Adventista Info

Az elnök jelentése

E-mail Nyomtatás PDF

Isten kegyelme az utóbbi hetekben megadta nekem a lehetőséget és kiváltságot, hogy egyházunk számos eseményén vehessek részt. Minden alkalommal felfedezhettem valamit, sok imacélt jegyeztem fel és olyan részleteket fedeztem fel, amelyeket meg kell osztani, legalább egyet minden látogatásról.

Az Olaszországban megszervezett Inter-Európai Divízió Bizottságának gyűlését felhasználtam, hogy a román nyelvű torinói adventista gyülekezetben ünnepeljem a szombatot. A számos jelenlevő, adventista zene és missziós lelkület mellett felfedeztem egy régebbi lelkészi álmot, amely valóság ebben a gyülekezetben: pontos felépítés és szervezés - olyan hívők közössége, akik mikor szombat reggel 9-re összegyűlnek, három különböző vetületet egyesítenek: szombatiskola, diakónia, misszió. Három ügyosztály, ugyanannyi vezető, akik ugyanazon csoport előtt követik egymást, a szombatnak ugyanazon időpontjában. Ha azt mondanám, hogy tetszett, kevés volna. Elbűvöltek és meggyőztek arról, hogy nem csak lehetséges, hanem hasznos is.

Az Adventszemle Centenárium, alapos felkészüléssel és változatos tartalommal,  újból átadta a hívőknek Isten jelenlétének bizonyosságát minden egyes szolgálati évben a történelem, tanítások, a 100 év alatt kapott válaszok, a kimerülésig kidolgozott lapok, illegálisan is nyomtatott de a nép megváltása érdekében szeretettel átadott folyóiratok által.

Azon időszakban, amelyről beszélek körülbelül a romániai lelkészek kétharmadával találkoztam, résztvéve a Munténiai, Moldovai és Olténiai lelkészi találkozókon. Átéltem az örömöt, hogy néhánnyal közülük személyesen beszélhessek, hallgassam őket, válaszoljak egyes kérdésekre a jelen és a jövőbeli terveket illetően, megragadjam jó gondolataikat, bátor szándékaikat, merész terveiket és átadjam az Atya ígéreteibe vetett meggyőződésemet. Csak azt sajnálom, hogy az egyidejű eseményeken való jelenlétem miatt nincs az az örömöm, hogy Istennek más konferenciákban lévő szolgáival otthon találkozzak, akiket ezen alkalommal üdvözlök.

Örömmel válaszoltam egy meghívásra, hogy a Dambovita megyében szolgáló lelkészekkel Targovistén találkozzak. Hosszú órák múltán elhagytam a találkozót, nem csak páratlan tapasztalatokkal feltöltődvén, hanem meggyőződve, hogy az egységet létrehozhatjuk, hogy ajándékainkat egyesítve dolgozhatunk, hogy egymásra szükségünk, és hogy az egyik legtermékenyebb szolgálati minta a csoportos szolgálat.

Két konferencia, a Dél-Erdélyi és Olténiai, bővítette felszentelt lelkészeinek számát az utóbbi hetekben 2-2 új munkatárssal. a Marosvásárhely A és Toka, illetve Turnu Magurele gyülekezeteiben kitartóan imádkoztunk Istenhez a 4 fiatal családért, akik nyilvános vallomással és a szolgálathoz való lelkiismeretes hozzáállással szentelték oda magukat a gyülekezetekben megteremtett ünnepélyes, áhítatos hangulatban. Meg szeretném tisztelni a Marosvásárhelyi, Székelykeresztúri, Tokai és Craiovai fúvósok és kórusok magas színvonalú lelki hozzáállását és feldolgozását ezen különleges eseményeken. Más kiemelendő és támogatandó részlet ezen csoportok képességei:  szép serdülők és fiatalok, jól képzett hívők akiket tekinteteddel követsz a dallamok dúdolásával és imával, kérve Istennek jutalmát az ő tiszta áldozatukért.

Közel 2 hete került megrendezésre az uniónk jelenlegi Végrehajtó Bizottságának ülése. A javaslatok és a szavazás eredményeit ismeritek a múltkori jelentésből, ezért csak néhány szempontot említek meg, amelyeket munkatársaimmal figyeltünk, hogy az egyháznak és intézményeinek odaszentelt, kompetens és látó személyzete legyen. Az Általános Gyűlést követő néhány találkozáson sok imával és tiszta szívvel elindítottunk a munkatársak, konferenciák elnökei és volt elnökök között egy kibővített tanácskozást annak érdekében, hogy megtaláljuk az elhívatott, odaadó és szolgálatra kész személyeket. Az ismétlődő imaidőszakok, tájékozódás és beszélgetés után az egyes intézményekre nézve egy interjút szerveztünk a legtöbbet javasolt személyek számára, amely után egy-egy név került ajánlásra a Végrehajtó Bizottsághoz. Ezúton köszönöm munkatársaimnak az Uniótól, Konferenciáktól és a Végrehajtó Bizottságtól a sok türelmet és szent érdeklődést ezen megterhelő választási módszer ideje alatt, amikor az egyház romániai intézményeinek és ügyosztályainak vezetőit választottuk ki.

A Végrehajtó Bizottságnak ugyanezen ülésén szavazták meg a 2012-2014 közötti generáció lelkészi próbaidő végét. A 15 próbaidős, miután átmentek az egymást követő felméréseken( helyi gyülekezet, irányító lelkész, konferencia), ajánlva lettek az Uniónak a program befejezésére. Az igenlő válaszunkat követően a konferenciák elnökeitől és titkáraitól mindegyik nevet illetően azt a választ kaptuk, hogy segédlelkészként vagy más projektek munkatársaiként alkalmazva lesznek. Ugyanakkor a Végrehajtó Bizottság elé terjesztették a 2014-2016 közötti próbaidősök iratait. A 20 végzősből( 2014-es vagy korábbi ITA végzős) 14 kezdi el idén ősszel a gyakornokságot a konferenciák vezetőinek jóindulatával, akik egy személlyel növelték a Divíziónk által támogatott helyek számát.

