100 napos ima – 2. hét

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”

100 napos ima – 2. hét

„Mi lenne, ha úgy néznénk a bűnre is, mint a COVID-19-re?” Eric Louw

Pár hete a feleségem és én úgy véltük, hogy ételmérgezésünk lett, meg be is lázasodtunk. Hála Istennek, a lázzal vívott 36 óra harc után én jobban lettem. De a nejem láza csak nem húzódott le. Ő száraz köhögéssel és fizikai fájdalmakkal is küzdött.

Néhány nap elteltével kapcsolatba léptünk a helyi egészségügyi hatóság COVID-19-et kiszűrő számával, és időpontot egyeztettünk a következő szűrési lehetőségre. Felsoroltuk feleségem tüneteit, amire azt a választ kaptuk, hogy miközben az összes főbb tünet megegyezik nála, de hacsak tudomásunk szerint ő nem került kapcsolatba diagnosztizált COVID-19-hordozóval, nem lenne alkalmas a tesztelésre. Így csupán az időnként vesztegetnénk, ha elmennénk a szűrésre.

Pár nappal később nejem, még mindig lázasan, úgy ébredt, hogy sűrű váladékot köhögött fel. Ez annyira ingerelte a nyelő reflexét, hogy köhögni és hányni kezdett, és ez kb. 2 órán át tartott. Elvittük a sürgősségire, és ezeket mind elmondtuk az orvosoknak. Ők intravénásan gyógyszereket adtak neki, amik segítettek ellenőrzés alatt tartani a tüneteket.

Én újra érdeklődtem a lehetőségről, hogy a feleségemet leteszteljék COVID-19-re, elmondva, hogy sok külföldivel dolgozik együtt, és nemrég elhagytuk az államot, hogy részt vegyünk egy nagy konferencián. Az orvos szerint, noha minden tünete megegyezik, a teszthez szükséges egy igazolt COVID-19-beteggel való érintkezés. Ahogy ezt a doktorok elmondták nekünk, rájöttem, vagy nagy hiány van tesztekből, vagy az egészségügyi dolgozók a közösségben való szétterjedésre várnak, hogy elérje a küszöböt, mielőtt komolyan vennék a diagnózist.

Hosszú vita után az orvos végül azt felelte, hogy először minden másra kéne letesztelni a feleségemet. És ha azok az eredmények negatívan jönnek vissza, rögtön elküldenének egy második kenetet a helyi egészségügyhöz COVID-19-es tesztelésre, és pár napon belül megkapnánk az eredményt. Addig is arra utasítottak, hogy menjünk haza, vonuljunk önkéntes karanténba. Így is tettünk.

Mikor aznap NEGATÍVAN jött vissza a minden másra elvégzett teszt eredménye, akikkel kapcsolatba kerültem, minden csoporttal tudattam a körülményeinket, a legvégsőkig fokozva az elővigyázatosságot. Emiatt sokan karanténba vonultak.

Mivel nem akartam másokat túlzott bizonytalanságban tartani, úgy döntöttem, kapcsolatba lépek a kórházzal, hogy ellenőrizzem, elküldték-e a feleségem kenetvételét COVID-19-tesztelésre. Az ottani stáb nem tudta, hová küldték. Egyik helyet a másik után hívtam, bármilyen hasznos információ nélkül. Napokba telt, mire végül eljutottam a megyei járványügyi szakemberig, csak hogy megtudjam, egyáltalán nem tervezték elküldeni a kenetet tesztelésre. Miután elmagyaráztam neki a korábbi körülményeket, és hogy milyen sokan vannak karanténban, az eredményekre várva, azt válaszolta, hogy keddre megkapják a koronavírusra letesztelt kenetet.

Eljött a kedd, majd eltelt. Eredménytelenül. Eljött a szerda, majd az is eltelt. Eredménytelenül. Közben feleségem visszakerült a sürgősségi osztályra, mert képtelen volt abbahagyni a köhögést. Eljött a csütörtök, és majdnem el is telt. Eredménytelenül. Némi utánajárással kiderítettük, hogy elvégzetlen minták százainál volt elmaradás, valószínűleg hozzánk hasonló esetekkel. Végül csütörtök este fél 8-kor, majdnem 12 nappal a karantén kezdete után, megkaptuk az eredményeket. NEGATÍVAN! Micsoda megkönnyebbülés, de micsoda megpróbáltatás is volt!

