Adventista Info

A csatlakozás hírei

E-mail Nyomtatás PDF

Ezen a héten minden KERAK-hoz tartozó gyülekezet és tag megkapta a Magyar Unió és a DET/TET által aláírt csatlakozásra hívó levelet. Több gyülekezetben, az egyénileg csatlakozók már hitvallást tettek. Szeretettel köszöntjük sorainkban az “első zsengéket”, akik bátran léptek és példát mutatnak a testvéreknek. Isten hozottat mondunk Láng Ervin, Oláh László és felesége, Szabó Attila és felesége, Stramszki István, ifj. Csókási Pál és Hites Gábor testvéreknek. Minden okunk megvan imádkozni és felkészülni a következő hetek eseményeire. Sokan komoly lelki küzdelmeken mennek át. Újabb és újabb “bátorító” üzeneteket kapnak, ami a maradás mellett szólítja fel őket. Az utóbbi hónapok eseményeiben és levelezéseiben teljesen világossá vált, hogy két alapvető hitelvünket a maradás vezetői nem fogadják el: az egyházról és annak egységéről szóló bibliai tanítást. Készüljünk arra, hogy szeretettel és együttérzéssel fogadjuk a csatlakozó testvéreinket. “Minden hitvalló kereszténynek meg kell tennie a tőle telhető legtöbbet az egyház békéjének, összhangjának és szeretetének megőrzése érdekében. Gondoljunk Krisztus imájára: »Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem«! Az egyház egysége meggyőző bizonyíték, hogy Isten elküldte Jézust a világ Megváltójául.” (Testimonies 5. kötet, 619-620. o.)

Szimpozion a vallásszabadság védelméért Nagybányán

E-mail Nyomtatás PDF

„A lelkiismereti szabadság még a demokratikus társadalmunkban is aktuális és releváns téma.” Ez volt a 2015. június 11-én tartott, a „Lelkiismeret és Szabadság Egyesület” által szervezett nagybányai találkozó üzenete.

Az értekezletnek a főszponzor – a Máramaros Megyei Tanács – adott otthont. A rendezvény mottója a következő volt: „Szabadság és erkölcsiség – az emberi méltóság két dimenziója”.

Az esemény kiváló alkalom volt az ismerkedésre: a „Lelkiismeret és Szabadság Egyesület” helyi és országos képviselői találkozhattak a megyei szintű állami intézmények képviselőivel.

Az értekezleten a megye és a municípium hivatalos meghívottjai mellett szót kapott Alexandru Bondrea, a megye alprefektusa, aki a polgári jogokról és kötelességekről, és főként a lelkiismereti szabadságról beszélt.

A „Lelkiismeret és Szabadság Egyesületet” helyi képviselőként, szervezőként és moderátorként Ştefan Mateaş, országos képviselőként pedig dr. Nelu Burcea úr reprezentálta.

Minden résztvevő megkapta „A Lelkiismereti Szabadság naplója” 2014-es kiadását, valamint egy beszámoló-kollekciót, amelyet a szimpozionon részt vett személyek írásaiból állítottak össze.

 

Simion Buciuman/Szatmárnémeti

Fordította: Zakariás Loránd

A Premed Egészségügyi Központnak új vezérigazgatója van

E-mail Nyomtatás PDF

Júniustól Liviu Dumitraşcu lelkész a Premed Egészségügyi Központ igazgatója, aki személyével új életerőt kölcsönöz az intézményben dolgozó egészségügyi csapatnak, és hozzájárul a Romániai Hetednapi Adventista Egyház első egészségügyi központjának a fejlődéséhez.

Liviu Dumitraşcu a cernicai Adventista Teológia végzettje, magiszteri titulusát a bukaresti SNSPA-n (Școala Naţională de Studii Politice și Administrative) szerezte menedzsment-kommunikáció és humán-erőforrás szakon. Felesége Carmen, lánya Aida, veje Adrian Enache. Egy unokája van: Andi Enache. Egyike a Speranța TV alapítótagjainak, 2007 és 2014 között programigazgató volt a Speranța TV-nél, és a Perspective (Távlatok) című rovatot szerkesztette, vezette.

„Nagyra értékelem mindazokat, akik lefektették ennek az egészségügyi központnak az alapjait – nyilatkozta Liviu Dumitraşcu. – Tudom, mennyit dolgoztak ezért, ismerem a kihívásokat, az akadályokat, amelyeket le kellett küzdeniük. Meggyőződésem, hogy együttműködésünk kiváló lesz, és tovább fogjuk fejleszteni ezt a vállalkozást mind pénzügyi, mind pedig a misszió szempontjából.”

„Isten hozott a csapatunkban, Dumitraşcu úr! – üdvözölte az újonnan kinevezett igazgatót Svetlana Ciocârlan rezidens sebész, a Premed Központ egészségügyi igazgatója. – Szükségünk van új ötletekre és tehetséges emberekre, akik erkölcsi értékeinket képviselik, és kiveszik részüketaz adventista egészségügyi központ küldetéséből.”

Korunkban az egészség ápolása egy igen komplex fogalom. A gyógyításban egyaránt szem előtt kell tartani a lélektani, társadalmi és lelki tényezőket. A Premed ilyen tekintetben egyedi a román egészségügyi szolgáltatások piacán, és egyediségét éppen holisztikus módszereinek köszönheti. Az Isten erejébe vetett hit szorosan egybefonódik a magas szakmai mércéhez igazodó orvosi praxissal. A meghatározó irány a központban a megelőző gyógyászat és az egészséges életmód hirdetése. Romániában keveset fordítanak az egészségügyre és a betegség megelőzésre, ezért is van annyira szükség a Premedre.

