100 napos ima – 8. hét

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”

2020. május 15–21.

„Isten átformáló szeretete”

Derek Morris

„Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.” (Jeremiás 31:3)

Mary Ann Roberts keresztény otthonban nőtt fel, de fiatalként nem kötelezte el magát személyesen is Jézus mint Megváltója és Ura mellett. Főiskola után férjhez ment, a férje beállt a seregbe, és Európába költöztek. Ott Mary Ann minden kapcsolatot megszakított az egyházzal, és akkoriban úgy jellemezte magát, mint partiállatot.

1983-ban eljutott a mélypontig. Egy egész hétvégén át tartó ivászaton annyira lerészegedett, hogy képtelen volt elmenni egy családi találkozóra. Ekkor döntötte el, hogy megkéri Istent, jöjjön vissza az életébe. Lelki szemével élénken látta maga előtt a gödör legalján, ahogy a szerető Atya szalad az úton lefelé, hogy tékozló gyermekével találkozzon. Mary Ann tudta, hogy ez a gyermek ő maga.

Felismerte, hogy radikális változtatásra van szüksége az életvitelében, ezért írt egy keresztény lelkésznek, és elmondta neki: elkötelezte magát, hogy Jézus követője lesz. A lelkész felesége átlátta, milyen nehéz lesz az átállás, és támogatása jeleként egy éven át minden egyes reggel fölhívta a lányt telefonon, hogy imádkozzanak.

Bár Mary Ann elkezdett járni egy keresztény gyülekezetbe, és életének élő része lett az Úr, mégis úgy érezte, hogy valami hiányzik: hogy Isten még tartogat valamit a számára, amit ő még nem fedezett fel. Mindig is szerette volna folytatni a tanulmányait, ezért eldöntötte, hogy visszamegy az iskolába. Talán ez majd betölti a szívében levő űrt. Beadta a jelentkezését, és föl is vették egy természettudományos szakra, és végül doktori fokozatot szerzett idegtudományból. De az élet továbbra sem volt kerek a számára.

2001 nyarán Mary Ann részt vett egy észak-karolinai táborozáson. Főleg a találkozás érdekelte a barátaival, ezért az előadó végében szokott leülni. Egy alkalommal viszont meghallotta elölről, hogy az egyik keresztény evangélista egy kenyai missziós projekten való részvételre hívja őket, és hogy akit ez érdekel, menjen oda hozzá az istentisztelet után.

„Általában szeretem jól megrágni előbb a dolgokat – emlékszik vissza Mary Ann –, de ekkor mintha valaki elém állt volna, és közvetlenül rám mutatott volna.” Amint vége lett az alkalomnak, azzal a meggyőződéssel ment előre, hogy Isten hívja, vegyen részt a kenyai missziós projektben. Miután az evangélista beszélt Mary Ann-nel, meghívta, hogy tartson sorozatot a kenyai Rongo természeti közösségében. A nő nem volt előadó. Nem tanult homiletikát, és semmilyen tapasztalata nem volt a frontvonalban végzett missziómunkában. Soha még csak meg sem fordult a fejében, hogy Isten arra kérné, legyen prédikátor belőle. De aznap nyitott volt a Szentlélek munkájára, és ahogy elmesélte, erőteljesen kezdett imádkozni: „Uram, engedélyt adok rá, hogy kidobj az aratásodba.”

Pár hónappal később Mary Ann Kenyába utazott, hogy megtegye, amire az Úr elhívta. Bár minden este rettegett, mikor felállt beszélni, mégis úgy érezte, Isten szól általa a város terén összegyűlt tömeghez. Az igehirdetései legvégén több mint 500-an vallották meg Jézus iránti szeretetüket, és keresztelkedtek meg. És ahogy gondoljuk, Mary Annt öröm, radikális öröm járta át. És ez attól fogva sem foszlott semmivé. A nő azóta is hirdeti az Igét, beszél Isten szeretetéről, és követi az Ő vezetését. Rátalált az elhívására, mikor engedélyt adott az Úrnak, hogy felhasználja őt az aratásában.

