100 nap ima

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”

100 napos ima – 10. hét

2020. május 29. – június 4.

9. napi imacélok, 2020. június 3. (szerda)

Ragyogjunk az Úr fényével

„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5:14–16)

„Az emberiségnek nincs világossága önmagában. Jézustól távol olyanok, mint a meg nem gyújtott gyertya… Amikor az igazságosság Napja felé fordulunk, amikor kapcsolatba lépünkJézus Krisztussal, akkor egész lelkünk felragyog az isteni jelenlét fényességétől. Krisztus követőinek többre kell eljutniuk egy fénysugárnál, mely az embereknek világít. Ők a világ világossága… A dicsőség angyalai várják, hogy általad juttassák el a menny világosságát és erejét a pusztulásra kész lelkeknek.” (Gondolatok a Hegyibeszédről, 40. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Elolvastad a fenti idézetet? Megértetted, hogy az angyalok csak arra várnak, hogy rajtad keresztül dolgozzanak, és érjék el az elveszett embereket? Ugye, milyen csodálatos? Nem csak arra hívtak el, hogy személyes megszentelődésedérdekében betöltekezz a Szentlélekkel, hanem hogy aktívan részt vegyél Jézus igazságának, szeretetének és igazságosságának világításában a világ felé, melynek ideje lejáróban van. Vedd sorra a családodat, barátaidat, szomszédaidat, munkatársaidat. Kérd meg Istent, mutassa meg, kinek van szüksége Jézus fényére az életében. Kiért kéne imádkoznod, és kivel vehetnéd fel a kapcsolatot ezen a héten?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!


• A világon sokfelé az országok elkezdték óvatosan feloldani a korlátozásaikat. 
• Az Egészségügyi Világszervezet (a WHO) szerint „ha ez a vírus valamire is megtanít, akkor az az alázat”. Az emberek egymás után jönnek rá, milyen esendőek. Ez most nagyszerű lehetőség az egyháznak, hogy bemutassa a keresőknek a Jézusba vetett reményünket.

IMAKÉRÉSEK: 


• Imádkozzunk, hogy az Úr áldja meg a panamavárosi taxis testvéreket, és mozgó befolyási központokként használja fel őket. A közép-amerikai Panama lakosságának fele Panamavárosban él. 
• Imádkozzunk a kambodzsai Battambang nagyvárosi befolyási központjáért, ahol egy edzőterem, vegetariánus étterem, játszótér, kápolna és nyelviskola van, valamint egészségügyi és zenei oktatás is folyik. Isten áldja meg ezt a sokrétű megközelítési módot. Kérjük tőle a szolgálat növekedését, és hogy vigye be oda azokat a személyeket, akiknek már előkészítette a szívét. 
• Imádkozzunk a Nyugat-nigériai Unióban hamarosan elinduló, kiscsoportos evangelizációért, amit a Női Szolgálatok Osztálya szervez meg. 
• Imádkozzunk a Florida állambeli Orlando új, adventista rehabilitációs központjának szolgálatáért az USA-ban, ahol segítenek felvenni a harcot az opioidjárvánnyal. Könyörögjünk azokért a milliókért, akik vágynak a függőségtől való szabadulásra.

68. napi imacélok, 2020. június 2. (kedd)

A jézusi ízlés

„Ti vagytok a földnek sói; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.” (Máté 5:13)

„Amikor Isten sónak nevezi gyermekeit, arra akar tanítani, hogy azért tette őket kegyelmének részeseivé, hogy eszközökül szolgáljanak mások megmentésére… A sónak teljesen össze kell vegyülnie az eltartásra szánt anyaggal, egészen át kell hatnia és át kell járnia. Hasonlóképpen csakis személyes érintkezés útján juthat el az emberekhez az evangélium megmentő ereje. Nem menthetjük meg őket nagy tömegben, hanem csak egyenként. A személyes befolyás hatalom. Ezért kell közel jutni azokhoz, akiken segíteni akarunk. A só íze a keresztény életerejét jelképezi: Jézusnak szívünkben lakozó szeretetét és Krisztusnak a mi teljes valónkat átható életszentségét. A Megváltó szeretete szétáradó és kezdeményező. Ha bennünk lakik, másokra is kiárad.”(Gondolatok a Hegyibeszédről, 35–36. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Minden hívő felelőssége, hogy beszéljen másoknak Krisztusról. Minden keresztény életének elhívása, hogy személyes befolyását felhasználva mutasson rá Jézusra, ossza meg másokkal, mit tett érte az Úr, és hogy lehet Ő az út, az igazság és az élet. Vannak nem hívő barátok vagy munkatársak az életedben? Vagy bezárkóztál egy „adventista buborékba”? Legalább egy nem keresztény személy van az életedben, aki a veled töltött idő által megismerheti Jézust? Kérd meg ma az Üdvözítőt, tegyen téged is az Ő ízletes, földi sójává!