„A Premed Egészségügyi Központ minden alkalmazottja megfelelő tapasztalattal rendelkezik a szakterületén, amellyel jelentősen hozzájárul az emberek egészségének és jólétének megőrzéséhez – nyilatkozta Nicolae Ionescu lelkész, a Munténiai Egyházterület vezetőségének képviselője. – De szeretném, ha nem felejtenénk el, hogy mindezek felett ott van Isten, aki életet ad és aki megőrzi az életet, és képes a leglátványosabb módon közbelépni az emberi test meggyógyításáért.”

A Premed a Romániai Hetednapot Ünneplő Adventista Egyház első klinikája, és részét képezi az adventista egészségügyi rendszernek, amelynek több mint 700 egysége van szerte a világon (kórházak, szanatóriumok, klinikák, egészség-központok, rendelők, orvosi missziók), és több mint 150 éves múlttal rendelkezik. A Premed Központ által hirdetett elvek a következők: holisztikus szemléletű gyógyítás, a legújabb ismeretek alkalmazása és a kiegyensúlyozott, egészséges életmód gyakorlatba ültetése.

 

Loredana Dumitraşcu, a Premed Központ PR referense

Fordította: Zakariás Loránd

Elballagtak az Adventista Teológiai Intézet 2015-ben végzett diákjai

E-mail Nyomtatás PDF

Ezekben a napokban az egész országban a figyelem a tanulmányaikat végző diákokra összpontosul. Az Adventista Teológiai Intézet diákjai is ballagtak. Az ünnepi tanévzárásra június hetedikén, vasárnap került sor az intézet nagytermében. A ballagók mottója a következő volt: „Új jövőt és új reménységet!” (Jer 29:11). Az ünnepélyen a ballagókon kívül részt vettek tanáraik, családtagjaik, barátaik.

Az alkalom különleges meghívottja dr. Ismael Castillo, a mexikói Montemorelos Egyetem professzora volt. „Boldogan veszek részt e tanulmányzáró ünnepélyen, hiszen nagy megvalósítás ez mind a diákoknak, mind pedig tanáraiknak, továbbá örömmel nyugtázhatom, hogy ezen végzősök is igazolják, hogy eredményes a Montemorelos Egyetem és a cernicai Adventista Teológiai Intézet közötti együttműködés.”

Az idén két szakon végeztek: adventista lelkészképző szakon, valamint román-angol nyelv és irodalom szakon. Magiszteri végzőseink is vannak; ők a világ két kiváló adventista egyetemén – az Andrews-on (teológia szakon) és a Montemorelos-on (neveléstudományi szakon) – szerezték diplomájukat. A végzősök bemutatását és az oklevelek átadását az évfolyamvezető tanárok – dr. Traian Aldea egyetemi adjunktus (lelkészképző szak) és dr. Roxana Lupu egyetemi adjunktus (román-angol nyelv és irodalom szak) – tették meg; felszólalt továbbá dr. Ismael Castillo egyetemi professzor és dr. Szallós-Farkas Zoltán egyetemi docens.

A terembe történt bevonulástól egészen az ünnepély végén tartott közös fotózásig minden egyes pillanatot mélységesen átéltek a jelenlévők, főleg a végzősök, szüleik és tanáraik. Sokatmondó e tekintetben néhányuk nyilatkozata:

„Leírhatatlan érzés itt látnom családomat, amely végig támogatott, továbbá tanáraimat, némiképp más környezetben, ünnepi légkörben. Felemelő érzés volt látnom évfolyamtársaimat ünneplőbe öltözve, és nagyon bánom, hogy ezek az évek véget érnek” – mondta Emina Ţuţuianu, román-angol szakos végzős.

„Különleges örömöt éreztem ma, amint társaimmal elindultunk a terem felé. Eszembe jutott a nap, amikor felvételizni jöttem. Semmi mást nem akarok, mint folytatni az Isten dicsőségére végzett szolgálatot.” – nyilatkozta Adrian Gheorghiţă, lelkészképző szakos végzős.

„Valóra vált az álmom. Teljesnek, boldognak érzem magam. Meggyőződésem, hogy Isten különlegesen megáldott engem. Úgy érzem, újjászülettem.” (Elvis Harvey Sichiweza, Zambia, végzős magiszteri hallgató, teológia szakon)

„Boldog vagyok és elégedett, hogy sikerekben gazdagon telt el ez a néhány esztendő. Elsősorban Istenek kell megköszönnünk, hogy mindez idő alatt támogatott minket, de mindazoknak is, akik mindvégig mellettünk voltak” (Lidia Chirilă, szülő)

„Mi, tanárok, együtt izgultunk diákjainkkal, de boldogok vagyunk, hogy megértük ezt a napot. Képzeljék el, mekkora öröm egy időben ezen ifjak tanárának és lelki szülőjének lenni!” – mondotta dr. Szallós-Farkas Zoltán egyetemi docens.