Te is megengeded a mennynek, hogy felhasználjon téged az aratásában? Lehet, nem lesz ugyanolyan, mint 3 hónapja, a COVID-19-válság berobbanása előtt. De még mindig van mit tenni, és olyan sokan várnak arra, hogy hallják a jó hírt. Imában kérdezd meg Őt, milyen teendője van a számodra.

Derek Morris a Hope Channel International igazgatója. Ehhez hasonló motivációért arra bátorítunk, hogy olvasd el az erre a hétre ajánlott könyvet (Derek Morris: A radikális imádság), amiből az e heti áhítatot is idéztük.

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Miről szól ma az életünk? Már megengedtük Istennek, hogy felhasználjon minket az aratásában? Ha úgy érezzük, eltávolodtunk az Úrtól, ne feledjük, hogy Ő szeretetteljesen, kitárt karral várja, hogy hozzá forduljunk. Ő nemcsak köszönteni szeretne minket hazatérésünk alkalmából, hanem mindannyiunk számára egyedi szolgálati területet is szán. Vajon megnyitjuk a szívünket a hívása előtt?

GYAKORLATI KIHÍVÁS: Gondold végig, a Mindenható hányféleképpen mutatja ki a szeretetét irántad. Talán másokon, a természeten keresztül vagy más eszközök segítségével látod meg. Mikor valamilyen különleges módon veszed észre a szeretetét, írd le, majd mondd el két személynek a hét folyamán, miközben igényt tartasz János 15:12-re. Váljon szokásoddá, hogy keresed a menny szeretetét és azokat a ritka utakat-módokat, ahogy másoknak beszélhetsz róla.

„Az Atya nem a nagy engesztelő áldozat miatt szeret minket, hanem azért hozta meg ezt az áldozatot, mert szeret bennünket. Jézus volt a közvetítő, aki által Isten az elveszett világra áraszthatta végtelen szeretetét. »Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot.« (2Kor 5:19)… Példátlan szeretet! A mennyei Király gyermekeivé válhatunk! Milyen értékes ígéret! A legelmélyültebb elmélkedésre érdemes! Ez az Úr csodálatra méltó szeretete egy világ iránt, ami nem szerette Őt!” (Krisztushoz vezető lépések, 13, 15. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlások erre a hétre:

50. napi imacélok (2020. május 15., péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Dicsérem Istent gyógyító hatalmáért!” (Elizabeth W.)
 • „Áldom az Urat, hogy hallja az imánkat, és csodálatos módon ellát ennivalóval és anyagi segítséggel a megfelelő időben. Hálás vagyok, hogy meggyógyította a gerincproblémámat is.” (egy angliai testvér)
 • A tudósok buzgón dolgoznak az ellenanyagon és az orvosságon, ami segít lelassítani a vírus terjedését. Már történt előrelépés, és van remény!

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk készséges szívért, amit Isten bárhol és bármikor felhasználhat, ha elhív minket.
 • Imádkozzunk minden online evangelizációért és digitális gyülekezeti programért, hogy a menny felhasználhassa, és nagyszerűen megáldhassa azokat.
 • Imádkozzunk a fiatalokért, akik most készülnek dönteni Krisztus mellett vagy ellen. Bárcsak megtapasztalnák Jézus szeretetét és igazságát, és életük során boldogan szolgálnának neki.
 • Imádkozzunk azért a sok gyülekezeti csoportért világszerte, akiknek nincs imaházuk, és telket keresnek az összegyűléshez. Azt is kérjük Istentől, ébresszen fel minden egyháztagot, hogy bekapcsolódjanak a gyülekezetalapításokba.