 

Testvéretek Krisztusban,

Marius Munteanu

Fordította: Kovács Szabolcs

Két bukaresti adventista diák, „In Honoris” diplomával lett kitüntetve a rendkívüli elért eredményekért

E-mail Nyomtatás PDF

A főváros polgármestere, Sorin Oprescu, „In Honoris” diplomát adott a 116 diák számára, akik rendkívüli eredményeket értek el a négy év közép iskola ideje alatt. Az elért eredmények és erőfeszítések elismerése mellett, a gyerekek egy kirándulást is kaptak ajándékba, Berlinbe, az októberi hónapban.

Ezek között volt Beniamin Ionut Dobre, aki az Adventista Teológiai Líceum kitüntetett diákja a matematika-informatika szakon, és Loredana Ivascu, a „Dinu Lipatti” Művészeti Líceum kitüntetett diákja.

„A diploma, a legmagasabb kitüntetés amit a főváros önkormányzata adhat polgárainak” mondta el Constantin Traistaru, iskolai tanfelügyelő, I.S.M.B.

Ugyanakkor, Florin Diaconescu, a bukaresti Gyerek és Ifjúsági Nevelési Programok és Projektek Központ igazgatója jelentetteki hogy „több mint 100 kitüntetett diákunk van itt a bukaresti líceumokból, ez a kitüntetés a négy év közép iskola alatt kiszámított legnagyobb médiáért van, rendkívüli gyerekek számára és ezt értékelnünk kell.”

Ez az ötödik következetes év, amikor a főváros polgármestere, Sorin Oprescu, a Gyerek és Ifjúsági Nevelési Programok és Projektek Központ által, a bukaresti Tanfelügyelőség közreműködésével, tünteti ki a négy év líceum ideje alatt legjobb eredményeket elérő diákokat.

 

Fordította: Lucaciu Edmond

A média áthelyezése érdekében, az Adventista egyház felülvizsgálja az Észak Amerikai kiadási műveleteket

E-mail Nyomtatás PDF

A „Review and Herald” és a „Pacific Press” könyvkiadók jóváhagyták az utóbbi 153 éves adventista kiadási tevékenység  legmélyrehatóbb átszervezését. Elfogadtak egy tervet, melynek segítségével az adventista vezetők szerint megerősődik az egyház digitális jelenléte az Egyesült Államokban és biztosítani fogja kiadási tevékenységének  hosszútávú életképességét.

A két testület alkotó közgyűlései, melyekre egymás után került sor, kedden a felekezet világ-székhelyén, Silver Spring-ben, Maryland-ban, 153/66 (Review and Herald) és 42/1 (Pacific Press) szavaztak az átszervezés mellett.

Az átszervezési szavazat után, minden testületi egység megalkotása és alpszabályzata megváltozott az átszervezés visszatükröződése érdekében. Legalább kétharmados többségi szavazatra volt szükség mindkét intézmény dokumentumainak megváltoztatására, és a keddi döntések voltak az utolsó szükséges lépések amelyek piacérzékennyé alakítják át a Pacific Press kiadót, egy olyan időben, amikor az olvasók inkább smarthphonokból és tablettekből tájékozódnak, mint könyvekből és folyóiratokból.

A Generál Konferencia végrehajtó bizottsága és az Észak-Amerikai Divizió ezt megelőzően elfogadta az újraszervezést. A Review and Herald és a Pacific Press kiadókat vezető bizottságok megszavazták a terv ajánlásait minden alkotó bizottság számára, a bizottságok keretén belül, melyekre május 8.-án került sor. A terv szerint a Pacific Press a NAD intézménye lesz.

„A Generál Konferencia szeretné, ha létre jönne az Észak-Amerikai Divizió kiadói tevékenységének legnagyobb kiterjesztése és imádkozni fog, hogy ezen új megközelítés legyen megáldva Istentől az Észak- Amerikai Divizió területén levő széleskörű nyilvánosságért végzet küldetésben”, jelentette ki Ted C. Wilson a világegyház elnöke.

Wilson ösztönözte az egyház tagjait, hogy csatlakozzanak az „ adventista evangélizációs anyagok kiosztásának nagy lehetőségéhez és a fejlődéshez úgy a kinyomtatott, mint a digitális formában, várva a Krisztus közeli második eljövetelét.”

Miért van szükség az újjászerveződésre?

Az újjászerveződés folyamatában a Review and Herald kiadó, amely pénzügyi problémákkal küszködik fellazítja műveleteit, amelyek a 32 hektáros létesítményben Hangerstone-ban, Maryland-ben vannak, egy olyan folyamat által, amely több hónapot is igénybe vehet.

Lehet, hogy néhány alkalmazottat és  egyes vagyontárgyakat át kell helyeznünk a Pacific Press Nampa, Idaho-ban levő székhelyére, amely az Észak-Amerikai Divizió nagyterjedelmű intézménye lesz saját nyomtatási lehetőségekkel. A Review and Herald szükségtelen felszereléseit és tulajdonait eladják és a bevételeket a Pacific Pressnek adják, amelyekkel segíteni szeretnék a nyomtatási műveleteket, hogy ezáltal a nyomdák több műszakban dolgozhassanak, amely a nyomtatási folyamatot költség szempontjából hatékonyabbá fogják tenni. A bejövetel ugyanakkor hozzájárulna e-könyvek, alkalmazások és  a digitális média más formáinak fejlesztéséhez.

„Hogyha nem fektetünk a digitális világba, sorstársak leszünk KODAK-al, amely feltalálta a digitális fényképezőt, de nem volt hajlandó elfogadni a változó valóságot, ezért jelen pillanatban virtuálisan eltünőben van” mondta Robert Lemon, a Generál Konferencia kincstárnoka és a Review Herald és Pacific Press vezetőségi tanácsának tagja. Eastman Kodak, aki egy századon át a képfilm vezér egyénisége volt, 1975-ben felfedezte a digitális kamerát, de nem tudott lépést tartani a 9o-es évek gyorsan fejődő digitális fényképezésével. Éppen ezért 2o12-ben bejelentette a csődre jutását.

