100 napos ima – 13. hét

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”

2020. június 19–25.

Egy erényes örökség

Frank M. Hasel

Nagyapám, Franz Hasel felszentelt hetednapi adventista lelkész volt Németországban, akit a II. világháborúban akarata ellenére besoroztak a seregbe. Mivel tiszteletben akarta tartani Isten parancsolatait, beleértve a „ne ölj” parancsot is, kérvényezte, hogy a szanitéceknél szolgálhasson, és visszautasította a fegyver használatát. De a kérésének nem tettek eleget. Ehelyett másik egységhez helyezték át mint adminisztrátort a frontra. Viszont ő olyan komolyan vette a meggyőződését, miszerint nem fog ölni, hogy egy fapisztolyt hordott magánál a pisztolytáskájában a háború alatt. Noha úgy gondolta, sokszor meg is halhatott volna, Isten csodák útján védte meg a nagyapámat időről időre. Inspiráló történetét a „Ha ezrek esnek is el” című könyvben olvashatjátok.

Nagypapám többször is elmesélt nekünk egy olyan esetet, ami nem került bele a könyvbe. Míg Oroszországban szolgált, távol az otthonától, azzal bízták meg az egységét, hogy minden falu házait átkutassák, hogy a németek foglyokat ejtsenek oroszországi előrenyomulásuk közben. Azt a parancsot kapták, hogy ellenálló harcosokat keressenek, akik az otthonokban rejtőzködnek, és támadják meg az előrevonuló német seregeket. Parancsba adták nekik, hogy azonnal és válogatás nélkül lőjenek le mindenkit, akit elrejtőzve találnak.

Egyik nap egy ház gondos átkutatása közben nagyapámnak az az érzése támadt, hogy valami nincs rendben. Belépett egy bizonyos szobába, amit üresen talált, mégis az a benyomása támadt, hogy ott valami gyanús. Miután benézett az ágy alá, egy fiatalembert pillantott meg, aki egyenesen ránézett. Nagyapám tudta, hogy ha leleplezi a férfit, akkor biztosan le fogják lőni. A másodperc törtrészére behunyta a szemét, ami örökkévalóságnak tűnt előtte. Majd felállt, kiment a szobából, és nem jelentette, amit látott. Megsajnálta a fiatalembert, és megmentette az életét.

Pár hétre rá a nagyapámat egy fontos vasúti sín őrzésével bízták meg. Az volt a kötelessége, hogy megbizonyosodjon róla, egyetlen ellenálló fegyveres sem robbantja fel a vágányokat. Egyedül figyelt, mikor egy csapat orosz kozák lovas támadt rá sebesen. Semmi esélye nem volt a menekülésre. Elszánta magát a halálra, mert azt hitte, biztosan megölik.

A csapat villámgyorsan bekerítette, de a nagyapám megdöbbenve látta meg a vezetőjük arcát. Ugyanaz a fiatalember volt, aki abban a házban az ágy alatt bujkált. Mindketten rögtön felismerték egymást. A fiatal kozák parancsnok ráfogta a fegyverét, és ezt mutogatta: „Megölhetnélek téged, de te kedvességből megmentetted az életem. Ezért én is megmentem a tiédet.” Majd parancsot adott az embereinek a továbblovaglásra. Isten nagy gondviseléséből a nagypapám életét újra csak megkímélték. Szeretetteljes kedvessége a férfi felé és Isten iránti hűsége visszaszállt rá. Igazán hálás vagyok a nagyapám után hátramaradt erkölcsös életért és a hűség és nyájasság példájáért. A mienk is lehet ez az örökség.

A hűségben van valami sajátságos. Lehetsz egy kissé híres vagy gazdag, de nem lehetsz kissé hívő. A hűségben van valami kizárólagosság, ami osztatlan figyelmet követel. Vagy 100%-osan hű vagy, vagy nem vagy hű. Ha 95%-nyira vagy hű, akkor nem vagy hűséges, hanem hűtlen. A hűség teljes elköteleződést kíván. Isten az osztatlan lojalitásunkat és a teljes, egész elköteleződésünket akarja.

