100 napos ima – 14. hét

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”

2020. június 26. – július 4.

„Tudjuk, mi lesz a történet vége”

Mark Finley

Amiért nem kell valaha is félelemben, aggódással és szorongással élnünk, annak az egyik legfőbb ok, hogy tudjuk, mi lesz a történet vége. Tudjuk, hogy nem a betegség, hanem majd Krisztus mondja ki az utolsó szót. Tudjuk, hogy nem fog minden életet elpusztítani a koronavírus vagy bármilyen más vírus, természeti katasztrófa, csapás vagy nukleáris háború a Föld nevű bolygón. Jézus megígérte a visszajövetelét, és ez az ígéret a mienk. Látjuk az éhínségeket. Látjuk a földrengéseket. Látjuk a nemzetek szenvedését. Látjuk egy lehetséges nukleáris háború kialakulását. Látjuk egy nukleáris katasztrófa lehetőségét. Látjuk az klímaváltozást. Látjuk, ahogy betegségek elveszik ezrek életét.

Látjuk mindezeket, de van reménységünk, ami lehetővé teszi, hogy boldoguljunk az élet legkeményebb időszakaiban. Ez a bizonyosság nagy segítségünkre van, mivel olvastuk a Biblia utolsó fejezeteit. Tudjuk, mi lesz a történet vége. Jelenések könyve 21. fejezet 4–5. versében János ezt írja: „Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyiszéken ült: Ímé, mindent újjá teszek. És mondta nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.”

Pál apostollal együtt várjuk „ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését” (Titusz 2:13).

Adventisták vagyunk, és nem feledkeztünk meg az örökségünkről. Krisztus nemsokára újra visszajön. Ha valaha is elveszítjük Jézus visszatérésének látását, a reményünket is elveszítjük. Adventisták vagyunk. Távolabbra tekintünk, arra, ami ezután lesz. Ma a holnapra nézünk. A betegség mögött az egészségre tekintünk. Túllátunk a levegőben terjedő ragályon, egészen a tiszta levegőig, amiben többé már nem lesz ragályos betegség.

Az egyre nagyobb és nagyobb természeti csapásokban, politikai zűrzavarban, gazdasági bizonytalanságban és dühöngő betegségekben Urunk érkezésének jeleit látjuk. Noha nem Isten okozza ezeket a szörnyűségeket, de neki célja van azzal, hogy megengedi őket. Arra hív, hogy teljesen, egészen ráhagyatkozzunk. Hív, hogy boruljunk le előtte. Mélyebb imaéletre és egy gazdagabb bibliatanulmányozás megtapasztalására hív bennünket. Felfedi előttünk, hogy semmi sem biztos a világunkban. Krisztus a mi bizonyosságunk. Ő a biztonságunk. Ő a Megváltónk, Üdvözítőnk, Szabadítónk és érkező Királyunk.

Mit tesz a vírus, mikor látjuk, milyen sebesen terjed? Az érzékeinket szólítja meg.

De a világunk nem minden. Jézus hozzád és hozzám is szól. Az életünk sérülékeny. Mindannyian ebben a törékeny, földi testben élünk. De ezen túlmenően valami sokkal jobb közeledik felénk: és ez Krisztus dicsősége. Van valami, ami túlmutat ezen az életen: és az Jézus Krisztus. Engedd, hogy betöltse a szívedet, elvegye a félelmeidet, megerősítsen az elhatározásodban, és felkészítsen a közeli visszatérésére.

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Gondoltál már arra, micsoda hihetetlen reménységünk van adventista hívőként? Látod, hogy a világon mindaddig semmi sem nyomhat el minket, míg a tekintetünket Krisztusra és az ígéreteire szegezzük? Úgy fogod megélni a járványos időszakot, hogy minden nap teljes bizonyosságod lesz az örök öröm, boldogság és béke nagyszerű isteni ígéretében?

GYAKORLATI KIHÍVÁS:

Ma szánj rá időt, hogy megtaláld a Bibliában a második eljövetel nagyszerű reménységére mutató összes Igét és az új éggel és új földdel kapcsolatos ígéreteket. Néhány verset tanulj meg kívülről, és Isten feléd irányuló jósága és szeretete valóságossága töltse be a napjaidat reménnyel, örömmel és Jézusba vetett bizonyossággal.

„És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, ahogy a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről, annál jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit és a Sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang csendül fel a dicsőítés kórusában. »Minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben és minden, ami ezekben van, ezt mondja: A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké.« (Jelenések 5:13) A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek – a legparányibb atomtól a leghatalmasabb csillagig – tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.” (A nagy küzdelem, 678. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlások erre a hétre:

92. napi imacélok (2020. június 26., péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Köszönjük Istennek, hogy erre a kezdeményezésre több mint 5.000 imaharcos jelentkezett és csatlakozott be, és többségükben fiatalok. Imahálózatok alakultak meg, és megszavaztuk az ifjúság hivatalos imaosztályát, amit létre is hoztunk.” (Dél-ázsiai – csendes-óceáni Divízió)
 • „Áldjuk az Urat a hetednapi adventista tagok hűségességéért a 2020-as világjárvány során. 2020. március 11-e óta a hűséges testvérek több mint 1 millió amerikai dollárt (kb. 315 milliárd forintot) adtak be az adakozási naptár szerint, amiből jelenleg és a jövőben is a Hetednapi Adventista Egyház világszéles misszióját támogatjuk.” (Adakozási Naptár Osztálya)
 • Több százak keresztségéről kaptunk hírt a 100 napos imaalkalom eredményeként. Dicsérjük az Urat mindazokért, akik imádkoztak minden folyamatban levő evangelizációs erőfeszítésért. Istené a dicsőség!
 • „A Mindenható csodát tett értem a 100 napos imaalkalom idején. Azért imádkoztam, hogy az Úr hozzon nekem valakit, akivel együtt tanulhatnám a Bibliát. Két nap múlva egy hölgy keresett meg, aki több mint 7 km-re él tőlem. »Könyveket adtál el nekem, elolvastam őket, és rátaláltam az igazságra. Ezért most eljöttem hozzád, hogy folytathassuk a tanulást« – mondta. Jelenleg is haladunk a bibliatanulmányainkkal, és a hölgy már kész átadni az életét Jézusnak. Így válaszolt Isten az imámra!” (egy tanzániai könyvevangélista)
 • Egy nem hívő fiatalember ott ragadt egy adventista családnál a korlátozások idején. Ez a család bekapcsolódott a 100 napos imaalkalomba. A fiú megmondta nekik, hogy az ima csak elvesztegetett idő. Nem sokkal ezután ő koronavírusos lett, ezért egy másik helyre szállították karanténba, ahol átélte a szíve megváltozását. A fiatalember ott már arra bátorította az embereket, hogy úgy imádkozzanak, mint azok az adventisták, akiknél korábban volt. Végül mindannyian csodálatos módon meggyógyultak. Ő és egy másik személy pedig június 14-én meg is keresztelkedett!

