100 napos ima – 7. hét

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”

2020. május 8–14.

A legjobb, mit adhatott

Ron Clouzet

2001-ben majdnem meghaltam. A sürgősségin dolgozó orvos elmondta, hogy várhatóan 3 órám volt csak hátra. Plasmodium falciparum által okozott maláriával érintkeztem, mikor evangelizációs úton jártam Nyugat-Afrikában a hallgatóimmal, és csak pár nappal azután jelentkeztek a tünetek, hogy visszajöttem az Egyesült Államokba. Nagyon felszökött a lázam, kiszáradtam, és borzalmas fejfájás kínzott. Olyan rosszul éreztem magam, hogy azt hittem, hogy bármelyik pillanatban elájulhatok és meghalok. Mikor a tünetek jelentkeztek, épp egyházi ügyben utaztam el. Korán kimentem a reptérre, hogy elérjem a hazafelé tartó járatot, és azért könyörögtem Istenhez, csak azt engedje meg, hogy otthon történjen meg, ami ezután következik. Ha meg kell halnom, inkább otthon haljak meg.

A feleségem elszáguldott velem a kórház sürgősségijére. Akkor már hallucináltam, és alig tudtam hányás nélkül inni. Nem sokkal azután, hogy betoltak a kórterembe, elájultam. Mikor megint eszméletre tértem, lassított felvételnek hatott az élet. Minden perc óráknak tűnt, és minden óra, akárcsak egy nap. Emlékszem, hogy Lisa, a feleségem behozta a gyerekeinket, akik akkoriban még csak 14, 12 és 10 évesek voltak, és láttam őket halkan sírdogálni. Emlékszem az ápolónőkre és másokra, akik azzal az egyetlen céllal jöttek be hozzám, hogy egy pillantást vethessenek a maláriás betegre, mivel ez a kór olyan ritka az Egyesült Államokban.

Tisztában voltam vele, hogy haldoklom. Később tudtam meg, hogy ez a fajta malária a leghevesebb mind közül. Legnagyobb valószínűséggel meg fog ölni, de ha mégis túléled, nem lesznek visszatérő tüneteid, kivéve, ha megint felülfertőződsz. Sokan kezdtek imádkozni értem. A feleségem és a gyerekeim imádkoztak értem. A szüleim és a többi családtag is imádkozott értem. A Dél-Adventista Egyetemről, ahol tanítottam, a kollégáim is imádkoztak értem. A hallgatóim is imádkoztak. A világon sokfelől imádkoztak értem a barátaim. És az államból megszámlálhatatlan lelkész könyörgött értem. Kiszámoltam, hogy kb. 2000-en imádkoztak értem azokban a napokban.

Úgy tűnt, hogy ezt nem lesz könnyű megcsinálni. A megfelelő orvosság nem volt kapható. Orvos barátaim nyomást kezdtek gyakorolni a kórházi doktorokra, hogy gyorsan lépjenek, mielőtt még túl késő lenne. Végül aztán Atlantában találtak kinint, és szereztek belőle valamennyit. A kinint régóta alkalmazzák a malária és más súlyos betegségek kezelésére, de ma már ritkán használják. Elég mérgező, és súlyos mellékhatásokat is okozhat. De gyógyítja a maláriát. 48 órával a kórházba szállításom után beadták a kinint, de nem hozta meg a várva várt csodát. Másnap, szombaton ugyanolyan rosszul voltam, mint azelőtt.

Legyengülten, betegen ismét csak imádkoztam. De inkább hálát adtam, mint könyörögtem. Letettem az életemet Isten kezébe, és készen álltam elköszönni, ha eljön az időm. Csakis amiatt szomorkodtam, amiért szintén imádkoztam, hogy három kisgyerekkel hagyom magára a feleségemet, és apa nélkül a gyerekeimet. De ez is az Úr kezében volt. Megbékéltem, hogy minden rendben lesz.

