Adventista Info

Örömteljes nap a nagyenyedi börtönben

E-mail Nyomtatás PDF

Hat fogvatartott személy kötött szövetséget Istennel keresztség által május közepén, a nagyenyedi börtönben.  Az evangélium üzenetét a börtönben, önkéntesek által tartott „Vallásos nevelés” program keretében ismerték meg.

Az ünnepi rendezvény megnyitóján részt vett Balla Loránd lelkész, az Észak-Erdélyi Egyházterület osztályvezetője, aki köszöntő beszédében üdvözölte a mintegy 40 jelenlévőt a Nagyenyed, Vajdakamarás és Torda adventista gyülekezetekből, és méltatta az önkéntesek börtönben végzett lelki tevékenységét.

Jankó Artur programkoordinátor imája után bemutatták a keresztelendőket.  Megható volt hallani bizonyságtételüket az Istennel szerzett tapasztalataikról, a börtön vezetősége és rabtársak jelenlétében.

Az eseményen jelen volt Sabău Ciprian úr a börtön aligazgatója, aki beszédében nagyra értékelte, s megköszönte az önkéntesek munkáját, akik áldozatos tevékenységük által járultak hozzá a hat személy felkészítéséhez.

Továbbá, beszédet mondott Adalbert Ghejan, a Börtönszolgálatért felelős elnök, aki a keresztelendőkhöz szólva elmondta: „Életetek és példátok által élő meghívás vagytok társaitok és hozzátartozóitok számára Krisztushoz.”

Énekek hangoztak el, majd igehirdetésre és imára emelkedett szóra Tomoiagă Stefan lelkész, a Romániai Hetednapi Egyház titkára. Beszédében felidézte Jézus keresztségének történetét  Lukács evangéliuma 3:21-22 verse alapján, ahol elhangzott a mennyei Atya szava: „Ez az én szeretett Fiam akiben gyönyörködöm”. A keresztelendőknek pedig így szólt: „Mától Isten szeretett fiai vagytok! Amiképpen a keresztre feszített gonosztevő -- akinek nem volt alkalma fehérbe öltözve megkeresztelkedni, mint ahogy ti teszitek most –, mégis elnyerte a megbocsátás és az üdvösség ígéretét Krisztustól, ugyanúgy ti is elnyeritek azt.”

Az odaszentelő ima után Csergezán Bernard lelkész belépett a keresztelő medencébe alámeríteni a fehérbe öltözött hat jelöltet. Az ünnepélyes keresztség után a Hetednapi Egyházba való felvétel következett.

Stănoiu Aurel önkéntes imája után, a nagyenyedi gyülekezet által előkészített szeretetvendégséggel zárult az esemény.

 

Fordította: Józsa Zoltán

Dohányzás elleni felvonulás Nagyszebenben

E-mail Nyomtatás PDF

2014. május 31-én, szombaton, a Dohányzás elleni Világnap alkalmából a nagyszebeni hetednapi adventista gyülekezet felvonulást szervezett az AMiCUS Diákszövetséggel, és több kerület ifjaival karöltve. A szebeni Közegészségügyi Hivatallal és Vöröskereszttel megkötött egyezmény azt bizonyítja, hogy az Adventista Egyház készségesen együttműködik más intézményekkel. Az esős idő ellenére a fiataloknak sikerült jó benyomást gyakorolniuk a helyi lakosokra és a turistákra. A 6 km hosszúságú útszakaszon a fiatalok ünnepélyes csendben vonultak végig, és jellegzetes üzeneteket tartalmazó plakátokat vittek. Ezt követően a több mint 120 résztvevő a szebeni imaházban gyűlt össze, és közösségépítő programokban vett részt.

 

Geo Mogheri, nagyszebeni lelkipásztor

Fordította: Halmi Gyöngyi

Vad 2014, Nárciszok Ünnepe!

E-mail Nyomtatás PDF

Az emberek azon vágya, hogy meg nem fertőzött módon közel legyenek Isten teremtéséhez, oda vezetett, hogy ebben az évben, május 17-én, Szombaton a Brassó megyei Vad gyülekezetben megünnepeljék a Nárciszok Ünnepét.

A helyi gyülekezet udvarán felállított nagyméretű, fénytől és virágillattól túláradó sátorban, imádatra és kapcsolatápolásra gyűlt össze 550 személy.