 Az Ószövetségben olvashatjuk Dániel történetét, akit bedobtak az oroszlánok vermébe, mert nem volt hajlandó veszélyeztetni az Istenbe vetett hitét. Mikor Dániel bölcs, megbízható vezetőként tüntette ki magát a király előtt, az ellenségei irigykedtek rá, és azt keresték, hogyan vádolják be valami gaztettel. „De semmi okot vagy vétket nem találhattak; mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtatott benne.” (Dániel 6:4) Azt remélem, hogy az ellenségeink (már ha vannak), a barátaink és mindenki, aki az életünket figyeli a COVID-19-válság kellős közepén, ugyanerre jön majd rá velünk kapcsolatban is! Mi is lehetünk olyanok, akiket a hiteles szeretetükről ismernek, amivel mások felé fordulunk, és azért tisztelhetnek, ahogy a mindennapi teendőinket végezzük. És Dánielhez hasonlóan mi is bízhatunk Istenben, hogy gondoskodik rólunk, mivel hűségesek vagyunk az akaratához. Nem számít, mit hoz a holnap: mi olyan nők és férfiak legyünk, akik kedvesek egymáshoz és hűek Istenhez és az Ő Igéjéhez.

Dr. Frank M. Hasel teológus és a Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciája Bibliai Kutatóintézetének egyik ügyvezető igazgatója. Frank emellett sikeres író és a mostani negyedéves szombatiskolai tanulmány társszerzője („Hogyan értelmezzük a Szentírást?”). Az e heti áhítatban megosztott történetet legutóbbi könyvében is megtalálhatjuk, melynek címe: Living for God. Reclaiming the Joy of Christian Virtue. (magyarul nem jelent meg)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Mit tehetsz őszintén, barátian a körülötted levőkkel is? Milyen területeken érzed nehéznek a barátságosságot mások felé és az Isten iránti hűséget? Milyen konkrét módszerekkel szeretnél növekedni a hűségben? Dániel a jó példája annak, ahogy egy férfi Úr iránti hűsége egy egész birodalomra jó befolyást gyakorolt. A kedvességed hogy segíthet másoknak meglátni a Mindenható igazi jellemét, és az Isten iránti hűséged miként nyithat meg úgy ajtókat, hogy bemutasd a környezetedben élők felé az Ő hűségességét?

GYAKORLATI KIHÍVÁS:

Szavakkal és énekekkel könnyen meg lehet vallani az Úr iránti hűséget. De sokszor az élet kis dolgai azok – mikor senki sem figyel, vagy mikor egy ismerős sem figyel –, amik próbára teszik a hűségünk valódiságát. Kérd Istent, hogy segítsen felismerni, életed mely területein van szükség még dolgozni. Imádkozz Jézushoz, hogy az Ő életét élje benned, és adjon erőt a kísértésekben a hűség mellett dönteni.

„Nem döntő bizonyítéka a kereszténységünknek, ha rendkívüli körülmények között mutatunk nagy lelkesedést. A megszentelődés és a szent élet nem elragadtatásból áll, hanem azt jelenti, hogy teljesen Istennek adjuk át az akaratunkat. Azt jelenti, hogy Isten minden Igéjével élünk, amely az Ő szájából származik. Azt jelenti, hogy minden kísértésben bízunk benne, úgy a sötét, mint a napsugaras napokon is. Azt jelenti, hogy hitben járunk, és nem a szemünkre hagyatkozva, rendíthetetlen bizalommal támaszkodunk rá, és megnyugszunk szeretetében.” (Az apostolok története, 51. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlások erre a hétre:

85. napi imacélok – 2020. június 19. (péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Isten a szívemre helyezte, hogy osszam meg másokkal a 100 napos imaalkalom üzeneteit, és egy nap alatt már több mint 500-an iratkoztak fel rá, hogy kérik tőlem az üzeneteket WhatsAppon és egy másik felületen. Minden este 8 órától imádkozunk.” (Lovesky J.)
 • Látjuk, ahogy a menny megáldja az egyház vezetőit és tagjait világszerte, és bölcsességet ad nekik a járvány kihívásainak kezeléséhez. Anyagiak, egészség, az imaházak megnyitása terén: az Úr a viharon keresztül munkálkodik!

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk, hogy az életünkben még hűségesebbek legyünk, és kérjünk olyan szívet, ami mindig Jézus kedvességét tükrözi vissza.
 • Imádkozzunk a Manna-házért, ami egy wellness központ és szanatórium az Egyesült Királyságban, ahol azt tervezik, hogy koronavírus utáni lábadozó programot indítanak el, hogy az egészségügyi üzenettel elérjék az embereket Jézus számára. Könyörögjünk az ehhez szükséges kormányzati jóváhagyásért.
 • Imádkozzunk az „1000 misszionárius mozgalom” kiképzőközpontjáért Észak-Szumátrán (Indonéziában), valamint hogy minden misszionáriusképző intézmény a COVID-19-járvány ellenére is módot találjon szolgálata folytatására.
 • Imádkozzunk azokért a testvérekért, akik elvesztették szeretteiket a járvány miatt vagy más okból kifolyólag.

