100 napos ima – 3. hét

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”

„Egy váratlan csoda”

id. James L. Black

„Te láttál már ilyet?” Ez a kérdés gyakran elhangzik, mikor az emberek olyannal találkoznak, amivel azelőtt még soha. Kétségkívül a COVID-19 név a világ egyik legnagyobb pandémiájaként fog bevonulni a történelembe.

Elképesztő, milyen gyorsan megváltozhat az élet máról holnapra. Isten szava arra emlékeztet, hogy jönni fognak járványok, és mi mindig legyünk felkészülve erre, és függjünk az Úrtól. Ez a világválság megbolygatja a gazdaságot, túlterheli az egészségügyi rendszert, sokakat taszít nagy szegénységbe, sokakat fedél és munka nélkül hagy, sokaknál állandósul a betegség, és igen, tízezrek életét is követeli.

Rengetegen most csodáért imádkoznak. Sokan könyörögnek Istenhez, hogy változtassa meg a helyzetet, és védje meg őket a halálos vírustól. De most az a kérdés, hogy mi vajon felkészültünk-e Istennek ezekre a csodáira.

Kétségem sincs afelől, hogy az Úr meg fogja hallgatni és beváltja a hozzá imádkozók reményeit. Miközben egyszer így, másszor úgy lép fel, és a maga idejében teszi, ezek az ígéretek reményt nyújtanak nekünk: „Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; amiképpen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.” (Józsué 1:5) „Mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam [őket].” (Ésaiás 65:24)

Néhány éve felfedezték, hogy a mielodiszpláziás szindróma (MDS) nevű csontvelő-betegségem van, mikor nem képződik elég a szervezet vörösvérsejtjeiből. Ha nem kezelik, az MDS akut leukémiához vagy halálhoz is vezet. Én a 4. stádiumban jártam, és az egyetlen reményem a sikeres csontvelő (őssejt)-átültetés volt. A világon mindenütt ezrek imádkoztak az életben maradásomért és a felépülésemért, mikor én ahhoz is túl gyenge voltam, hogy komolyan imádkozzam magamért. Igen, tanúsíthatom, hogy Isten közbelépett értem, de nem úgy, ahogy számítottam rá, mert az Úr csodái az örök életre vonatkoznak.

Három olyan dolog történt, amit a Mindenható úgy nyilatkoztatott ki nekem, mint még soha addig. Először is rajtam kívül álló körülmények miatt a transzplantációs folyamat 9 hónapon át húzódott, még ha a betegség 4. stádiumában is voltam. A késlekedés lehetőséget adott erőteljes, holisztikus szemléletű, természetes kezelésekre, amik megerősítették a szervezetemet, és jobban felkészítettek az átültetésre. Azután a lányommal (az őssejtdonorommal) a transzplantáció előtt olyan kötelék alakulhatott ki köztünk, ami végül egy hihetetlen, megbocsátó pillanathoz vezetett. A harmadik pedig rólam és a feleségemről szólt. A házasságunk során először feküdtem kórházban életveszélyes betegséggel, elszigetelve és krónikus kimerültséggel küzdve. Már túlzottan legyengültem a fürdéshez, ezért háromszor vagy négyszer a feleségemnek, Maxine-nek kellett megmosdatnia. Először nagyon mérges lettem, de mikor láttam, milyen gyengéden és teljes elkötelezettséggel zuhanyozott le tetőtől talpig, rájöttem, Isten ezzel a gyógyulás különleges csodájára készít elő.

A különleges csodámat Krisztusnak ezekben a szavaiban találtam meg: „Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid.” Igen, a legnagyobb szükséghelyzetemben a csoda az volt, hogy Isten már a transzplantáció előtt meggyógyított. Az Úr kegyelméből új teremtésként Jézusban, a lelki és fizikai betegségtől gyógyultan hagyhattam el a kórházat.

Ma arra bátorítalak, hogy fordítsd el a tekinteted a COVID-19-ről és minden másról, ami nyugtalaníthat, és a bénát az Úrhoz vivő négy baráthoz hasonlóan bontsd meg a tetőt, menj a Megváltó elé, és hagyd, hogy meggyógyítsa a lelkedet.

„Mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam [őket].” (Ésaiás 65:24)

Id. James L. Black lelkész legutóbb 17 évig szolgált az Észak-amerikai Divíziónál az ifjúsági/fiatal felnőttek szolgálatának igazgatójaként. Jelenleg az Észak-amerikai Divízió Imaszolgálatok Osztályának vezetője.

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Miközben tudjuk, mindig az Úr akaratától függ gyermekei gyógyulása, nem mindig ismerjük az időzítésre vonatkozó akaratát. Néhányakat rögtön meggyógyít, másokat fokozatosan, míg másokat nem fog meggyógyítani a második eljövetelig (Jakab 5. fejezet). Bízunk Istenben és az időzítésében? Még akkor is hitben tudunk helyt állni, mikor nem látjuk meg azonnal a választ az imáinkra? Hogyan növelhetjük a hitünket és a bizalmunkat benne és az Igéjében?

GYAKORLATI KIHÍVÁS: Ezen a héten, miközben tovább imádkozunk a betegekért, az egészségügyi dolgozókért, és hogy Isten állítsa meg a koronavírus terjedését a világon, azt kérjük, hogy az Úr és az Igéje iránti szeretet terjedjen. Új lelkesedéssel és ezzel az imával nyissuk meg a Bibliánkat: „Uram, mutasd meg, hogy ismerhetünk meg téged és a szeretetedet. Mutasd meg, hogy tapasztalhatjuk meg a belülről kifelé haladó gyógyulást. Mutasd meg, mit jelent Szavad tanulmányozása és megértése. És azt is mutasd meg, hogyan beszélhetnénk másoknak Igédről.” Könyörgés közben hivatkozzunk Ésaiás 55:8–11-re, 2Timótheus 2:15-re és 1Péter 3:15-re.

„Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól! Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (Zsoltárok 119:9–11)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlatok erre a hétre:

15. napi imacélok (2020. április 10., péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Úgy tűnik, Spanyolországban és Olaszországban kissé már kezd lassulni a járvány terjedése. Hálásan dicsőítjük Istent, amiért van remény az előrelépésre.

 • Imádkozzunk, hogy az Úr állítsa meg a COVID-19 terjedését a világ nagy népsűrűségű országaiban. Könyörögjünk a menny közbelépéséért különösen Indiában, Bangladesben, az afrikai kontinensen és néhány ázsiai országban, ahol még csak most veszik fel teljes erővel a harcot a koronavírus-járvánnyal.
 • Imádkozzunk, hogy a kutatók találják meg a kezelési módot a koronavírus gyógyítására, mert nem várhatunk hónapokig az ellenanyag kifejlesztésére.
 • Imádkozzunk, hogy Isten védje meg a gyermekeket, a gyengéket és a sebezhetőeket, akik most kénytelenek otthon maradni bántalmazó családtagjaikkal, vagy problémás nevelőotthonokban élnek.
 • Imádkozzunk ennivalóért és étkezési lehetőségért azoknak a gyerekeknek, akik most nem járhatnak iskolába, ahol eddig rendszeresen kaptak enni.
 • Imádkozzunk azért, hogy tanuljuk meg behatóbban tanulmányozni Isten Szavát, és hogy gyakorlatiasan osszuk meg másokkal is a környezetünkben.

16. nap (2020. április 11., szombat)

„Taníts minket imádkozni!”

„Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.” (Jeremiás 33:3)

„Nehéz időkhöz érkeztünk el. Világunk eseményei Krisztus minden követőjét felszólítják, hogy vegyük komolyan a kapcsolatunkat Istennel. Tapasztaljuk meg az ima erejét a kapcsolat erősítése és az érzelmi és lelki szükségleteink kielégítése céljából. Úgy könyörögjünk Istenhez, mint a régmúlt tanítványai: »Uram, taníts minket imádkozni.«” (Prayer, 1. o.)

Központi kérdések:

Részt vehetünk a 100 napos imaalkalmon, és együtt is imádkozhatunk a kis imacsoportunkkal, de valóban megtanultuk, mit jelent az ima? Úgy, mint a tanítványok, valaha is kiáltottunk már komolyan Jézushoz: „Uram, taníts minket imádkozni!”? Ha még nem tetted meg, miért nem kéred meg ma az Urat: „Kérlek, taníts meg engem imádkozni!”?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Noha Indianapolisban le kellett mondani a generálkonferenciai ülés előttre tervezett nagy evangelizációkat, most John Bradshow egy online találkozó sorozatot tervez, amivel, hisszük, sokkal több személyt fog elérni. Arra számítunk, hogy tízezrek vesznek részt rajta. Ismét csak amit az ellenség meg akart rontani, Isten jóra fordítja.