„Hiszünk a kiadási tevékenység rendkívüli jövőjében, nem nem feltétlen a nyomtatáséban,” jelentette ki Lemon, telefonon keresztül a keddi szavazás előtt.

Változás az olvasási modellekben

Senki sem vonja kétségbe, hogy az emberek szeretnek olvasni. A kérdés az, hogy olvasnak ma, összehasonlítva azzal ahogy olvastak egy évtízeddel ezelőtt, amikor a könyvek és folyóiratok uralkodtak a világon, ugyanúgy mint, amikor az első adventista vezetők megalakították a  Review and Heraldot  az egyház első intézményét 1961-ben.

Ma az adventisták a heti vagy havi kiadványok helyett azonnal informálódhatnak különböző hír-websiteokon, blogokon keresztül és az adventista televíziókon keresztül, mint a Hope Channel, amely világszélesen jelen van.

„Ugyanaz a helyzet sok más dologgal” mondta Lemon. „Van egy másolatom a tanítói leckéből, de használom az iPhone alkalmazást is. Ellen White minden könyve meg van a könyvtáramban, de ritkán olvasok mást, mint a „Nagy Küzdelem”, „Jézus élete” vagy a „Jézushoz vezető út”. Mindent iPhone-on nézek meg.” Lemon nincs egyedül. Például az Oroszországban levő moszkovai nemzetközi egyház megszüntette a szombatiskolai lecke tanítói mellékletének évenkénti angol nyelvű bérletét a Pacific Presstől. Az ok, amiért lemondtak a régen nagyon  óhajtott 25 mellékletről: A tagok végeztek egy véleménykutatást és  felfedezték, hogy mindenki a smarthphone-ra és táblagépre letöltött anyagokat használta.

Csökken az adventista könyveladás

A nyilvánosság által használt olvasási módozatok változása és a digitális mass-média felé való hajlam befolyásolták az adventista kiadványok eladását és az egyház vezetői kifejezték félelmüket, hogy úgy a Pacific Press, mint a Review and Herald csődre jút egy nagyszabású átszerveződés nélkül. A fogyasztók elérik a híreket a mass-médiából, amelyet felajánlnak a különböző programok és a kereskedelmi folyóiratok jelentik, hogy egyre kevesebb nyomtatott könyv jelenik meg  és kevesebbet olvasnak.

A 2o13-as becslés szerint a Review and Herald bejövetele lecsökkent az 1985-ös évi 45,8 millió dollárról az elmúlt évi 21,8 millió dollárra, mialatt a munkaerő 315-ről 112-re csökkent. A Pacific Press jövedelme lecsökkent a 47,7 millió dollárról az elmúlt évi 17 millió dollárra és a 1985-ös év 21o alkalmazottja helyet csak 99 van jelenleg.

Azonban ezek a számok, melyeket a kiadók a Generál Konferenciának adtak át csak egy részét mutatják be a teljes képnek. A 2ooo-es évtől kezdődően a Review and Herald veszteséget jegyzett fel minden évben, a 2o11 és 2o12 évek kivételével. 2o11-ben a Generál Konferenciának eladott 19 ha. területet 11.5 dollárért, az adósság kifizetése végett. A 2o11-es és 2o12-es évben viszont nagyon sok rendelést kapott a „Nagy küzdelem” c. Könyvből. Ennek ellenére, 2013-ban a  cég üzleti vesztesége 1 millió dollár volt és a Review and Herald tanácsának küldött nyilatkozatok  2o14 áprilisában 965ooo dolláros veszteséget mutattak csak ez év pár hónapjában.

Ezzel szemben a Pacific Press-nek jövedelme volt minden évben 2ooo-től kezdődően 2008 kivételével, amikor befektetéseket veszített el a SUA pézügyi válsága miatt. A cég teljesítményének hosszútávú szilárdsága miatt 25 millió dollárja van készpénzben és befektetésben.

„A döntő tényező az, hogy az utóbbi 28 évben a két szervezet több változáson ment keresztül a vezetőségben-elnökök, alelnökök, és vezetői tanácsadók- és szembesültek ezen kihívásokkal, melyeket az eladások csökkenése és az elosztó rendszerek megromlása okozott” mondta Lemon. „Dee a Pacific Press szervezési kultúrájával sikerült jövedelmezőnek lenni, mialatt a Review and Herald több évben volt vesztes, mint nyereséges főleg az utóbbi 1o évben”

Azonban Lemon aláhúzta azt is, hogy a Pacific Press is, amelyet 1875-ben hoztak létre újjá kell szerveződjön, mivel a kiadási tevékenység úgy az egyházon belül, mint az egyházon kívül „hanyatlik, hanyatlik, hanyatlik”.

A digitális média megjelenése, ugyanakkor egy kihívás a megosztás szemszögéből is. Az adventista kiadványok kiosztásának hagyományos metódusa az adventista Book Center üzleteken és az evangélistákon keresztül nem életképesek, legalábbis az Egyesült Államokban, mondta Lemon. A könyvesboltok az életbenmaradásért küzdenek, úgy ahogy az megjelenik a fontosabb kereskedők, mint a Borders  és a Barbes és Noble pénzügyi nehézségeiből, mialatt a könyvkiosztási rendszer olyan hatékonnyá lett, hogy szinte lehetetlen megélni a házról házra való könyvosztásból, mondta Lemon.

 

Andrew McChesney / Adventist Review

Fordította: Magyarosi Ernő

Egy régi seprűgyár esete jó példázat a mai kiadók számára

E-mail Nyomtatás PDF

Robert Lemon, a Generál Konferencia kincstárnoka szerint a H. N. Ü.  Adventista Egyház, Amerikai Egyesült Államokbeli könyvkiadó munkája megérett egy teljes mértékű átszerveződésre, ha el akarja kerülni, hogy arra a sorsa jusson, mint az a seprűgyár amelyik régi kollégiuma keretén belül működött.