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk egy 6 éves kisfiúért, Lennoxért, akinek lazák az ínszalagjai a kis testében. Már elvesztette a szemlencséit, és valószínűleg meg fog vakulni. Óriásnövésű, és a szíve is megnagyobbodott. Könyörögjünk minden beteg gyerekért a világon.
 • Imádkozzunk Északkelet-Indiáért és a világ más pontjaiért, ahol újra növekedni kezdett a COVID-19-es esetek száma.
 • Imádkozzunk az adventista családok gyerekeiért, akik eltévelyedtek, vagy össze vannak zavarodva, és lázadnak.
 • Imádkozzunk azokért az egyénekért, akik azt fontolgatják, hogy teljes munkaidős missziómunkát végezzenek. Kérjük, hogy lássák tisztán az elhívásukat, és minden akadály elháruljon előlük.

93. napi imacélok (2020. június 27., szombat)

Elmegyek… a családomhoz

„Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.” (1Timóteus 5:8)

„Komolynak, szilárdnak és határozottnak kell lenned, hogy elvégezd a kötelességedet a családodban, és ha lehetséges, vidd magaddal őket is. Ne kíméld az erődet, és vedd rá őket, hogy menjenek veled ők is a menny felé vivő utadon!” (Boldog otthon, 352. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Mindannyiunknak vannak olyan közeli és távolabbi családtagjai, akik még nem lettek szerelmesek Krisztusba, vagy nem határozták el, hogy hűségesen élnek vele, esetleg eltávolodtak Istentől. Talán néhányan ateisták, vagy más okokból kifolyólag nem hozzák meg a döntésüket. Esetleg soha nem volt lehetőségük teljesen meghallani, megérteni és meglátni az evangéliumot szavak és tettek által.

Felelősséggel tartozol azért, hogy mindent megtegyél, ami csak erődből kitelik, hogy gyengéden, kedvesen és sok bölcsességgel elérd ezeket a rokonokat, és kifejezd, hogy törődsz velük, és alkalmas időben bemutatod nekik Jézus igazságát és szeretetét.

Imádságos szívvel végzed majd a közbenjárás munkáját, és szolgálsz a nem hívő / nem adventista / lelki téren eltávolodott családtagodnak? Elkötelezed magad amellett, hogy céltudatosabb leszel az értük végzett missziódban?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „A világszéles, COVID-19-es házassági és családi imanapon mindenfelé a világon számtalan csoport tartott egész éjszakás imaalkalmakat, hogy Isten gyógyítsa meg a házasságukat és a családi kapcsolataikat, és sok csoda történt: házasságok javultak meg, és sok otthonban helyreállt a béke, ahol máskor veszekedés, feszültség, szorongás és depresszió uralkodott.” (a Generálkonferencia Családi Szolgálatok Osztálya)
 • „A 100 napos imádság alatt Isten meggyógyította a lányom családját a koronavírusból, és megerősítette az én családi kapcsolataimat.” (Nancy M.)
 • „Június 13-án, szombaton volt az első istentiszteletünk az újranyitás után. Kezdésül a »Szombatnap. Eljött nékünk újra a drága szombatunk« című éneket énekeltük, és közben a legtöbben sírva fakadtak az örömtől. Ráadásul váratlan látogatónk is jött a szomszéd utcából, és becsatlakozott hozzánk. A férfi elmondta, hogy teljesen megérti Isten szavát abból, hogy a Hope Rádiót hallgatja. Készségesen elfogadja Jézus Krisztust személyes Megváltójaként. Dicsőség érte Istennek!” (Nelda M.)
 • „A 100 napos imaalkalom során több mint 20.000 embert értek el Zimbabwéban mobiltelefonon keresztül és online evangelizációval, és sokan várják már a keresztségüket is.” (Hopewell M.)
 • „A karantén alatt a gyülekezetünk hűséges volt, és a tizedben felállított célunk 143%-át adta be.” (egy gyülekezetvezető)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk szűk és tág családunkért. Könyörögjünk az üdvözülésükért és lehetőségekért, hogy beszélhessünk velük a hitünkről, Isten Szaváról és Krisztus szeretetéről.
 • Imádkozzunk minden adventista médiaszolgálatért, hogy elszántan közvetítsék az evangéliumot az egész világon. Esedezzünk Istenhez hatalmas aratásért.
 • Imádkozzunk a nehéz döntéseket meghozó vállalati vezetőkért, melyekkel hatással vannak a dolgozóik életére a pandémia idején.
 • Imádkozzunk Matthew-ért, egy függőségekkel, hajléktalansággal és más megkötözöttségekkel küzdő férfiért, mert ezek visszatartják őt attól, hogy rálépjen a felfelé vezető útra Jézussal. Fohászkodjunk áttörésért az életében és mindazon drága emberek életében, akik Sátán rabláncai között vannak.

94. napi imacélok (2020. június 28., vasárnap)

Elmegyek… a szomszédaimhoz

„A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.” (Márk 12:31)

„A keresztények legfontosabb munkája, hogy egység legyen a családban, majd terjesszék ki munkájukat közeli és távoli szomszédaikra. Azok, akik elnyerték a világosságot, árasszák szét azt tiszta sugarakban. Krisztus szeretetétől áthatott szavuk legyen »élet illata az életre«.” (Boldog otthon, 37. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Jézus odafigyel a befolyási körödre. Mindenkit ismer, akivel kapcsolatba kerülsz. A szomszédaink pont annyira a missziós területünkhöz tartoznak, mint a távoli országok népei. Kiváltságunk, hogy hatással lehetünk rájuk, és fényt áraszthatunk feléjük. De ez több, mint egy barátságos mosoly és egy kis csevegés alkalomadtán. Hogy hallják meg az igazságot, ha senki nem mondja el és mutatja meg nekik?