16. napi imacélok

 • Imádkozzunk, hogy egyházként kérjük Istentől, küldje el hozzánk a Szentlelket, és tanítsa meg, hogyan imádkozzunk úgy, hogy válaszokat kapjunk rá.
 • Imádkozzunk az online evangelizációs sorozatért, amit John Bradshow és az It is written tervez. Könyörögjünk azért, hogy sokan hallgassák, és döntsenek majd Jézus mellett.
 • Imádkozzunk az orvosi személyzetért és a kórházakért az országunkban, amik az orvosi ellátás hiányosságaival küzdenek. Esedezzünk az Úrhoz, hogy rendelje ki, amire szükség van, hogy az egészségügyi dolgozóink biztonságban maradjanak.
 • Imádkozzunk, hogy minél többen segítsenek maszkokat és más védőfelszereléseket varrni, és hogy a szükséges ágyak, ventilátorok és egészségügyi létesítmények az orvosi ellátásra szorulók áradatának rendelkezésére álljanak elhelyezésükben.
 • Imádkozzunk a kínai misszióért a Fülöp-szigeteki Cebu városában. Kérjük, a menny védje meg a koronavírustól az ottani gyülekezetet, és hogy még több kínai személy érdeklődjön aktívan a Szentírás tanulmányozása iránt.

17. nap – 2020. április 12., vasárnap

A legnagyobb győzelmek

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem.” (Zsoltárok 50:15)

„A legnagyobb győzelmek, amelyeket Isten ügyében aratunk, nem hosszas érvelés, kitűnő felszerelések, hatalmas befolyás vagy pénz eredményei: Isten kihallgatótermében születnek, amikor a komolyan tusakodó hívők megragadják a Mindenható erős karját.” (Az evangélium szolgái, 259. o.)

Központi kérdések:

Ha tudjuk, hogy a legnagyobb győzelmeinket ima és az Isten Szavával töltött idő által nyerjük el, akkor mégis miért hezitálunk, hogy időt szánjunk az imára és a bibliatanulmányozásra? Milyen tevékenységek vagy zavaró tényezők állnak az Úrral folytatott személyes beszélgetésed útjában?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! A 130.000-es népességű Toowoomba városában (Queensland állam, Ausztrália) két gyülekezet is van: a központi és a Glenvale gyülekezet. Casey Wolverton a Glenvale lelkésze. Mikor a COVID-19-vírus felütötte a fejét, és az imaházak bezártak, az első szombaton úgy tartották meg az istentiszteletet, mint rendesen, csak épp senki nem ült a padsorok között, hanem a Facebookon vagy a Youtube-on közvetítettek, és 900-an nézték az adást. A helyi rádióadó hallott arról, mit csinálnak az adventisták, ezért kapcsolatba lépett az egyházzal, és megkérdezte, felvehetik-e az adventista istentiszteletet, és másnap leadhatják-e (vasárnap) 130.000 fős hallgatóságuknak. A koronavírus-válság nélkül elég elképzelhetetlen, hogy mindez megtörtént volna. Istené a dicsőség!

17. napi imacélok

 • Imádkozzunk azért, hogy a remény különleges üzenetei továbbra is adásba kerüljenek az ausztráliai Toowoomba városában. Imában emlékezzünk meg az ausztrál egyháztagokért, hogy megtalálják a módját, és ezután is fényt árasszanak a körülöttük élőkre.
 • Imádkozzunk a könyvevangélistákért a világon, akik többé nem járhatnak házról házra. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy nyisson új utakat ezek előtt az elkötelezett munkások előtt, hogy megoszthassák az igazságot. Azért is esedezzünk, hogy Isten gondoskodjon a szükségleteikről.
 • Imádkozzunk az Egyesült Államokban levő kórházakért, ahol arra számítanak, hogy a COVID-19-járvány kezelésének legnehezebb hete következik. Kérjük a mennyet, lépjen közbe az érdekükben.
 • Imádkozzunk a helyi gyülekezetünk időseiért, immunbetegeiért és a többi magas kockázatú tagjáért. Kérjük, hogy az Úr Jézus védelmező keze vegye körül őket.
 • Imádkozzunk mindazokért, akik már elvesztették szeretteiket a koronavírus kitörése miatt. Fohászkodjunk bátorságért és erőért a gyászolók számára, hogy belekapaszkodjanak Istenbe.