A lelki táplálékot Szász Ernő, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke, Gelu Poenariu, a Dél-Erdélyi Egyházterület ifjúsági igazgatója, valamint Brasoveanu Dragos, a Munténiai-Egyházterület călărasi lelkésze biztosították.

Úgy, amint évről-évre a nárciszok kibújnak és készen állnak tisztaságukkal és illatukkal meggazdagítani a környezetet, ekként bátorították a jelenlevőket, hogy hozzájáruljanak az állandóan változásba levő társadalom jólétéhez, azon ajándékaikkal, amelyeket Isten ültetett minden lénybe.

Ezen biztató és pihentető alkalomhoz hozzájárultak ártatlan mosolyuk és énekeik által, a Sebastian Cazan által vezényelt marosvásárhelyi gyerek és ifjúsági kórusok: A Rapsodia Iubirii (Szeretet Rapszódiája) és a Floare de colt (Havasi Gyopár).

A nap estje minden jelenlevőt egy egyszerű, de étvágygerjesztő kóstolóra – kifli és házi joghurt – gyűjtött össze, amit jó kedvvel fogyasztottak el.

És ahogyan Vadon szokás ilyen alkalommal, most sem maradt el, hogy az ifjak késő éjszakáig együtt maradtak játszani, ismerkedni és felüdülni. Poenariu Gelu lelkész vezetésével, a fiatalok több órát töltöttek együtt, melyet nem fognak elfelejteni, mint útmutatót ahhoz, hogyan lehet szórakozni, jól érezni magad anélkül, hogy valamit utólag meg kellene bánni. Öröm felfedezni azt, hogy úgy élheted az életet, örvendhetnek szemeid és szíved, hogy közben tiszta maradjál.

Másnap mindazok, akik akartak, elmentek a vadi erdőbe, amit “a Négy Testvér” néven ismernek, amelyet egy öreg tölgyfáról kapott, melyből négy vastag tő nőtt ki, és ez alkotja a fa koronáját. Itt sport tevékenységeket rendeztek ifjaknak és nemcsak.

Minden eseménnyel kapcsolatos tételek ellenében, ott áll Isten gondviselése, ami a sátor felépítését, anyagi költségeit, annak felállítását, a részletek megszervezését illeti, és utolsó sorban a jó idő, aminek örvendhettünk, annak ellenére, hogy tőlünk alig 20 km távolságban zuhogott az eső.

Az Isten világosságában levő örök virágokkal megrakott tisztásokat keresve, dicsőséget és hálát adunk a jó Istenünknek ezért az alkalomért, mint mérföldkőért a haza vezető úton, egy mulandó pillanat, amely nem tett mást, mint meggyújtotta bennünk a tiszta és az örök utáni vágyat.

Találkozóra hívunk Otthon, és ha még itt kell maradnunk e földön egy évet, akkor szívesen látunk és várunk Vadra – 2015-ben.

Istrate Adrian

Fordította: Ferencz-Zorgel József Attila

Hangszeres fesztivál, Nagysármás, Maros megye

E-mail Nyomtatás PDF

Szombaton, 2014. május 29-én, Maros megyében, Nagysármáson a helyi Adventista gyülekezetben sor került a hangszeres fesztivál második rendezvényére.  Az esemény célja, az új talentumok felfedezése, egy megfelelő zene újjáélesztése az imádati alkalommal, valamint a fiatalok ilyen irányba való nevelése szakképzett zsűritagok jelenlétében.  A zsűri tagjait a következő zene tanárok és kórusvezetők alkották: Cazan Sebastian, Zanfir Lavinia, Camelia Ban, Veress Tímea és Horst Miclea. 

Az eseményen a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke, Szász Ernő is részt vett, aki a nyilvános imádati alkalmakat vezette.

Mindannak ellenére, hogy a rezes és a fúvós együttesek domináltak, a zongoristák és hegedűsök is zenéltek. Az esemény végén, mind a 76 előadót díjazták és személyre szólóan értékelte a zsűri.

A nap végén a körülbelül 500 hallgató elmondhatta, hogy egy valódi imádatban volt része a zene által.