Kérsz imában lehetőségeket a szomszédaiddal való barátkozásra, hogy bizonyságot tegyél nekik arról: Jézus szereti őket? Ha nem ismered a szomszédságodban élőket, kész vagy kilépni a komfortzónádból és bemutatkozni nekik? Kész vagy elkötelezni magad a szomszédság evangelizálásának szolgálata mellett?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „A pandémia összehozta a körzetünk három gyülekezetét, ahogy minden nap együtt imádkoztunk online a 100 napos imaalkalom alatt. Áldjuk Istent, hogy most sokkal jobban egyek vagyunk szívünkben és a misszióban, mint eddig valaha is.” (Jon R.)
 • „Dicsőítem az Urat! Több mint húszan voltunk családtagok egyetlen otthonban a karantén idején, de tanúsíthatom, hogy sohasem éheztünk, és egyikünk sem betegedett meg.” (Jackie N.)
 • „A 100 napos imaközösség során megtanultam alázatosan imádkozni. Ennek eredményeként a Mindenható megáldott minket, és a feleségem, aki eddig nem tudott teherbe esni, most gyermeket vár!” (Aldo N.)
 • „Édesanyám és én naponta imádkoztunk hajnali 5 órakor és délben a 88 éves édesapám és a húgom kibéküléséért. Hála Istennek, hogy találkoztak, és végül kibékültek egymással.” (N. J.)
 • „Azzal tudtam szolgálni a szomszédaim felé, hogy szórólapokat osztottam az Úr egészségügyi elveiről. A menny segített kilépni a komfortzónámból, és mostanra többekkel alakult ki kapcsolatom a szomszédságból.” (Gloria)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a szomszédainkért és a szomszédságunkért. Imádkozzunk mennyei alkalmakért, hogy kapcsolatba kerüljünk velük, segítsünk nekik, és olyan barátságokat kössünk a szomszédainkkal, hogy Jézus fénye ragyogja be az életüket.
 • Imádkozzunk a MegÚjult Remény Élelmiszer-elosztóért a Kansas állambeli Overland Parkban: ők nemcsak ennivalót, de bátorítást és reményt is nyújtanak heti szinten több mint 600 családnak (kb. 2.500–3.000 főnek), és eddig több mint 2000 angol és spanyol nyelvű bibliatanulmányt és „Krisztushoz vezető lépések” című könyvet osztottak szét. Imádkozzunk világszéles egyházunk minden élelmiszer-elosztó helyéért és szociális szolgálatot folytató osztályáért.
 • Imádkozzunk mindazokért, akik online szolgálatot végeznek a közösségimédia-felületeken, videókon, appokon és bibliatanulmányozó honlapokon keresztül. Könyörögjünk hatalmas aratásért!
 • Imádkozzunk a válás szélére sodródott házasságokért, hogy Isten gyógyítsa meg a kapcsolatokat. Imában kérjünk megbocsátást és a krisztusi szeretet felébredését.

95. napi imacélok (2020. június 29., hétfő)

Elmegyek… a barátaimhoz

„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért.” (János 15:13)

„Minden gyülekezeti tag tartsa különleges kötelességének, hogy a szomszédságában lakókért munkálkodjon. Tanuljátok meg, miként segíthetnétek azokon, akik nem érdeklődnek a vallásos dolgok iránt. Mikor meglátogatod a barátaidat és a szomszédaidat, ne csak a spirituális, de a világi jólétük felől is érdeklődj. Beszélj nekik Krisztusról, mint a bűnbocsátó Megváltóról. Hívd meg a szomszédaidat, olvass velük a drága Bibliából és a Biblia igazságait magyarázó könyvekből. Egyszerű énekekkel és imával együtt ez majd megérinti szívüket. A gyülekezet tagjai neveljék rá magukat erre a munkára. Ez ugyanolyan fontos, mint a távoli országokban tudatlanságban élő emberek megmentése. Míg néhányan a távol élőkért éreznek felelősséget, az otthon maradók közül sokan tartsák felelősnek magukat a körülöttük élő, drága lelkekért, és dolgozzanak ugyanolyan fáradhatatlanul az ő megváltásukért is.” (Bizonyságtételek, VI. köt., 276. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Jézus a barátainak tart téged és engem. Ez milyen nagyszerű gondolat! A megváltásunkért hajlandó volt lemondani az életéről, még úgy is, hogy nem volt semmi garancia arra, hogy majd mi elfogadjuk az ajándékát.

Vannak olyan barátaid, akik még nem ismerik Jézust? Vagy talán te magad félsz attól, hogy ha beszélsz nekik róla, elveszíted a barátságukat?

Ha Krisztus kész volt odaadni az életét – igen, mindent, ami csak Ő volt – a barátai üdvözítéséért, nem kéne nekünk is minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy bátorítsuk a barátainkat a Megváltóval való hívő együttjárásra?