Szombat este néhány egyetemi kollégám jött be hozzám a gyülekezeti lelkészemmel együtt. Megkentek olajjal, és ismét imádkoztak értem a Szentírással összhangban (Jakab 5:13–15). Azután Lisa egész éjjel velem maradt. Határozottan attól félt, hogy ez lesz az utolsó éjszakám.

Másnap hajnali 5-kor egy ápoló jött be, hogy vért vegyen, mint minden reggel. 4 órával később a szakorvos jött a szobámba. Akkor tudtam először felülni. Elmondta, hogy nyomát se látják a maláriának a szervezetemben. Valahogy eltűnt. Kifejezte, mennyire meglepődött, hogy ilyen jól, ilyen gyorsan hatott az orvosság. De én tudtam, hogy ennek más oka van: szeretteim és a testvérek imáinak volt köszönhető. Isten kegyelmesen beleegyezett a gyógyulásomba. Hiszem, hogy egyszerűen azért, mert a népe megkérte rá Őt.

„Ugyanaz a könyörületes Megváltó ma is él, és ma is éppúgy kész meghallgatni a hitből fakadó imát, mint amikor az emberek között járt látható formában… Isten terve az is, hogy a hittel elmondott imánkra válaszként megadja, amit kérés nélkül nem árasztott volna ránk.” (Jézus élete, 525. o.) Krisztusnak nem kellett meggyógyítania engem. Ő nem tartozott nekem semmivel. Továbbra is én vagyok mindennel az Ő adósa. Azonban Ő így is megtette, amire kérték.

Nem minden életveszélyes ügy végződik ugyanígy. De a gyógyító Isten ettől függetlenül ugyanaz. Benne bízhatunk. Így vagy úgy, de ezt megköszönhetjük neki, mert sohasem válaszol úgy az imáinkra, ami ártana a lelkünknek. Bármit kapunk tőle, az a legjobb, mit adhatott.

Ron E. M. Clouzet teológiai doktor az Észak-ázsiai–Csendes-óceáni Divízió titkára. Ron írta az erre a hétre ajánlott könyvet: „Az adventizmus legnagyobb szükséglete. A Szentlélek kiáradása”.

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Hiszed, hogy Isten mindenféle betegséget meg tud gyógyítani, beleértve és legfőképpen a bűn fertőzését? Életed ma összhangban van az Úrral? Jelenleg megbékéltél vele?

GYAKORLATI KIHÍVÁS:Megtört világunk része a betegség. Senki sincs biztonságban tőle. De azt már mi döntjük el, hogyan csináljuk végig. Belekapaszkodhatunk Jézusba a legnagyobb szükség idején, lelki és fizikai gyógyulásért imádkozva, és abban a biztos tudatban pihenhetünk meg, hogy bármi is lesz a betegség kimenetele, amíg őrá nézünk, megbékélhetünk a helyzettel. A betegség idején levő erős hit az egészség idején való hit gyakorlásával kezdődik. Mit választasz ma, hiszel benne? Képes vagy elfogadni még a halált is, tudva, hogy végül a hívők minden baja meggyógyul a feltámadás reggelén?

„Az Úr Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy fáradhatatlanul szolgálja az ember szükségleteit. Elvette erőtlenségünket, és hordozta betegségeinket (Máté 8:17), hogy az emberiség minden nyomorán enyhíthessen. Azért jött, hogy levegye rólunk a betegség, a nyomor és a bűn terhét. Isten azért küldte el, hogy tökéletes gyógyulást hozzon az embernek; egészséget, békességet adjon neki, és tökéletessé tegye jellemét.” (A nagy Orvos lábnyomán, 17. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlások erre a hétre:

43. napi imacélok (2020. május 8., péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „A gyülekezetünk minden este online imaórát kezdett tartani. Ezáltal mindenki közelebb került egymáshoz, mert naponta látjuk egymást. Micsoda nagy áldás!” (Brittney és Vanessa B.)
 • „Ez a helyzet rádöbbentett minket, hogy az egyház nem valamiféle szerkezet, hanem egy nép.” (Mico F.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk azokért a gyülekezetekért, ahol testvéreket vesztettek el a COVID-19 miatt.
 • Imádkozzunk azokért az egyháztagokért, akik különböző egészségügyi problémával küzdenek: rákkal, autoimmun betegségekkel, depresszióval és más bajokkal.
 • Imádkozzunk azokért az egykori adventistákért, akik elhagyták az egyházat. Esedezzünk az ő befolyási körükben levő személyekért, akiket ők emiatt eltávolíthattak Istentől.
 • Imádkozzunk azokért az új tagokért, akik az elmúlt években csatlakoztak az egyházhoz a „teljes tagbevonás” számtalan evangelizációs kampányán keresztül.

44. napi imacélok (2020. május 9., szombat)

Jézus megismerése

„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (János 17:3)

„Krisztus azért jött a világra, hogy mint a szeretet, könyörület, gyengédség és irgalom Istenét mutassa be az Atyát. Az Üdvözítő eloszlatta a sűrű sötétséget, amellyel Sátán igyekezett körülvenni Isten trónját. Az Atya újra az élet világosságaként állt az ember előtt.” (Bizonyságtételek, V. kötet, 738. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Az örök élet nem csak egy örökké tartó életről szól, hanem az örök élet az Istennel való szeretetkapcsolatod folyamatos elmélyítése. Jobbára csak tudsz ezt-azt Jézusról, vagy mint Megváltódat és barátodat személyesen is ismered Őt?

Miért nem kezdődik el ma azzal az örökkévalóság, hogy megkéred Krisztust, tárja fel magát sokkal mélyebben neked, ahogy imádkozol, Bibliát olvasol, és másoknak beszélsz a szeretetéről és igazságáról?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „90 barátomnak szoktam elküldeni a »100 nap imában« anyagát. Ismerőseim közül sokaknak adhattam »A nagy küzdelem« című könyvből. Egy nem adventista barátom megkért rá, hogy tanulmányozzam vele Dániel és Jelenések könyve próféciáit.” (Thierry T.)
 • „Isten annyira megáldott minket, hogy a járvány ellenére is folytatni tudjuk ételosztási programunkat.” (Gloria D.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk világszerte azokért a tagokért, akik befolyási központokat létesítenek vagy már működtetnek.
 • Imádkozzunk a Fidzsi és Vanuatu szigetén élőkért, akikre a legutóbbi ciklon lecsapott.
 • Imádkozzunk világszéles oktatási intézményrendszerünkért. Kérjük, hogy találják meg a lehetőséget a keresztény oktatásra az online órák és egyéb módszerek segítségével. Esedezzünk, hogy továbbra is pozitív lelki befolyást áraszthassanak a tanulókra, és megmaradjon az anyagi biztonságuk is.

45. napi imacélok (2020. május 10., vasárnap)

A jézusi szolgálat

„Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül.” (Zsidók 4:14–16)

