100 napos ima – 11. hét

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”

2020. június 5–11.

És akkor váratlanul kitört a vihar

Paul Dysinger

Épp letettem a kisbabánkat, Ethant szunyókálni. Aznap gyönyörűen sütött a nap. Pár felhő gyűlt össze az esti hűvösségben. És akkor kitört a vihar. Gyorsan és hevesen.

Ethan akkorra aludt el, mikor hallottam a feleségem, Natasha hangját, ahogy utánam szól a nappaliból. Kijöttem a hálóból, és kinéztem az ablakon. Először a szélre figyeltem fel. Hihetetlenül vadul fújt. És az ég is egyre jobban beborult és besötétedett.

Majd meghallottuk a faágak recsegését-ropogását, kettéhasadását. Az ágak szó szerint letörtek a fákról, és a közeli erdő felől a házunk oldalába csapódtak. Kinéztem a faház másik oldalára, és láttam, ahogy az üvegházunk teljesen lecsupaszodott. Az egész műanyag tető egy az egyben leszakadt. A telefonomért nyúltam, hogy ellenőrizzem az időjárást, de addigra már elment az internet is.

„Édesem, induljunk?” – hallottam Natasha hangját.

„Igen-igen, menjünk” – válaszoltam.

Felkaptuk az alvó Ethant a kiságyból, én bedobtam a laptopomat a hátizsákba, és a kocsi felé lódultunk – attól félve, hogy egy repülő ág vagy egy lezuhanó fa bármelyik pillanatban feltartóztathat a menekülésben minket. Végig imádkoztunk, míg a sáros úton a szüleim házához menekültünk, ahol az alagsorban sokkal nagyobb biztonságban lehettünk, míg a vihar elmúlását vártuk. Végül egy fa csavarodott ki és zuhant keresztül az úton, amit ki kellett kerülnünk. Még jó, hogy sikerült.

Addigra már az eső is ömlött. A villámláson, esőn és a tomboló szélviharon át végre-valahára a szüleim picéjébe értünk – biztonságban. És az a legvalószínűtlenebb, hogy egyikünk se vette észre, mi készül. Senki se. A nagybátyám kinn volt a traktorral, amit ott kellett hagynia és berohannia. Neki is volt egy melegháza, amit ugyanúgy lecsupaszított a szél, mint a mienket, és egy másik sokkal rosszabbul járt (az úgy festett, mint amin átgázolt egy elefánt). Váratlanul csapott le a vihar, és felkészületlenül ért bennünket.

Hála Istennek, most mind biztonságban vagyunk, és minden rendben van. De mégis felkészületlenül ért minket. Nagyjából úgy, ahogy ez az egész COVID-19-járvány csapott le a földünkre minden előzmény nélkül. És az egy dolog, hogy tudjuk, ennél több vihar is jön majd a Biblia jövendölése szerint. De a kérdés az: „Hogy készülünk fel, hogy átvészeljük ezeket a viharokat?”

Nyilván kertészként tudhatod, hogy nem te uralod a természetet. A szél, az eső, a nap, a hó: egyszerűen nem tudod kézben tartani ezeket. Tervezhetsz, és felkészülhetsz rájuk, ha jó időjárás-előrejelződ van. De előfordul, hogy a dolgok csak úgy megtörténnek, amiket nem láthatunk előre. És aztán?

Megmondom, mit csinálunk. Imádkozunk. Rájövünk, hogy Isten kézben tartja a dolgokat, még ha körülöttünk minden a feje tetejére áll is. Majd felkelünk és megyünk tovább. Mikor az élet összeomlik körülöttünk, fel kell kelnünk, és újjá kell építenünk mindent. Az élet viharai földre kényszeríthetnek, de ilyenkor ki kell nyújtani a kezünket Isten ereje után, és menni tovább.

Az üvegházunk kis veszteséget jelentett. Persze sokba került, és időbe telt kijavítani. De pár nap múlva már ismét felkerült rá a műanyag tető – és ezúttal reméljük, hogy jobban felkészültünk rá, ha még egyszer ilyen helyzetbe kerülnénk.