Lemon a Columbia Union Collegeben tanult, a mai Washingtoni Adventista Egyetemen Takoma Park, Marylandből. A 60-as évek végén a tanulók az iskola keretén belül működő seprűgyárban dolgoztak költségeik fedezése érdekében.

A gyár, amely kezdeteiben haszonhozó volt, már 50 éve működött, amikor a fiatal, könyvelést tanuló Lemont meghívták egy bizottsági ülésre, ahol a gyár bezárását tárgyalták.

„Soha nem fogom elfelejteni!” nyilatkozta Lemon. „Egy laikus üzletember a következőt mondta: ‚Meghallgattam ami az üzletvezetésről, kevesebbet dolgozó diákokról elhangzott. De megfigyelte-e valaki a saját otthonát? Hol használunk még seprűt?!’”

Az üzletember emlékeztette a bizottság tagjait, hogy házaikban a szőnyegek faltól falig érnek, ezért inkább porszívókat kellene gyártani seprűk helyett.

„Már pályafutásom elején megtanultam, hogy mi, mint gyülekezet, hajlamosak vagyunk  mondani: ‚Ha ezelőtt 50 évvel működött, akkor most is kell működjön’, mondta Lemon. „A valóság azonban az, hogy a könyv nyomtatás és olvasás világa nagyon megváltozott és mi nem vagyunk hajlandóak ezzel számolni. Inkább azt állítjuk: Ha jobb üzletvezetőnk volna, vagy ezzel és ezzel rendelkeznénk, akkor ugyanannyi könyvet tudnánk nyomtatni, mint eddig”.

Andrew McChesney / Adventist Review

Fordította: Vajda Csaba

22 cseh szerző egy gyűjteményt jelentetett meg “Adra történetek “ cím alatt

E-mail Nyomtatás PDF

22 cseh szerző egy könyvet készített az ADRA-ról amelyet a Prága-i Nemzetközi Könyvvásáron (május 15-18) is megjelentettek. A projekt célja az ADRA népszerűsítése volt Csehországban és emellett az esemény összevonta az ország mai íróit. A szerzők, grafikusok lemondtak a nekik törvényesen járó nyereségről. A könyv eladásából nyert összeget a cseh, kenyai és bangladeshi projektek megvalósítására fordítják.

A gyűjteményből kisugárzik az emberek iránti tisztelet és sokan azért választották a könyvet mert értékelték az önkéntesek emberek között végzett hídépítő munkáját.

Az ADRA Csehországban 1992-ben kezdte el tevékenységét és ma már  egyike az országban működő legnagyobb  három segélyszervezetnek.

Az ADRA szükséghelyzetekben segít, projekteket készít helyi szinten és külföldön valamint javítja az önkéntes szolgáltatásokat az országban.

 

Tomas Kabrt/ CD EUDNews

Fordította: Csabai Gyula-László

Az Inter-Európai Divízió Végrehajtó Bizottságának tavaszi ülése

E-mail Nyomtatás PDF

A Hetednapi Adventista Egyház Inter-Európai Divíziója (EUD)Végrehajtó Bizottságának tavaszi ülését az olaszországi Firenzében tartották. A Villa Aurora Egyetem első alkalommal látta vendégül a 2014. május 25-27 közötti időszakban megrendezett találkozót. A Bizottságot a divízió területén lévő összes unióelnök, valamint az ügyosztály- és intézményigazgatók alkotják.

Bruno Vertallier, az Inter-Európai Divízió elnöke nyitóbeszédében kijelentette: „Erőnk egyesítése által fontos célkitűzéseket érhetünk el munkánkban”.

Az utóbbi hónapokban bizonyos változások mentek végbe az Inter-Európai Divízió területén néhány unió választói gyűlése következtében. Beszédében Bruno Vertallier üdvözölte Stefano Parist, az Olasz Unió Elnökét, valamint Marius Munteanut, a Román Unió Elnökét, mindketten újak lévén ebben a tisztségben. Hasonlóképpen, az Divízió Elnöke köszönetét fejezte ki Matthias Müllernek, a Stimme der Hoffnung – az Inter-Európai Divízió Médiaközpont volt igazgatójának és Guenther Machelnek, a Dél-Németországi Konferencia volt elnökének. Klaus Popa az Inter-Európai Divízió Médiaközpontjának új igazgatója, Rainar Wanitschek pedig a Dél-Németországi Egyházterület új elnöke lett. Pavlik Mikulast megerősítették a Csehszlovák Unió elnöki tisztségében.

Gabriel Maurer, a divízió végrehajtó titkára bemutatta a tagokra vonatkozó beszámolót. 2013-ban 3.710 keresztségre került sor. Figyelembe véve a 325-ös nettó növekedést a halál, visszavonulás, valamint hiány okozta veszteségek leszámítása után, a divízió területén élő tagok száma 178.199-re emelkedett (2013 december).

Maurer  beszámolójában kiemelte: egyházunk enyhe növekedést mutat, de figyelembe véve az unió keretében létező nagyszámú programot, sokkal többet is képes megvalósítani. Továbbá, bemutatott egy nem teljes, első ízben készített beszámolót a tagok istentiszteleten való részvételi százalékára nézve, mely szerint az átlagérték megközelítőleg 60%. „Komolyan figyelembe kell vennünk ezt a tendenciát”, nyilatkozta Maurer „és létre kell hoznunk egy olyan stratégiát, mely tagjainkat hozzásegíti egy nagyobb részvételi arány megvalósításához”.

Az Inter-Európai Divízió Kincstárnoka, Norbert Zens által közzétett beszámoló nemcsak a gazdaság és pénzügy általános bemutatását szolgálta, hanem rávilágított az egyház lelki irányultságára is, figyelembe véve a tagok nagylelkűségét és hűségét. A bemutatás magában foglalta Robert Lemon, az Adventista Egyház Generál Konferenciája kincstárnokának beszámolóját is. „Nagyon biztató az egész világon eluralkodott általános tendencia, mivel a közel 18 millió egyháztag nagylelkűségének és hűségének köszönhetően, a tized világszinten egyre csak növekedik”, mondta Lemon.