Tapasztalatunk sokféleképpen emlékeztet a világot legelőször megfertőző „vírusra”. A koronavírushoz hasonlóan a bűn sem tűnt halálosnak, mikor először felütötte a fejét a mennyben. Még akkor sem látszott halálosnak, mikor betette a lábát a földre, egyetlen fán „karanténba zárva”. De ahogy a bűn a kígyóról terjedni kezdett Éván keresztül Ádámra és az utódaikra, sebesen valami olyanná nőtte ki magát, ami teljesen kikerült az irányításuk alól.

Sajnos a világnak a COVID-19-re adott válaszával szemben legtöbbünk nem törődik a bűn terjedésével. Nem aggódunk túlzottan azon, hogy leteszteljük életünket Isten Igéjével, és a szívünket kutassuk. Látjuk a tüneteket (önzés, harag, büszkeség) beszivárogni minden tettünkbe. De nem törődünk ezekkel a tünetekkel. Élvezzük a bűnt, játszunk vele, viccelődünk rajta, csak hogy ne kelljen bármi áron megpróbálni kitakarítani az életünkből.

MI lenne, ha másként állnánk a dolgokhoz? Mi lenne, ha a bűnt is úgy kezelnénk, mint a koronavírust?

Zsoltárok 139:23–24 arra bátorít, hogy vessük alá magunkat egy diagnosztikai tesztnek: „Vizsgálj meg engem, ó, Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján!” Isten arra vágyik, hogy megismerjük valódi állapotunkat, és keressük a lelki gyógyulást. A megtisztulásunk után sóvárog. Itt a földön mi mind karanténban vagyunk, de egy nap már nemsokára ez véget ér, és Jézus visszatér, hogy hazavigyen minket. Mikor eljön, vajon készen leszünk rá?

Eric Louw a Texasi Egyházterület lelkésze, most fejezi be teológiai tanulmányát az Andrews Egyetemen (Berrien Springsben, Michigan államban). 3 éve házasodtak össze Estherrel, a feleségével, és lelkesen készülnek első babájuk szeptemberi érkezésére.

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Hajlandóak vagyunk engedélyt adni Istennek szívünk vizsgálatára, és hogy megtisztítson a bűn halálos vírusától? És ha ez azt jelenti, hogy bocsánatot kell kérnünk valakitől, akit a vétkeink megsebeztek?

GYAKORLATI KIHÍVÁS: Ezen a héten, ahogy továbbra is fizikai védelemért és gyógyulásért imádkozunk, aktívan esedezzünk lelki gyógyulásunkért. És tegyünk lépéseket, hogy elérjük a körülöttünk élőket: bocsánatot kérve, megbékélést keresve és Isten szeretetét megosztva. Többé ne becsüljük le a bűnt (legyen szó nagyról vagy kicsiről), hanem kérjük az Urat, hogy teljes erőből segítsen elfutnunk előle. Ima közben hivatkozzunk 1János 1:9-re és Ésaiás 1:18-ra.

„Sokakat, akik visszariadnának nagy bűntett elkövetésétől, rávesz arra, hogy ne tulajdonítsanak nagy jelentőséget a kis dolgokban való vétkezésnek. Ám ezek az apró bűnök felemésztik az istenfélő életet az emberben.” (The Faith I Live By, 92. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlások erre a hétre:

A lelki romlások eltüntetése

8. napi imacélok (2020. április 3., péntek)