De mi a helyzet az élet viharaival? Mi a helyzet a koronavírus által okozott fizikai, érzelmi, lelki és gazdasági viharokkal? Te hogy reagálsz rájuk? Hogy építed újjá magad? Milyen leckéket tanulsz meg ezekből, amik felkészítenek a jövőbeli viharokra? Amikor a hatáskörödön kívül eső dolgok történnek veled, hova fordulsz erőért és vigasztalásért?

Jézus a mi horgonyunk és reményünk. Odamehetünk hozzá, a béke Fejedelméhez, aki a szavával csillapíthatja le a viharokat. Odamehetünk hozzá, hogy vigyen át az élet viharain és még a végidőn is. A mai napon te rábízod magad?

„Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik; bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van.” (Ésaiás 26:3–4)

Paul Dysinger és felesége, Natasha Tennesseeben élnek, ahol kertészeti vállalkozásuk van, és gazdálkodásra tanítják az embereket. (A honlapuk: borntogrow.net)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Te hogy reagálták a világméretű járványra? Hogy hatott vagy nem hatott a Jézusba vetett hitedre? Kész vagy rábízni magad életed következő, előre nem látott viharában is? Elhiszed, hogy Krisztus tényleg az örök Kősziklád lehet?

GYAKORLATI KIHÍVÁS: Kérd meg Istent, hogy mutasson rá az életed azon szegmenseire, amikhez, lehet, nem adtál neki teljes hozzáférést. Bármire, aminél talán nem vagy hajlandó feladni az irányítást. Kérj bocsánatot tőle, és hogy segítsen megbíznod benne. Lehetséges, hogy a járvány okozta válság ráébresztett pár dologra az életedben, amiknél nem állsz rá eléggé a hitedre. Imádkozz szerető Jézusunkhoz, hogy a segítségével mindent átadj neki, és hogy tanítson meg az élet viharai ellenére is bízni benne.

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlások erre a hétre:

71. napi imacélok (2020. június 5., péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Két nagy áldást szeretnék elmesélni. Egy orvossal elkezdtem tanulmányozni a Bibliát a városomban. A COVID-19 miatt sokkal gyakrabban tudunk leülni együtt, mint előtte. A doktornő már azelőtt beleegyezett a keresztségbe, hogy eljött volna a gyülekezetbe! Személy szerint engem is nagyon megáldott az Úr, még ha minden ez évi utamat törölni is kellett, de sokkal jobban meg tudtam szervezni az életemet, így többet imádkozhattam, többet olvashattam Bibliát, többet írhattam, és hatékonyabban tudtam dolgozni. A csapások között nagy áldások is értek!” (Alex G.)
 • „Két hete történt, hogy a férjemmel szorult helyzetbe kerültünk. Nem tudtunk telefonálni, mert nem volt szolgáltató, az autónk meg elakadt egy földcsuszamlásban, és mi képtelenek voltunk kijönni belőle. Imádkoztunk, hogy Isten legyen a vezetőnk. Mikor áment mondtam, késztetést éreztem, hogy elénekeljek egy éneket. A férjem utána elmesélte, hogy abban a pillanatban, amikor énekelni kezdtem, úgy érezte, mintha valaki kihúzott volna minket onnan. Tudom, hogy az Úr így válaszolt az imáinkra. Ő csodálatos, és nagyon szeretem, ahogy mindig munkálkodik az életünkben!” (Rebeca)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk azokért a testvérnőkért és testvérekért, akik a világjárvány miatt most is munkanélküliséggel küzdenek.
 • Imádkozzunk Magdalenáért és a férjéért, akik Kolumbiában élnek vidéken, és igyekeznek Jézus számára megszólítani az embereket. Nekik szükségük van egy imaházra, hogy legyen hol összejöveteleket tartaniuk.
 • Imádkozzunk azokért a csoportokért világszerte, akiknek bizonyos körülmények miatt nincs helyiségük vagy épületük a találkozáshoz.
 • Imádkozzunk az „1 év a misszióban” önkénteseiért (ők olyan 18 éven felüli fiatalok, akik 1 évet szánnak misszióra az életükből), akik jelenleg is Chilében segítenek haiti bevándorlóknak megtanulni spanyolul és alkalmazkodni a chilei élethez és kultúrához. Kérjük a mennyet, hogy munkálkodjon az önkéntesekben és általuk, hogy a segítségével barátságokat köthessenek, és hitet ébreszthessenek az emberek lelkében.