Jó tudni, hogy ez a tendencia folytatódik, az Észak-Amerikán kívüli divíziókból érkező tized- és adomány hozzájárulások pedig növekvőben vannak. 2013-ban a tized 60%-a az Észak-Amerikán kívüli divíziókból érkezett.

Norbert Zens jelentése szerint az Inter-Európai Divízióban (EUD) a tized összértéke 100 millió euró, miközben a Divíziót alkotó uniók helyzete eléggé különböző. Leginkább Portugáliában és Spanyolországban érezhető a pénzügyi válság hatása, mely megközelítőleg a tized 20%-os csökkenéséhez vezetett az utóbbi 5 évben. Következésképpen, az EUD aktívan bekapcsolódik ezen uniók támogatásába. Másrészről „nagyon hálásak vagyunk az egyháztagjaink részéről kapott pénzügyi támogatás állandó növekedéséért”, mondta Zens. Például, a Francia-belga Unióban (Franciaország, Belgium és Luxemburg) a tized majdnem 30%-kal növekedett az utóbbi 5 évben. Különösen fontos az a tény, hogy ez nagyrészt az egyház minden tagja által nagyobb értékű tized felajánlásának köszönhető. „Hálásak vagyunk Istennek, amiért Ő továbbra is különös módon megáldja egyházunk tagjait, melynek következtében ők továbbra is adakozhatnak a Krisztusban talált megváltás és visszajövetele jó hírének terjesztéséért. Hatalmas a felelősség, de bízom a nehéz időkben is vezető Isten kegyelmében és erejében”, vonta le a következtetést Zens.

Dr. Roger J. Pamplona, a Lake Geneva Sanitarium orvosa és számos egészségügyi problémával foglalkozó könyv

szerzője volt ezen találkozó egyik vendége. Előadása az adventista diéta mediterrán és más divatban levő diétákkal való összehasonlítására összpontosult. „A modern nyugati diétával ellentétben, vegyenek figyelembe egy egyszerű vagy éppen szegényes diétát, mint például a mediterrán életstílus a maga diétájával, fizikai tevékenység a szabadban (gyaloglás, mezőgazdaság), az evés, mint élvezet- és örömforrás, az étkezés, mint egy olyan szociális esemény, mely alkalommal egy csoporttal vagy a családdal együtt esznek”. Dr. Pamplona elmondta a Bizottságnak, hogy „a hetednapi adventisták a legjobban tanulmányozott csoportok közé tartoznak a világon. Az 1950-es évektől kezdődően a kutatók több mint 250 tudományos dolgozatot tettek közzé, több 10.000 hetednapi adventista résztvevőt felhasználva. Ezeket az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Norvégiában, Japánban, Lengyelországban, Új-Zélandon, Hollandiában és a Karibi-szigeteken tették közzé. Dr. Pamplona megmagyarázta, hogy ez az adventisták „egyedi életstílusának” az eredménye, mely maga után vonja az életreménység drámai megnövekedését, és az Észak-Amerikában leggyakoribb elhalálozási tényezők, a  szívbetegség, valamint rák okozta elhalálozási arány csökkenését.

A folyamatban levő terveknek köszönhetően különös figyelmet szenteltek az evangélizálásnak. David Jennah, a Svájci-francia-olasz Egyházterület elnöke bemutatta az aktuális „Big City Geneva” projektet. A tavaly szeptembertől dolgozó lelkészi csoport és az önkéntesek erőfeszítéseinek következtében fejlődési szakaszban van egy új imaház, a VIVO(www.vivo-geneve.ch). A „Big City Geneva” a Generál Konferencia világszéles projektjét követi, melynek célja a világ nagyvárosai fölötti erős befolyás gyakorlása. A Generál Konferencia részéről meghívottak közül Delbert Baker alelnök a vezetést egy érdekes megközelítésben mutatta be. Jakab könyvére alapozta tanulmányozását, mint „egy erős lelki vezetőnek” szánt útmutatóra. „Jakab 15 tesztet ajánl írásaiban egy igazi lelki vezető következetességének kiértékelésére”, mondta Baker. „Ez az isteni küldetés teljesítésének egy egyszerű, de hatékony megközelítése”.

Klaus Popa, a „Stimme der Hoffnung” Európai Médiaközpontjának új igazgatója Luther Márton Reformációjának 500. évfordulójára egy megemlékezési projektet javasolt, melyre 2017-ben kerül sor. „Mivel egyházunk protestáns gyökerekkel rendelkezik, számításba kellene vennünk e különleges ünnephez való hozzájárulást, kiemelve a hit általi megigazulás üzenetét”, jelentette ki Popa.

Bruno Vertallier elnök, Dávid és fia, Absolon bibliai történetéből ihletődve, záróüzenetében egy hibáit beismerni képes vezető tulajdonságairól való elmélkedésre szólította fel a Végrehajtó Bizottság tagjait. Eközben „tudnunk kellene, hogyan tiszteljünk másokat olyan mértékben, ahogyan mi is elvárjuk, hogy minket vezetőkként tiszteljenek”. Hozzátette: „Emlékezzünk arra, hogy tagjaink egységéért kell dolgoznunk. Az Úr békét akar népének. Olykor okot találunk az ételhez vagy öltözködéshez kapcsolódó vitákra. De Isten a mi konfliktusainknál sokkal nagyobb harc részese. Fontos, hogy azért harcoljunk, ami igazán megéri az erőfeszítést: a Jézusban való megváltásunk!”

A találkozóra a „Florence Life Hope Centre”-ben, az Olasz Adventista Egyetem Villa Aurora kampuszának 2014 február 1-jén felavatott új szárnyában került sor.

Az Inter-Európai Divízió székhelye a svájci Bernben található, 2.525 imaházzal, 580 csoporttal és 178.199 megkeresztelt taggal, valamint néhány ezer gyerekkel és látogatóval.