51. napi imacélok (2020. május 16., szombat)

Isten kötelessége

„Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” (Róma 5:8)

„A bűn keletkezésének pillanatától már volt Megváltó is. Krisztus jól tudta, hogy szenvednie kell, mégis az ember helyettese lett. Mihelyt Ádám bűnbe esett, Isten Fia máris az emberiség váltságdíjaként ajánlotta fel magát.” (In Heavenly Places, 13. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Mikor Ádám és Éva bűnt követett el, Isten tette meg az első lépést az emberiség felé, noha Őt utasították el, és ellene vétkeztek. Kegyelmesen, megbocsátóan jött, azzal az ígérettel, hogy Jézus eltapossa a kígyó Sátánt (1Mózes 3:15), és feláldozza magát a megváltásukért. Krisztus ma is ugyanilyen lelkülettel jön veled. Ő elkötelezte magát melletted és az üdvözítésed mellett. Ma odaszaladsz majd a karjába, és elfogadod megtisztító vérét és igazságosságát?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

• Dr. Hammel, egy Berrien Springs-i orvos felgyógyult a COVID-19-ből, miután sokan közbenjártak érte a hívők közösségéből. 
• A kínai egyház a koronavírus és a kommunizmus miatt hozott megszorítások ellenére is növekszik. Százezrek kapcsolódnak be az online istentiszteletekbe.

IMAKÉRÉSEK:

• Imádkozzunk, hogy Isten nyissa fel a szemünket, és vegyük észre végtelen szeretetét irántunk. Kérjük, hogy napról napra többet mutasson be nekünk szeretetteljes jelleméből. 
• Imádkozzunk az indonéz egyházvezetőkért és tagokért, ahol már többen megfertőződtek a koronavírussal, és meg is haltak. 
• Imádkozzunk Pápua Új-Guineáért, mert az ország nincs eléggé felszerelkezve a járvány hatalmas kitörésének kezeléséhez.

52. napi imacélok (2020. május 17., vasárnap)

Jézus mellett elköteleződve

„Elmondta Áron mindazokat a beszédeket, melyeket mondott az Úr Mózesnek, és megcselekedte a jeleket a nép szeme előtt.És hitt a nép, és megértette, hogy meglátogatta az Úr Izrael fiait, és megtekintette nyomorúságukat. És meghajtották magukat és leborultak.” (2Mózes 4:30–31)

„Kívánnád átadni magad, de erkölcsi erőd gyenge, kételyek között vergődsz, bűnös életed szokásai pedig a hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid állhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszinteségedbe vetett bizalmadat. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed: Isten nem fogadhat el. Mégsem kell kétségbe esned! Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az embert. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek, így tőlünk függ, miként élünk vele. Nem tudod megváltoztatni a szívedet, nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét, de azt tudod választani, hogy Őt akarod szolgálni! Átadhatod neki az akaratodat, és akkor a továbbiakban már Ő »munkálja benned mind az akarást, mind a véghezvitelt az Ő kegyelméből« (Filippi 2:13). Így mindenestől fogva Krisztus Lelkének uralma alá kerül a természeted, őrá összpontosul a szereteted, összhangba kerülnek vele a gondolataid.” (Krisztushoz vezető lépések, 47. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Mikor Izrael népe szembesült Isten szolgaságból megszabadító szeretetteljes ígéretének megvalósulásával, ők átadással, elköteleződéssel és imádattal válaszoltak rá. Ahogy végiggondolod az Úr irántad tanúsított hihetetlen szeretetét, ma úgy döntesz, hogy ugyanolyan kedvesen felelszrá? Átadod az akaratodat, életedet, szívedet? Isten jó. Ő szeretne rajtad segíteni és meggyógyítani. Időről időre fájhat a folyamat, de megéri. Miért nem hagyod ott a világot, adod át magad neki, és kötelezed el az életedet és akaratodat az Úr mellett ma, és dicsőíted Őt?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

• A COVID-19-megszorítások oda vezettek a Közel-Keleten, hogy megnőtt az érdeklődés az evangélium iránt. Sokan, bár anonim módon, de már felvették online a kapcsolatot az egyházzal.
• Az Interamerikai Divízióban jelenleg is hatalmas imamegmozdulások zajlanak. 