Az idén végzett diákok csatlakoznak ahhoz a több mint 1500 egykori végzőshöz, aki az Adventista Teológia 91 éves fennállása alatt ezen intézet falai között tanult. 2015 fontos év számunkra: az idén kapta meg intézményünk az ARACIS-akkreditációt, amely elismerés a romániai adventista felsőoktatás minőségét igazolja, és egy újabb meggyőző érv amellett, hogy érdemes a gimnáziumot végzett fiataloknak intézetünket választaniuk (lelkészképző kar és óvó- és tanítóképző).

Az idén a beiratkozás július 13. és 23. között, valamint szeptember 7. és 16. között zajlik. Újdonság, hogy az idén indul az egészségügyi posztlíceumi képzés, amelyre szeptember 1. és 9. között lehet jelentkezni. Bővebb információkat a http://institutadventist.ro/admitere webcímen, vagy a 021 369 53 50, 0744 68 51 23 és 0744 15 77 23 telefonszámokon kaphatnak a kedves érdeklődők.

Fordította: Zakariás Loránd

Valóra vált „Gyermekálom”

E-mail Nyomtatás PDF

2015. május 15-e egészen különleges nap volt: a Cantassimo és a Celest Harmony gyermekkórus, a közösen tartott jótékonysági hangversenyen begyűlt adományokból 40, szerény körülmények között élő moldvai gyermeknek szerzett örömöt. A begyűlt 10.000 lejből hegyi tábort szerveznek a nélkülöző gyermekeknek. A kezdeményezést a Romániai ADRA támogatja, a „Tanulni szeretnék!” országos program keretében.

A „Gyermekálom” humanitárius eseményt immár negyedik alkalommal rendezik meg. A hangversenyről – amelyre a bákói Atheneumban került sor – a Speranța TV felvételt készített.

Mindazok, akik látni, hallani szeretnék a hangversenyt, megtehetik péntek este nyolc órától, vagy másnap, szombaton déli egy órakor, „A cselevő egyház” című műsor keretében.

A koncerten fellépett a Cantassimo és a Celest Harmony gyermekkórus – karmester Simida Gherghe; az Amicus Junior gyermekkórus – karmester Naomi Măcaru, Gabriela Pepelea szólista, Mihai Gherghelaş hegedűs, Gabriel Sutu nagybőgős, valamint Andrei Zorilă zongorista.

 

Albert Codreanu, zenei szerkesztő

Fordította: Zakariás Loránd

Egy meleg esély hajléktalan éhezőknek

E-mail Nyomtatás PDF

„A Te Esélyed” Egyesület, több intézménnyel, egyesülettel és kereskedelmi társasággal együtt 2015-ben is folytatja az „Egy meleg esély” nevű kampányát, mely negyedik alkalommal kerül megrendezésre a fővárosban. Az utóbbi két évben több mint 900 hajléktalan – gyermek, serdülőkorú fiatal, kisgyermekes család és idős személy – jutott ez úton élelemhez, ruházathoz és sok-sok bátorításhoz.

Június negyedikén este az Adventista Teológiai Intézet is bekapcsolódott a humanitárius akcióba, és 130 porció meleg ételt készített a bukaresti Északi Pályaudvar környékén élő hajléktalanok számára. A munkacsoportot teológus diákok és „A Te Esélyed” Egyesület önkéntesei alkották. A kedvezményezett személyek értékelték szolgálatukat, és köszönetet mondtak, hogy rájuk is gondoltak.

„Örülünk, hogy ízletes ételt hoznak nekünk. Nagyon boldog vagyok, komolyan mondom! Én egy éjjeli menhelyen töltöm az éjszakát, és egy szociális kantinban eszem. Köszönjük, hogy gondoltok ránk. Hatéves korom óta az utcán élek!” (hajléktalan)

„Nagyon finom ez az étel, nehéz lenne, ha nem lenne! Ha nem lennének ezek az alapítványok és egyesületek, éhen halnánk. Meg vagyok elégedve ezzel az étellel. Istentől van. S ha ti adtátok nekünk, Isten majd még többet ad nektek a helyébe!” (hajléktalan)

A program kezdeményezője, Gabriel Ciobotaru szociális munkás mondta: „A projekt néhány évvel ezelőtt született, amikor megláttuk ezeket az éhező, szenvedő embereket, és úgy gondoltuk, hogy segíthetnénk nekik. Mára több szponzor és intézmény is mellénk állt, és várjuk, hogy még többen csatlakozzanak hozzánk, mert ha befektetünk az emberekbe, Isten is áldásokat áraszt rád.”

Az odaadó lelkületet és az örömöt, amellyel elkészítették és szétosztották a táplálékot, még a rájuk zúduló záporeső sem rontotta el. Az őszinte vágy, hogy segítsenek a rászorulókon, az akcióban részt vett önkéntesek üzeneteiből is kicseng. Ez a humanitárius szolgálathasznos alkalom volt az önkéntesek számára fontos leckék elsajátítására.