 

Corrado Cozzi/CD EUDNews

Fordította: Sinkler Beáta

A Román Unió Végrehajtó Bizottságának döntései

E-mail Nyomtatás PDF

A Román Unió Végrehajtó Bizottsága június 17-én a következő döntéseket hozta a romániai Hetednapi Adventista Egyház Intézményeinek és Osztály vezetőivel illetve az Etikai és könyvvizsgálati(audit) bizottsággal kapcsolatban:

 

1. OSZTÁLYVEZETŐK

-       Eduard Călugăru: Keresztény Életvezetés

-       Teodora Goran: Női Misszió (újra kinevezés)

-       Daniel Seniuc: Egészség

-       Adina Tomoiagă: Lelkész feleségek egyesülete

-       Ioan Câmpian-Tătar: Prófétaság Lelke

 

2.    INTÉZMÉNYEK VEZETŐI

-       Iacob Pop: Élet és Egészség Kiadó(újra kinevezés)

-       Tiberiu Nica: Adventista Média Központ

-       Robert Georgescu: ADRA Románia

-       Marius Munteanu: Adventista Teológiai Intézet elnöke

 

3.    FOLYÓÍRATOK VEZETŐI

-       Marius Munteanu: Idők jelei

-       Ioan Câmpian-Tătar: Curierul adventist

-       Daniel Seniuc: Élet + Egészség

 

4.    AZ ELNÖK MISSZIÓ SEGÉDJE

-       Teodor Huţanu

 

5.    ETIKAI BIZOTTSÁG – tagok:

-       Gheorghe Şchiopu, lelkész

-        dr. Dan Constantinescu egyetemi tanár, közgazdász

-       Diana Gavajuc, pszichológus

-       dr. Robert Ancuceanu egyetemi előadó, gyülekezeti vén

-       Dana Bordeianu, ügyvéd

 

6.    AZ UNIÓ KÖNYVVIZSGÁLATI(AUDIT) BIZOTTSÁGA - tagok:

-       dr. Dan Constantinescu egyetemi tanár, közgazdász

-       Iuliana Ivănuş, könyvelő

-       Erika Androne, ügyvéd

 

ȘtefanTomoiagă / titkár / Romániai Hetednapi Adventista Egyház

Fordította: Tamási Károly

Lelkészszentelés a Dél-Erdélyi Egyházterületben

E-mail Nyomtatás PDF

Szombaton, június 14-én, a Dél-Erdélyi Egyházterület különleges eseménynek adott helyet: felszenteltek két lelkészt, Magyarosi Ernőt a Kovászna megyei kézdivásárhelyi kerület segédlelkészét és Cătinean Petru-Danielt, a Maros megyei tokai kerület segédlelkészét. Az istentiszteleteket két különböző helyen tartották meg: Magyarosi Ernő felszentelése a marosvásárhelyi Adventista „A” gyülekezetben volt, míg Cătinean Petru-Daniel felszentelése a tokai helyi Adventista gyülekezetben.

Az eseményeken, a Dél Erdélyi Egyházterület bizottsága mellett jelen volt a Romániai Adventista Unió részéről Munteanu Marius - elnök, és Eduard Călugăru– kincstárnok is. Hasonlóképpen, az eseményen részt vettek a lelkészek által pásztorolt gyülekezetek tagjai, a felszentelt lelkészek rokonai és barátai. A lelki üzenetek, a költemények, az énekek valamint az üzenet a hallgatóságot a jelen szükséglet felé vezette: az egész gyülekezeti közösség újra odaszentelődése, kezdve az evangélium szolgáival egészen a jelenlevő tagok mindegyikéig. A szolgálat, bármilyen formájában, elsősorban egy hiteles kapcsolatot feltételez Azzal, aki önmagát Jó Pásztornak nevezi. Végül, mindkét felszentelt lelkésznek szót adtak, hogy kifejezze Isten és emberek iránti gondolatait, valamint lángoló szolgálati elhatározásait az Úr Egyházában.

Ban Gabriel, a Dél-Erdélyi Egyházterület titkára

Fordította: Ferencz-Zorgel József Attila

„Lelkiismeret és Szabadság” rendezvény Genfben(1.rész)

E-mail Nyomtatás PDF

A Conscience and Liberty kiadvány „Worldwide Human Righst and Religious Liberty – A New Equilibrium or New Challenges” című különkiadásának bemutatása alkalmával megszervezték az „Emberi jogok, vallásszabadság és világszintű vallásszabadságok: ‘Dialogue Five’ – Holisztikusan fejlődve” témával foglalkozó keretbeszélgetést. Az AIDLR (Association internationale pour la défense de la libertéreligieuse), az Európa Tanács és Uruguay Köztársaság állandó küldöttsége által szervezett rendezvényre június 10-én került sor az ENSZ Svájcban található genfi székhelyén az Emberi Jogok Bizottsága XXVI. ülésének keretén belül. Az esemény egyesítette a nemzetközi, vallási és nemzeti intézmények képviselőit, javasolva a jelentős érdekeltséggel bíró lényegre törő hálózatok együttműködését – amit az AIDLR„DialogueFive”-nak nevezett, és amely teret biztosít az AIDLR által javasolt XXVIII. Emberi Jogok Bizottsága keretében, 2015 március 9-11 közötti időszakban, tartandó következő Kongresszusnak. A beszélgetés lehetőséget adott a résztvevőknek a madridi Complutense Egyetemen 2013 január 17-én vendégül látott Nemzetközi Konferenciára vonatkozó információk megosztására, melyen fontos meghívottak jelentek meg az ENSZ, Európa Tanács, Európai Parlament, Spanyolország Kormánya, vallási vezetők, egyetemi tanárok, diplomaták és civil szervezetek képviselői részéről. Heiner Bielefeldt, a vallás- és lelkiismereti szabadság különleges jelentéstevője szerint az AIDLR által szervezett nemzetközi konferencia olyan „példát ad”, melyet „le kellene másolnunk”; „tulajdonképpen, ezt rendszeresen meg kellene rendeznünk”. Miért annyira fontos? „Különböző szintű kötelezettségeink vannak az ember jogaira nézve: nemzeti, regionális és nemzetközi; a vallásos meggyőződések és az emberi jogok pedig különböző irányban fejlődnek, és kölcsönösen alááshatják egymást. Rendelkezünk az ENSZ, EU, Európa Tanács, valamint más nemzeti szemléletekkel. (...) tulajdonképpen, ezek az intézmények olykor a saját világukat jelentik”, mondta Heiner Bielefeldt.

