörök és lehetséges kérdések

1. Vitaminkúra a léleknek

„legyen jó dolgod amilyen jó dolga van a te lelkednek”. (3. János 2) A lelki egészség mindannyiunknak fontos, szeretünk örülni, a benső béke és kiegyensúlyozottság alapvető igény a hétköznapokban is.

 1. Ha lelki egészségről, erőforrásról van szó, te mire gondolsz, mi az, ami neked leginkább erőt ad?
 2. Mik az életnek azon területei, ahol szerinted több támogatásra, erőre lenne szükség? Mi ingatja meg leginkább a lelki egészséget?
 3. Miért nehéz időnként nyitottnak lenni új megoldások felé?
 4. A Biblia a kapcsolatok kézikönyve. Hogyan válhat az Istennel vagy másokkal való kapcsolatók erőforrássá?

2. Bölcsesség

A tudás hatalmas eredményeket ért el, világunkban mégis növekednek a kihívások, próbák.

 1. Szerinted a bölcsesség hogyan tudná pozitívan megváltoztatni a világot? Miben mutatkozna meg? Hol találkoztál igazán bölcs emberrel és miben mutatkozott meg a bölcsessége?
  1. „Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.” Példa 8,10-11.
   Nekem mi jut erről a Bibliaszövegről eszedbe?
  2. A bölcsesség jellemzői:
   • Nyitottság
   • Érzelmek helyes kezelése
   • Ön-kritikus és kritikus gondolkodás (nem hisz el könnyen mindent)
   • Nem akar mindent kontrollálni, hisz úgysem tudja
   • A jövőbe tekintés, előrelátás
   • Egészséges értékrendszer
  3. Szerinted melyik a legkönnyebb és melyik jelenti számodra a legnagyobb kihívást?
  4. Hogyan nyerhetünk bölcsességet a hit, az Istennel való kapcsolat által?

3. Elengedés művészete

Ez a témakör igen komolyan érinti a személyes életét az embernek, óvatosan kell róla beszélgetni. Életünk szerves része az, hogy valami jön és valamit el kell engedni.

 1. Ti hogyan élitek meg ezeket a változásokat? Mi az, ami könnyen megy és mi esik nehezetekre?
 2. A mi életünk állandóan változik, Isten ezzel szemben állandó. Hogyan hat rád az Ő állandósága és bátorító jelenléte? „De én mindenkor veled vagyok, Te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és aztán dicsőségedbe veszel föl engem. Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. És ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem Te vagy, óh Isten, mindörökké.” (Zsoltár 73,23-26. v.)
 3. Az elengedés lépései:
  • A helyzet tudatosítása, megfogalmazása. Nem csak érzéseink vannak, hanem megpróbálunk felülemelkedni a dolgokon.
  • Emlékeztetni magunkat arra, hogy az elengedés rajtunk múlik, döntést igényel. Erre Istentől kaptunk képességet és lehetőséget is.
  • A szándékunk tudatosítása – elhatározás nélkül nincs elengedés
  • Az első lépés megtétele, elindulás
 4. Milyen sikerélményeid voltak és mi ezek közül a legnehezebb számodra?

4. A lelket gyógyító érintés


Amint egy gyermek számára a biztonság forrása az anya közelsége, ölelése, úgy a felnőtt
is gyakran vágyódik lelkében bizonyosságra, nyugalomra, biztonságra. Augusztinus
találóan fogalmazza meg ezt a vágyódást: „Nyugtalan a lelkünk mindaddig, amíg
nyugalmat nem talál Benned óh Isten.”
a. Volt-e olyan élethelyzetet, amikor igazán közel érezted magad Istenhez és ez a
közelség békességgel töltött el?
b. Különböző módon kerülhetünk közel Istenhez, mivel személyiségünk,
élethelyzetünk is különbözik. Te milyen módon tapasztalod meg leginkább Isten
közelségét?
i. Természetben
ii. Emberi kapcsolatok által
iii. Szükségem van az elcsendesedésre, egyedüllétre
iv. Az egyszerűségben, lemondás által
v. Ha valamit jót tehetek másokért, értelmes tevékenység által
vi. A felemelő istentisztelet, közös éneklés és ima által
c. Jelenlegi helyzetedben, ha egy kívánságod lehetne, mi lenne az a lelki béke terén?