„Azért jelentkeztem önkéntesnek, mert ez az akció különleges szükségben lévő emberek megsegítését szolgálja, és én szívesen segítek ilyen embereken… Ma megtanultam, hogy meg kell elégednem azzal, amim van, hogy ne tegyek ember és ember között semmiféle megkülönböztetést, és mosolyra derítsem a körülöttem élőket, legalább egy pillanat erejéig.” (Raluca Rotaru, diák, Adventista Teológiai Intézet)

„Amikor erről az akcióról hallottam, nem kellett sokat gondolkodnom. Ha valakinek szüksége van segítségre, és azt megkaphatja tőlem, miért maradnék tétlen? … Sokan vannak, akiknek segítségre van szükségük, és kevesen, akik segítenének. Nagyra tartom azokat, akikben megszületett ennek az akciónak az ötlete, és bátorítani fogok minden ilyen megmozdulást.” (Flavius Ardelean, diák, Adventista Teológiai Intézet)

Ahogy az „A Te Esélyed” Egyesület honlapján is olvasható, az „Egy Meleg Esély” nevű projekt célja minél több magán- és jogi személy bevonása a hátrányos társadalmi helyzetben sínylődő személyek megsegítésébe. Ezúton is meghívunk minden segíteni szándékozót, hogy csatlakozzék ehhez az akcióhoz, amely „meleg esélyt” és mosolyt nyújt mind a kedvezményezetteknek, mind pedig a kedvezményezőknek.

Fordította: Zakarás Loránd

Az Inter-Európa Divízió Végrehajtó Bizottságának a Generál Konferencia Ülésszaka előtti utolsó gyűlése

E-mail Nyomtatás PDF

Az Adventista Egyház Generál Konferenciájának Bizottsága egy öt éves ciklus alatt tízszer ülésezik. Öt alkalommal májusban az év közepén tartott gyűlés, ötször pedig az év végi találkozó előkészítése végett. Az öt éves mandátum 2010-ben kezdődött, és az idén, a San Antonió-i Ülésszakkal ér véget, melyet július 2. és 11. között tartanak. Az Inter-Európa térségben az év első két harmadának utolsó találkozójára május 17. és 19. között került sor a németországi Freudenstadt-ban.

Az összejövetelen 42 személy vett részt, köztük unió-elnökök, osztályvezetők és intézmény-igazgatók.

Amint az lenni szokott, a napirendi pontok közt volt a három vezető (elnök, titkár és kincstárnok) továbbá a különböző osztályok vezetői jelentésének bemutatása, valamint adminisztratív jellegű kérdésekben születtek fontos döntések, amelyeket szavazás léptetett érvénybe.

Jelentésében Bruno Vertallier elnök megköszönte az unió-elnököknek az elkötelezettséget, amellyel az egyházat vezetik, majd köszöntötte az újonnan megválasztott elnököket: Ventzi Panayotovot Bulgáriából, valamint a Svájc francia és olasz nyelvterületeiért felelő David Jennah-t.

Köszönetet mondott továbbá az Inter-Európa Divízió Osztályai igazgatóinak az utóbbi öt évben tanúsított lelkiismeretes munkájukért. Értékelte az adventista intézményeknek – kiadóknak, kórházaknak, üdülőközpontoknak, tanintézményeknek, stb. – az Isten ügyének előrevitelében tanúsított hozzájárulását.

„Együtt dolgoztunk közös küldetésünk teljesítésében – nyilatkozta Bruno Vertallier testvér –, és bátorítalak benneteket, hogy folytassátok ezt a munkát, és összpintosítsátok minden erőtöket ennek az egyedi küldetésnek az elvégzésére.” Kitért a stresszre is, amely mai egyházunkat próbára teszi: a konzervatívok és a liberális szelleműek közti nézetkülönbségek okozta feszültségekre. „A radikális magatartás nem segíti egyházunkat!” – mondotta az elnök.

„Mindenikünknek megvannak a magunk érzései és gondolatai, mindazonáltal a békére kell törekednünk az egyházban. Nem válogathatjuk meg rokonainkat, és ez hasonlóképpen van a gyülekezeti közösségben is. Mindenki úgy lép be az egyházba, hogy hozza saját tapasztalatait és gondolatvilágát. Ne bizonygassátok minden áron, hogy nektek van igazatok. Nézzünk magunkba, és hasonlítsuk össze magunkat Jézussal: Ő egyedül FEDDHETETLEN. Megváltónk minden bizonnyal újra eljön, ezért gyertek, folytassuk küldetésünket, és hirdessük az Ő visszajövetelét!”

Vertallier testvér beszéde végén kidomborította: minden látszat ellenére egyházunk rendkívüli küldetést visz véghez.

290 úttörő misszionáriusunk mintegy 135 evangelizációs projektben vett részt, amely során több mint 20.000 emberrel lépett közvetlen kapcsolatba, és mintegy 2000 keresztségi felkészítő osztályt vezetett. Az eredmény: 384 szövetségkötés az Úrral. Az evangelizáció továbbra is nagy kihívás a szekularizált Európa országaiban, a misszionárius úttörők odaszentelt szolgálata azonban reményt ébreszt szívünkben a jövőt illetően.

Az elnök felszólalását követően Gabriel Maurer testvét kapott szót. Jelentésében a főtitkár szintén kitért egyházunk tagszáma növelésének nehézségeire, amely az Inter-Európa Divízióban komoly kihívást jelent.

Az utóbbi évben az Inter-Európa Divízióban körülbelül 3600 személy keresztelkedett meg. Jelenleg 180.000 adventista él a Divízió területén (a számadat nem foglalja magába a gyermekeket, a meg nem keresztelt fiatalokat és az istentiszteleteinket többé-kevésbé rendszeresen látogatókat).

A kihívást nem az alkalmazott evangelizációs módszerek jelentik, hanem az egyház spirituális dinamikája. Sajnos nagyon sokan elhagyják sorainkat.