„Isten Fia… teljesítette az ígéretét, felment a mennybe, hogy magára vegye a mennyei sereg kormányzását. Mikor meghalt a bukott emberért a kereszten, betöltötte papi tisztének egy szakaszát. Most másik szakaszt tölt be, mikor az Atya előtt a bűnbánó hívő könyörög Isten elé hozva népe áldozatait. Mikor magára vette az ember természetét, mikor e természetben legyőzte az ellenség kísértéseit, és isteni tökéletességgel is rendelkezett, az Atya rábízta a világ megítélését. Mindegyikünk esete őelé kerül felülvizsgálatra. Ő mondja ki az ítéletet, mindenkinek a cselekedete szerint fizetve meg.” (42. kézirat, 1901.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Jézus emberré lett, meghalt, föltámadt, és most a mennyei szentélyben áll mindazok képviselőjeként, akik átadták neki az életüket. Mikor imádkozol, Ő hall téged. Mikor bocsánatot kérsz, és győzelmet bűneid felett, hall, és azonnal megadja a győzelemhez szükséges erőt. Az ítélet fényében élünk. De megtetted már Krisztust, a részvétteljes Főpapot közbenjáródnak (1János 2:1)? Kerestél menedéket igazságosságában? Megengeded majd neki, hogy ne csak betakarjon az igazságába, hanem be is töltsön vele azzal, hogy megteszi, amiket előre elkészített neked (Efézus 2:10)?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Köszönöm Istennek, hogy a »100 napos ima« ebben a nehéz időszakban erősíti a hitemet.” (Sheril M.)
 • „A járvány miatt »Az ima ereje« nevű chatcsoportunk feléledt, most, hogy több időnk van együtt imádkozni virtuálisan, naponta 5–6 alkalommal is.” (Rose S.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a világ minden táján élő hajléktalanokért, akik a nagy többség segítségére szorulnak, és a kijárási korlátozások miatt most kétségbeesetten szükségük lenne erre.
 • Imádkozzunk az idősekért, akik nem léphetnek kapcsolatba a családjukkal a válság idején. Imában gondoljunk a demensekre, akik jelenleg nagyon össze vannak zavarodva.
 • Imádkozzunk a házasságokért, amikre most nagy nyomás nehezedik. Könyörögjünk, hogy az igyekvő házastársak gyógyulást és segítséget kapjanak, és alázatra jussanak el, ahogy Jézusra néznek.

46. napi imacélok (2020. május 11., hétfő)

A jézusi szeretet

„Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben.” (János 15:9)

„Ha majd üdvözülök, Isten országában a megváltás tervének újabb és újabb mélységeit ismerhetem meg. Minden megváltott szent megismeri az Atya és a Fiú szeretetét, és úgy fogja értékelni, mint azelőtt még soha. Dicsénekeket énekelnek halhatatlan ajkukkal. Jézus szeretett minket, és az életét adta értünk. Megdicsőült testben, gazdagabb képességekkel, megtisztult szívvel, megtisztított ajakkal dicsérjük majd az üdvözítő szeretet nagyságát és gazdagságát.” (27. levél, 1890.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Isten a szeretet. Ő alkotta meg a szeretetet. Nincs tisztább az isteni szív szereteténél. Ha Krisztus úgy szeret minket, mint az Atya Őt, akkor mi lehet vonzóbb annál, mint hogy tökéletes egyetértésben vagyunk vele? Jézus szeretete nem hasonlít össze senkit semmivel. Vannak olyan dolgok az életedben, amit jobban szeretsz Krisztusnál? Van valami, ami fogva tartja a szívedet és az érzéseidet? Kérd meg Jézust: tegyen rád mély benyomást azzal a tökéletes szeretettel, amellyel Ő szeret téged. Miért nem döntöd el ma, hogy befogadod ezt a szeretetet a szívedbe, és megteszed hitbeli utad legfőbb motivációjának?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • Pár ország és néhány USA-tagállam (bizonyos megkötésekkel) már elkezdte újra megnyitni az üzleteket és cégeket.
 • A koronavírusos esetek száma és a halálozási arány is valamivel alacsonyabb, mint ahogy a korábbi előrejelzések jósolták.

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a különféle építkezésekért a világon mindenütt (imaházak és iskolák építéséért). Könyörögjünk további felajánlásokért, valamint a tized és az adományok hűséges beadásáért.
 • Imádkozzunk Saint Vincentért és a Grenadine-szigetekért, mert borzasztó aszállyal néznek szembe most, a járvány csúcsán. Imádkozzunk esőért, és kérjük, hogy Isten áldja meg a helyi gyülekezetek szolgálatát.
 • Imádkozzunk azokért a testvérekért, akiket félelem gyötör a krízis idején.
 • Imádkozzunk helyes ítélőképességért, hogy megértsük, mi a különbség a kormány által támogatott egészségügyi intézkedések betartása és a hamis istentisztelet kikényszerítése között.