18. nap (2020. április 13., hétfő)

Nézzünk a láthatók mögé!

„Mondta neki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (János 20:29)

„A keresztény életet gyakran veszik körül veszedelmek, és nehéznek tűnik a kötelesség végzése. A képzelet míg elöl fenyegető romlást, addig hátul fogságot és halált lát. Isten szava mégis világosan hangzik: Menjetek előre! Még akkor is engedelmeskedjünk a parancsnak, ha szemünk képtelen áthatolni a sötétségen. Az előrehaladást gátló akadályok soha nem tűnnek el a bizonytalan és kételkedő lélek számára. Akik arra az időre halasztják az engedelmességet, mikor majd minden bizonytalanság eloszlik, és nem marad semmilyen kockázat a kudarcra vagy a vereségre, soha nem fognak engedelmeskedni. A hit túllát a nehézségeken, és megragadja a láthatatlant, mi több, a Mindenhatót – tehát nem vallhatnak kudarcot. A hit: Krisztus kezének megragadása minden vészhelyzetben.” (Az evangélium szolgái, 262. o.)

Központi kérdések:

Könnyű elhinni, amit látunk, de mi a helyzet a láthatatlan dolgokkal? Hogyan növelhetjük az Isten Szavába vetett hitünket, még úgy is, ha eddig nem láttuk a beteljesülését? Megmondatott, hogy a hit: ajándék. Efézus 2:8 és Apostolok cselekedetei 3:16 alapján honnan kapjuk ezt a csodálatos ajándékot?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Pápua Új-Guineába a COVID-19 következtében kiadott beutazási tilalom miatt már nem léphetnek be a külföldről jövő evangélisták, lelkipásztorok és laikus igehirdetők a korábban májusra tervezett teljes tagbevonáshoz kapcsolódó eseményre. Azonban a helyi laikusok és prédikátorok már tavaly több tízezer bibliatanulmányozást tartottak, és több ezer helyi összejövetelen gyűltek össze. Jelenleg is egy másik nagy evangelizációt terveznek, miután ez a COVID-19-járvány elmúlik. Megint csak, amit az ellenség meg akart rontani, Isten még jobbra fordítja.

18. napi imacélok

 • Imádkozzunk, hogy az Örökkévaló védje meg Pápua Új-Guinea népét és országát, Ő vezesse a kormányukat a döntéshozásban és az egészségügyi szakembereket a koronavírus elleni harcban.
 • Imádkozzunk azért, hogy amit az Úr tesz Pápua Új-Guineában a helyi egyháztagok által, még az eredeti terveknél is sikeresebb legyen. Kérjük, hogy ne robbanjanak ki törzsi harcok a tervek megvalósítása közben.
 • Imádkozzunk a börtönökben fogva tartott hívőkért a világon mindenütt. Esedezzünk, hogy legyen erejük bizonyságot tenni rabtársaiknak a krízis idején.
 • Imádkozzunk a svéd Jönköpingben levő kis pékségért és missziós központért, hogy még több embert érhessenek el, így sokan megismerjék Jézust, és elfogadják Őt Megváltójuknak. Könyörögjünk több kapcsolatért és megtérésért a bibliatanulmányozások által.
 • Imádkozzunk a svédországi gyülekezetekért, melyek kicsik, és a tagjaik is többnyire idősek. Kérjük Istent, hogy hozzon be több fiatalt a skandináv gyülekezetekbe, és Ő védje meg ezeket a kis közösségeket a COVID-19-járvány idején.

19. nap (2020. április 14., kedd)

Nézz fel Jézusra!

„Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom!” (Zsoltárok 5:3)

„Minden erődet szedd össze, hogy felfelé tekints, és ne lefelé, a nehézségekre. Akkor majd nem ájulsz el az úton. A felhő mögött nemsokára megpillantod Jézust, amint segítségül nyújtja a kezét. Akkor nem lesz más dolgod, mint egyszerű hittel odanyújtanod a kezed, és rábíznod magad a vezetésére. Amikor a Jézusba vetett hited által bizakodóvá válsz, akkor megtanulsz remélni is. A Kálvária keresztjéről ragyogó fény azt hirdeti, hogy Isten hallatlanul fontosnak tartja az üdvösségünket. Ha igazán értékeled ezt a fényt, akkor azt keresed majd, hogyan tükrözd vissza a világnak. A nagy hírnév az emberek között olyan, mint a homokba írt üzenet, de a szeplőtlen jellem örökre megmarad.” (Bizonyságtételek, V. köt., 578. o.)

Központi kérdések:

Mit csinálsz reggel először? Megnézed a híreket, az üzeneteidet, vagy rápillantasz a szociális médiára? Esetleg máris a problémáidon kezdesz gondolkodni? Vagy felnézel Jézusra? A mai napon kötelezd el magad amellett, hogy Krisztusra tekintesz, ahelyett, hogy lenéznél a gondjaidra. Inkább tekints fel Jézusra reményért, mint hogy a hitetlen világhoz fordulj bátorításért.

19. napi imacélok

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Az elmúlt 30 napban több mint 100.000 anyagot töltöttek le a www.revivalandreformation.org honlapról. Dicsérjük az Urat, hogy ilyen sokan ráébrednek a lelki szükségletükre, és azt keresik, hogyan növekedhetnének az Istennel való közös útjukon. Azért is áldjuk a Mindenhatót, hogy a COVID-19-válság egyik hatásaként tízezres nagyságrendben alakultak meg imacsoportok a világon mindenütt.

 • Imádkozzunk a németországi, franciaországi, spanyol- és olaszországi és belgiumi egyháztagokért. Ezeken a veszélyeztetett területeken még mindig küzdenek a vírus visszaszorításával. Imádkozzunk azok gyógyulásáért, akik veszteséget éltek át.
 • Imádkozzunk a közel-keleti, de különösen az iráni és az izraeli testvérekért. Imában emlékezzünk meg azokról, akik egészen kis élettéren laknak most, ahol csak kevés friss levegőhöz jutnak, és nincs lehetőségük testmozgásra.
 • Imádkozzunk azokért a szomszédainkért, akik talán még nem ismerik Jézust. Kérjük, találjunk rá alkalmat, hogy megosszuk velük a krisztusi reményt esetleg „telefonos” evangelizáción vagy más hasznos online felületen keresztül.
 • Imádkozzunk a saját gyülekezetünkben vagy közösségünkben épp most koronavírussal küzdőkért. Könyörögjünk, hogy Isten gyógyító keze nyugodjon meg rajtuk.
 • Imádkozzunk azért, hogy mind hűséges sáfárok legyünk, és beadjuk a tizedünket. Még ha nehéz időket élünk is, a Biblia azt mondja, hogy akik Istent tisztelik, azoknak Ő is tisztességet fog szerezni (1Sámuel 2:30).

20. nap (2020. április 15., szerda)

Hű az Isten!

„Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.” (1Korinthus 10:13)

„Az ellenség nem lépheti át kijelölt hatáskörét. Az egész sátáni haderőnek sincs olyan hatalma, hogy legyőzze, aki gyermeki bizalommal hisz az Istentől származó bölcsességben. Jézus Krisztus a mi erősségünk, és Sátánnak nincs hatalma azok felett, akik alázatosan együtt járnak Istennel. Mienk az ígéret: »Ragadja meg erősségemet, hogy békét köthessen velem, és békét fog kötni velem.« Krisztusban minden megkísértett hívő tökéletes segítséget talál. Mindenütt veszedelem vesz körül minket, de az egész menny vigyáz arra, hogy senki se kerüljön nagyobb kísértésbe, mint amilyet képes elviselni.” (Az én életem ma, 316. o.)