72. napi imacélok, 2020. június 6. (szombat)

Segítő, Tanácsos, Vigasztaló

„De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok.” (János 16:7)

„A Szentlélek volt az összes ajándék közül a legnagyobb, akiért a Megváltó népe felemelése érdekében könyörgött az Atyához. A Lélek megújító erőforrásként adatott, és nélküle Jézus Krisztus áldozata nem jelentett volna segítséget számunkra… Csak az istenség harmadik személyének hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek… A Lélek tisztítja meg a szívünket. Általa az isteni természet részese lesz a hívő. Jézus isteni erőként adta számunkra a Szentlelket, hogy legyőzze a gonoszra való minden öröklött vagy szerzett hajlamunkat, és krisztusi jellemet véssen egyházába. Krisztus így szólt a Lélekről: »Az engem dicsőít majd.« (János 16:14)” (Jézus élete, 671. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Igazán értékelted valaha is a Szentlélek hihetetlen ajándékát? Ő a mennyei Hármasság, az istenség tagja, és Jézustól jövő ajándékként küldték hozzád. Ő beszél, vezet, meggyőz, segít, vigasztal, átalakít, és erőt ad az átalakuláson végigvezető úton, mikor egyre inkább olyanná válsz, mint a mi drága Jézusunk.

Szeretnéd meghívni az életedbe a Szentlelket? Már átélted, ahogy „érvényre juttatja, amit a világ Megváltója kieszközölt”?

Miért nem fogadod el Krisztustól a Szentlélek ajándékát, hívod be a szívedbe, és adsz neki belépési engedélyt életed minden aspektusához?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „Láttam, hogy egyre jobban elmélyül a gyerekeim barátsága egymással, ahogy együtt játszottak és dolgoztak barátok nélkül. Több időnk volt a reggeli és az esti családi áhítatokra, anélkül, hogy bárki hiányzott volna róla a munka vagy az iskola miatt. Csomó mindent megcsináltunk otthon, mind együtt. És sokat beszélgettünk nagyon jót családilag a végidei eseményekről.” (Nicole P.)
 • „Egy különleges gyógyítást szeretnék megköszönni Istennek, ami a 100 napos imaalkalom alatt történt. Nálunk a szombatiskolai éneklés vezetője elmondta, hogy egy furcsa betegség támadta meg a lábát. Miután imádkoztunk érte, az Úr meggyógyította őt, és már a következő szombaton, május 23-án tudott szolgálni. Hála legyen érte Istennek!” (Gabriel A.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk azokért a nigériai egyháztagokért, akiket nemcsak a bűnözők, hanem még a helyi tisztviselők is üldöznek és zaklatnak.
 • Imádkozzunk a nyugat-jávai Puncakban épülő életmódközpont terveiért: anyagilag egy csodára van szükségük.
 • Imádkozzunk Martina R.-ért, aki már 2 éve küzd egy autoimmun betegséggel, ami ellehetetleníti, hogy jobban be tudjon kapcsolódni Isten munkájába.
 • Imádkozzunk az „Eredet Központért” a Galápagos-szigeteken (a Csendes-óceánon Ecuadortól nyugatra). A világ minden tájáról érkeznek ide turisták az egyház első csúcstechnológiai múzeumába. Isten óvja meg a helyet, hozzon látogatókat, és adja azokat a szavakat a munkatársak szájába, amit szeretne, hogy a vendégeknek szóljanak.

73. napi imacélok, 2020. június 7. (vasárnap)

Az igazság Lelke

„De mikor eljön amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem Ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.” (János 16:13–14)

„A Szentlélek a Szentíráson keresztül szól az elménkhez, és az igazság bélyegét nyomja a szívünkre. Ezáltal feltárja tévedésünket, és kiűzi a lelkünkből. Krisztus az igazság Lelkével vonja magához választott népét, aki Isten Igéje által munkálkodik.” (Jézus élete, 671. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Jézus az igazság. Ő személyesen az igazság. Teremtőként tökéletes harmóniában határozott el és hozott létre minden valóságot önzetlen szeretetű jellemével. Sátán hamisan mutatta be, és hazudott a világnak, megpróbálva az önzés új valóságát létrehozni, ami igazából csak egy hatalmas, halálba vivő illúzió. Az ördög csalásaiból való kiszabaduláshoz kaptuk Isten Szavát. Egyedül a Szentlélek nyithatja fel a szemünket a Biblia minden igazságára, ahogy azok Jézusban vannak. Egyedül Ő vezethet ki az érzékcsalódásokból, és be Krisztus fényébe, aki az Igazság és a testté lett Ige.