86. napi imacélok – 2020. június 20. (szombat)

A remény ígérete

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” (János 14:1–3)

„Nekünk itt nincs otthonunk, mi csak idegenek és vándorok vagyunk, akik egy égi, jobb hazába vándorolnak. Ezeken a dolgokon elmélkedjetek, és ha ezt teszitek, Krisztus is ott lesz mellettetek.” (Életünk és munkánk, 293. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Isten irgalmából, kegyelméből és kedvessége miatt van reményünk: egy jobb jövőbe vetett remény, remény a megbocsátásra és a bűn feletti győzelemre, valamint az örök élet reménysége. Sátán és a világ számtalan okot kínál arra, miért adjuk fel az életet, de „Istennek valamennyi ígérete [Jézusban] lett igenné” (2Korinthus 1:20).

Hogy döntesz? Megragadod a remény ígéreteit, amiket Isten Szavában kaptunk, és amikre Krisztus vére a garancia? Megkéred Őt, hogy segítsen a második eljövetel reménységén és a vele töltött örök életen tartani a szemed?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • Imádkoztunk, hogy Isten gondoskodjunk a gyülekezet felépítéséhez szükséges eszközökről, és Ő megindította egy gazdag üzletember szívét, aki nekünk adományozta a szükséges forrásokat.” (név nélkül)
 • A COVID-19-esetek lassan csökkennek Európában és a világ többi részein. A kórházi kezelésre szoruló esetek aránya még azokban az országokban is alacsonyabb, ahol újra beindult az élet, miközben betartják a távolságtartást és a többi előírást.

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk: Jézus adja meg, hogy friss kinyilatkoztatást kapjunk a belé vetett dicső reményünkről.
 • Imádkozzunk azokért a testvérekért, akik lelkileg, fizikailag vagy gazdasági téren küszködnek, hogy erősek maradjanak a kísértések között, és tekintsenek fel segítségért Krisztusra.
 • Imádkozzunk a Dél-angliai Egyházterület számos gyülekezetéért és szolgálatáért. Fohászkodjunk anyagi jellegű csodákért, hogy gyülekezeteket alapítsanak, a jelenlegi épületeket újra hozzák rendbe, és ezzel jobban tudják szolgálni a körülöttük élőket.

87.  napi imacélok, 2020. június 21. (vasárnap)

Az öröm ígérete

„Az igazaknak reménysége öröm.” (Példabeszédek 10:28/a)

„A Krisztus szeretetét ápoló lélek tele van szabadsággal, fénnyel és örömmel. Az ilyen lélek gondolataiban nincs megosztottság. Az egész ember Isten után sóvárog. Kötelessége megtudakolásáért nem emberekhez, hanem minden bölcsesség forrásához, Krisztushoz fordul.” (Reflecting Christ, 114. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Érezted már „az Úr örömét”: az Istennel töltött idő, az ima és az Igéje által vele való közösség örömét? Mikor megpillantod Jézus tiszta szépségét, a világ összes „szórakozása” jelentéktelenné válik. Utánozhatatlan kedvességével Krisztus betölti a szívedet szó szerint nem e világi örömmel.

Szeretnéd átélni a mennyei örömöt: a megváltás, a hűség, az Istennel való összhang és együttműködés örömét?