IMAKÉRÉSEK:

• Imádkozzunk a világon levő könyvevangélistákért, akiket rosszul érintett anyagilag a járvány. Kérjük, hogy még ebben az időszakban is terjedjen az irodalmunk, és Isten áldja meg az olvasókat.
• Imádkozzunk azokért a hűséges testvérekért, akik most élelmiszerbankot működtetnek. Könyörögjünk, hogy a menny védje meg őket a vírustól, ahogy szeretettel szolgálják a közösségüket.
• Imádkozzunk azokért a laikusokért, bibliamunkásokért és evangélistákért, akik a gazdálkodásból és más,önfenntartó foglalkozásból tartják el magukat és a családjukat. Gondoljunk azokra, akik a jelenleg is nagy szárazsággal küzdő területeken élnek és szolgálnak.

53. napi imacélok (2020. május 18., hétfő)

A barátok mellett elköteleződve

„Az az ember, akinek sok barátja van, széttöretik; de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.” (Példabeszédek 18:24)

„Jonatán születésénél fogva a trón várományosa volt, de tudta, hogy Isten másként határozott, így nem ő lesz a király. Riválisának, Dávidnak a legjobb és leghűségesebb barátja lett, saját élete kockáztatásával is megvédte őt… Jonatán nevét kincsként őrzik a mennyben, és itt a földön is örökre az önzetlen szeretet hatalmának és létezésének példája marad.” (Nevelés, 157. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Jonatán és Dávid barátságának olyan lelki minősége és mélysége volt, amit ritkán látni. Barátságuk a kölcsönös lelki támasz és elköteleződés szent szövetségén alapult. Neked vannak lelki barátaid? Te magad is lelki barátja vagy valakinek? Miért nem határozod el, hogy elköteleződsz barátaid lelki fejlődése mellett, hogy félreteszed személyes vágyaidat és szórakozásaidat, és az időddel, szereteteddel támogatod őket a Krisztussal folytatott útjukon?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • Az ItIsWritten online evangelizációs alkalmain csodálatos eredmények születtek: ezrek vesznek részt rajtuk, és sokan döntenek Jézus mellett. A keresők fölveszik a kapcsolatot a helyi adventista gyülekezetekkel, mert szeretnék folytatni ezt az utat.
 • Sok egykori adventista tag megint kapcsolatba lép az egyházzal a megnövekedett online missziós tevékenységek nyomán.

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a barátainkért. Különösen azokért, akik még nem ismerik Krisztust, vagy eltévedtek. Kérjük Istent, adjon bátorságot, hogy pozitív, proaktív lelki befolyással lehessünk az életükre.
 • Imádkozzunk a kenyai Rift-völgyben tervezett evangelizációkért, mert ez a terület még érintetlen az egyház előtt.
 • Imádkozzunk a Phoenix Beacon Light hetednapi adventista gyülekezet közösségi központjáért, mert az új testvérek már készen állnak a közösség szolgálatára.

54. napi imacélok, 2020. május 19. (kedd)

Elköteleződés a házastársam/családom mellett

„Ti, asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak… Ti, férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért… Ti, gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz… Ti is, atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint.” (Efézus 5:22, 25; 6:1, 4)

