Észak-Erdélyi Konferencia választás 2021

Imával zárult az Észak-Erdélyi Konferencia Választói Közgyűlésének kilencedik ülése!

Az Észak-Erdélyi Konferencia Végrehajtó Bizottsága

Végrehajtó bizottság:

Helyi bizottság: Ștefan Tomoiagă, Szász Károly-Zsolt, Feier Alin Ioan, Pálffi Miklós, Dorgo Adrian.

Lelkészek: Asanache Romeo, Ilie Cristea, Anca Beniamin, Dorgo Cristian, Farkas Győző, Kovács Árpád.

Laikusok: Turturică Sergiu, Laver Mihai, Soós Károly, Vraja Radu

Megválasztották az Észak-Erdélyi Konferencia Osztályainak igazgatóit!

Pálffi Miklós lelkészt választották a szombatiskola és a személyes szolgálat Osztály igazgatójává.

Dorgo Adrian lelkészt választották meg az Ifjúsági és Gyermekszolgálat Osztály igazgatójának.

Romeo Asanache lelkészt választották az oktatási Osztály igazgatójává.

Ilie Cristea lelkészt választották meg a Családsegítő Osztály igazgatójává.

Dorgo Cristian lelkészt választották a Kommunikációs Osztály igazgatójává.

Beniamin Anca lelkészt választották a vallásszabadság és a közkapcsolatok Osztályigazgatójává.

Sergiu Turturică orvost újraválasztották az Egészségügyi és Mérsékelési Osztály igazgatójává.

Farkas Győző lelkészt választották meg az Etnikai Csoportok Osztályának igazgatójává.

Az Észak-Erdélyi Egyházterület kincstárnoka meglett választva!

16:42 – Feier Ioan-Alin lelkipásztor újra lett választva, mint az Észak-Erdélyi Egyházterület Kincstárnoka. Isten áldja meg!

1982-ben született Szászrégenben, a “Maranatha” Líceumban végzett és majd a Cernican levő Adventista Egyetemen. A Spiru Haret Egyetem Pénzügyi-Banki Karán is végzett.

Rozália és Máramarossziget helységekben szolgált. A slujit la Rozavlea și Sighetu Marmației. 2014-től kezdve lett a Konferencia Kincstárnoka.

Ana-Maria a felesége és két gyermekük van: Ecaterina Noa és Marc Dominic.

Az Észak-Erdélyi Egyházterület Titkára meglett választva!

16.36 – Szász Károly-Zsolt lelkipásztor újra lett választva, mint az Észak-Erdélyi Egyházterület Titkára. Előzőleg a Nagykároly körzetben szolgált (2001-2002), Tordán (2003-2010) és Vajda Kamaráson (2010-2017), mint Kommunikációs Osztály igazgatója (2014-2017) és az Ifjúsági Osztály igazgatóhelyettese (2006-2010, 2014-2017). Irma a felesége és 4 gyermekük van: Gergő-Márk, Káleb-Zsolt, Hadassa-Réka és Áron Zalán. Isten áldja meg!

Az Észak-Erdélyi Egyházterület meglett választva

15:41 – Ștefan Tomoiagă lelkipásztor meglett választva, mint az Észak-Erdélyi Egyházterület Elnöke. Előzőleg is szolgált, mint az Észak-Erdélyi Egyházterület Elnöke 2013 – 2014 között és Titkárként 2009 – 2013 között. Felesége Adina és 2 gyermekük van: Elis és Ameline. Isten áldja meg!

ADRA Románia bemutatása

Robert Georgescu lelkipásztor, Igazgató, bemutatja az ADRA Románia által támogatott projekteket és az ADRA Észak-Erdélyi jelentését.

A jelentés tárgyalás alatt áll.

A jelentés meg lett szavazva.

Adventista Médiaközpont bemutatása

Cătălin Bărbulescu lelkipásztor bemutatja az Adventista Médiaközpontot.

Adventus Egyetem bemutatása

Emanuel Salagean lelkipásztor, bemutatja az Adventus Egyetem oktatási kínálatát.

A szervező bizottság jelentése

14:15 – A szervező bizottság felsorolja a kinevezési és akkreditációs bizottságokat.

14:18 – Megszavazták a jelölőbizottság listáját!

14:20 – Megszavazták az Akkreditációs Bizottság listáját!

A kincstárnok jelentése

12:52 – Feier Alin Ioan lelkipásztor, az Észak-Erdélyi Konferencia Kincstárnoka bemutatja a tevékenységi jelentését.

A jelentés tárgyalás alatt áll.

A jelentés meg lett szavazva.


A titkár jelentése

11:47 – Szász Károly-Zsolt lelkipásztor, az Észak-Erdélyi Konferencia Titkára bemutatja a tevékenységi jelentését.

A jelentés tárgyalás alatt áll.

A jelentés meg lett szavazva.

Adminisztratív gyűlés folytatása

11:06 – A Választott Közgyűlés Elnökségének létrehozása.

11:08 – A Szervező Bizottság megválasztásának eljárásának kezdete.

11:43 – A Szervező Bizottság megszavazásra került.

Az Észak-Erdélyi Konferencia elnökének jelentése.

10:45 – Pașca Josif lelkipásztor, az Észak-Erdélyi Konferencia elnöke bemutatja a tevékenységi jelentését.

A jelentés tárgyalás alatt áll.

A jelentés meg lett szavazva.

Az első adminisztratív gyűlés.

10:22 – Az első adminisztratív gyűlést Pașca Josif, az Észak-Erdélyi Konferencia elnöke kezdi meg.

10:23 – Megkezdődnek lett nyilvánítva a IX. Észak-Erdélyi Konferencia választás, mivel megvan a kellő számú személy.

10:24 – Bemutatják a választás menetét és megszavazzák.

10:30 – Felolvassák a Választás menetét. Megválasztják kinevező bizottságot és megszavazzák.

Az Észak-Erdélyi Konferencia választás kezdete

9:23 – A IX. Észak-Erdélyi Konferencia választás kezdetén a „Nagy Isten, mi dicsérünk” énekszám hangzott el.

Aurel Neațu lelkész, Romániai Unió Elnöke szólja Isten Igéjét az Ő Szent Írásából.

Az elhangzott Ige megtalálható Filippi 1,3-5 verseibe: “Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben, mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén, mivelhogy résztvettetek az evangyéliom ügyében az első naptól fogva mind ez ideig;”

Bármit teszünk vagy bármiben vagyunk, Jézus Krisztus kell kitűnjön!

Elhangzottak imák, amelyben a Szentlélek jelenlétét, segítségét és vezetését kérték!

Ezután pedig kijelentések hangzottak el az esemény jó lefolyása érdekében.