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

Egy koronavírus elleni vakcina vizsgálatának korai eredményei afelé mutatnak, hogy az összetevők antitesteket fejlesztenek ki a vírussal szemben. Áldjuk Istent a kezelés irányába tett jelentős lépésért, ami által az immunrendszerünk képes lesz antitesteket létrehozni.

IMAKÉRÉSEK:

• Imádkozzunk a brazíliai Manausban levő, menekültek és migránsok számára létrehozott, adventista fenntartású központ szolgálatáért. Ők a Brazíliában élő, Venezuelából érkezett bevándorlókkal foglalkoznak. Kérjük az Urat, hogy áldja és sokszorozza meg a kreatív missziós módszereiket. 
• Imádkozzunk Istenhez, hogymegfelelő vendégeket hozzon el a „Lencse” nevű, egészséges élelmiszereket áruló boltba és kávézóba az oroszországi Joskar-Olában. Fohászkodjunk, hogy a menny áldja meg az ingyenes főzőiskolájukat és a többi missziós erőfeszítésüket. 
• Imádkozzunk a Fülöp-szigeteki Guinobatan adventista gyülekezetének tagjaiért és iskolájának diákjaiért. Nemrégiben egy tájfun hevesen megrongálta az egyházi iskolát. Könyörögjünk azokért, akikre a világon mindenhol természeti katasztrófák csaptak le. 
• Imádkozzunk a Shalem Életmódközpontért a nyugat-jávai Bogorban. A COVID-19 kitörése óta csak nagyon kevés vendégük volt, és emiatt anyagilag szorult helyzetbe kerültek. Imában emlékezzünk meg arról is, hogy egy online, méregtelenítő programot vezetnek Zoomon keresztül, és így sokakat érhetnek el a válság idején.

67. napi imacélok (2020. június 1., hétfő)

Az igazságért szidalmazva

„Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket,és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem.Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.” (Máté 5:11–12)

„Az Úr hírnökeit minden korban megvetették és üldözték, azonban éppen szenvedéseik által terjedt az istenismeret. Minden egyes tanítványnak be kell állnia a sorba, előmozdítva a menny ügyét, annak tudatában, hogy az ellenség semmit sem tehet az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Isten azt akarja, hogy az igazság közismert legyen, hogy gondosan kutassák, és beszéljenek róla az emberek; noha mindez megvetést eredményez. Az embereket fel kell rázni a közönyükből. Minden harc, üldöztetés és minden erőfeszítés eszköz az Úr kezében olyan lelkek felébresztésére, akik enélkül tovább szunnyadnának.” (Gondolatok a Hegyibeszédről, 33. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Mikor jön az üldözés, a jó híredet becsmérlik, és életveszélybe is kerülhetsz, akkor fog a legfényesebben ragyogni Jézus szeretete és igazsága. Ahogy ezekre reagálsz, amit mondasz, amit teszel, mikor nyomássalnézel szembe, nagyszerűen eldönti, milyen hatással lehet a hívőséged azokra, akik el akarják pusztítani az életedet. Miért nem kéred meg Krisztust, segítsen ma és minden nap hittel és szeretettel viselkedni, hogy ugyanazt a szeretetetmutathasd be még az üldözés idején is? Most imádkozni fogsz hozzá, és megkéred rá, hogy tegyen igazi kereszténnyé, aki helytáll Jézusért, még ha leszakad az ég is?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

Jelenleg a világon mindenhol anyagilag megszenvedik a lelkészek, egyházi alkalmazottak, tanárok és evangelizációs kezdeményezések a tizedekben és adományokban tapasztalható visszaesést. De ők most is bíznak a csodák Istenében. Az Úr pedig sok ajtót tár ki még nagyobb szolgálatok és olyan emberek előtt, akiknek kevesebb forrásuk van, mint valaha.