„Minden nehézség ellenére örömmel nyugtázhatom, hogy egyházunk taglétszáma enyhén növekedett a legutóbbi évben. Következésképpen bízom abban, hogy a jövőben állandósulni fog ez a tendencia. Ha egyesítjük erőnket, és a szolgálatra és küldetésünkre összpontosítunk, hiszem, hogy ez lehetséges lesz” – nyilatkozta Maurer testvér.

Norbert Zens, a Divízió kincstárnoka jelentésében kidomborította a tényt, hogy a gazdasági válság ellenére a tizedekből és adományokból befolyt összegek stabilak, kivételt képez néhány dél-európai ország, ahol az embereket jobban megviselte a gazdasági depresszió. Előadásában Norbert Zens testvér idézte Jeremiás próféta szavait (Jer 29:4-7), majd kijelentette: „Isten azt akarja, hogy azt az országot szolgáljuk, amelyben élünk, mert ha az az ország jólétnek örvend, mi is jólétnek fogunk örvendeni.”

Az osztályok jelentései közül kitűnt Magyarosi Barna felszólalása, amelyben utalt egy az Inter-Európa Divízió területén élő adventista családok legfőbb jellegzetességeiről, magatartásáról, szokásairól, hitelveinkhez való viszonyulásáról értekező tanulmányra.

A számos érdekes felfedezés között a tanulmány kidomborította a tényt, hogy az adventista családokban sokkal kevesebb válás következik be, mint abban a társadalomban, amelyben élnek, viszont azt is megemlítette, hogy a házasság előtti nemi kapcsolat és összeköltözés komoly probléma, amelyet az egyháznak orvosolnia kell a jövőben. A kutatás végkövetkeztetéseit is tartalmazó jelentést ennek az évnek a végén fogják leközölni.

Magyarosi Barna lelkész bízik abban, hogy az egyház helyi vezetői fel fogják használni e tanulmány eredményeit a területükön élő adventista családok megsegítésére.

A jelentések bemutatása után a Végrehajtó Bizottság döntött arról, hogy az ADRA Inter-Európa áthelyezi székhelyét Brüsszelbe, a belga fővárosban lesz ugyanis az ADRA Transz-Európa székhelye is.

A Végrehajtó Bizottság ezen gyűlése volt az utolsó munkatalálkozó, amelyen Bruno Vertallier elnök részt vett. A Generál Konferencia júliusi ülésszaka után visszavonul az Inter-Európa Divízió éléről.

 

A beszámolót írta Corrado Cozzi / CD EUD News

Fordította: Zakariás Loránd

Esemény: Királyi Őfelsége Miklós herceg meglátogatta a bukaresti „Mihai Ionescu” Adventista Iskolát

E-mail Nyomtatás PDF

Csütörtökön, június 4-én Őfelsége Miklós, Románia hercege nagy értékű könyvadománnyal – a „Gyermekkor könyvei” című sorozat 300 kötetével – szerzett örömöt a bukaresti „Mihai Ionescu” Adventista Iskola tanulóinak.

Az esemény az országos olvasási kampány része, melynek szervezője a Curtea Veche Kulturális Egyesület. Az akció olvasókörök alapítása és könyvek ajándékozása mellett magába foglal iskolalátogatásokat, szülőkkel, tanárokkal és tanulókkal szervezett találkozókat, valamint könyvesboltokban tartott olvasóesteket.

Az eseményen felszólalt őfelsége Miklós herceg; Iren Arsene, a Curtea Veche Kulturális Egyesület elnöke; Cătălin Vasile, támogató, és Smaranda Nicolau színésznő (a Mindstage Acting School-tól), aki interaktív felolvasást tartott a tanulóknak.

Bevallása alapján Őfelsége kedvenc könyve Pán Péter volt. A jeles vendég utalt a könyveknek az életre gyakorolt hatására, valamint arra, hogy a képzelőerő segítségével az egész világ bejárható.

Őfelsége elbeszélgetett a gyermekekkel, és értékelte, hogy a „Mihai Ionescu” iskola tanulói szeretnek olvasni.

„Egy olyan teljesítményekkel bíró iskola tanulói, mint a tietek, biztosan szeretik a könyveket” – jelentette ki Iren Arsene, a Curtea Veche Kulturális Egyesület elnöke, utalva az adventista iskola által elért eredményekre, amelyek immár állandó jelleggel a bukaresti iskolák átlaga fölé emeli tanintézményünket.

Ugyanakkor Iren Arsene hangsúlyozta, hogy mint az ejtőernyő, az elme is csak akkor hasznos, ha kinyitjuk. Fontos továbbá szerinte az olvasás által odafigyelni az elme tisztaságára, pontosan úgy, ahogy a személyes higiéniánkra is odafigyelünk.

„Szeretnénk túllépni azon, hogy ma egy adomány haszonélvezői lehetünk. A tanári karban megbeszéltük, hogy miként tehetnénk ünneppé ezt az alkalmat. Őfelsége példája nyomán tanulóink láthatják, mennyire értékes a felebarátainkért végzett szolgálat, mennyire fontos az olvasás, amely hozzásegít bennünket, hogy rátermettségre tegyünk szert az életben” – nyilatkozta Livia Manea, a „Mihai Ionescu” Iskola igazgatónője.

Az előadások után aki akart, saját kezű aláírást kaphatott Miklós hercegtől.