 1. Imádkozzunk azokért az országokért és régiókért, melyeket súlyosan érintett a koronavírus-járvány, ahol sok haláleset történt, és nagyon leterhelt a közegészségügyi és közösségi egészségügyi rendszer.
 2. Imádkozzunk kitartásért és erőért az orvosi személyzet számára. Ha valaki ismer egy egészségügyi dolgozót, mondja el neki, hogy név szerint emlékezik meg róla imában.
 3. Imádkozzunk isteni kegyelemért azokért a helyi gyülekezetünkből, akik a mindennapi élet sokféle változásával küszködnek. Imádkozzunk azokért, akiket ez érint a gyülekezetünkből, hogy meg tudjanak birkózni vele, és mindenekelőtt hűséges tanúi legyenek Isten mindenható vezetésének az életükben.
 4. Imádkozzunk, hogy az egyháztagok gyakorlatiasan tudják egymást bátorítani a hitben, és különösen azokat buzdítsák, akik egyedül vészelik át a karantént és az elszigeteltséget.
 5. Imádkozzunk a fülöp-szigeteki Északkeleti Mindanao Misszióból azokért, akiknek a COVID-19-járvány során az étel és egyéb szükségletek hiányától szenvednek. Könyörögjünk, hogy erősödjön a hitük is.

9. nap – 2020. április 4. (szombat)

„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.”
(Róma 13:8)

„Az egyház Isten elrendelt eszköze az emberek megmentésére. Szolgálatra hívta el tagjait, és azzal bízta meg őket, hogy az evangéliumot hirdessék a világnak. Már kezdettől fogva az volt az Úr terve, hogy egyháza az Ő tökéletességét és erejét tükrözze a világ előtt. A gyülekezet tagjait Isten a sötétségből hívta ki csodálatos világosságára, hogy nagy dicsőségét hirdessék. Az egyház a letéteményese Krisztus kegyelmi kincseinek; végül pedig kinyilatkoztatja még »a mennybeli fejedelemségek és hatalmasságok előtt« (Efézus 3:10) Isten felmérhetetlen szeretetét.” (Az apostolok története, 9. o.)

Kérdések amin gondolkodjunk:

Róma 13:8 verse szerint adósok vagyunk másokat szeretni, úgy, ahogy a Isten szeretet bennünket. Hogyan tudjuk bebizonyítani ezt a szeretetet nehéz pillanatokban, különösen mikor igazságtalanok voltak velünk szemben? Hogyan lehetünk Isten eszköze, ami által bemutassa az Ő dicsőségét.

9. napi imacélok

 1. Imádkozzunk, hogy mi, a Hetednapi Adventista Egyház, beteljesítsük küldetésünket mint Isten elrendelt eszköze az ember megváltásában.
 2. Imádkozzunk kenyai testvéreink egy részéért. Imádkozzunk megbocsátásért és gyógyulásért az egyháztagjaik között, valamint egységért és bölcsességért, hogyan haladjanak előre a COVID-19-krízis közepén. Kérjük a Szentlelket, Kenyában mindenütt legyen ott az egyházvezetéssel.
 3. Imádkozzunk az afrikai Burundiban élő egyháztagokért és vezetőikért, akiket még mindig elnyomnak. Könyörögjünk azért, hogy a Mindenható szeretetét mutassa be azok kiállása Burundiban és a földön élő egyháztagok bizonyságtétele, akik még a zűrzavarban és szenvedésben is Jézusért fénylenek.
 4. Imádkozzunk az evangelizáció új formáinak folyamatos kiemeléséért, amivel elérhetők az emberek az interneten és máshogy is, miközben eleget teszünk az „elszigeteltségnek”, de továbbra is hangsúlyt fektetünk a nagy küzdelem Krisztusára, Igéjére, igazságosságára, szentélyszolgálatára és megváltó erejére.
 5. Imádkozzunk, hogyan osszuk meg gyakorlatiasan a hármas angyali üzenetet Isten egészségügyi üzenetével együtt – hiszen olyan lényegesek ezek a tanítások a föld történelmének ezen szakaszában.

10. nap – 2020. április 5. (vasárnap)

„Bizony elrejt engem az Ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem.” (Zsoltárok 27:5)

„Az Úr hatalmas dolgokat akar tenni a benne bízókért. Ma azért nincs nagyobb ereje Isten népének, mert annyira bízik saját bölcsességében, és nem ad alkalmat a mennynek, hogy kinyilatkoztassa érte hatalmát. Ő minden szükséghelyzetben segíteni fog benne hívő gyermekein, ha teljesen rábízzák magukat, és hűségesen engedelmeskednek neki.” (Pátriárkák és próféták, 493. o.)