Megengeded a Szentléleknek, hogy azzal dicsőítse meg Jézust az életedben, hogy az Igéjén keresztül elvezet az igazsághoz? Nemcsak megengeded, hogy feltárja az igazságot előtted, de azt is, hogy megreformálja a szívedet, és összhangba hozzon Isten önzetlen szeretetű valóságával?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • „A mostani válság miatt több időm lett olvasni a Szentírást, jegyzetelni, igehirdetéseket nézni, lelki énekeket hallgatni. Ezek pedig életem legboldogabb pillanataihoz vezettek.” (Vasantha P.)
 • „Köszönöm Isten irgalmát és a jóságát. 33 éve vagyok hetednapi adventista, és a járvány áldásként hat rám, mert eddig nem jöttem rá, mennyire fontos az egészségügyi reform. Az Úr átformálta a szívemet. Úgy döntöttem, hogy vegetariánus leszek. Dicsőség érte Istennek!” (Carol D.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk azokért a gyülekezetekért, ahol a megfelelő technikai felszerelés és az internet hiánya miatt nehézségekkel küzd az istentiszteletek digitális átállása.
 • Imádkozzunk az ománi adventista hívőkért, akik most próbálnak helyet találni maguknak, hogy összegyűlhessenek istentiszteletre a járvány után.
 • Imádkozzunk azokért a családokért, akik ördögi megszállottsággal küzdenek. Könyörögjünk győzelemért azon bűnök felett, melyek talán utat nyithatnak Sátán és az ő pusztítása előtt.
 • Imádkozzunk a lipcsei hajléktalan nők számára fenntartott adventista házért Németországban. Több mint 25 éve szolgálnak már, és kb. 2000 nőt támogattak eddig. Kérjük, hogy Isten továbbra is gondoskodjon erről a szolgálatról, hozzon reményt és gyógyulást azok számára, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

74. napi imacélok, 2020. június 8. (hétfő)

A megmentő ítélet

„Mikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében: bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem; és igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem; ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.” (János 16:8–11)

„A Szentlélek ígérete nem korlátozódik sem korra, sem fajra. Krisztus kijelentette, hogy Lelkének szent befolyása a világ végezetéig követőivel lesz. Pünkösd napjától mind a mai napig el is küldte a Vigasztalót mindazoknak, akik az életüket az Úrnak és a szolgálatának szentelték. Mindazokhoz, akik elfogadták személyes Üdvözítőjüknek Krisztust, eljött a Szentlélek mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú.” (Az apostolok története, 49. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: A Szentlélek egyik feladata, hogy meggyőz a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A meggyőzés munkájának három pillére van jelen a szent helyen és az ott végzett szolgálatokban: az udvaron, ahol bűnért mutattak be áldozatot (mely a kereszten függő Jézusra mutatott); a szentélyben, ahol Krisztus részesített igazsága megtapasztalásának három eleme jelenik meg a szent kenyerek asztala (ez a bibliatanulmányozás), a füstölőoltár (az imádság) és a gyertyatartó által (ez pedig a Lélekkel betelt bizonyságtevés). Mindezt Krisztus élete mutatta be modellként nekünk. Végül a szentek szentje az ítélet fontosságára és valóságára emlékeztet, ahová csak a főpap léphetett be a nagy engesztelési napon (vagyis hogy Jézus a nevedben vesz részt a vizsgálati ítéleten).

Más szavakkal: a Szentlélek feladata, hogy megváltó tapasztalathoz vezessen el hit által mindenben, amit Jézus tett és tesz most is érted.