Imában kérdezd meg az Urat, hogyan lehetne a legjobban elköteleződnöd a barátaidért folytatott evangelizáció mellett. Kérd meg, hogy hozzon lehetőségeket, amikor beszélhetsz velük a hitedről, Krisztus szeretetéről és arról is, ők hogyan élhetik át Isten megmentő kegyelmét.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „A koronavírus-járvány felnyitotta a szemünket Jézus visszatérésének közelségére. Köszönjük Istennek a 100 napos imaalkalmat. Most már sokkal többet imádkozik a családunk. Még májusban szörnyű balesetünk volt, amiben komolyan meg kellett volna sérülnünk, de jó az Úr, amiért mind egy karcolás nélkül mentünk tovább. Aznap útközben kétszer is imádkoztunk. A mi Istenünk hűséges Úr!” (név nélkül)
 • „Alkalmas időért imádkoztam, amikor bizonyságot tehetek a szomszédomnak, és Ő ajtót nyitott előttem, hogy beszéljek Krisztusról. A szomszédom beteg, és most elkezdett hinni Istenben.” (Ruth A.)
 • „Pozitív felelet érkezett COVID-19-páciensekért mondott két bizonyos imára. Mindkét férfi kimondottan kritikus állapotban volt, és már csak a csoda hozhatta vissza őket az életbe. Később mindketten felépültek!” (a Dél-csendes-óceáni Divízió irodája)
 • „Azért köszönöm az Úrnak a 100 napos imaközösséget, mert ezzel feltárta előttem minden bevallatlan bűnömet, önzőségemet, és hogy csak a saját problémáimmal foglalkoztam. Azzal, hogy minden nap imádkoztam másokért, gondoskodóbbá és sokkal inkább szerető szívűvé váltam.” (Alicia S.)
 • „Komolyan imádkoztam valakiért, akivel beszélhetek Jézusról. Azért imádkoztam, hogy ez a valaki maga kérjen meg erre engem. Ma elmentem boltba, és az ottani hölgy megkérdezte, tudnék-e valamilyen brosúrát adni neki. Persze, nekem rengeteg van – válaszoltam. Úgyhogy neki adtam a „Krisztushoz vezető lépéseket”, ő pedig megadta nekem a számát, és most reménykedem a folytatásban. Először bíztam rá magam Istenre ilyen formában” (Lo R.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk nem hívő barátainkért és bölcsességért, hogyan osszuk meg velük a megfelelő időben az evangéliumot.
 • Imádkozzunk azokért, akik mentális problémákkal küzdenek, akik elszigetelten és tehetetlennek érzik magukat, és szoronganak.
 • Imádkozzunk azért a torontói gyülekezetért Kanadában, amit kimondottan látássérültek számára szerveztek, és ahol biztonságos helyet nyújtanak nekik az istentisztelethez és a barátkozáshoz. Imádkozzunk, hogy a szolgálat növekedjen, és sok más helyen is legyenek ilyen imaházak.
 • Imádkozzunk minden helyi gyülekezetvezetőért, prédikátorért, valamint az egyházterületeknél, unióknál, divízióknál és a Generálkonferenciánál dolgozó ügyintézőkért és alkalmazottakért. Kérjünk számukra mennyei bölcsességet, hogy a legjobban szolgálhassanak a maguk területén.

96. napi imacélok, 2020. június 30. (kedd)

Elmegyek… a munkatársaimhoz

„Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5:16)

„Az Istentől kapott világosság által tudom, hogy ügyének manapság nagy szüksége van a bibliai igazság élő képviselőire. A felszentelt lelkészek egymagukban nem elegendők a feladathoz. Az Úr nemcsak prédikátorokat, hanem orvosokat, ápolókat, házról házra járó evangelizátorokat, bibliamunkásokat és más felszentelt, különböző talentumú laikusokat hívott el, akik ismerik a jelenvaló igazságot, és a még nem figyelmeztetett városok szükségleteit is figyelembe veszik. 100, személyes missziómunkára aktívan elkötelezetett hívőnek kéne ott lenni, ahol most csak egy személy van. Az idő gyorsan telik. Sok munkát kell befejezni, még mielőtt a sátáni ellenállás elzárná az utat. Minden tevékenységet kezdjünk el, hogy bölcsen javíthassunk a jelenlegi lehetőségeken.” (Ministry to the Cities, 108. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Amikor dolgozni mégy, a missziós területedre lépsz. Isten már a születésed előtt tudta, hogy ott leszel, és ha engedélyt adsz neki, Ő általad fog munkálkodni, és elvezeti a munkatársaidat a kereszt lábához. Megkérded Jézustól, kinek tegyél bizonyságot a munkahelyeden? Minden kollégádért név szerint fogsz imádkozni, és könyörögsz olyan lehetőségekért Istennel, mikor Krisztusról beszélhetsz nekik?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • Guatemalában egy testvérünk online bibliatanulmányozást indított el, és ennek eredményeként Quetzaltenango legfelsőbb bíróságának vezetője megkeresztelkedett. A Nyugat-venezuelai Unió online evangelizációs erőfeszítései révén 396-an keresztelkedtek meg, akik között más felekezetek lelkipásztorai és tagjai is vannak. (Inter-amerikai Divízió)
 • Számtalan visszajelzést kaptunk gyülekezetektől, családoktól, pároktól és egyénektől, akik személyes megújulást, gyógyulást éltek át, missziós lehetőségeket kaptak, és Isten különlegesen megáldotta őket a 100 napos imaalkalom idején. Túl sokan vannak ahhoz, hogy itt mindet leírjuk!
 • „Csoportunk a 100 nap befejezése után is továbbfolytatja majd az imádkozást.” (Beverly T.)
 • „A húgom egy luxushajón dolgozik a férjével, és hetekre ott ragadtak. Ezért sokat imádkoztam és böjtöltem a testvéremért. Ez alatt az ijesztő időszak alatt meg tudtam osztani vele írásokat, és ő végignézte az »Ébredő reményt« (Hope Awakens), és hallgatta az Adventista Világrádió (AWR) online evangelizációs alkalmait. Végül pedig úgy döntött, hogy megkeresztelkedik!” (Marlene M.)
 • „A 100 napos imaközösség elindulásától imádkozással töltöttem a munkahelyi ebédszüneteimet. Emiatt megtapasztaltam a gyógyulást, és az ebédszüneteim Jézus lábánál töltött, különleges pillanatokká alakultak át.” (Lilian K.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a kollégáinkért. Könyörögjünk, hogy életünk, szavaink és tetteink a Megváltó jelenlétéről tanúskodjanak a szívünkben. Kérjük Istent, mutassa meg, melyik munkatársunk lehet nyitott, és tudna meg szívesen többet az Úr Jézusról.
 • Imádkozzunk az adventista egyház támogató szolgálataiért. Isten áldja meg az erőfeszítéseiket az evangélium terjesztésének előmozdításában, adjon bölcsességet a vezetőiknek és munkatársaiknak, és a Mindenható gondoskodjon a szolgálat összes szükségletéről.
 • Imádkozzunk a 2021-es generálkonferenciai ülésszakért. Esedezzünk, hogy a Hetednapi Adventista Egyháznak továbbra is világos missziós irányvonala legyen. Könyörögjünk, hogy a 2021. májusi ülés minden választása, vezetői kinevezése és a 2021-es év többi része az Úr akaratával összhangban történjen: vagyis azzal, hogy erőteljesen és hamarosan befejezi a földi munkáját, és nemsokára visszatér.
 • Imádkozzunk azokért a családokért, akiknek a tagjai most nem találkozhatnak egymással, és azokért az egyénekért, akik külföldön ragadtak a járvány és a karantén miatt. Kérjük, hogy képesek legyenek felhasználni ezt a kihívásokkal teli időt, hogy bárhol legyenek is, Krisztusért világítsanak.