Poenariu Gelu

Fordította: Amota Lóránt

Clifford Goldstein írásai a Reménység TV internetes oldalán

E-mail Nyomtatás PDF

A Reménység TV internetes oldalán cikkek sorozata lesz figyelemmel kísérhető Clifford Goldstein aláírásával, az első közvetítés óta eltelt hét év emlékére a Reménység TV megajándékozza az internetes oldal használóit hét olyan cikkel, amelyet  Clifford Goldstein írt az Adventist Review nevű folyóirat számára. A cikkek, amelyek a speranțatv.ro internetes oldalon jelennek meg hét heten keresztül, minden pénteken délután - a tudomány és a vallás közötti kimeríthetetlen kapcsolat témáját dolgozzák fel, kiemelve a természet által, illetve a mi legbensőbb lényünk által felkínált kétségbevonhatatlan bizonyítékokat arra nézve, hogy létezik egy Teremtő. A Hetednapi Adventista Egyház keretén belül, 1999 óta, ő a szombatiskolai leckék szerkesztője, Clifford Goldstein nemzetközileg elismert kulturális személyiség. Az Amerikai Egyesült Államokbeli New Yorkban zsidó családban született Goldstein világi oktatásban részesült, és már ifjú korában megnyilatkozott nála az írás és az igazság  utáni vágy. 1980-ban hetednapot ünneplő adventista lett, és egyben egyike a kortárs legkiemelkedőbb vallásos íróinak, rajongója a filozófiának, a megismerésnek és az Istennel való kapcsolatnak. Clifford Goldstein Romániában a Hope Channel által rendezett, és a Reménység TV-ben hétfő esténként 22:30-tól sugárzott Cliff! című műsora során vált híressé, illetve az Élet és Egészség Kiadó (Editura Viață și Sănătate) megjelentetésében ismertté vált két könyve „A szív  indítékai” (“Rațiuni ale inimii”) és a „Határtalan élet”( “Viață fără limite“), az utóbbi az Idők Jelei (Semnele Timpului) sorozat részese során. Ezennel felkérjük önöket, hogy hét heten át látogassák a speranțatv.ro internetes oldalát, elolvasva és továbbítva Clifford Goldstein író cikkeit.

Loredana Dumitrașcu

Fordította: Kendi Katalin

Az Adventista Egyház más szervezetekkel együtt fellép a Dohánymentes Világnap támogatása érdekében

E-mail Nyomtatás PDF

Az Adventista Egyház egyike azoknak a csoportoknak, amelyek a Világ Egészségi Szervezetéhez társulnak május 31-én a Dohány Nélküli Világnap megünnepléséért.

Az Adventista Egyház támogatja az idei témát: „Adógyűjtés a dohányért”, mivel ez az 1996-os dohánnyal kapcsolatos nyilatkozatának kulcsfontosságú ajánlata.

Egyik nyilatkozatában, a Világ Egészségi szervezete, kijelenti, hogy „a fejlett országokban a dohány árának 10%-os emelkedése a dohányfogyasztás 4%-os csökkenéséhez vezet, míg a fejletlen országokban 8%-os a csökkenés”. A nyilatkozat kitér arra a tényre, hogy a dohányfogyasztás az egyetlen olyan elhalálozási ok, amely teljesen megelőzhető, és amely felelős a felnőtt személyek elhalálozásának 10%-ért világszerte.

Az Adventista Világegyház Egészségi Osztályának Igazgatója, Dr. Peter Landless vallomása szerint az árak drágítása, a dohányfogyasztás csökkentésének egyik leghatékonyabb módszere, a fiatalok és az alacsony jövedelemmel rendelkezők körében. „Miközben tiszteljük a kereskedők szabadságát, tisztelnünk kellene az állampolgárok azon jogát, hogy olyan politikai fogásokat kezdeményezzenek, amelyek hatékonyan csökkentik azt az egyetlen elhalálozási okot, amelyet meg lehet előzni” jelentette ki Landless.

Az adventisták, akiket az egészséges életmód hirdetőinek ismernek, már egy századdal ezelőtt is, az 1863-as hivatalos megalakulásuk előtt, harcoltak a dohányfogyasztás ellen.

Miközben a fejlett országok szigorító eljárásokat hoznak be a dohány használatának csökkentésére, a dohánytermeléssel foglalkozó társaságok mindinkább a fejlődőben levő országokra összpontosítanak, a kisebb ellenállás miatt. Kórházain, iskoláin és imaházain keresztül az adventisták folytatják a dohányellenes kezdeményezések támogatását.