„Megragadott Miklós herceg egyszerűsége, ahogyan a gyerekekkel beszélgetett, és eleget tett az utolsó aláírás-kérésnek is, annak ellenére, hogy ez alkalommal több száz könyvbe kértek autogramot. Reméljük, hogy ezt a fajta szolgálatkészséget átveszik a gyerekek is” – jegyezte meg Cristian Modan, a „Mihai Ionescu” Iskola káplánja.

A „Mihai Ionescu” Bukarest 10 legjobb iskolája közé tartozik. A listát a Tanügyminisztérium tette közzé, összehasonlítva a végzősök V-VIII osztályos átlagait a VIII. osztály végén megírt Országos Felmérés eredményeivel. Ugyanakkor a „Mihai Ionescu” Iskola egyike annak a 7.800 adventista tanintézménynek, amely a világ protestáns oktatási rendszerének egyik legfejlettebb rendszerét képezi.

 

Fordította: Kovács Szabolcs

Tájékoztató a Generál Konferencia Ülésszakának előkészületeiről: Küldöttek

E-mail Nyomtatás PDF

A világszéles Adventista Egyház székhelyén nagy a sürgés-forgás, hiszen mindenki a Generál Konferencia Ülésszakának előkészítésén fáradozik. Az Egyház 152 éves történelmének 60. ilyen jellegű találkozójára a texasi San Antonióban kerül sor, melyen több mint 60.000 személy vesz részt több mint 170 országból.

Bár a világ minden részéről érkezők ezt az összejövetelt egyfajta világtalálkozónak tartják, amelyen zenés áhítatokat és prédikációkat hallgatnak meg, és emellett régi barátaikkal találkoznak és új barátságokat kötnek, az esemény valójában egy munkatalálkozó: itt kerül sor a világszéles Egyház vezetőségének megválasztására, a kritikus kérdések megvitatására, valamint az egyház küldetésének betöltésére vonatkozó döntések meghozatalára.

Munkaülés

A Hetednapi Adventista Egyház első világszéles ülése egy napig tartott, 1863. május 20-án került rá sor Battle Creekben (Michigan állam), 20 küldött részvételével. Akkoriban az Egyház szervezeti felépítése egyszerű volt, a hívek száma csak néhány ezret tett ki, és többségük az Egyesült Államokban élt. Ám ahogy a Hetednapi Adventista Egyház a világ különböző országaiban elterjedt, a hívek száma rohamosan gyarapodott.

A gyülekezetek hivatalos képviselőiként érkező küldöttek részt vesznek a Generál Konferencia Ülésszakán hozandó döntési folyamatokban. De kik ezek a küldöttek? Hogyan választják ki őket? Milyen megbízatással rendelkeznek a Generál Konferencia Ülésszakán?

A küldöttek kiválasztására vonatkozó szabályok megtalálhatóak a Generál Konferencia Működési Szabályzatában és Alapokmányában, mely egyben meghatározza a világszéles Egyház céljait és tevékenységeit, illetve vezérli a Generál Konferencia ülésszakát.

E cikk a küldött minőség meghatározására és az ezzel járó feladatkörök bemutatására tesz kísérletet. Megpróbálja nagy vonalakban ecsetelni, kik is alkotják ezt a funkcionális szervet, s teszi mindezt közérthető nyelven.

A gyülekezeteket gyülekezeti tagok alkotják. Bizonyos földrajzi területen elhelyezkedő gyülekezetek alkotják az Egyházterületet, Missziót vagy Gyülekezeti Uniót. Az Egyházterületek vagy Missziók alkotják az Egyházterületek vagy Missziók Unióját. Az Uniók képezik a Generál Konferencia alapköveit.

A misszió státusz általában azt jelenti, hogy ezek az entitások abban a fejlődési szakaszban vannak, amelyben még nem érték el a teljes pénzügyi függetlenség és önfenntartás szintjét.

A Generál Konferencia Uniói és Divíziói választják ki a küldötteket az Alapokmányban előírt küldöttségi aránnyal és a választási eljárásokkal összhangban. Ugyanakkor, a Generál Konferencia Ügyvezető Bizottságának tagjai a Generál Konferencia ülésszakán küldöttként is részt vesznek.

Mindegyik Divízió küldötteinek legalább 50%-a laikus tag, lelkész vagy más, élvonalban lévő munkás kell, hogy legyen. Ezen 50% nagy részét a laikus tagok kell, hogy képezzék.

Kétféle küldött van: a szokásos és az általános küldöttek. A szokásos küldöttek a Generál Konferencia szervezeti felépítését képviselik, az alapokmányban előírtakkal összhangban. Az általános küldöttek a Generál Konferenciát és ennek intézményeit, valamint a Divíziók és ezek intézményeit képviselik.

A Generál Konferencia ülésszakának teljes küldöttségét az alábbiak alkotják:

1. A szervezeti felépítés egységeit képviselő küldöttek;

2. A Divíziók területéről érkező küldöttek, a taglétszám és ennek a világszéles Egyház teljes taglétszámához mért arányának függvényében;

3. A Generál Konferenciát és ennek intézményeit, valamint a Divíziók és ezek intézményeit képviselő küldöttek.

Kik ezek a küldöttek?