47. napi imacélok, 2020. május 12. (kedd)

Jézus hite

„Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jelenések 14:12)

„A Krisztus képességében való hit a teljes, mindenre kiterjedő megmentésünkre – ez jelenti a Jézus hitét.” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, III. kötet, 172. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Az utolsó napokban élünk. Most van itt az ideje, sokkal jobban, mint eddig valaha, hogy a legjobban bízzunk Istenben: ezen keresztülvisz minket. Jézus az életét, halálát, feltámadását és a Szavában levő ígéreteit és iránymutatását kínálja neked. Elkötelezte magát a megváltásod mellett. Csodálatos, ugye? Valóban szeretnél hinni ebben és elfogadni mint tényt annak átformáló következményeivel az életedben? Azt akarod, hogy Krisztus fogja a kis gyönge hitedet, és formálja át rendíthetetlen hitté? Miért nem kéred meg arra, hogy végezze el benned ezt a munkát, ahogy nap mint nap követed az akaratát?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • Olyan bátorító arról hallani, mennyi gyülekezetünk, lelkészünk, presbiterünk és más testvérünk kreatív, és tart rendszeresen online áhítatokat, közösségi órát és imaórát a helyi tagok számára. Nagyon hasznos lesz az egyháznak az előrehaladásunk. Ezáltal új és pozitív módon gondolkodunk arról, hogyan érjük el a körülöttünk élőket, akiknek Jézusra van szükségük.

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a különböző missziós projektekért és evangelizációs erőfeszítésekért az indonéziai Észak-Sulawesin.
 • Imádkozzunk az adventista diákokért az egyiptomi Kairóban, akik most bizonyos helyi korlátozások miatt azon igyekeznek, hogy élelmiszer-adományokat kaphassanak a tagoktól.
 • Imádkozzunk az északnyugat-nigériai bátor testvérekért, akik az ebben a körzetben levő nagyon aktív terrorista csoportok, útonállók és bűnözők veszélyeztetése ellenére is ragaszkodnak az evangéliumi üzenethez.
 • Imádkozzunk a Fülöp-szigeteki hallgatókért, akiknek most gondot jelentenek a járvány idején bevezetett új órarend szerint szombaton tartott órák.

48. napi imacélok, 2020. május 13. (szerda)

Jézus jelenléte

„De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok.” (János 16:7)

„Ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Máté 28:20)

„Ettől kezdve Jézus állandóan az övéi szívében lakott a Lélek által. Követői most még szorosabb egységbe kerültek vele, mint mikor személyesen volt közöttük. A bennük lakó Krisztus világossága, szeretete és hatalma áradt ki belőlük, úgy, hogy akik látták őket, »csodálkoztak«, és »meg is ismerték őket, hogy Jézussal voltak« (Apostolok cselekedetei 4:13).” (Krisztushoz vezető lépések, 74. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Vágytál már arra, bárcsak akkor éltél volna, amikor Jézus a Földön volt? Hogy együtt jártál és beszélgettél volna vele? Az evangélium hatalmas célja, hogy valami még ennél is jobbat adjon neked! Krisztus benned akar élni, hozzá hasonlóvá téve téged a Szentlélek átformáló szolgálatával. Megkérted rá Őt, hogy kereszteljen meg a Szentlélekkel, hogy jelenléte érezhető és látható legyen benned? Jézus azt mondta, hogy naponta kérjük Lelke ajándékát (Lukács 11:13). Miért ne hívnád meg Krisztust, hogy Lelke által már most lakjon benned?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • Olyan sokan nyitottak és fogékonyak a környezetünkben a válság miatt a Szentírásról szóló bizonyságtételünkre és értelmezésünkre. Dicsérjük Istent, amiért a mostani járvány alatt is sokakat ment meg a vele töltött örökkévalóságra.