97. napi imacélok, 2020. július 1. (szerda)

Elmegyek… az osztálytársaimhoz

„Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére.” (Róma 1:16)

„Éld meg a hitedet az iskolában, otthon és minden tevékenységed között.” (Üzenet az ifjúságnak, 36. o.)

„[Sátán] nagyon jól tudja, hogy ezen a földön nincs még egy réteg vagy csoport, amely annyi jót tehetne, mint az Istennek szentelt életű fiatal férfiaké és nőké. Az ifjúság – ha a helyes úton halad – hatalmas befolyást áraszthat. A prédikátorok és az idősebb laikusok feleannyi befolyással sincsenek az ifjúságra, mint azok az fiatalok, akik Istennek szentelik magukat. Érezniük kéne a rájuk nehezedő felelősség súlyát és tőlük telhetően mindent megtenni, hogy megmentsék halandó társaikat, még akkor is, ha ezáltal fel kellene áldozniuk a maguk élvezeteit és természetes vágyait. Időt és – ha szükséges – anyagi eszközöket is szánjanak oda Istennek.” (Üzenet az ifjúságnak, 204. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Tanulsz még? Vannak osztálytársaid, csoporttársaid, akik igyekeznek diplomát szerezni és jó oktatást kapni? Rájöttél, hogy amit neked kell kínálnod nekik, vagyis az evangéliumot, az sokkal értékesebb bármilyen diplománál vagy oktatásnál, amit a világ nyújthat? A társaid tudják rólad, hogy keresztény vagy, hetednapi adventista? Esetleg ha már rég végeztél, kapcsolatban maradtál korábbi csoporttársaiddal, vagy még közülük a barátod valaki? Isten arra hív, mindegy, hogy keresztény vagy állami intézményben tanulsz, hogy legyél világosság a társaid számára. Lehet, telefonon, online tartjátok a kapcsolatot (a pandémia miatt), vagy személyesen, de te áraszd rájuk Jézus világosságát! Ha szülő vagy, akkor arra hívunk, hogy segíts a gyerekednek bemutatni, miként szeressen úgy, mint Krisztus, és hogy ossza meg másokkal az evangéliumot. Hogy döntesz ma: misszionáriussá leszel az iskoládban levő emberek számára, Jézus nagykövete a korábbi/jelenlegi/jövőbeli osztálytársaid felé?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • Áldjuk Istent a sok-sok embernek nyújtott számtalan, anyagi jellegű csodáért, munkahelyért és támogatásért a válság idején.
 • „A feleségemmel meglátogattuk az Egyesült Arab Emírségekben élő gyerekeinket. De a járvány miatt ott kellett maradnunk, és mindannyian megfertőződtünk COVID-19-cel. Sokan imádkoztak értünk. Mindnyájan túléltük, kivéve a feleségem. Mégis hálás vagyok Istennek a vezetéséért. Ő tudja, mi a legjobb a családunknak.” (Joel B.)
 • „Június 9-én hajnali 2 órakor arra riadtam fel, hogy egy fegyveres férfi áll a szobámban, ahol a gyerekeimmel aludtunk. Megfenyegetett, hogy megöli a gyerekeimet. Nagyon megrémültünk, de én azt mondtam neki: »Jézus nevében tűnj innen!« Isten meghallotta a kiáltásomat, és a férfi elment anélkül, hogy bántott volna minket. A mi Istenünk hűséges Úr!” (M. A.)
 • „A testi gyógyulásról szóló 80. napon a bátyám élete majdnem a szemünk láttára ért véget. Nagyon felszökött a vérnyomása, és a szíve is hevesen zakatolt. Remegett, levegő után kapkodott, és percről percre rosszabbodott az állapota. Gyorsan adtunk neki egy gerezd fokhagymát és fél kávéskanál Cayenne-borsot vízben elkeverve. Azután letérdeltünk és imádkoztunk, és mire befejeztünk az imát, a vérnyomása normalizálódott, már nem remegett, és a szíve sem vert olyan gyorsan. A tanúi voltunk, ahogy a jó Isten 10 perc alatt csodát tesz, és fizikailag meggyógyít!” (Lindinkosi N.)
 • „A karantén alatt a feleségemnek eszébe jutott, hogy közösségi élelmiszerbankot szervezzünk. Csak 30 csomaggal akartunk kezdeni, de az Úr másról gondoskodott, és megduplázta az élelmiszer- és segélycsomagjainkat, és lehetővé tette, hogy a következő hónapokban ínségben levő családoknak segíthessünk a gyülekezetünkből és a környezetünkből. Minden dicsőség a mi csodálatos Istenünké!” (Rodel L.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk az iskolánkért, a tanárainkért és az osztálytársainkért. Kérjünk bátorságot, hogy olyan keresztényekként állhassunk előttük, akik Jézusért élnek. Az Úr adjon lehetőséget, hogy bemutathassuk a hitünket a csoporttársainknak. De ha már nem tanulunk, azért imádkozzunk, hogy valahogy elérhessük a korábbi iskolatársainkat.
 • Imádkozzunk a világi egyetemeken folytatott campus-missziómunkáért mindenütt. Bárcsak több hetednapi adventista diák és tanár kapcsolódna be a szolgálatba, és az egyetemi campus elérésével érné el a világot.
 • Imádkozzunk a lelkek hatalmas aratásáért azon szolgálatok által, amik a járvány miatt átálltak online evangelizációra.
 • Imádkozzunk a világon mindenfelé élő, várandós testvérnőkért, akik nemsokára szülni fognak. Könyörögjünk, hogy biztonságban és védve legyenek a koronavírustól, és egészséges kisbabáik szülessenek. Imádkozzunk ezekért a gyerekekért is, hogy felnőve Jézus nagyszerű munkásai lehessenek.

98. napi imacélok, 2020. július 2. (csütörtök)

Elmegyek… a városomhoz

„De igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak.” (Jeremiás 29:7)

„Továbbra is előttem van a nagyvárosok elérésének jelentősége. Az Úr évek óta sürget a kötelességünkre, és látjuk is, de aránylag minimálisan teljesítjük a népesség nagy központjaiban. Ha nem fogunk hozzá eltökélten a munkához, Sátán megsokszorozza a nehézségeket, amelyeken aztán nem lesz könnyű felülkerekedni. Távolról sem végezzük azt a munkát, amit már rég kellett volna ezekben a hosszú ideje elhanyagolt városokban. Így még nehezebb lesz a szolgálat, mint pár éve lett volna. De ha az Úr nevében kezdünk hozzá, az akadályok leomlanak, és mienk lesz az elhatározott győzelem.” (Ministry to the Cities, 25. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

A föld lakosságának nagy része városokban él. Míg arra kell kérnünk Istent, mutassa meg, mikor költözzünk ki vidékre, addig sem szabad elhanyagolnunk a városokban végzett munkát. Milliárdok vannak a függőségek, a zaj, a kavargás és a városi életstílus reménytelen csapdájában.