Kérdések amin gondolkodjunk:

Mit jelent elrejtve lenni az Ő sátrának rejtekében? Miért rendelkezünk ennyire kevés lelki erővel mi, keresztények? Milyen két cselekedet vár tőlünk Isten? Hogyan rakhatjuk gyakorlatba ezt a két cselekedetet ebben a krízis helyzetben amiben vagyunk?

10. napi imacélok

 1. Imádkozzunk a Fidzsi-szigeteken élő egyháztagokért, akik még ebben a kaotikus világban is azt keresik, hogyan világíthatnának. Esedezzünk értük, hogy a remény oszlopai és szilárd horgonyok legyenek ezekben a nehéz időkben, Jézus szeretetét visszatükrözve mindazoknak, akikkel találkoznak.
 2. Imádkozzunk a helyi Reménység állomásért Fidzsin, hogy megbízható médiaadó lehessen a szigeteken, és Isten sokak eléréséhez felhasználhassa országa számára.
 3. Imádkozzunk a misszionárius hallgatókért a világon mindenütt, akik most otthonuktól és szeretteiktől távol vészelik át a COVID-19-járványt. Kérjünk bátorságot és erőt a misszionáriusaink számára.
 4. Imádkozzunk további ellátásért azok számára, akik most elveszítik a munkájukat, elbocsátják őket, vagy amiatt aggódnak, hogy ha nem mehetnek dolgozni, miből fizetik ki az albérleti díjat és a rezsit, és miből vesznek majd ennivalót maguknak.
 5. Imádkozzunk az olasz, francia, spanyol, német és más európai országban élő egyháztagokért, akik elvesztették szerettüket a koronavírus miatt. Imádkozzunk vigasztalásért és erőért, hogy talpra álljanak, és folytassák az életüket.

11. nap – 2020. április 6. (hétfő)

„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.” (Máté 7:7–8)

„A trónt körbevevő szivárvány biztosítja, hogy Isten hűséges, és nála nincs változás, sem változásnak árnyéka. Vétkeztünk ellene, és nem érdemeljük meg a jóindulatát. Mégis Ő maga tanít meg a legcsodálatosabb könyörgésre: »A te nevedért kérünk, ne utálj meg, ne engedd, hogy meggyalázzák dicső trónodat! Gondolj ránk! Ne bontsd fel a velünk kötött szövetségedet!« (Jeremiás 14:21) Az Úr megígérte, hogy ha méltatlanságunk és bűnünk beismerésével hozzá fordulunk, akkor figyelmesen meghallgatja kiáltásunkat. Trónja becsülete múlik adott szava teljesítésén.” (Krisztus példázatai, 148. o.)

Kérdések amin gondolkodjunk:

Gondolkodjunk el a három ima típuson, ami megjelenik Máté 7:7-8-ban. Mi a jelentősége a szivárványnak az Isten trónja körül? Mi Isten ígérete számunkra? Mi a trónja becsületének kockázata? Hogyan ad ez magabiztosságot a mai napra?

11. napi imacélok

 1. Imádkozzunk az USA-ban és Európában levő egészségügyi válságért. Imádkozzunk, hogy az egészségügyi szakemberek a szükséges megfelelő ellátást nyújthassák.
 2. Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért, a biztonságiakért és a létfontosságú kormányzati alkalmazottakért az Egyesült Államokban és a világon, akik kötelességük teljesítése közben, másokért szolgálva már érintkeztek a COVID-19-cel. Könyörögjünk az ő gyógyulásukért.
 3. Imádkozzunk azokért, akik egyedül élnek a járvány idején, akik félelemmel viaskodnak, és akiknek fájdalmas az elszigeteltség. Kérjük, hogy bár felismernék: nincsenek egyedül, mert Jézus ott áll mellettük.
 4. Imádkozzunk minden olyan helyi gyülekezetért az országunkban, amit a vírus miatt be kellett zárni. Imádkozzunk, hogy a közösségek megtalálják a módját, és „együtt” maradjanak az internetes élő közvetítésen keresztül, a megfelelő távolságtartást betartva, és még sokakat az igazsághoz vonzzanak a válság idején.
 5. Imádkozzunk azért, hogy Isten újraélessze a friss lelkesedést népe szívében: friss szenvedélyt Igéje, az ima és a misszió iránt.