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a démoni elnyomás és megszállottság alatt levőkért. Könyörögjünk, hogy szabaduljanak ki Sátán hatalmából. Imádkozzunk a családjukért, különösen azokért a gyerekekért, akiknél a szülők érintettek ebben.
 • Imádkozzunk az új csoportok és gyülekezetek ezreiért világszerte, hogy a jelenlegi válság ellenére is maradjanak erősek és élettel telik.
 • Imádkozzunk az azokban az országokban levő lelkészekért és egyházvezetőkért, ahol nagyon rossz az egészségügyi ellátás.
 • Imádkozzunk, hogy az adventista rádióállomások a világon mindenütt elérjék az elérhetetleneket is.

49. napi imacélok, 2020. május 14. (csütörtök)

A jézusi részvét

„Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi Istenünk irgalmas.” (Zsoltárok 116:5)

„Azok az emberek, akik Jézushoz jöttek, a közelében úgy érezték, hogy még számukra is van menekvés a bűn csapdájából. A farizeusok csak megvetették és elítélték őket. Krisztus pedig Istennek az atyai háztól elidegenedett, de az Atya által el nem felejtett gyermekeit üdvözölte bennük. Nyomorult és bűnös voltuk miatt még inkább szánta őket. Minél távolabb tévedtek tőle, annál mélyebben vágyott megmentésükre, és annál nagyobb áldozatot volt hajlandó hozni szabadulásukért.” (Krisztus példázatai, 186. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Isten kegyelme az Ő nagy részvétének közvetlen eredménye mindenki iránt, aki a bűn és annak következményei súlyától szenved. Ha felismerted együttérzését feléd, ahogy Jézusban megnyilvánult, mi tart vissza attól, hogy még ma oda menj hozzá, ahogy vagy, és átadd neki életed legsötétebb zugait is? Az Üdvözítő megérti a terheidet, küzdelmeidet és kísértéseidet. Ő hajlandó segíteni rajtad, meggyógyítani, megbocsátani, felemelni és megerősíteni téged. Sőt! De te vajon hagyod, hogy szeretete, kegyelme és irgalma elolvasszon minden ellenállást vagy közönyt, amit lehet, hogy még most is érzel iránta?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

Adventisták és más keresztények sokasága most jön rá, hogy túlzottan elkényelmesedtünk, és túlságosan emberi módon működtettük a gyülekezeteinket. Szükségünk volt arra, hogy felébresszenek, aminek a segítségével úgy éljük a hit, ima és csodák életét, ahogy a korai egyház tette az Apostolok cselekedetei szerint. Akkoriban a hívőknek nem volt költségvetésük, diplomájuk, épületeik vagy intézményeik, de a próbák és az üldözés következtében és a Szentlélek jelenléte és ereje által megváltoztatták a világot, majd néhány éven belül elvitték az evangéliumot az egész világra.

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a jamaicai gyülekezetekért. Esedezzünk az anyagi nehézségekkel küzdő egyháztagokért és az Andrews Memorial Kórház személyzetéért és pácienseiért a krízis idején.
 • Imádkozzunk azokért az egyháztagokért és családtagokért, akik függőséggel küzdenek, legyen szó pornó-, alkohol-, cukor-, film- és zenefüggőségről vagy más anyagokról és viselkedésformákról. Könyörögjünk értük, hogy győzzenek Krisztusban.
 • Imádkozzunk a namíbiai Windhoek gyülekezetért, amely már 10 éve próbál engedélyt szerezni, hogy megvásároljon egy telket, ahol imaházat építenének.
 • Imádkozzunk a svédországi Grännában levő adventista pékségért, hogy az evangélium üzenetével elérhessék városuk lakóit.