Központi kérdések:

Szoktad úgy érezni, hogy ezt vagy azt már nem bírod elviselni? Isten megígérte, hogy nem pakol ránk több terhet, mint amit el tudunk hordozni, tehát ha túlterheltnek érzed magad, kapaszkodj bele 1Korinthus 10:13 ígéretébe. Ragadd meg Filippi 4:13 és Zsoltárok 61:2 ígéretét is. Ma vigasztald magad Isten Szavának ígéreteivel.

20. napi imacélok

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Európa-szerte (és valószínűleg a világon sokfelé) fiatalok, akik nem járnak gyülekezetbe, aktívan részt vesznek az online bibliatanulmányozó csoportokon. Dicsőítjük az Urat az Isten és Igéje iránt megnőtt érdeklődésért.

 • Imádkozzunk, hogy a fiataljaink még inkább érdeklődjenek a Biblia tanulmányozása iránt. Esedezzünk az ifjúság nagy újjászületéséért.
 • Imádkozzunk a fiataljainkért a világon mindenütt, akik most a saját 100 napos imaalkalmukon vesznek részt (a Generálkonferencia Ifjúsági és Gyermekszolgálatok Osztálya szervezésében). Kérjük, hogy az ifjúság és a fiatalok megtanulják: amikor imádkozunk, Isten hallja az imát, és válaszol rá.
 • Imádkozzunk a tanárokért, akik igyekeznek online megtartani az óráikat. Könyörögjünk azért, bárcsak az Úr Jézus adna nekik bölcsességet a technológia olyan felhasználásában, ami mindenkinek a hasznára válik. Imában kérjünk bölcsességet és türelmet számukra.
 • Imádkozzunk azokért, akik össze vannak törve, akik nemrég vesztették el szeretteiket, és akik azon igyekeznek az elszigeteltségben, hogy érezzék, Isten még mindig közel van hozzájuk.
 • Imádkozzunk kitartásért az orvosok, ápolók és egészségügyi szakemberek számára, akik a frontvonalban harcolnak a COVID-19-járvánnyal.

21. nap (2020. április 16., csütörtök)

Beszéljünk a hitről!

„Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.” (Zsoltárok 20:7–8)

„Krisztus szava legyen a biztosítékod! Hiszen nem azt mondta, hogy fordulj hozzá? Vigyázz, soha ne beszélj kétségbeesve, elcsüggedten! Ilyen beszéddel sokat veszítesz. Hited gyengeségéről teszel bizonyságot, ha a látszat alapján ítélsz, ha a nehézségek és a bajok miatt panaszkodsz. Úgy beszélj, és úgy lépj, mintha kudarcot nem ismerő hited volna! Az Úr erőforrásai gazdagok. Övé a világ. Nézz hittel a menny felé! Építs rá, akinél fény, erő és tudás van!” (Krisztus példázatai, 146. o.)

Központi kérdések:

Mit jelent hittel beszélni és cselekedni? Ha gyenge hitünk van, hogyan növelhetnénk és erősíthetnénk (lásd: Róma 10:17)? Mondj ma el valakinek egy esetet, amikor Isten növelte a hitedet, vagy tegyél bizonyságot egy megválaszolt imádról.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Istené a dicsőség a nekünk adott egészségügyi üzenetért, ami képessé tesz, hogy erősebbek legyünk a betegségek legyőzésében. Dicsérjük az Urat, amiért számtalan lehetőséget ad az egészségügyi üzenet megosztására másokkal.

 • Imádkozzunk, hogy továbbra is az Úr segítsen erős hitű néppé válnunk, mert tudjuk, hogy sokkal több nehézségre számíthatunk.
 • Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért Isten népére, hogy a munka befejeződjön, és mi hazamehessünk.
 • Imádkozzunk bölcsességért a lelkészek és ügyintézők számára, ahogy azt keresik, hogyan vigasztalhatnak, bátoríthatnak és vezethetnek a káosz idején.
 • Imádkozzunk, hogy népként minden tőlünk telhetőt megtegyünk, hogy a megtanult egészségügyi elvek szerint éljünk, és erős immunrendszerünk lehessen.
 • Imádkozzunk azért, hogy úgy eltöltsön, megindítson, a szívünket újra annyira megtörje az Úr szeretete, hogy ne tudjuk feltartóztatni, hanem osszuk meg másokkal is, akik most remény nélkül élnek.