Íme, néhány érdekes információ a közelgő Generál Konferencia ülésszakának küldötteit illetően:

Szokásos küldöttek: 1.559

Általános küldöttek: 1.007

A küldöttek összlétszáma: 2.566

A küldöttek megoszlása korosztályok szerint:

• 30 év alatt: 6%

• 30 és 39 év között: 10%

• 40 és 49 év között: 26%

• 50 és 59 év között: 35%

• 60 és 69 év között: 19%

• 70 év fölött: 3%.

A küldöttek megoszlása nemük szerint: nők – 17%, férfiak – 83%.

Hogyan választják ki a küldötteket?

A statisztikák bemutatásakor felmerül a kérdés a női küldöttek alacsony számát illetően, jóllehet tény, hogy ők vannak többségben az egyházban. A válasz egyszerű. Bár folyamatos erőfeszítéseket tesznek mindkét nem képviseletének biztosítása érdekében, jelenleg a férfiak töltik be azokat a tisztségeket, amelyek közül a küldötteket kiválasztják. Az idők során ez változni fog, ha egyre több nőt választanak vezetői tisztségbe, a Konferenciák vagy Uniók ügyvezető bizottságába.

Lényeges megfigyelnünk, hogy a Generál Konferencia Ülésszakán részt vevő szokásos küldötteket nem a Generál Konferencia választja ki, hanem az Uniók és a Divíziók. Ugyanakkor a kiválasztott személyek képviselik a Generál Konferencia Ülésszakának különféle szervezeteit is.

Minden szervezeti egység ügyvezető bizottsága választja ki a szokásos küldötteket. Ha a küldött egy missziót képvisel, akkor a küldötteket azon szervezeti egység bizottsága választja ki, amelyhez az adott misszió tartozik. A küldöttséget laikus tagok, lelkészek, tanárok és gyülekezetvezetők alkotják.

Megbízatásuk közé tartozik az ülésszakon való megjelenés és a munkatalálkozókon való részvétel a napirendi pontok megvitatása, megbeszélése végett, amelyet szavazás követ. A Hetednapi Adventista Egyház tagjai kell, hogy legyenek, kiválasztásuk indokát pedig gyakran az egyház és küldetése iránti érdeklődésük képezi.

Az utóbbi években az egyház különleges erőfeszítéseket tett a fiataloknak, a nőknek és az élvonalban szolgáló bibliamunkásoknak a küldöttek soraiba való bevonása érdekében.

A megvitatásra kerülő kérdésekre vonatkozóan bármelyik küldött szót kérhet. Ugyanakkor szavazhatnak is az adott kérdésben.

A küldöttek összlétszámának egyharmada jelen kell, hogy legyen ahhoz, hogy az Ülésszakon a testület határozatképes legyen.

Röviddel az Ülésszak hivatalos megnyitását követően a küldöttek csoportokban gyülekeznek – egy-egy csoport mindenik Divízió számára, és egy csoport a Generál Konferencia és az általa kinevezett általános küldöttek számára, az alapokmánnyal és az ügyvezető bizottság előírásaival összhangban. E csoportok célja a kinevező bizottság tagjainak megválasztása. Az alapokmány előírja azt is, hogy mindenik csoportból hány személy lehet a kinevező bizottság tagja.

A küldöttek hagyják jóvá az Ülésszak napirendjét, és választják meg az egyház vezetőit a kinevező bizottság jelentéseinek tudomásul vétele után.

A Generál Konferencia Ülésszakát bemutató következő cikkekben a kinevező bizottság létrehozásával kapcsolatos szabályokról és ennek megbízatásáról fogunk beszélni. Továbbá a következő cikkek egy a múlt ülésszakok egyikén kinevezett személy szemszögéből fognak rávilágítani az ezzel járó tapasztalatra.

2.566 személy fogja vezetni a Generál Konferencia és Divíziói vezetőségének megválasztását, az Egyház hitalapelveinek meghatározását, az Egyház Kézikönyvének módosítását, valamint a Generál Konferencia Ülésszakának keretében az ügyvezető bizottság által felhozandó más tényezők megvitatását. Mindazonáltal legfontosabb feladatuk – amint az egyházé általában – a Krisztus mennybemenetelébe, igazságosságába, a hármas angyali üzenetbe, a világnak szóló evangéliumba és Jézus közeli eljövetelébe vetett hit köré szerveződő tervekre és előadásokra összpontosul. A Generál Konferencia Ülésszakának lelki szempontjai képezik tevékenységének legfontosabb részét – Isten népének egyesítése a rá bízott küldetés teljesítése céljából.

A Generál Konferencia vezetősége szerte a világon felkérte a híveket, hogy vegyenek részt a 100 napos imakampányban a Generál Konferencia Ülésszakát megelőző időszakban, valamint annak munkálatai alatt. Imádkoznunk kell a Szentlélek késői esőjének a Generál Konferencia 2015-ös Ülésszaka idején való kitöltetéséért. Ez az ülés legfontosabb feladata – hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, és részesüljünk egyesítő erejében az egyházának szánt küldetés betöltése érdekében.

Imádkozzatok a küldöttekért, akik eme igen fontos munka megvalósításáért gyűlnek össze. Reményeink szerint az Egyház sorra kerülő munkatalálkozóján a Szentlelket befogadni óhajtó szívek, az Isten népe nevében szüntelenül felszálló imák, az Isten Igéjét szorgalommal kutató elmék és az Isten szeretetében munkálkodó kezek lehetővé teszik, hogy mielőbb meglássuk az Ő arcát.