IMAKÉRÉSEK:

• Imádkozzunk a Warwick Hetednapi Adventista Gyülekezet mobil levesezőjéért az ausztráliai Sydneyben, ahol levest szolgálnak fel, és kapcsolatba kerülnek a helyi magányos emberekkel. Kérjük a mennyet, segítsen nekik kapcsolatokat kiépíteni a közösségben. 
• Imádkozzunk a ruandai Kigaliban levő, Kelet-Afrikát lefedő új orvosi egyetemért. Emlékezzünk meg az ott diplomázó hallgatókról és az emberekről is, akiknek szolgálnak. 
• Imádkozzunk a Dél-Fülöp-szigeteki Adventista Főiskola imaházának újjáépítéséért, ami összedőlt egy tavaly decemberi földrengésben. 
• Imádkozzunk egy névtelen város muzulmán közösségének kellős közepén levő befolyási központért. A muzulmánok közül némelyek már kérték, hogy imádkozzanak értük a koronavírus-válság idején, mert hisznek abban, hogy Isten meghallgatja az adventisták imáit.

66. napi imacélok (2020. május 31., vasárnap)

Az üldözés kiváltsága

„Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.” (Máté 5:10)

„Jézus Krisztus nem kecsegteti követőit világi dicsőség és gazdagság reményével, sem próbáktól mentes élettel. Hanem azt a kiváltságot tárja eléjük, hogy a Mesterrel együtt járhatják a lemondás és a szégyen ösvényeit, mivel a világ nem ismeri őket.” (Gondolatok a Hegyibeszédről, 29. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Mikor a hívő keresztényekben önzetlen szeretet, szentség és igazság mutatkozik meg, Sátán ellenállást és gyűlölködést kelt majd azok között, akik amellett döntenek, hogy semmibe veszik a Szentlélek hangját. De biztosak lehetünk abban, hogy minden üldöztetésben, amivel szembe kell néznünk, Jézus velünk lesz, és megdicsőíti magát a kihívásokkal teli tapasztalatunk által.  Már üldöztek a Megváltóba vetett hitedért? Ha igen, miért, és ha nem, vajon miért nem? Ma eldöntöd, hogy eldobod magadtól a világ szeretetét, és imádságosan Isten dicsőségének bemutatására koncentrálsz, még ha az üldözést is von maga után?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!• Sok gyülekezet egyre kreatívabban oldja meg a szombati istentiszteletek levezetését a fizikai távolságtartásidőszakában.• A járvány világszerte a testvérek gondolkodásának középpontjába emelte be az egészségügyi üzenetünk fontosságát. Egyre nő az érdeklődés a preventív egészségügyi munka, a NEWSTART stb. iránt. Most nagyszerű alkalom adódik az egészség és a teljesség isteni törvényének széleskörű megértésére. 

IMAKÉRÉSEK:
• Imádkozzunk a legrégibb norvég adventista gyülekezet szolgálatáért: most hoznak létre egy befolyási központot, ahol norvég órákat kínálnak migránsoknak ingyen, szakácsiskolát, beszélgetős kávéházat működtetnek, stb.
• Imádkozzunk a mexikói Chiapasban levő két új, mobil egészségügyi kisbuszért, az azokban elvitt páciensekért és a hétvégente támogatott orvosi csapatokért, akik például ingyenes egészségügyi ellenőrzéseket, kisműtéteket, fogászati kezeléseket, ultrahang- és szemvizsgálatokat végeznek.
• Imádkozzunk a valódi istenfélelem feléledéséért és a megújult evangelizációs érdeklődésért minden egyháztagban és egyházban a világon mindenütt.
• Imádkozzunk az egyházért a kelet-afrikai Burundiban, ahol számos nehézséggel és gonddal néztek szembe ebben az időszakban. Csakis Isten közbelépése teremtheti meg a békét.