12. nap – 2020. április 7. (kedd)

„Ha megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög, és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.” (2Krónika 7:14)

„Egyháztagjaink térjenek meg, és váljanak még inkább lelki beállítottságúvá. A komoly, imádkozó hívők lánca körbeérheti a földet. Mindannyian alázatosan imádkozzunk. A szomszédok páran összegyűlhetnek könyörögni a Szentlélekért. Akik nem hagyhatják el az otthonukat, hívják össze gyerekeiket, és azzal kapcsolódjanak össze, hogy megtanulnak közösen imádkozni. Igényelhetik a Megváltó ígéretét is: »Akik ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük.«” (Review and Herald, 1907. január 3.)

Kérdések amin gondolkodjunk:

2 Krónika 7:14-re alapozva láthatjuk, hogy Isten az alázat és a bűnbánattal teli szívét keresi. Miért fontos alázatosnak lennünk amikor imádkozunk? Miért fontos az egyesített ima? Hogyan lehet megtapasztalni az egyesített imát, még akkor is, ha elszigetelelve vagyunk, külön egymástól?

12. napi imacélok

 1. Imádkozzunk, hogy egyházként bár tudnánk, mit jelent alázatosan járni Isten és mások előtt. Esedezzünk, hogy Ő tanítson meg minket imádkozni és bűneinket megbánni, és ahogy teljes szívből keressük az Urat, meggyógyuljunk.
 2. Imádkozzunk, hogy népként a Mindenható segítségével megtudjuk, mit jelent a mélyebb lelki beállítottság, és hogyan alakíthatunk ki imaláncot mindenütt a világon.
 3. Imádkozzunk a Londonban, a Dél-angliai Egyházterületen élő egyháztagokért. Kérjük: ahelyett, hogy a járvány leállítaná az egyházat, fejlődjön, növekedve az Isten és a szolgálat iránti elkötelezettségben, valamint a részvételi pontosságban és következetességben.
 4. Imádkozzunk ifjúságunkért Európa-szerte, hogy jöjjenek vissza az egyházba, és a szüleikért, hogy erős, pozitív példaképek legyenek, mikor elhozzák gyerekeiket a gyülekezetbe.
 5. Imádkozzunk, hogy kortól, nemtől, beosztástól vagy státusztól függetlenül mindenki felismerje: Istennek a haldokló világ iránti szeretetéről kell bizonyságot tennie és hírt vinnie.

13. nap – 2020. április 8. (szerda)

„Ó, mi Istenünk, nem ítéled-é meg őket? Mert nincsen mibennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak terád néznek a mi szemeink.” (2 Krónika 20:12)

„Isten nem akarja, hogy néma fájdalommal, sebzett és megtört szívvel, meggörnyedve járjunk. Ellenkezőleg: nézzünk felé, és ismerjük fel szeretettől sugárzó arcát. Az áldott Megváltó ott áll azok előtt is, akiknek szemét úgy elhomályosítják a könnyek, hogy képtelenek felismerni Őt. Szeretné megfogni a kezüket, szeretne vezetni bennünket, hogy gyermeki bizalommal tekintsünk rá, és megengedjük neki, hogy vezessen bennünket. Szíve mindig nyitva van aggodalmaink, fájdalmaink és gondjaink előtt. Örök szeretettel és jósággal vesz körül bennünket… Gondoljatok erre, fájdalom és szomorúság gyermekei! Ebben a boldog reményben vigasztalódjatok: »Az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.« (1 János 5:4)” (Gondolatok a Hegyibeszédről, 12. o.)