„A családban és a gyülekezetben való széthúzás és viszály oka a Krisztustól való eltávolodás. Jézushoz közel kerülni annyit jelent, mint közelebb kerülni egymáshoz. A családban és a gyülekezetben való igazi egység titka nem a tapintatos bánásmódban, nem a vezetésben, nem is a nehézségek legyőzésére irányuló emberfeletti erőfeszítésekben – habár ezektől is sok függ –, hanem a Krisztussal való egységben rejlik.” (Boldog otthon, 179. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: A házastársad és a családtagjaid azok az emberek, akik felé komoly kötelességed van: szeretni, támogatni és elvezetni őket a Jézussal való örömteli, szeretetteljes kapcsolatra. Ma elkötelezed magad amellett, hogy ugyanazt a kegyelmet, megbocsátást és szeretetet terjeszd ki, amit Jézustól láttál, a házastársadra és a családodra? Szeretnél az otthonod lelki vezetője lenni? Ma kérd meg Krisztust, hogy mélyüljön el az utad és az egységed vele, hogy jobban vissza tudd tükrözni Őt a társadnak és a családtagjaidnak.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Nem, nem veszem figyelembe a COVID-19-et, hanem én továbbra is dicséreteket fogok énekelni fenséges Urunknak!” (Prosper O.)
 • „A válság hatására megújult bennem a vágy, hogy még szorosabban együtt járjak Krisztussal.” (Jon W.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a házastársunkért, szüleinkért, gyerekeinkért, testvéreinkért és tágabb családunkért. Könyörögjünk, hogy ismerjék meg az Úr Jézus Krisztust. Kérjük, hogy azzá a házastárssá, szülővé, testvérré és lánnyá/fiúvá váljunk, akinek a Megváltó szeretne látni minket.
 • Imádkozzunk a Generálkonferencia Családi Szolgálatok Osztálya június 6-ára meghirdetett „Házassági és családi imanapjáért” (family.adventist.org).
 • Imádkozzunk azokért az egyedülállókért, akik most nagyon magányosak. Bárcsak meglátnák az egyedülállóság áldásait, ami Isten szolgálatában rejlik. Fohászkodjunk azért, hogy ha ez az Úr akarata, akkor Isten szerint való házastársat találjanak.
 • Imádkozzunk a káros szenvedélyekkel küzdőkért.
 • Imádkozzunk azért a trinidadi testvérnőért, akinek 2 éve ölték meg a lányát, és idén márciusban gyilkolták meg a fiát. Esedezzünk azért, hogy megvigasztalódjon, és a családja többi tagja is védelmet kapjon.

55. napi imacélok, 2020. május 20. (szerda)

Elköteleződés a helyi gyülekezetem mellett

„A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy volt; és senki semmi marháját nem mondta magáénak, hanem nekik mindenük köz volt.” (Apostolok cselekedetei 4:32)

„Akik elfogadták az evangéliumot, azoknak »szívük-lelkük egy volt«. Egyetlen közös érdek uralta őket: a rájuk bízott misszió eredményessége. Nem ismerték a haszonlesést. Szeretetük hittestvéreik és az ügy iránt, amelynek hívei lettek, nagyobb volt, mint a pénz és a vagyon iránti szeretetük. Eljárásuk bizonyította, hogy az emberi lelkeket többre becsülték a földi jólétnél. Mindannyiszor ez ismétlődik meg, valahányszor Isten Lelke hatja át az ember életét.” (Az apostolok története, 70. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Előfordul, hogy csalódunk a helyi gyülekezetünkben vagy még a világszéles egyházban is. Ennek ellenére azért tudjuk, hogy az egyház Krisztus hídja. Ha maga Jézus ennyire elkötelezte magát az egyháza mellett, akkor nem kéne nekünk is így tennünk? A korai keresztények betöltekeztek a Szentlélekkel, és hajlandóak voltak mindent feltenni Isten egyházára és a misszióra. Miért nem kéred meg ma az Atyát: bocsássa meg minden bűnös magatartásodat, ahogy a hídjával szemben viselkedtél, és kereszteljen meg a Lelkével, megerősítve az egység keresésében, hogy áldozatosan élhess helyi gyülekezeti közösséged támogatására és áldására?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • Áldjuk Istent az elmúlt években megalapított 900 új gyülekezetért az Észak-amerikai Divízió területén.
 • Mióta a válság elkezdődött, a Dél-amerikai Divízióban ötszörösére nőtt a bibliatanulmányozós kérések száma.