65. napi imacélok (2020. május 30., szombat)

Isten békéjének alakulata

„Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.” (Máté 5:9)

„Krisztus a »béke fejedelme« (Ésaiás 9:6), ezért az Ő küldetése helyreállítani földön és mennyen a bűntől megrontott békét. »Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk, Jézus Krisztus által.« (Róma 5:1) Aki beleegyezik, hogy elhagyja a bűnt, és helyette Krisztus szeretete előtt nyitja meg a szívét, mennyei békében részesül.” (Gondolatok a Hegyibeszédről, 27. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: A Jézusban levő megváltás ad tökéletes békét nekünk. De Krisztus nem csak arra hív, hogy életed átadásával tapasztald meg a békét Istennel. Nem: Ő arra is elhív, hogy békekövet – béketeremtő legyél. Most a válság idején úgy döntesz, hogy ilyen békekövet leszel? Mindent megteszel, ami csak tőled telik, hogy Isten békéje és szeretete jelenléte ragyogja be azok életét a környezetedben, akik félelemben és rettegésben élnek? Ha te voltál a veszekedések és viták kiváltó oka a családban vagy a gyülekezetben, bocsánatot fogsz kérni, és Isten békéjét árasztod magad körül?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

• „A járvány miatt a Sierra Leone-i Adventista Egyház a nemzeti TV-adón közvetíti az istentiszteleteit.” (Julius S.)

• „Saját megújulásomért könyörögtem, az Úr pedig a 100 napos imaalkalommal válaszolt az imámra.” (Cedrick B.)

IMAKÉRÉSEK:

• Imádkozzunk a Maryland állambeli Columbia Adventista Egyetem szolgálatáért: Venezuelából érkező migráns családok számára nyújtanak üzleti lehetőségeket. Könyörögjünk, hogy minél több családnak lehessen segíteni nemcsak ott, de máshol is.
• Imádkozzunk a 2017-ben elkezdett rádiós misszióért Tokióban. Kérjük Istent, hogy továbbra is nyisson ajtókat az adventista rádióadások és Tokió lakosságának elérése előtt. 

• Imádkozzunk a „Spokane-i nagyvárosi evangelizáció” nevű kezdeményezésért: városi befolyási központokat törekszenek létesíteni, több, urbánus megközelítési módot keresnek, hogy a spokane-ieknek szolgálhassanak Washington államban (az USA-ban).

• Imádkozzunk a Rwenzorinevű régióért a kelet-afrikaiUgandában, ahol az utóbbi pár hétben többször is áradások voltak.

Az összetörtség szépsége

Melody Mason

Soha nem felejtem el azt az esetet, mikor évekkel ezelőtt épp egy imaszolgálat levezetésére készültem egy nagy rendezvényen, és akkor a Szentlélek meggyőzött egy konkrétumról az életemben, amit helyre kellett hoznom Istennel. Megsemmisülten borultam le a padlón aznap este, ahogy imádkoztam: „Uram, bocsáss meg…”

De ahogy bevallottam a bűnömet Istennek, rájöttem, hogy a megfelelő jóvátételhez bizonyos lépéseket is meg kell tennem. De nem tehettem meg rögtön, így nem tudtam, mihez kezdjek. Menjek, és végezzem el az imaszolgálatot, amit elvállaltam, vagy keressek mást, aki megcsinálja helyettem, amíg helyrehozom a dolgokat?

A szolgálat megbecsült vezetőjeként nagyon megalázó volt a gondolat, hogy beismerjem mások előtt: cserbenhagytam Istent valamiben. Nem akartam feltűnést kelteni, sem lelkileg gyengének tűnni a csapattagok vagy az alkalmon részt vevő idegenek sokasága előtt. Ezért nehéz szívvel és könnyes szemmel tértem aludni aznap éjjel, azzal az elhatározással, csak megkérek valakit, hogy vezesse ő az imaszolgálatot.

De másnap reggel, ahogy elindultam keresni valakit, hogy vegye át a helyemet, Isten megállított, ahogy a Szentlélek szólni kezdett hozzám: „Melody, neked kell ma reggel vezetned az imaszolgálatot. Ne keress mást magad helyett.”

„Vár csak… Mit akarsz ezzel mondani?” – kérdeztem ismét csak könnyekkel a szememben. De a Szentlélek tovább beszélt a szívemhez:

„Igen, azt szeretném, hogy te vezesd le, viszont ne akként, akiként akarod, hogy mindenki tekintsen rád. Érted? Én nem olyanokat keresek vezetőnek, akik elrejtik a bűneiket, és mennek tovább, mintha mi sem történt volna. Én a fazekas összetört edényeit keresem, az edényeket, akik olyannyira megalázzák magukat, ahol már eltűnik a büszkeség. Csak ekkor tudom valóban felhasználni őket a dicsőségemre. Tudom, fájdalmas, de el kell mondanod a gyülekezetnek, mire hívtam fel a figyelmedet az éjjel. Beszélj őszintén arról, amiben cserbenhagytál engem. Majd szólítsd fel őket, hogy veled együtt menjenek a kereszt lábához, és tegyenek le minden bűnt és megalkuvást. Látod, ha az emberek csak arra várnak, hogy akkor induljanak el, amikor már rendben lesznek, akkor soha nem indulnak meg.”