Látod a Szentlélek fontos és gyönyörű tetteit? Örülsz a meggyőzés munkájának, és nemcsak azt engeded meg neki, hogy Jézushoz vezessen, hanem hogy az ítéletre való felkészülésnél a jellemedet az övéhez hasonlóvá is tegye?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

 • Egyre több gyülekezet jutott el odáig a digitális felülete fejlesztésében, hogy el tudja érni a közösségét, és kapcsolatot alakít ki velük online.
 • „Csodálatos, ahogy az egyháztagok ez alatt a szörnyű időszak alatt a mi területünkön egyre hűségesebbé váltak a tized és az adományok visszaadásában. Májusban elértük a tizedre vonatkozó célunkat! Ez nemcsak meghonosította, hanem el is mélyítette az ima kultúráját az otthonomban. Előző este a 2 éves kislányom lehívott és szólt: »Apa, ideje imádkozni!« Áldom az Urat, és arra jöttem rá, hogy éppen azt valósította meg, ami hiányzott a családom köréből: az imádkozás kultúráját.” (John K.)

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a fiatalok és idősek tömegeiért, akiknek médiafüggőségük van.
 • Imádkozzunk a perthi testvérekért Ausztráliában, akik bibliai levelezőiskola jelleggel evangelizálnak a helyi közösség körében.
 • Imádkozzunk az új-zélandi Tyson babáért, akit gépek tartanak életben. Az orvosok le akarják kapcsolni a létfenntartó gépeket, de mi hisszük, hogy Isten is ott munkálkodik, hiszen a kisfiú már kinyitotta a szemét zajt csapva és a lábát megmozdítva.
 • Imádkozzunk az izraeli Názáret belvárosában levő adventista befolyási központért, ahol angolt és számítógépes ismereteket tanítanak, meg egészségügyi órákat adnak. Kérjük Istent, hogy áldja meg és tegye naggyá a szolgálatot, védje meg és vezesse az ott dolgozókat, és érjen el a szívekig.

75. napi imacélok, 2020. június 9. (kedd)

Jézus jellemének visszatükrözése

„De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Galata 5:22–23)

„Ha befogadod Krisztus Lelkét: az önzetlen szeretet és másokért való szolgálat lelkét, magad is növekszel, és gyümölcsöt teremsz. A Lélek ajándékai beérnek a jellemedben. Hited nő, meggyőződésed elmélyül, szereteted tökéletes lesz. Egyre jobban visszatükrözöd Jézust mindenben, ami tiszta, nemes és szép… Ez a gyümölcs soha nem romlik meg, hanem megtermi a maga gyümölcsét az örök életre.” (Krisztus példázatai, 67–68. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: A Lélek elvezet az Üdvözítőhöz. És ahogy a Szentlélekkel való naponkénti kapcsolat által Jézusban maradunk, Ő olyan jellemet alakít ki bennünk, ami napról napra egyre jobban visszatükrözi Krisztus önzetlen, önmagát átadó, szeretetteljes jellemét. Ez egy életen át tartó, átalakító folyamat. Ahogy a mangó sem jelenik meg egy órával azután, hogy a magot elültettük, hanem időbe telik, míg fává nő, ami végül gyümölcsöt terem, úgy a megszentelődés munkája is időigényes folyamat. De biztos lehetsz benne, hogy önátadás és hűség révén a Lélek gyümölcse minden tekintetben nyilvánvaló lesz az életedben.

A Szentlélek megteremhette már a gyümölcsét benned? Vannak-e olyan aspektusai a Lélek gyümölcsének, amiknél eddig ellenálltál a munkájának? Vágysz arra, hogy egyre jobban és jobban visszatükrözd Krisztust, míg minden, amit csak az emberek látnak benned, Jézus szeretete és jelleme nem lesz?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! 

• „Köszönöm Istennek a 100 napos imaalkalmat, bevilágította az életemet. Ebben az időszakban nyitottam meg egy adventista pékséget, és rajta keresztül terjesztem az Úr Igéjét. A Szentlélek munkája segítségével már egy valaki azok közül, akikhez eljutott az üzenet, úgy határozott, hogy hetednapi adventista lesz. Köszönöm az Örökkévalónak, hogy megmutatja, hány meg hányféleképpen terjeszthetjük az Igéjét, és siettethetjük az eljövetelét!” (Jones S.) 
• „A karantén alatt végigmentem a megkérdőjelezés fázisain, és Isten hétről hétre megadta a választ a kérdéseimre a 100 napos imaalkalom szerzőitől megosztott különböző üzenetek és tapasztalatok által. Köszönöm, Uram, nagy szeretetedet és azokat a pillanatainkat is, amiket megengedsz, hogy megoszthassunk az egész világgal!” (P. testvér)

IMAKÉRÉSEK: 