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a gaboni egyházért Közép-Afrikában. Kérjük, hogy a tagok bátran és bölcsen érjék el a lakosságot. Különösen azért az Akanda városbeli csoportért imádkozzunk, akik a fogyatékkal élőket igyekeznek pásztorolni.
 • Imádkozzunk helyi gyülekezetünk igényeiért, a lelki és fizikai szükségletekért; egységért, gyógyulásért és megújuló elköteleződésért a misszió és a missziós tevékenységek mellett.
 • Imádkozzunk a Haiti Unió lelkészeiért és egyházvezetőiért a Karib-térségben. Könyörögjünk a gyülekezetekért az ország bizonyos területein, ahol nagyon sok fegyveres banda garázdálkodik. Kérjünk a haiti egyháztagok számára lelki, testi, anyagi és mentális gyógyulást.
 • Imádkozzunk azokért a tagokért, akik tévesen vagy eltorzultan fogadták el a hitelveket, és most másokat is aktívan próbálnak megtéveszteni.
 • Imádkozzunk azokért az egykori tagokért, akik elhagyták az egyházat, és saját csoportot vagy felekezetet hoztak létre. Kérjük, hogy találjanak vissza az igazsághoz.

56. napi imacélok, 2020. május 21. (csütörtök)

Elköteleződés Isten missziója mellett

„Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem… Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket.” (1Korinthus 9:19, 22/b)

„Minden hű tanítvány Isten országa misszionáriusának született.” (A nagy küzdelem, 195. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: A misszionáriusi munka, az evangelizáció nem csak a prédikátor vagy a képzett evangélista számára fenntartott szolgálati terület. Minden hívőt, akinek a Lélek által Jézus ott lakik a szívében, arra hívtak el, hogy az igazság szavaival és a szeretet cselekedeteivel világítson a földön. Miért nem kéred meg most azonnal Krisztust, mutassa meg, ki a te missziós területed ma, és ez hol van? Könyörögj, hogy valódi részvétet érezz az elveszettekért, és bátran, szeretettel beszélj a hitedről a befolyási körödben levő emberekkel.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Nagyon jó élmény a »100 napos ima« a családunknak. Bár a helyzet félelmetesnek tűnik körülöttünk, de családként most arra szánjuk oda ezt az időszakot, hogy újra átadjuk az életünket Jézusnak a 100 napos imaprogram komoly követésével.” (a Makoba család)
 • Az „Egy év misszió” ifjúsági csapata hinduk százait érte el az egészségügyi üzenettel az indiai Guwahatiban közvetlenül a koronavírus-karantén előtt.

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk azért, hogy tisztán lássuk, Isten milyen szolgálatot szán nekünk ott, ahol épp vagyunk. Kérjük az Úr segítségét, hogy hűségesen tegyünk bizonyságot Krisztusról szavainkkal, tetteinkkel és magatartásunkkal a körülöttünk élőknek.
 • Imádkozzunk az összes adventista kórházért, mert most a krízis idején olyan sok mindenre van szükségük. Bárcsak a Szentlélek tenné képessé a bizonyságtevésre a pácienseiknek az orvosokat, az ápolókat és a személyzetet.
 • Imádkozzunk az egyház befolyási központjaiért világszerte, hogy világítótornyok lehessenek ezekben a sötét napokban.
 • Imádkozzunk országunk nagyvárosaiért, hogy Isten segítségével áttörést érjünk el az ott élő emberek megközelítésében.
 • Imádkozzunk a frontvonalban levő misszionáriusokért, különösen a 10/40-es ablakban dolgozókért, akik igyekeznek elvinni Jézust azokba ah közösségekbe, ahol már évezredek óta Sátán az úr.