5. A lélek csontkovácsa


A csontkovács beavatkozása jó esetben azt végzi el, amit az ember önmagán nem tud
megtenni: helyre teszi, ami elmozdult. A fizikai egészség terén talán ez sokkal könnyebb,
mint a lelki élet terén. Ha életünkben valami nincs rendben, ha az irány nem stimmel,
vagy ha értékrendszerünk kisiklott, szükségünk van egy lelki csontkovácsra, aki kiigazít,
helyretesz, rendbe hoz dolgokat.
a. Hogyan viszonyulsz hozzá, ha valaki megalapozottan és segítő szándékkal új
irány akar mutatni az életedben? Miért olyan nehéz időnként elfogadni akár a
bölcs tanácsot is?
b. Szerinted mekkora krízis kell ahhoz, hogy az ember nyitott legyen és el tudja
fogadni Isten iránymutatását az általunk kényesnek érzett területeken is?
Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a
szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a
gondolatokat és a szívnek indulatait. Heb 4:12.
c. Hogyan bontakozhat ki Isten szava az életemben formáló erőként? Időnként nem
egyszerű a Biblia üzenetét a hétköznapokra értelmezni. Hogyan válhat valaki
számára egyértelmű üzenetté amit a Biblia mond?

6. Kötődés pozitív mellékhatásokkal


„Ha messzire akarsz érni, menj együtt másokkal.” (afrikai közmondás)
A másokkal való kapcsolat alapvetően meghatározza életünket. Időnként áldás, máskor
inkább átok.
a. Milyen pozitív élményeid voltak a jó közösségi élettel, összefogással
kapcsolatban?
b. Szerinted miért van az, hogy egyre inkább az egyéni teljesítmény, státusz számít
és egyre kevesebbet tesz az ember egy tartós, megbízható közösség kialakításáért?
c. Jézus a közösségi élet terén négyféle közösségi típust mutatott be:
i. A tömeg: közösséget képezni sok más személlyel együtt
ii. A csoport: maximum 12 fős áttekinthető közösség jó légkörrel, tartós
kapcsolatokkal
iii. 3 fővel együtt: bizalmi kapcsolat különösen a krízisek alkalmával
iv. Páros szolgálat: speciális alkalmakkor valaki mással együtt dolgozni
fontos feladatokon
d. Melyik áll hozzád a legközelebb és miért?

7. Kapcsolatklinika


Mindannyian kapcsolataink végterméke vagyunk. Emberi kapcsolataink alapvetően
meghatározzák életérzésünket és életminőségünket.
a. Számodra mi tűnt eddig a legjobb stratégiának, hogyan próbáltad helyrehozni a
múltban az elromlott kapcsolatokat?
b. A harag automatikusan jelentkezik, ha valaki megbánt. Hogyan lehet a haragot
szerinted kordában tartani, legyőzni? „
Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti
haragotokon.” Efézus 4:26.
c. A gyülekezet Isten terve szerint kapcsolatklinikaként kellene, hogy működjön.
Szerinted hogyan tudná legjobban betölteni ezt a küldetését?

8. Korlátok között, de mégis szabadon


A remény fantasztikus erőt ad és nagyszerű tulajdonságokkal rendelkezik:

 • bátorságot ad
 • bizonyosságot közvetít
 • életörömöt szerez

jelentős szerepet játszik az egészségünk alakulásában is.
Dr. Lopez Shane szerint a remény a jövő számára rendelkezésre álló erőt és
elképzeléseket jelenti. A reményt a jóléthez vezető ösvényként, a boldogság
mértékegységeként jellemzi.

Számodra mi a legfőbb forrása a reménynek? Hogyan sikerül szert tenned rá, ha a
kilátások nem valami rózsásak?

A hit és a remény közvetlen kapcsolatban vannak egymással.
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való
meggyőződés.“ Zsidók 11,1.
Szerinted hogyan alakulhat ki ez a meggyőződés, mi segít annak erősítésében?

A remény tanulható. Mennyire van szükséged ezen a téren növekedésre?