Kérdések amin gondolkodjunk:

Mit jelent a szemünk figyelme Jézuson legyen? Mi történik olyankor, amikor a szemünket könnyek fedik el? Mire vágyik Isten? Ahogyan Isten szíve nyitva áll a bánatunkon és bánatunkon, úgy a mi szívünknek is nyitottnak kell lennie mások bánatáért és bánatáért. Hogyan lehet kiterjeszteni az Ő együttérzésének és gyengéd együttérzésének karját a körülöttünk lévőkkel?

13. napi imacélok

 1. Imádkozzunk a lelkileg megtörtekért, akik most gyászolják szeretteiket, és akik azért küzdenek, hogy érezzék: Isten még mindig közel van hozzájuk.
 2. Imádkozzunk a Kanada-szerte a COVID-19-járvány kihívásaival szembenéző egyháztagokkal. Imádkozzunk erőért, békességért és gyógyulásért. Imádkozzunk lelki megújulásért, és hogy az evangélium e kihívásokkal teli idő eredményeként terjedjen Kanadában.
 3. Imádkozzunk önzetlen szeretetért, hogy az egyháztagok élete világszerte mindenütt bemutassa: „Jobb adni, mint kapni.” Esedezzünk, hogy akiknek több forrásuk van, kinyújtsák a kezüket, és megosszák azokkal, akiknek kevesebbje van.
 4. Imádkozzunk az egyház tagjaiért a világon mindenütt, hogy tegyék félre a különbségeket, és közel kerüljenek egymáshoz keresztény testvériségben, a késői esőért esedezve.
 5. Imádkozzunk a világszéles egyház tagjaiért, bárcsak felelősséget vállalnának az evangélium közvetítésében a körülöttük élők felé most, hogy nagy evangelizációs eseményeket kellett lemondani.

14. nap – 2020. április 9. (csütörtök)

„Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nekünk megjelentetik.” (Róma 8:18)

„Az üldözések és megpróbáltatások alatt Isten kiválasztottjaiban Uruk dicsősége és jelleme nyilvánul meg. Míg a világ gyűlöli és üldözi Krisztus követőit, ők az Úr iskolájában formálódnak és fejlődnek. A földön a keskeny úton haladnak; a nyomorúság és szenvedések izzó kemencéjében tisztulnak meg. Súlyos küzdelmek árán követik az Urat; önmegtagadást gyakorolnak, és keserűen csalódnak; de megismerik a bűn súlyát és gyötrelmeit, és utálattal fordulnak el attól. Mint Krisztus szenvedéseinek részesei pillantásuk áthatol a föld borús homályán, látják a menny dicső fényét feltárulni előttük. »Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nekünk megjelentetik.« (Róma 8:18)” (Az apostolok története, 576. o.)

Kérdések amin gondolkodjunk:

Milyen dicsőségről beszél a Róma 8:18? Miért segítenek a próbák és szenvedések megtisztítani bennünket? Mit tudsz meg magadról az elmúlt hetek próbáiból? Felismered a karaktered olyan gyenge pontjait, amelyekről nem tudtál, hogy léteznek? Hogyan imádkozol, hogy Isten segítsen növekednek ebben a nehéz időszakban?


14. napi imacélok

 1. Imádkozzunk mennyei látásért, hogy mögé láthassunk a gyász, fájdalom, szenvedés és az élet nehézségeinek, és megpillantsuk a mennyei jutalmat, ami végig ott vár a hűségesekre.
 2. Imádkozzunk bölcsességért a lelkészek és az ügyintézők számára, miközben vigasztalás, bátorítás és vezetés után kutatnak a káosz közepén.
 3. Imádkozzunk gyerekeinkért, akik most nem járnak iskolába, és főleg azokért, akik számítanának az iskolában kapott ennivalóra. Kérjük Istent, hogy szólítson meg olyan gondoskodó keresztényeket, akik majd kitalálják, hogyan etethetnék őket a válság idején.
 4. Imádkozzunk azért, hogy az Úr szeretete úgy eltöltsön, megindítson, a szívünket újra annyira megtörje, hogy ne tudjuk feltartóztatni, hanem osszuk meg másokkal is, akik most remény nélkül élnek.
 5. Imádkozzunk, hogy megértsük és aktívan megosszuk a „hit általi megigazulás” üzenetét, és megpihenjünk Jézus igazságosságában.