• Imádkozzunk a lelkészekért, presbiterekért és laikus prédikátorokért világszerte, akik most egyek a különböző online evangelizációs erőfeszítésekben. 
• Imádkozzunk az izlandi adventista egyházért: nagyon kevés tagja van, és az ország igazán szekuláris, világias. Imádkozzunk az ottani áttörésért, megújulásért és dicsőséges aratásért Jézus számára. 
• Imádkozzunk a Guatemala fővárosában levő, drogfüggők és alkoholbetegeknek fenntartott adventista rehabilitációs központért. A függőségből való szabaduláson felül már több mint 1500-an keresztelkedtek meg a szolgálat 9 éve alatt. Kérjük a Mindenhatót, hogy ezentúl is áldja meg, segítse és változtassa meg az életeket az örökkévalóság számára. 
• Imádkozzunk azért az ausztráliai Byron Bayben levő adventista vegán étteremért, ami a legjobb értékeléssel bíró, népszerű ausztrál turistahely. Esedezzünk, hogy az Úr áldja meg a szolgálatukat, és érje el általuk az emberek szívét.

76. napi imacélok, 2020. június 10. (szerda)

A legjobb ajándék

„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik tőle kérik.” (Lukács 11:13)

„Az Úr készségesebben adja Szentlelkét azoknak, akik neki szolgálnak, mint ahogy a szülők adják jó ajándékaikat a gyermekeiknek. Krisztus minden munkása könyörögjön Istenhez a Lélek naponkénti keresztségéért.” (Az apostolok története, 50. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Az Atya valóban készségesen megadja neked a Szentlelket, ha kéred. Isten soha nem erőlteti rád magát, emiatt is kell kérned rá Őt. Lukács evangéliuma 11. fejezetében az eredeti görög nyelv szerint ez a kérés egy folyamatos, élethosszig tartó cselekvés: egyre jobban kutatjuk Őt, feltárjuk a szívünket Isten előtt, ahogy a virág is megnyílika nap felé. Lelke által naponta és állandóan bele kell merülnünk és be kell töltekeznünk Isten jelenlétével. Az Úr megszentelő és a jellemet az örökkévalóságra felkészítő munkája egy folyamat. Igéje által minden nap meggyőz, új kihívásokat állít elénk, és új tanácsokat ad; nekünk pedig naponta be kell hívnunk a szívünkbe a Szentlelket, hogy megkapjuk a kegyelmet és az engedelmesség képességét, és akarata szerint cselekedjünk: úgy szeressünk másokat, ahogy Ő szeret minket.

Valószínűleg már ezelőtt is kérted a Szentlelket, de most, hogy megértetted, napi szinten szükséged van a keresztségére:megkéred, hogy jobban legyen ott az életedben? Behívod a Lelket a szíved minden kamrájába, anélkül, hogy bármit is visszatartanál tőle?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

• „A karantén alatt a feleségemmel és még 6 fővel tanulmányoztuk Skype-on a Bibliát. Sokaknak szóltamarról, hogy nézzék a brazíliai adventista csatornánk különleges műsorait, és sokan, akik még csak nem is keresztények, most nagyon nyitottak Urunk üzenetére. Anem hívő barátaim közül páran már elkezdtek hinni Krisztus második eljövetelében!” (Luis U.)
• „Meg szeretném osztani veletek bátorításul, hogy az imák működnek. A múlt szombaton öten keresztelkedtek meg Kinshasában (az afrikai Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában) a 100 napos imaalkalom hatására, amit rádióban, WhatsAppon és más közösségimédia-platformokon keresztül osztottunk meg.” (Winfrida M.)

IMAKÉRÉSEK:

• Imádkozzunk a járvány idején eltévelyedő testvérekért. Kérjük a Szentlelket, hogy világosan szóljon a szívükhöz. Esedezzünk azokért, akik elérhetik őket: legyenek bátrak, bölcsek és szeretetteljesek, ahogy azt keresik, hogy segíthetnek nekik visszajönni és hűségesen járni Jézussal.
• Imádkozzunk a Nyugat-zimbabwéi Egyházterület testvéreiért, aki azért gyűlnek össze, hogy támogassák a közösségeik szükségben levő, sebezhető, idős és fogyatékkal élő tagjait.
• Imádkozzunk azokért a tagokért és/vagy korábbi tagokért és fiatalokért, akik hamis tanítások és eretnekség csapdájába kerültek. Könyörögjünk, hogy Isten nyissa fel a szemüket, és az egyház segítsen nekik megtalálniuk az igazságot, ahogy az Jézusban van.
• Imádkozzunk, hogy az Úr védje meg a chattanoogai CHI Kórház és világszerte az összes többi kórház egészségügyi dolgozóit.