„Szükség van az ENSZ, EU, Európa Tanács, EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) és más nemzetközi, regionális és nemzeti bizottságok, valamint munkacsoportok egybehangolására, és tárgyalnunk kell ezen intézmények és szervezetek hatékony együttműködésének módjáról”.

Dr. Bruno Vertallier AIDLR-elnök az AIDLR történelmére (www.aidlr.org) és Dr. Jean Nussbaumra, ennek alapítójára és első Főtitkárára terelte a figyelmet, akivel személyesen is találkozott. „A szabadság bajnoka volt, aki erőteljes hatást gyakorolt rám”, nyilatkozta Bruno Vertallier.

Petre Roman, Románia volt miniszterelnöke kijelentette: „Megtisztelőnek tartom, hogy itt lehetek, és ennek a csodálatos kötetnek bemutatását támogathatom, amely a méltóságról és a szeretetről beszél”.

Laura Dupuy Lassere asszony, Uruguay köztársaság nagykövete és állandó képviselője az ENSZ genfi szervezeténél, az Emberi Jogok Tanácsának volt elnöke beszédében az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára és a szólásszabadságot, valamint lelkiismereti szabadságot magában foglaló alapvető jogokra összpontosított. „Nevelés, szakképesítési és megelőző programokáltal meg kell előznünk a vallási türelmetlenséget”, mondta Dupuy Lassere asszony.

Dr. Harald Mueller, hannoveri törvényszéki bíró felhívta a figyelmet a Milánói Ediktumra – Tolerancia Ediktumra, mely az állam és vallás kapcsolatát is tárgyalja.

Beszéde egy sajátságosabb jogi szemléletmódra épült.

Prof. Jose-Miguel Serrano Ruiz Calderon, a madridi Complutense Egyetem Emberi Jogok Intézményének kutatója és tanára a vallási kisebbségek szociális és kulturális kontextusának mélyebb megértésével szolgált.

Dr. Petru Dumitru, az Európa Tanács nagykövete és állandó megfigyelője az ENSZ genfi szervezeténél így nyilatkozott: „A vallásszabadság a békés társadalom létfeltétele, a demokrácia tartóoszlopa. Következésképpen érzékennyé kell tennünk az állampolgárokat”.

Izsák Rita asszony, az ENSZ kisebbségi problémáival foglalkozó különleges jelentéstevője kijelentette: „A vallási kisebbségeknek támogatniuk kellene a kormányokat a vallásszabadság népszerűsítése által. Az intézmények nagyon fontos hangsúlyt kölcsönöznek”.

Dr. Ricardo Garcia-Garcia, a spanyol Igazságügyi Minisztérium aligazgatója, szakértő a vallási kisebbségek problémáiban a nemzetközi szinten példát adó spanyol rendszerre összpontosított. Ez az egyenlőségre, az állam és a vallás elválasztására, együttműködésre és az emberi jogokra épül.

Dr. Ganoune Diop, az International Religious Liberty Association (IRLA) képviselője az ENSZ new yorki és genfi szervezeténél bemutatta az ENSZ tartóoszlopait: béke és biztonság, igazságszolgáltatás és fejlődés, emberi jogok és méltóság.

Dr. Harry Kuhalampi, az Európai Parlament volt tanácsosa nyilatkozata szerint „megértés és ismeret hiánya észlelhető. Fel kell fedeznünk a vallások mély jelentőségét. Népszerűsítenünk és erősítenünk kellene a vallási toleranciát és párbeszédet”.

Prof. Heiner Bielefeldt, az ENSZ vallás- és lelkiismereti szabadságáért felelős különleges jelentéstevője kijelentette: „Egy jobb közreműködés és együttműködés szükséges a polgári társadalom, az állam képviselői, valamint a nemzetközi szervezetek között. Együtt kell dolgoznunk az egyesítés és a hatékony hálózat létrehozása érdekében. Ezt végzi kitűnően az AIDLR!”

Dr. Liviu Olteanu, az AIDLR Főtitkára zárta be az értekezletet, felszólítva a résztvevőket, hogy „legyenek a vallásszabadság úttörői. Az egész világnak felelősséget kell vállalnia és együtt kell működnie eme küldetés támogatásában”.

A „’Conscience and Liberty’ – Worldwide Human Rights and Religious Liberty – a New Equilibrium or New Challenges” nemsokára bemutatásra kerülő I kötete „egy fontos eszköz, kiemelvén, hogy minden résztvevő és érdeklődő fél fontos, és számít a béke, az emberi jogok és a vallásszabadság népszerűsítésében és megvédésében minden ember számára”, nyilatkozta Liviu Olteanu, az AIDLR Főtitkára.

A könyv cikkeket, sajtóközleményeket, valamint az ENSZ 4 főtitkára, az Emberi Jogokért felelős ENSZ megbízottja, nagykövetek, egyetemi tanárok és vallási vezetők által írt gondolatébresztőket tartalmaz. Belefoglalták Eleanor Roosevelt, René Cassin, Leopold SédarSenghor, Mary Robinson, az AIDLR Tiszteletbeli Bizottsága volt elnökeinek, valamint Dr. John Nussbaummal kezdődően az AIDLR volt főtitkárainak cikkeit és leveleit is.

Hasonlóképpen, az esemény sikeréhez hozzájárult Dr. John Graz, az IRLA Főtitkára és Dr. Gabriel Maurer, az AIDLR alelnöke is. Corrado Cozzi, az AIDLR szerkesztőségi bizottságának tagja így kommentált: „Még egyszer elismerjük különösen gyermekeink és a fiatal nemzedék nevelésére és formálására való összpontosítás szükségességét”.