Az idei Generál Konferencia Ülésszakának témája: „Kelj fel! Világíts! Jézus jön!” Adja Isten, hogy ez legyen jelszavunk mindenütt a világon!

 

ANN

Fordította: Sinkler Beáta

Irodalom a misszióért Marosvásárhelyen!

E-mail Nyomtatás PDF

2015. május 23-án örömmel sereglett össze a marosvásárhelyi adventista egyház A gyülekezetébe a magyar nyelvű advent irodalom iránt érdeklődők serege és ezen alkalomra kijelölt meghívottak. A találkozó címe: Irodalom a misszióért! A szombatiskolai istentisztelet alatt, lélegzet visszafojtva hallgathattuk, Filep István, Észak Erdélyi adventista lelkész, a romániai Adventista Unió etnikai csoportok osztályának asszisztense bemutatását a romániai magyar advent irodalom történetéről, a kezdetektől – 19 sz. – napjainkig. Végig követhettük a szombatiskolai tanulmányok nyomtatott-, gépelt-, kézzel írott formáinak történetét, majd néhány kérdés kiscsoportokban való megbeszélése által átvettük a szombatiskolai tanulmányt. A délelőtti és délutáni istentiszteletek igehirdetéseit, az Inter Európai Divízió meghívottja, Magyarosi Barna testvér tartotta, aki a könyv általi misszióra buzdította a több mint 500 jelenlevőt. Az odaszentelődésre való felhívást és az odaszentelő imát, Szász Ernő lelkész, Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke vezette. Jelen volt az ünnepségen a romániai Adventista Unió kiadványok osztályának igazgatója, Câmpean Tătar Ioan lelkész, aki az írott könyv értékelésére buzdította a jelenlevő közösséget. A délelőtt istentiszteletek hangulatát a marosvásárhelyi A és D gyülekezetek kórusai, valamint Maricic Mark szólóénekével és a D gyülekezet furulya együttes zenéje szolgáltatta. Reggel 9 és este 19 óra között megtekinthető volt az A gyülekezet tanácstermében az advent irodalom régi példányszámaiból rendezett kiállítás, melyben láthattunk magyar adventista irodalmat – folyóiratokat és könyveket - az 1860-as évektől kezdődően valamint Bibliákat. Délután 16 órától különböző időből származó könyv általi missziótapasztalatokat hallhattunk, a mezőbergenyei-, a fickói női kórus és az A gyülekezet kórusainak énekszolgálatai által díszítve. A programok végén sor került a szószék előtti – több mint 600 könyvből épített – könyvoltár szétosztására is, azon személyek között, akik vállalták, hogy az elkövetkező két hétben 3-4 vagy éppen több könyvet szeretnének odaajándékozni valakinek. A napi program Câmpean Tătar Ioan lelkész imájával és áldáskérésével zárult.

Add tovább te is az írott igét – a könyvet!

Ferencz Z. József-A. lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület Kiadványok osztály igazgatója

Hangszeres fesztivál – Nagysármás, 2015

E-mail Nyomtatás PDF

Tudod te, mi a zene? „Isten ajándéka az embernek, a Menny egyedüli művészete amely a földre adatott, s az egyedüli művészet a földön amelyet a Mennybe viszünk” (Walter Savage Landor)

A Dél-Erdélyi Egyházterület 2015. május 23-án immár harmadik alkalommal szervezte meg a hangszeres fesztivált Nagysármáson. A rendezvényen részt vehettek mindazon személyek és zenekarok, akik valamilyen hangszeren szerették volna dicsőíteni megváltó Urukat.

Nagyszámú látogatottságnak örvendett a rendezvény, melyet lelkesedéssel vártak az előző éveken résztvevő előadók is. Ugyanakkor alkalmunk volt új tehetségeket is hallgatni, amint megszólaltatták kedvenc hangszerüket. Láthattunk egyedi produkciókat, duettet, négykezes zongorajátékot, és képviseltették magukat zenekarok is, mint: a mezőfelei Lyra mandolin zenekar, a tekei fúvószenekar, a marosvásárhelyi Alpha Brass együttes, valamint a nagysármási fúvós zenekar és junior kiszenekar.

Ez alkalommal is segítséget, eligazítást és pozitív értékelést nyújtott a zsűri: Camelia Ban, Lavinia Zamfir, Veress Tímea-Dalma, Vasile Cazan, Sebastian Cazan, Miclea Horst, Porkoláb Sándor és Soós Szabolcs személyében. A Camelia Ban bemutatásában elhangzott kiselőadásból megtudhattuk milyen nagy szerepe van a zenének életünkben. A zene, amit hallgatunk nem csupán egy velejárója az életnek, hanem egy életstílus tükrözője.

Házigazdaként a nagysármási ifjúság szeretetasztallal vendégelte meg a résztvevőket, ahol a fizikai táplálék mellett alkalmuk nyílt régi arcokat látni és új kapcsolatokat létrehozni.

Aki a földrajzi akadályok miatt nem vehetett részt az előadáson, az  élőben  követhette a gyülekezet honlapjáról (www.sarmasi-adventista.ro).

Szervezők: Dél-Erdélyi Egyházterület ifjúsági ügyosztálya Poenariu Gelu és Amota Lóránt személyében; házigazda a Nagysármási gyülekezet, valamint Veress József lelkipásztor – voltak.

Veress Tímea-Dalma

9. oldal / 81