77. napi imacélok, 2020. június 11. (csütörtök)

Felhatalmazás a szolgálatra

„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljön reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamariában és a földnek mind végső határáig.” (Apostolok cselekedetei 1:8)

„Bár Isten szolgái nem ugyanazokat a lelki ajándékokat kapták meg, de mindannyian az Ő munkatársai. Mindannyiuknak a nagy Tanítótól kell tanulniuk, majd másoknak is átadni a hallott üzenetet. Nem mindannyian végzik ugyanazt a munkát, de a Szentlélek megszentelő befolyása alatt mindannyian az Úrsegítői. A Mindenható a legkülönfélébb lelki ajándékokat használja fel, hogy munkája által lelkeket mentsen ki Sátán seregéből.” (Ye Shall Receive Power, 192. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Izgalmas részt venni Isten munkájában, ahogy embereket vonz Jézushoz. A földön te is a kegyelem ügynöke lehetsz a talentumaiddal, képességeiddel és befolyásoddal. Milyen fantasztikus! Mikor átadod az életed az Úrnak, betölt a Szentlélek, felhatalmaz, hogy megtedd a magad részét a lélekmentés csodálatos kiváltságában. Megszenteli a képességeidet, és lelki ajándékait adja, hogy végrehajts bármilyen eléd helyezett feladatot. 

Ma odaszánod az életedet a lélekmentésre Krisztussal? Bízol abban, hogy a Szentlélek képessé tesz még a látszólag lehetetlen feladatok elvégzésére is? Megkéred Jézust, hogy kereszteljen meg a Lélekkel, ahogy elkötelezed magad a körülötted levő világ elérésére?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

• „A gyülekezetünket nagyon megáldotta, hogy összekapcsolódunk a 100 napos imaalkalmon való imádkozásban. A gyülekezet érzi Isten békéjét, és látja az Úr hatalmas kezét.” (Mary F.)
• „A korlátozások idején egy nagyrészt korábbi adventistákból és új érdeklődőkből álló kis csoport aktívan összejött a Bibliát tanulmányozni. Mint körzeti lelkészük találkoztam ezzel a kis csapattal, és egy megújulási istentiszteletet tartottam nekik. Az alkalom végén lábmosás és úrvacsora volt, és mind az 52 részt vevő személy – ahol a jelenlevők 60%-a egykori vagy új tag volt – a legnagyobb meglepetésünkre elfogadta Jézust, és szövetséget kötött vele az úrvacsorán. Szeretném dicsérni Istent, hogy Pápua Új-Guineát is megemlítette a 100 napos imaalkalom 57. napján. Az Úr már másnap, május 23-án (szombaton) azzal válaszolt az imáitokra, hogy elveszett bárányait visszahozta a nyájához. Áldjuk érte Istent!” (Ronald L.)

IMAKÉRÉSEK:

• Imádkozzunk a Karib-szigeteki egyházainkért, akiknek most, a járvány tetőpontján kell felkészülniük a 2020-as hurrikános évszakra.
• Imádkozzunk a marylandi Ellicott City adventista gyülekezetéért az Egyesült Államokban, ahol maszkokat, kesztyűket és védőszemüvegeket gyűjtenek egészségügyi dolgozóknak.
• Imádkozzunk a tokiói Setagaya ifjúsági gyülekezetért, mely kapcsolatok kiépítésén fáradozik a környezetükben élők között. Kérjük, hogy a japán fiatalok és a vezetőik kreatív módszereket keressenek városuk szolgálatára.
• Imádkozzunk a Costa Rica-i főváros, San José nagyvárosi befolyási központjáért: többek között zene- és tornaórákat adnak, családi tanácsadást végeznek, bibliatanulmányozást kínálnak. Isten áldja meg a szolgálatukat, és küldje el azokat az embereket hozzájuk, akiknek a legnagyobb szükségük van arra, hogy megismerjék Őt.