Miért nem kéred meg ma az Örökkévalót, hadd kóstolhass bele az örömébe azzal, hogy több időt töltesz vele imában és Igéjén elmélkedve?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • A Novo Tempo (a Hope Channel brazíliai partnere) 0–24 órás evangelizáció mellett kötelezte el magát. A húsvétot megelőző hét evangelizáció szempontjából különleges időszak a Dél-amerikai Divízióban. Miután minden unió leállt a járvány miatt, a vezetők imádkozni kezdtek. Végül arra az elhatározásra jutottak, hogy virtuális evangelizációs alkalmat tartanak Luís Gonçalves evangélistával, és ennek eredményeként 30.256-an jelentkeztek keresztségre. Isten tényleg képes rá, hogy minden együttmunkálkodjon a jóra azok érdekében, akik az Urat szeretik!
 • „A 100 napos imaalkalom olvasása ráébresztett, hogy Jézusból többre és magamból kevesebbre van szükségem. Dicsérem Istent az irántam tanúsított szeretetéért és kegyelméért.” (név nélkül)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk azokért a hívőkért, akik a szombat megtartása miatt számos nehézséggel néznek szembe. Kérjük, hogy a hűségük fényesen világítson a kihívások és az üldözés között.
 • Imádkozzunk a Fülöp-szigeteki Naga View Adventista Főiskoláért, hogy a COVID-19- járvány ellenére is fennmaradjon.
 • Imádkozzunk a koronavírus-járvány befejeződéséért
 • Imádkozzunk olyan szívért, ami naponta megtelik mennyei örömmel.

88.  napi imacélok, 2020. június 22. (hétfő)

A szeretet ígérete

Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. (Jeremiás 31:3)

„Tervet kovácsoltak, ami a világ előtt feltárja Krisztus csodálatos kegyelmét és szeretetét. Az Úr szeretetét bizonyítja az az örök váltságdíj, melyet Isten Fia fizetett le az emberiségért. Ez a dicsőséges megváltási terv bőségesen gondoskodik az egész világ megmentéséről. A bűnös és elbukott ember tökéletessé válhat Jézusban a bűnbocsánaton és Krisztus neki tulajdonított igazságán keresztül.” (Üzenet az ifjúságnak, 137. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Isten a szeretet. Mikor megnyílsz ez előtt a tény előtt, és a tökéletes szeretet lencséjén át mindent látni kezdesz, amit Ő tesz, az életed megváltozik, és majd Isten szeretetét tükrözi vissza és továbbítja. Az Úr minden ígérete szeretetben fogant ígéret. A Mindenható szeretetből arra vágyik, hogy a szeretet emberévé alakulj át.

Megengeded a mennynek, hogy megolvassza a szívedben az önzést? Megengeded majd Jézusnak, hogy Igéje által átírja benned, milyen érzés, hogy néz ki és mit tesz az igazi szeretet? Beleegyezel a szeretet emberévé válás folyamatába?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „A 100 napos ima abban segített nekem és a gyerekeimnek, hogy minden reggel és este szokásunkká váljon az imádkozás. Áldom az Urat ezért az imádságos időszakért. A lányom egyik barátja eljött hozzánk, és ő is megtapasztalta ezt. Azután a lány hazament, és meggyőzte a családját, hogy ők is minden nap imádkozzanak, amit azóta is boldogan gyakorolnak.” (Francisca A.)
 • Mike-nak sok küzdelme volt a karantén idején. Egy nap valami műsort keresett a TV- ben, és rátalált a Hope Channelre. „Szükségem van reményre” – mondta magának (mivel a „hope” jelentése: remény). Így elkezdte nézni az interaktív bibliatanulmányokat és más, inspiráló programokat. Végignézte a teljes Dániel- és Jelenések könyve-sorozatot. Tanulmányozása hatására úgy döntött, hogy teljes egészében átadja a szívét Jézusnak!

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk azért, hogy még mélyebben és teljesebben értékeljük, fogadjuk be és alkalmazzuk Isten szeretetét az életünkben.
 • Imádkozzunk Evangeline N.-ért és azokért, akik rákkal és különféle betegségekkel küzdenek. Könyörögjünk a gyógyulásukért.
 • Imádkozzunk az újonnan megkeresztelt tagokét, akik nemrégen vagy pont a COVID- 19-járvány idején csatlakoztak az egyházhoz. Esedezzünk, hogy a keresztény közösség és a gyülekezeti szolgálatok hiánya ne árnyékolja be a Krisztus mellett meghozott döntésüket.
 • Imádkozzunk  a  hamiltoni  hetednapi  adventista  gyülekezetért  Kanadában.  Kérjük Istent, áldja meg az életmódközpontjukban végzett szolgálat kreatív megközelítési formáit: a közösségi      központot, a főzőiskolát, az ingyenes olajcserét, a gyümölcsturmixbárt és a falmászást.