A dél-kelet ázsiai Kambodzsában, ahol a dohányzó férfiak száma eléri a 40%-ot, az adventista ADRA még 1995-től tevékenykedik különböző dohányellenes tervekben. Amikor az Állami Egészségügy képviselői találkozóikon dohányoztak, az ADRA más szervezetekhez fordult, a dohányosok számának csökkentése érdekében ami, a 90-es években, elérte a 70%-ot.

Az adatok szerint, Bulgáriában, a 25 és 64 év közötti lakósok 45%-a cigarettázik, nyilatkozta Valerie Dufour, az Adventista Egyház Inter-Európai Divíziója Egészségi Osztályának igazgatója. A bulgáriai Adventista Egyház egyike azoknak az országban működő szervezeteknek, amelyek támogatják a dohány tiltásának törvényét, amelyet 2010-ben visszavont a Parlament, nyilatkozta Dufour.

Portugáliában az Adventista Egyház 1967-től szervez cigaretta leszoktató programokat. Mostanig több mint 4.000 program szerveződött, amely 60.000 személyt ölelt fel.

Az Adventista Egyház alkotta meg az első cigaretta leszoktató programot az 50-es években, amely később „Lélegezz szabadon” nevet kapta. A júliusi hónapban az Egyház időszerűsíteni akarja ezt, új módszerek és kutatások bevonásával. Az időszerűsítést az Alkoholizmus és Drogfüggőség Megelőzésének Nemzetközi Bizottsága és az Adventista Egyház Loma Linda Egyeteme végezte.

„Azért imádkozunk, hogy ez a program ösztönözze az Egyház erőfeszítéseit azoknak érdekében, akik le akarnak mondani erről a szokásról”, nyilatkozta Landless, az Egészség Osztály igazgatója. „Imám az, hogy válaszolni tudjunk erre a felhívásra. A létező szükséglet és a kötelességünk világos előttünk.”

Ansel Oliver/ ANN

Fordította: Vajda Csaba

Az adventisták imakampányt szerveznek a Nigériában elrabolt lányokért

E-mail Nyomtatás PDF

Kedden, május 27-én az Adventista Egyház világszéles ima-összefogásra tett felhívást a hat héttel korábban, Észak-Nigériában elrabolt közel 300 lány érdekében. Az egyházi hivatalnokok arra kérik tagjaikat, hogy minden lehetséges módon, akár szociális hálókon is terjesszék e felhívást (angolul: „united prayer for nigeriagirls”), valamint csatlakozzanak az imakampányhoz.

Bassey Udoh, a Kelet-Nigériai Adventista Egyház Uniójának elnöke arra hívta fel a híveket, hogy imában kérjék a lányok békés szabadulását, családjaiknak nyugalmát, valamint bölcsességet a rablókkal tárgyalóknak. A nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette a Boko Haram szélsőséges csoport vallomása, miszerint ő állt a Borno állam Chibok környéki 276 diáklánya elrabolásának hátterében folyó év április 14-én. A sajtó beszámolója szerint a lányokat erőszakkal iszlám hitre térítették.

„Boko Haram” hausa nyelvű jelentése: „A nyugati nevelés nagy bűn”.

„E lányokat megfosztják a neveléshez való joguktól, amely által életminőségük javulna”, mondta Heather-Dawn Small, az Adventista Világszéles Egyház Női Missziós Osztályának vezetője. Dwayne Leslie, az Adventista Világszéles Egyház Vallásszabadsági Osztályának vezetője elmondta, hogy a „Boko Haram” csoport tettére vetett nemzetközi sajtófigyelem csupán egy töredékét tükrözi annak a módnak, ahogyan a régióban lábbal tiporják az emberek vallásszabadságát. „Ez az erőszakos szekta már több rendszeres harcban vett részt a keresztények és a moderált muzulmánok ellen Észak-Nigériában”, mondta Leslie. „Mélyen elszomorít a mód, ahogyan súlyosan megsértik az emberi jogokat és a vallásszabadsági jogokat, és imádkozom e fiatal lányok helyzetéért. Azért is imádkozom, hogy az Észak-Nigériában élő emberek vallásszabadságát végül teljesen védelmezzék az állami törvények.