Újra csak ellenkezni kezdtem: „Én erre képtelen vagyok, Uram! Mit fognak gondolni rólam, mikor látják, hogy becsaptalak?”

A Szentlélek lágyan a lelkemre beszélt, ahogy a szememet az ég felé emeltem: „Nem számít, hogy mit gondolnak. Ez most nem a jó hírneved megvédéséről szól, hanem hogy az Úr dicsőségére tegyél. De ahhoz, hogy Ő munkálkodhasson, neked meg kell aláznod magad.”

Ó, mennyire nem akartam engedelmeskedni aznap reggel a Szentlélek ösztönzésének! Ha Jónáshoz hasonlóan elfuthattam volna, vagy elbújhattam volna egy barlangban, azonnal megteszem. De tudtam, mit kell tennem: engedelmeskedni.

Akkor remegve és könnyes szemmel álltam ki százak elé, és mondtam el, amit az Úr a lelkemre kötött. A légy zümmögését is hallani lehetett volna a teremben, ahogy mindenki rám figyelt. „Jézus hív: menjünk hozzá, ahogy vagyunk – mondtam lágyan, és megtöröltem a szemem –, ezért én most úgy jövök, ahogy vagyok, és arra hívlak titeket, gyertek ti is a kereszt lábához.”

A felhívásra mindenki felállt, és előrejött a teremben. Elfojtott sírás hallaszott innen-onnan, miközben Isten megbocsátását kérték azokra a bűnös és megalkuvással teli területekre, amiket beengedtek az életükbe. És a Szentlélek köztünk volt. A Krisztushoz vezető lépések című könyvben megmondta: „Ha látjuk bűnösségünket, egyetlen percet se várjunk, hogy magunkat megjavítsuk. Sokan azt gondolják, nem elég jók ahhoz, hogy Jézushoz jöjjenek. De vajon saját erődből megjavulhatsz-e? »Majd, ha meg tudja változtatni bőrét a néger, vagy foltjait a párduc, akkor tudtok ti is jót tenni, úgy megtanultátok a rosszat!« (Jeremiás 13:23) Egyedül Istennél van számunkra segítség. Ne várjunk erősebb hitre, kedvezőbb alkalmakra vagy szentebb jellemre! Saját erőnkből semmit sem érhetünk el. Amint vagyunk, úgy kell Krisztushoz mennünk.” (Krisztushoz vezető lépések, 31. o.)

Utólag úgy vélem, ez volt a legdrágább, legszentebb imaalkalom, amit valaha is átéltem, mert Isten mélyen megtisztított bennünket aznap reggel. Sok szív összetört, de milyen gyönyörű és gyógyító volt ez összetörtség! Zsoltárok 51:17-ben a Biblia ezt mondja: „Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet, ó, Isten, nem veted te meg!”

Most milyen áldozatot szeretnél vinni az Úrnak? A legjobb elfoglaltságaidat, a legjobb imáidat, a legjobb próbálkozásaidat, hogy még az élet irányát megváltoztató események közepette is erős tanú legyél? A legjobb áldozatunknak semmi köze a tetteinkhez, mert ez az én, a büszkeség és az önelégültség teljes összetörése, ahogy a kereszt lábához jövünk. Ahogy a Rejts magadba, sziklaszál kezdetű híres ének is olyan szépen megfogalmazza: „Adni semmit nem tudok, keresztfádra borulok.” Hát boruljunk le ma a kereszthez!

Melody Mason a United in Prayer (Imában egyesülve) nevű program koordinátora a Generálkonferenciánál. Részt vesz az erőforrás-fejlesztésben a Revival and Reformation honlapnál és más kezdeményezéseknél. Könyvet írt, aminek magyarul a címe: Merjünk többet kérni. A megválaszolt ima mennyei kulcsai (https://adventistbookcenter.com/daring-to-ask-for-more.html). Az e heti áhítatban levő történet az idén áprilisban megjelenő könyvéből származik (Daring to Live by Every Word: Loving God with Heart, Body, Mind and Soul).