Az esemény előkészítette a terepet az AIDLR által javasolt XXVIII. Emberi Jogok Bizottsága keretében Genfben tartandó következő kongresszusra, melynek témája „Az emberi jogok és a vallásszabadság a világban”, javaslatokat téve a nemzetközi, regionális és nemzeti intézmények által, az emberi jogok, valamint a vallás- és lelkiismereti szabadság alapelvének minden ember részére való védelmében és népszerűsítésében felhasználható indítványokra.

Andreas Mazza/Kommunikálási Ügyosztály, Inter-Európa Divízió

Fordította: Sinkler Beáta

„Lelkiismeret és Szabadság” rendezvény Genfben(2.rész)

E-mail Nyomtatás PDF

A Vallásszabadság Védelmezéséért Felelős Nemzetközi Szervezet (VVFNSz) valamint az Európai Tanács, Uruguay, Kanada, Spanyolország és Norvégia által ez év júniusában, Genfben megszervezett egy eseményt, a XXVI. Egyesült Nemzetek Szervezete gyűlését az emberi jogokért.

John Graz, a VVFNSz titkára így nyilatkozott: "Ez az első esemény, amelyet Genfben szerveztünk az ENSZ-szel. Kitűnő volt!"

A nagy csoda az, hogy az eseményt az ENSZ szintjén sikerült megszerveznünk, amely a legfontosabb az emberek jogaira nézve: az ENSZ XXVI. ülése az emberek jogaiért. Dicsőítjük Istent ezért, továbbá azért is, mert sokan csatlakoztak az ENSZ részéről. Ez szokatlan dolog", mondta Liviu Olteanu, a VVFNSz titkára.

"Az ENSZ-nek más küldöttei is részt vettek az eseményen, olyan országok, amelyek különbözőideológiákat képviselnek; a nyugati országoktól kezdve (AEÁ, Kanada, Dánia, Norvégia, Spanyolország, Szerbia, Málta, Magyarország, Ausztria), a keleti országokon át (Oroszország), az iszlám (Algéria) országokig s más országok is."

Más érdekes részletek: " Az egyik nagy megvalósítás, hogy a VVNSz nemzetközi szinten láthatóvá vált, továbbá az ENSZ érdeklődésének fokozódása a vallásszabadság és vallási kisebbségek iránt", mondta Liviu Olteanu.

Lentebb Ban-Ki Moon, ENSZ titkára, egyik cikkének részletét olvashatják a Concience and Liberty című könyvből: "Azokban a közösségekben, ahol a vallási kisebbségek szimbólumait úgy szemlélik, mint olyat, melynek ellene kell szegülni vagy félni kell tőle, folyamatos kötelezettségünk van. Azokon a helyeken, ahol lehetőségeket utasítanak vissza etnikai, hitbeli vagy akár névbeli okok miatt, sokat kell még dolgozzunk. A láthatáron meg lehet figyelni egy olyan világot, amely megértette, hogy együtt jobbak vagyunk. A békességet és a megbékélést kell az emberekbe ültetni és a közösség által táplálni. Hallom már a kiáltások helyett a hallgatást. Érezhetem azt a határozott erőt, amely lehetővé teszi, hogy ezek mind megtörténjenek. A kormányok, a társadalom, a magánszféra, a hitközösségek, a fiatalok, Te. Egy világméretű társadalmi mozgalom, az emberiség szövetsége. A vallási hagyományoktól függetlenül van egy közös hitünk: a közös jövőben való hit. Gyertek, értékeljük a közös emberségünket és alkossunk egy jobb világot."

Liviu Olteanu és A. Mazza

Fordította: Kovács Szabolcs

Június 14-én az adventisták támogatták a Véradás Világnapját

E-mail Nyomtatás PDF

A hetednapi adventisták kiemelt támogatói az Egészségügyi Világszervezet által évente június 14-én megszervezett Véradás Világnapjának.

A terhes nőkre összpontosító rendezvény témáját ebben az évben a „Biztos vér az anyák megmentéséért” képezi. Az anyák elhalálozása megelőzésének világszéles megközelítése részeként a kampány célja, hogy minél jobban tudatosítsa, miért is lényeges minden országban a biztonságos feltételek mellett megfelelő időn belüli vérhez való hozzáférés. Az Egészségügyi Világszervezet szerint naponta 800 nő hal meg a terhesség vagy szülés ideje alatt fellépő komplikációk miatt.

Miután Dr. Peter Landless, a Világszéles Adventista Egyház Egészségügyi Ügyosztályának igazgatója vért adott, kijelentette: vajúdáskor a vérhez való hozzáférés életbevágó lehet egy anya életének megmentésében. „A véradás megmentheti egy szeretett személy életét, de hasonlóképpen megmentheti egy életet adó személy életét is”, mondta Landless.

A világon az egyik legnagyobb kórház- és klinikahálózatot működtető hetedik napot ünneplő adventisták támogatják a szükséghelyzetben használatos vérátömlesztés alkalmazását. Az egyház elismertségnek örvend a véradási kampányok támogatásáért mind az egyház központi székhelyén, mind a helyi gyülekezetekben.

A Costa Rica Star jelentése alapján, tavaly a Costa Rica-i Hetednapi Adventista Egyház az Országos Vérbank elismerésében részesült, mint a véradás terén legnagyobb sikereket felmutató szervezet. Hasonlóképpen, az egyház a teljes Latin Amerika elismerését élvezte a véradási kampányok koordinálásáért az olyan országokban, mint Brazília és Kolumbia. Az Egészségügy Pán-Amerikai Szervezetével való együttműködés részeként az adventisták a helyi hatóságokkal együttműködve dolgoznak.

A Véradás Világnapjával kapcsolatos további információkért látogassanak el a következő honlapra: www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2014/en/.

ANN

Fordította: Sinkler Beáta

9. oldal / 70