ANN és Uzoma Nwosi

Fordította: Szász Károly-Zsolt

A Román Unió elnökének jelentése

E-mail Nyomtatás PDF

Eltelt egy hónap a Hetednapi Adventista Egyház általános közgyűlésétől. Ez alkalommal Marius Munteanu lelkipásztor, a Hetednapi Adventista Egyház elnöke egy általános üzenetet szeretne közvetíteni az eddigi tevékenységeiről és a jövőbeli kilátásokról.

Áttekintve az eltelt időközt, nem szeretnék benyomásokról vagy érzelmekről beszélni, hanem bizonyosságokról és kötelezettségekről. Teljesen bízva Isten velünk és közöttünk levő jelenlétében, arra a feladatra vagyunk késztetve, hogy felvázoljuk felfele ívelő utunkat, melyet átnézünk azzal a meggyőződéssel, hogy az egyház megbízása nemcsak kiemelkedő, hanem sürgősen elvégzendő is.

Abban a kegyelemben van részem, hogy hét kiváló személlyel dolgozhatok (Az Unió bizottságának tagjai), akik gazdagok lelki ajándékokban és érdeklődést tanúsítanak a haladás iránt. A Bizottság első találkozásai a kölcsönös megismerés felé és az ügyviteli sürgősségek átvevése és megbeszélése felé irányultak. De már az ügyosztályok szintjén is dolgozunk, az egyház álma beteljesítésének stratégiáján, melyet be szeretnénk mutatni a területi és helyi vezetőknek és rajtuk keresztül minden hívőnek, akik szeretnék és küzdenek az Isten országához való közeledésért egy győztes egyházzal.

Ami az Unió elnök adminisztratív tevékenységét illeti, a szabadidőben személyes beszélgetéseket folytattam az ügyvezető kollégáimmal, osztályigazgatókkal, egyházterületi elnökökkel, intézményvezetőkkel, régi unióelnökökkel, lelkészekkel, hogy a valósághoz minél hűebb ismeretet szerezzek az egyház jelenlegi állapotáról és a hívek elvárásairól. Sok beszélgetésem volt egyházi tagokkal, egyesekkel jövőbeli tervekről, másokkal a múltbeli és jelen helyzetekről, folytatva a Cernika-i tevékenységemet is.

A mi Urunk jóvoltából és a házigazdák vendégszeretetéből, abban az előjogban volt részem, hogy meglátogathattam néhány bukaresti gyülekezetet (Cuza-Voda, LTA, Militari) és az országból is (Horlești, Perieni, Tipilești, Rediu, Iași-Sărărie). Részt vettem az Adventista Teológiai Intézet Napjainak egy részén, felfedezve úgy a jó szervezést – amelyhez nem járultam hozzá – mint egy nagyon jó jelenlétet az országban levő adventista líceumok részéről. Elmondták, hogy első alkalommal voltak jelen tanulók más líceumokból az adventisták mellett.

Ugyanakkor jelen voltam Marosvásárhelyen társaimmal, Ștefan Tomoiagăval és Eduard Călugăruval együtt, két hűséges és jól motivált fiatal lelkész, Cătinean Petru és Magyarosi Ernő felszentelési vizsgáztatásán a Dél-Erdélyi Egyházterületből. A felszentelési ünnepély egy hónappal a vizsgáztatás után lesz június 14.-én a marosvásárhelyi "A" és a Toaca-i gyülekezetekben.

Kolozsváron ugyanolyan baráti társaság várt rám az Észak-Erdélyi Egyházterület rendkívüli végrehajtó bizottsággyűlésén, amelynek elsődleges pontja az új egyházterületi elnök megválasztása volt, a Stefan Tomoiagă – Unió titkár – által keltett hiány miatt. A találkozó eredménye már tudott, Iosif Pascat elnöknek és Ioan Feiert kincstárnoknak szavaztuk meg a folyamatban levő mandátum alatt.

Végül, az utolsó héten az Egyház Intézményeinek megismerése végett abban az örömben volt részem, hogy személyes párbeszédre hívhattam az Adventista Médiaközpont alkalmazottait. Az elküldött üzenet alkalmával félretettem négy órát azok számára, akik anélkül, hogy név szerint meg lettek volna hívva, készek és érdekeltek voltak a velem való beszélgetésben, rájöttünk, hogy nyolc óra sem lett volna elég. Azért mentem oda, hogy hallgassak és kérdéseket tegyek fel az Adventista Média Központ jelenéről és jövőjéről, valamint az Unió szerepéről az AMK-vel szemben. Noha eltelt immár néhány nap a 25 személlyel való párbeszéd óta, elbűvölt annak a felfedezése, hogy ezen fáradozó személyek minden generációból és  minden korosztályból és valószínű minden  osztályból a beszéd minősége, a szolgálatra való motiváltság és szakmabeli fejlődés iránti foglalatosság által még inkább készek támogatni Isten a média általi igehirdetésre vonatkozó elhívását.