Imádkozz Istenhez, helyezze a szívedre a városokért végzett misszió felelősségét. Talán arra hív, hogy indíts be egy „befolyási központot”, egy misszióközpontú vállalkozást, hogy elérd a világ városaiban levő elveszett lelkeket? Vagy lehet, hogy arra hív téged és a gyülekezetedet, hogy a városod lakosságáért végzett sokféle szolgálattal kapcsolódjatok be egy holisztikus tevékenységbe?

Miért nem kéred meg az Urat, mutassa meg, hogy válhatsz a legjobb követté városod lakói számára?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „A dél-afrikai kormány az elveszett iskolai napok pótlására 6 napossá tette a tanítási hetet, ami a szombatot is érinti. A Dél-afrikai Egyházterület folyamodvánnyal fordult a kormányhoz, hogy a hetednapi adventista tanulók kapjanak felmentést a szombati órák alól, és a kormány rábólintott a kérelemre. Dicsérjük Istent, amiért meghallgatja az imáinkat!” (Grant L.)
 • „Áldott a mindenható Isten, hogy hű az ígéreteihez! Könyvevangélistaként dolgozom Kenyában. A pandémia alatt megtapasztaltam az Úr áldását. Március hónapban rájöttem, hogy egyre növekszik az eladásaim száma, és a tendencia tartós!” (Dalmas O.)
 • „Az Egyesült Államok háborús övezetben levő katonáival kommunikálok. Meg szoktam osztani velük a 100 napos imaalkalom áhítatait, és látom, Isten hogy munkálkodik a szívükben és azon, milyen döntéseket hoznak meg terepen.” (Amanda M.)
 • „Mióta csak az eszemet tudom, az apám alkoholista volt. A családunk azért imádkozott, hogy a Mindenható emelje ki őt ebből a megkötözöttségből, és tudom, hogy meg is tette! Az édesapám is részt vesz a 100 napos imaközösség alkalmain, és lelkesen vezeti még az imádkozást is.” (név nélkül)
 • A világ minden tájáról kaptunk híreket, hogy kisgyerekek is szenvedélyesen részt vesznek az imaórákon. Dicsérjük Istent, mert a Lelke rajtuk keresztül munkálkodik!

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a magunk városáért és a világ városaiért, melyek egyre jobban Szodomává és Gomorává válnak. Kérjük Istent, segítsen nekünk, a családunknak és a gyülekezetünknek befolyási központokat létrehozni, szolgálatokat elindítani, és mutasson különféle utakat, hogyan érjük el az emberek milliárdjait, akik a városi sötétségben vándorolnak.
 • Imádkozzunk egy egészséges élelmiszereket árusító boltért Lettországban, amit egy ezredfordulós mérnök nyitott, aki azért hagyta ott az állását, hogy teljes munkaidőben dolgozzon azon, amit ő csak „üzleti evangelizációnak” hív. Kérjük a mennyet, áldja meg a vállalkozást, alakítson ki kapcsolatot a közösséggel, és segítse a vásárlókat, hogy olyan ennivaló után éhezzenek, ami örök életet hoz nekik. Imádkozzunk a világ összes befolyási központjáért, és hogy minél több adventista indítson el misszióközpontú vállalkozást.
 • Imádkozzunk az Ogdenben levő dzsúzbárért (Utah államban), mely a helyi fiatalokat éri el. Fohászkodjunk az eredményességéért, és hogy bárcsak a világon máshol is sokfelé nyílnának meg ilyen helyek.
 • Imádkozzunk a dél-indiai Vibráló Élet Gyógyászati és Wellnessklinikáért Bangalore-ban, ahol az olyan krónikus betegségekre, mint magas vérnyomás, elhízás és cukorbetegség, kínálnak természetes kezeléseket. Könyörögjünk Istenhez, öntse ki Szentlelkét az egészségügyi dolgozókra, hogy általuk áradjon ki a szeretete a páciensekre, akiknek szolgálnak.

99. napi imacélok, 2020. július 3. (péntek)

Elmegyek… a világomhoz

„Láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek.” (Jelenések 14:6)

„Isten most felszólít, hogy az egyik kézzel, a hittel ragadjátok meg hatalmas karját, és a másikkal, a szeretettel nyúljatok a pusztulásba rohanó lelkek után. Krisztus az út, az igazság és az élet. Őt kövessétek. Ne test szerint, hanem Lélek szerint járjatok. Járjatok úgy, ahogy Ő járt. Isten akarata ugyanis a megszentelődésetek. Az a kötelességetek, hogy végrehajtsátok annak akaratát, aki az Ő dicsőségére tartja fenn az életeteket. Ha csak magatokért tüsténkedtek, az mit sem használ nektek. Ha viszont másokért fáradoztok, ha kevesebbet gondoltok magatokra, és ha buzgóbban Istennek szenteltek mindent, az majd elfogadhatóbb lesz előtte, és gazdag áldásával jutalmaz meg érte.” (Bizonyságtételek, II. köt., 170. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

A hetednapi adventistáknak egyedi, prófétai elhívásuk van: a hármas angyali üzenetet hirdessék az egész világnak, hogy készüljön fel Jézus második eljövetelére. Így lehet összefoglalni az üzeneteket: 1. Isten a Teremtőd, és Ő szeret téged. Fogadd el a kegyelmi ajándékát, és az ítélet az érdekedben fog történni. 2. Ez a világ a maga összes istenellenes rendszerével korrupt, megbízhatatlan és elbukott. Csakis az Úrban bízz meg! 3. Sátán, minden halál, szenvedés, önzés, fájdalom, bűn és mindenki értelmi szerzője, aki a hamisságát választja, nemsokára megsemmisül, hogy az igazság és szeretet visszatérjen a világmindenségbe.