89.  napi imacélok, 2020. június 23. (kedd)

A bölcsesség ígérete

„Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.” (Jakab 1:5)

„Nem személyválogató az az Isten, akit szolgálunk. Aki Salamonnak bölcs ítélőképességet adott, ma is kész ugyanezt az áldást adni gyermekeinek… Ha valaki – aki terhet hordoz – jobban vágyik bölcsességre, mint gazdagságra, hatalomra és hírnévre, nem fog csalódni. Nemcsak azt tanulja meg a nagy Tanítótól, hogy mit tegyen, hanem azt is, hogyan tegye azt a menny tetszésére.” (Próféták és királyok, 31. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Jézus a bölcsesség. Mindig tudja, merre van a legbölcsebb megoldás, mi a legbölcsebb tanács, merre lehet a legbölcsebben előrehaladni. Az élet sok kihívás elé állít, legyen szó a hivatásodról, családodról, szolgálatodról, mert mindig szükségünk van mennyei bölcsességre. Dicsőség Istennek, Ő készségesen ad bölcsességet mindenkinek, aki kéri tőle. Elcseréled saját gondolataid bolondságát Istentől származó, mennyei bölcsességre?

Hajlandó vagy elfogadni az Úr tanácsát, még ha az szembemegy is a világ és saját elképzeléseid „bölcsességével”? Megnyitod a szívedet a Megváltó bölcs tanácsai előtt, melyek igazságos és szeretetteljes élethez vezetnek?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Dicsőség és dicséret az Úrnak! A karantén alatt családunk 27 éves fiunk vezetésével tanulmányozta naponta elmélyülten Mózes I. könyvét. Nagy áldás volt, mikor ráébredtünk, milyen sokrétű is Mózes I. könyve. Mostanra a családunkban kialakult egy bibliatanulmányozó kultúra.” (Enock C.)
 • „Épp most fejeztem be az Arizonai Egyházterület számára tartott online evangelizációs sorozatot, amiért egy egész hetes közbenjárói imaláncot szerveztek meg. Ennek eredményeként sokan megkeresztelkedtek imaházakban, folyóban és medencékben is.” (Robert C.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk, hogy megismerkedjünk a mennyei bölcsességgel, miközben Istennel időzünk.
 • Imádkozzunk az adventista gyülekezetekért, iskolákért és intézményekért, ahogy imádságos szívvel és körültekintően megteszik az intézkedéseket, és újra kinyitnak.
 • Imádkozzunk, hogy az adventista egyedülállók tapasztalják meg a beteljesülést Jézusban, és istenfélő házastársat találjanak.
 • Imádkozzunk a több mint 90 éve működő tokiói adventista kórházért. Kérjük, hogy az Úr áldásával növekedjen a munkájuk, és a tokiói lakosok testi és lelki gyógyulást találjanak ott.

90.  napi imacélok, 2020. június 24. (szerda)

Az erő ígérete

„Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít.” (Filippi 4:13)

„Bárcsak mindenki felismerné, milyen lehetőségek állnak mindazok előtt, akik Krisztusba helyezik erejüket és bizalmukat!” (45. levél, 1893, 33. bekezdés)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Isten mindenható: semmi sem lehet túl nehéz, túl komplikált vagy túl bonyolult neki, mindenek Teremtőjének. Döntése szerint hatalmát segítésre, gyógyításra és helyreállításra használja. Mivel a szava erő és élet, minden parancsolata, rendelkezése és útmutatása azzal az ígérettel érkezik hozzánk, hogy életünkben teljes mértékben megvalósuljon, és ennek a hit a feltétele. A hit felszabadítja a hívő élethez megígért erőt.

Ma elhatározod, hogy hiszel Isten erejében, ami hit által válik elérhetővé számodra? Bízol Jézusban, a testté lett Igében, aki kipótolja benned az akarata szerinti cselekvéshez szükséges képességet? Együttműködsz Krisztussal, hogy a gyógyulás, segítség és helyreállítás életét élhesd?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Éveken át bátorítottam a bátyámat, hogy menjen gyülekezetbe. Most, hogy online istentiszteletet tartunk, minden szombaton bekapcsolódik hozzánk! Kérlek, imádkozzatok, hogy adja át a szívét az Úrnak, és Isten alakítsa ki számára, hogy járjon imaházba.” (D. testvérnő)
 • „Áldjuk az Urat azokért a Fülöp-szigeteki imaóra-vezetőkért, akiknek az élete megváltozott az imaórákon. Az elején néhányan vonakodtak elfogadni a kérést, hogy imaóra-vezetők legyenek, de mostanra már sokan nagy örömüket lelik a hitben. Valójában az online imaórák adtak erőt nekik a világjárvány idején.” (Gem C.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk az Isten ígéreteibe vetett hitért, miszerint mindig kipótolja az akarata teljesítéséhez szükséges erőt.
 • Imádkozzunk, hogy a zátonyra futott házasságok helyreálljanak, az elidegenedett házastársak kibéküljenek, és Jézus legyen minden hívő házasságának középpontja.
 • Imádkozzunk a tanzániai T. testvérnőért (Kelet-Afrikában), aki úgy döntött, hogy hetednapi adventista lesz, és ez sokféle szenvedést jelent számára.
 • Imádkozzunk egy fehéroroszországi új központért, ahol többek között játszótér van, megváltozott képességű emberek számára biztosítanak létesítményeket, stb. A Mindenható áldja meg és növelje fontos missziójukat, és segítse a dolgozókat, hogy be tudják mutatni a látogatóknak Istent.