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Hol lakik Isten (lásd: Ésaiás 57:17), és milyen eredménye van az Úrtól jövő megszomorodásnak (lásd: 2Korinthus 7:9–11)? Mit kért Dávid bűnbánati imájában (lásd: Zsoltárok 51:1–19)? Hasonlítsuk össze azzal, ahogy Saul reagált rá, amikor megdorgálták a bűneiért (lásd: 1Sámuel 15:1–30). Melyik bibliai szereplővel tudsz a legjobban azonosulni, mikor rámutatnak a vétkeidre: azzal, aki a maga igazát keresi, és miként tartsa meg az emberek nagyrabecsülését, vagy azzal, aki nyíltan bevallja a bűnét őszintén bűnbánó, megtört szívvel?

GYAKORLATI KIHÍVÁS: Imádságos szívvel olvasd el a csütörtöki napnál levő anyagot („Az alázat szépsége”), ahogy a heti áhítatokkal haladsz. Ezt nem a lelki utazásunk elején kell kiértékelned, hanem az út során. Ahogy megcsinálod a gyakorlati kihívást, kérdezd meg az Urat, van-e valamilyen büszkeség az életedben, amit még nem adtál át neki, vagy van-e valaki a környezetedben (a családban, a barátok, munkatársak között), aki számára megbocsátást kellene kérned. Majd engedelmeskedj a Szentlélek vezetésének. (Zsoltárok 66:18; Máté 5:23–24; Példabeszédek 28:13; Máté 6:14–15)

„Míg bizonyos hibás cselekedetek csupán semmiségnek tűnnek az ember szemében, Isten előtt semmiféle bűn nem számít csekélységnek. Az ember ítélete részrehajló és tökéletlen, Ő azonban minden dolgot a valóságnak megfelelően mérlegel. A részeges embert például sokan megvetéssel kezelik, megállapítják, hogy bűne kizárja őt a mennyből – miközben meg a büszkeség, az önzés és az irigység feddés nélkül virulhat. Pedig ezek a bűnök különösképpen sértik az Urat, mert éles ellentétben állnak irgalmas jellemével, azzal az önzetlen szeretettel, amely az el nem bukott világegyetem lelki légkörét jelenti. Az embernek sokszor szégyenérzete van, amikor valamilyen durva bűnbe esik. Érzi nyomorultságát, és azt is, hogy szüksége van Krisztus kegyelmére. A büszke ember azonban nem gondol arra, hogy bármire is szüksége lenne. Ezért elzárja szívét a Megváltótól és azoktól a végtelen áldásoktól, amiket Ő adni szeretne.” (Krisztushoz vezető lépések, 30. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlások erre a hétre:

64. napi imacélok (2020. május 29., péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!

  • „Jó az Úr, hogy a járvány miatt meghirdetett 100 napos imaalkalom alatt biztosított nekünk munkahelyet, ennivalót és lakhatást. Arról is meggyőzött, hogy költözzünk vidékre. Ezenkívül lehetőséget adott nekem, hogy bizonyságot tegyek a muzulmán közösségnek is.” (Marlynn W.)
  • „Köszönöm, hogy imádkoztok értünk! Milyen csodálatos, hogy az Úr meghallgatta az imáitokat! A namíbiai nemzeti karantén idején kb. 1100-an kapcsolódtak be a bibliatanulmányozásokba, akiknek a 70%-a nem is hetednapi adventista.” (Moses M.)

IMAKÉRÉSEK:

  • Imádkozzunk a tanulókért világszerte, akik a korlátozások miatt nem dolgozhatnak. Kérjük, hogy a Mindenható gondoskodjon az anyagiakról a tandíjuk kifizetéséhez.
  • Imádkozzunk a családon belüli erőszak áldozataiért a világon mindenütt.
  • Imádkozzunk a meggyilkolt Alexander Ostankin lelkész családjáért. Épp a szolgálatát teljesítette Oroszországban, mikor megölték. Esedezzünk, hogy az Úr változtassa át mártírja kihullott vérét az evangélium magjává.
  • Imádkozzunk a jelenleg is koronavírusos betegekért és a teljes felépülésükért.