Egyedül azok, akik a szerető szívű, megváltó Jézus Krisztusban bíznak, lesznek örökké megváltva, és ők olyan új teremtéssé alakulnak át, aki Isten önzetlen szeretetét tükrözi vissza.

Te vágysz rá, hogy ami csak tőled telik, mindent megtegyél, hogy Isten szeretetével és a bűnbánat, megváltás és ítélet üzenetével érd el ezt az elveszett földet? Krisztus képviselőjeként fogsz fényleni ebben a sötét világban? Hetednapi adventistaként profetikus identitással fogsz állni, élni, törődni másokkal, áldani és szeretni?

És ha nem vagy hetednapi adventista, szeretnél csatlakozni Isten végidei mozgalmához, megkeresztelkedni és elkötelezni magad Jézus szolgálatára?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Az Úr olyan sok csodát tett azzal, ahogy válaszolt az imáinkra. Emberek szabadultak meg démonoktól és fekete mágiától, és sokan gyógyultak meg lelki és testi betegségekből.” (J. S.)
 • „Hála Istennek, amiért a 100 napos imaalkalom során megengedte, hogy egy kis csoportot indítsunk el otthon a szomszédainkkal, akik már kezdik megismerni Jézust.” (Viviana H.)
 • „A kisfiam majdnem megfulladt és meghalt. A pulzusa szinte kitapinthatatlan volt, és egy ideig nem tudott lélegezni. Mind pánikba estünk, és próbáltuk kitalálni, mit tegyünk. Majd nekem eszembe jutott, mit olvastam aznap a 100 napos imaalkalomból (19. nap, április 14.: Nézz fel Jézusra!), és könyörögve imádkoztam az életéért. Isten nyugodt bizonyossága öntött el, hogy a kisbabám nem fog meghalni. Megkezdtük az újraélesztését, és mikor már 15 percig semmi jelét nem adta az életnek, akkor kezdett el újra lélegezni. Végül bevittük a kórházba, ahol stabilizálták az állapotát. Olyan jó az Úr, amiért megmentette a kisfiam életét!” (Chadwick A.)
 • „A menny gazdagon megáldott a 100 nap idején. Én a bátyámért imádkoztam, aki 7 éve elfordult Istentől és a családjától. Még az esküvőmre se jött el. De csodálatos módon a testvérem hazament a 100 napos imaközösség alatt. Bevallotta a bűneit, és mostanra teljesen rábízta magát Isten munkájára.” (T. E.)
 • „A 100 napos imaalkalomnál a férjemmel együtt kértük az Urat, hasson a szívünkre, a családunkra és a barátainkra: érjünk el másokat támogatólag a válság idején. Bár a vállalkozásom anyagilag szorult helyzetbe került a márciusi karantén óta, számtalanszor értünk el annyi embert, amennyi csak tőlünk telt, ebben az időszakban. Ezen a héten késztetést éreztem, hogy átnézzem a pénzügyeimet, és felfedeztem, hogy bár mindent a napi fenntartásra, a növekvő számlahegyekre és mások támogatására költöttem, az egyenlegem mégsem fordult mínuszba, amitől korábban féltem. Dicsőség Istennek!” (Orusoso A.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk, hogy Isten segítsen nekünk és családunknak teljesen magunkévá tenni Jelenések könyve 14. fejezetének profetikus, adventista, misszionáriusi identitását.
 • Imádkozzunk készséges szívért, ami elmegy a missziós területekre, legyen szó akár belföldről, akár külföldről.
 • Imádkozzunk mindazokért, akik még mindig koronavírusos betegek, hogy meggyógyuljanak, és véget érjen a világjárvány is.
 • Imádkozzunk azért a San Franciscó-i mozgó rendelőért, amit egyházi ingatlanokon állítanak fel, hogy ingyenes fogászati és szemészeti ellátást, valamint díjtalan orvosi szűrést végezzenek. Kérjük Istent, hogy áldja meg testi és lelki gyógyulással a pácienseket.
 • Imádkozzunk azokért, akik elodázták a keresztségi elhatározásukat. Bárcsak ők is megszeretnék Jézust, meghoznák a végleges döntést mellette, és átadnák neki magukat.

100. napi imacélok, 2020. július 4. (szombat)

Elmegyek… a vég idejéig

„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamariában és a földnek mind végső határáig.” (Apostolok cselekedetei 1:8)

„Hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Máté 28:18–20)

„Parancsot kaptunk, hogy mint Jézus Krisztus hírnökei induljunk el tanítani, oktassunk férfiakat és nőket, hívjuk fel a figyelmüket az élet Igéjére. És nekünk is szól Krisztus állandó jelenlétének biztos ígérete. Bármilyen nehézségekkel kell is megküzdenünk, bármilyen próbákat kell elszenvednünk, a kegyelmes ígéret így szól: »Ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.«” (Evangelizáció, 15. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Krisztus arra hívta el a népét, hogy a föld végső határáig ossza meg az evangéliumot, míg hamarosan el nem jön a világ vége a második eljövetelekor. Semmi miatt nem kell aggódnunk, miközben ezt a munkát végezzük. Hisz mindent Ő irányít! A Lelke is velünk van, hogy vezessen és megerősítsen! Mennyire csodálatos már, hogy van egy Jézusunk, az univerzum legnagyobb misszionáriusa, aki velünk van… a vég idejéig és még azután is!

Ahogy végighaladtál a 100 napos imaalkalmon, ahogy te és a családod személyes megújulást élt át, nem hagyhatod kihűlni az Úrért égő tüzet magadban, hanem használd fel proaktív, önzetlen, elszánt, szeretetteljes misszionáriusi munkára. Ezáltal nemcsak további megújulást kapsz, hanem lelkeket is megnyersz majd Jézusnak, és kiteljesedik az életed.

Szeretnéd meglépni Jézussal együtt és Jézusért ezt a következő lépcsőfokot? Szeretnél elköteleződni az érte végzett, élethosszig tartó missziós szolgálatra, bárhol vagy most, és bárhová is hív téged? Rábízod magad a kegyelmére, hogy elég lesz minden előtted álló kihíváshoz? Elhatározod ma, hogy több leszel annál, mint aki csupán eljár az imaházba, és inkább egy világot bejáró személlyé válsz: valakivé, aki elmegy a világba, hogy a Megváltóval elérjen a lelkekhez?

Isten áldjon meg, miközben vele haladsz előre a világ végső határáig, az idők végezetéig!

Maranatha!