91.  napi imacélok, 2020. június 25. (csütörtök)

Az élet ígérete

„Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod; hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az Ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert Ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, amely felől megesküdött az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nekik adja azt.” (5Mózes 30:19–20)

„Az Életadó az első feltámadáskor elő fogja hívni megvásárolt tulajdonát. Addig a dicsőséges óráig, amikor az utolsó trombitaszó felhangzik, és az óriási sereg előjön örök győzelemre, Isten drágakőként és biztonságban őriz meg minden alvó szentet, akiket név szerint ismer. A Megváltó bennük lakó hatalma által, és mert az isteni természet részeseivé lettek, Isten előhívja őket a halálból.” (Maranatha, 300. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:

Micsoda igazság! Az Atya, az élet Forrása kész minden hívőnek megadni a szeretetteljes, hűséges és igazságos élethez szükséges erőt a menny innenső partján. De nem csak ennyit, mert Ő szívesen ad örök életet is a gyermekeinek, hogy örökké vele éljenek tökéletes egészségben, boldogságban, örömben és harmóniában. Áldjuk Őt ezért!

Sikerült megértened a Jézusban elérhető életadó, életet átalakító és életet gazdagító jó hírt? Előrenézel a feltámadás napjára, mikor mindenki, aki csak hisz, halhatatlan testet kap, hogy örökkévaló életet élvezzen a legdrágább és szerető Istenünkkel?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Egyedülálló vagyok, három fiú főállású édesanyja, nappali tagozatos hallgató, miközben dolgozom, és tevékenyen részt veszek a gyülekezetünk missziójában. Az időmmel és erőmmel szemben támasztott hatalmas elvárások ellenére is az Úr baj nélkül végigvezet mindenen. Naponta átvettük online a 100 napos imaalkalom áhítatait a gyerekekkel, fiatalokkal és idősekkel. A fiatalok is igencsak kiveszik a részüket belőle: imádkoznak, és kérdéseket tesznek fel. Az iskolázással kapcsolatos anyagi nehézségek ellenére is dicsőítem Istent, hogy a pandémia alatt olyan sok mindenre megtanított, és nagyon megáldott engem. Nagyon élvezem, hogy szolgálhatok!” (Carme A.)
 • Áldjuk az Urat, amiért közel-keleti missziómunkások a lelki erő megújulását tapasztalják meg. Közülük páran messze eltávolodtak a közösségtől az elbátortalanodás és az elmaradó megújulás miatt. De a 100 napos imaalkalom alatt levő egyesült online imádkozás következtében arra kezdtek vágyni, hogy ismét egy egyházi közösség részei legyenek.

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a Jézus által megígért bővölködő élet megtapasztalásáért.
 • Imádkozzunk minden adventista bevándorlóért és azokért, akik jelenleg vízummal élnek, és jogi helyzetük miatt nem kaphatnak segítséget a kormánytól a járvány idején. Könyörögjünk azért, hogy gondoskodjanak az alapvető szükségleteikről.
 • Imádkozzunk a koronavírussal megfertőződött adventistákért és nem adventistákért.
 • Imádkozzunk az oroszországi Rosztov városában levő iskoláért, ahol különleges igényű gyerekeknek szolgálnak azzal, hogy szeretetteljes, Krisztus-központú tantervet állítanak össze nekik, amivel a gyerekeknek és a szüleiknek is örömöt szereznek. Esedezzünk, hogy Isten áldja meg ezt a fontos szolgálatot, valamint a dolgozókat, a tanulókat és a szülőket is.