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Gyülekezetalapításba fogtunk Oszaka térségében, Japánban. Egy évvel később még mindig senki nem jött el az istentiszteletre vagy a bibliaórákra. Úgy döntöttünk, mi is becsatlakozunk a 100 napos imaalkalomba, és májusban külön böjtölünk és imádkozunk a Szentlélekért. Szinte azonnal az Úr által egy párba botlottunk egy szupermarketben, akik imaházat akartak találni maguknak, és keresték Istent. Rögtön szerették volna tanulmányozni az Igét. A járvány miatt épp nem dolgoztak, így minden nap tanultuk a Szentírást, és részt vettek az istentiszteleteken is. Az egyik szomszédunk is elkezdett járni gyülekezetbe. Szóval így dupláztuk meg a megjelentek számát szombatonként, és most egy kis gyülekezet növekszik nálunk. Dicsőség érte Istennek!” (Sheri A.)
 • „A 100 napos imaközösség részeseként megfogadtam, hogy minden nap imádkozom a területemért. Isten ajtót nyitott előttem, és bibliaórákat adtam egy fiatal párnak. Ők már készen állnak megkeresztelkedni, mihelyst feloldják a korlátozásokat. Amint hozzáfogtam a bibliatanulmányozáshoz ezzel a párral, egy másik nő, egy muzulmán üzletember felesége is bibliaórákat kért tőlem a 18 éves fiával. Aztán a srác elhívta az unokatestvérét, és a lány csatlakozott hozzánk, aki mára már alig várja, hogy megkereszteljen a miatt a sorsfordító igazság miatt, amit hallott. Így munkálkodik az Úr!” (N. S.)
 • „A teljes tagbevonás elkezdődésétől nehézséget jelentett nekünk kis csoportokat elindítani Kinshasa, a kongói főváros egyes kerületeiben. A járvány kirobbanása rákényszerített minket a nagy gyülekezetek bezárására, és lehetővé tette a kis, családi gyülekezetek megnyitását. Mostanáig több mint 200 családi gyülekezetünk alakult meg – még olyan környéken is, ahol azelőtt nem volt adventista jelenlétünk. Ezek a kis közösségek bekapcsolódtak az evangelizációba, és már 82 lelket vezettek az Úrhoz. A 100 napos imaalkalom megszilárdította a kapcsolatokat és a lelki növekedést ezekben a gyülekezetekben.” (Nyugat-kongói Uniómisszió)
 • „Áldom az Urat, hogy a 100 napos imaközösség folyamán utat nyitott nekünk egy kis csoport elindítása előtt otthon a szomszédainkkal, és ők most ismerkednek Jézussal. Az ADRA-n keresztül továbbra is tudunk segíteni egészségügyi szolgáltatásokkal a Kolumbiában levő venezuelai bevándorló lakosságnak.” (Viviana H.)
 • Dicsérjük Istent a százszámra beérkezett hálaadó jelentésekért, amiket kaptunk! A Mindenható valóban áldássá változtatta ezt a járványt a világon mindenütt, ahogy népe megalázza magát és imádkozik!

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a megújulás folytatódásáért a vég idejéig tartó hűséges munka révén. Imádkozzunk a korai és késői eső kiáradásáért, hogy a munka befejeződhessen.
 • Imádkozzunk az egyházi missziómunkáért a frontvonalakban és a nehezen elérhető helyeken a világon mindenfelé, mint például a 10/40-es ablakban, Észak-Koreában vagy a Közel-Keleten stb.
 • Imádkozzunk az összes el nem mondott és meg nem említett imakérésért, amit hozzánk küldtek be.
 • Imádkozzunk Jézus Krisztus közeli visszatéréséért!

A 100 napos imaalkalom ezzel véget ért… hogyan tovább?

Meg szeretnénk köszönni a testvérek és testvérnők tízezreinek a részvételét a 100 napos imaközösségben mindenhonnan a világon! Köszönjük az imákat, köszönjük, hogy nem hagytátok, hogy a járvány elgyengítsen titeket, hanem ehelyett Jézusban bíztatok, és még arra is elköteleztétek magatokat, hogy áldására legyetek másoknak ebben a példa nélküli időszakban. Dicsőítjük Istent a hálaadó beszámolók százaiért, amiket kaptunk! De arra bátorítunk, hogy ne adjátok fel, ha még nem látjátok a feleletet egy bizonyos kérésre. Tartsatok ki és legyen hitetek! Az Úr be fogja váltani az ígéretét, ahogy és amikor a legjobbnak látja.

Az örökkévalóság fogja feltárni a folyamatos imáitok teljes eredményét, és Isten kegyelméből folytatja majd a beteljesítésüket.

Lehet, hogy a 100 napos imaalkalom kezdeményezése most befejeződött, de az imának közel sincs vége! Az Istentől jövő megújulás és reformáció mindig elérhető marad! Jézus megmondta, hogy szakadatlanul kérjünk többet a Szentlélekből (Lukács 11:13); az ima a lélek lélegzetvétele (Prayer, 12. o.), Krisztus és az Igéje az élet kenyere (János 6:35), és hogy még sokan vannak a környezetünkben, akiknek bizonyságot tehetünk! A lelki élet minden alkotóelemére napi szinten szükség van a növekedéshez a Krisztushoz való hasonlóságban.

A Revival & Reformation csapataként szeretnénk segíteni nektek a további utatokon. Ezért néhány teljesen ingyenes eseményt és anyagot mutatunk, amikhez már most is hozzáférhettek, és amikre feliratkozhattok:

 • Imában egyesülve (angolul)
  • Ez a 100 napos imaalkalom folytatása. Hetente egyszer erőteljes, gondolatébresztő áhítatokat fogokt kapni a világegyház imakéréseivel, hálaadó beszámolókkal és új anyagokkal a Revival and Reformation honlapjáról.
 • „Elmegyek” – A világegyház 2020–2025-ös stratégiai tervének előkészítése
  • 2020. július 3–4.
 • A 2021-es 10 napos imádság
  • 2021. január 6–16.
 • A lelki források növekvő könyvtára
  • Itt egy folyton gyarapodó, ingyenes könyvtár van, ahol imádsággal, bibliatanulmányozással, bizonyságtevéssel, a bűn legyőzésével és kihívásokkal, lelki gyógyulással, áhítatokkal stb. kapcsolatos lelki anyagokat találtok (angolul). https://www.revivalandreformation.org/resources