Ezt az alkalmat felhasználom arra, hogy megköszönjem és bátorítsam azokat, akik válaszoltak a meghívásunkra, hogy ugyanolyan hangulatban folytassuk munkánkat, és ki szeretném fejezni sajnálatomat, hogy nem találkozhattam azokkal, akik írásban, vagy telefon által közvetítették vágyukat, hogy találkozzanak velem egy másik alkalommal.

Marius Munteanu, a Román Unió elnöke

Fordította: Magyarosi Ernő

Az lnter-Amerikai adventista vezetők elhatározták, hogy jobban támogatják a vallásszabadságot

E-mail Nyomtatás PDF

A teljes Inter-Amerikai Divízió adventista vezetősége vágyik arra, hogy ismertebb legyen az adventista egyház a vallásszabadság védelme által.

Ez volt az üzenete a múlt héten megrendezett két napos fórumnak, melyen több tíz igazgató és jogi tanácsos vett részt a Hivatalos Kapcsolatok és Vallásszabadság (HKV) osztály keretében Miamiban, Florida államban.

Az utóbbi években az Adventista Egyház haladást mutatott olyan régiókban, amelyekben korábban a szolgálat és a missziós tevékenység nehezen működött, viszont sok konfliktus adódott a szombat megtartása miatt, különös képen a diákok közt. E miatt továbbra is szükséges a vallásszabadság hangoztatása.

„Az egyháznak szüksége van ügyvédekre, alázatos (adventista) férfiakra és nőkre, akik teljes őszinteséggel dolgoznak, hogy segítsék az egyházat és tiszteletben tartsák a törvényt”, mondta Israel Leito, az Inter-Amerikai Divízió elnöke, aki a fórum megnyitó napján szólt a hallgatósághoz.

A találkozó kihívást jelentett a HKV osztály számára, hogy minden szinten vezetőket képezzenek, akik képviselhessék az egyházat a lelkiismereti szabadság terjesztésében minden adminisztrációs szinten, beleértve az egyházterületeket és misszióterületeket is.

Annak ellenére, hogy az Inter-Amerikai Adventista Egyház sok évig örvendett a vallásszabadságnak, még léteznek olyan esetek, hogy az alkalmazás nem egyezik a vallásos meggyőződéssel, mondta Roberta Herrera, a Inter-Amerikai Divízió HKV osztályának igazgatója. A leggyakoribbak a szombati föderális, vagy országos vizsgák, melyeken az adventisták nem vehetnek részt, mivelhogy tiszteletben tartják a bibliai szombatot.

Mexikóban sok ezer elemi és általános iskola tanítója kénytelen szombaton részt venni egy olyan országos vizsgán mely a munkahelyének megőrzését célozza meg.

„Dolgoztunk a Nevelési Minisztérium kabinetében, hogy lépéseket tegyünk avégett, hogy tagjaink bármilyen más napon vehessenek részt a vizsgán”, jelentette ki Cesar Herrnandez, Mexikói Adventista Egyház jogi képviselője. Hasonlóan, Hondurasban kötelezték a tanárokat és diákokat, hogy vegyenek részt egy polgári eseményen, melyre szombaton került sor”, mondta Jorge Morazan, a hondurasi HKV igazgató.

„Sokat dolgoztunk a Nevelési Minisztériumban annak biztosítása érdekében, hogy tanáraink és diákjaink szabadságát ne zavarja meg a polgári szombat”, mondta Morazan. „Egy olyan eset, amelyet észlelnünk kell, azért, hogy biztosíthassuk a vallásos jogok tiszteltben tartását.”

John Graz, a HKV világegyház igazgatója, aláhúzta a „hallgatólagos” diplomácia szükségességét, és megmagyarázta azokat a lépéseket, melyeket egy adventista képviselő végig kell járjon ahhoz, hogy hidakat és kapcsolatokat építhessen, hogy betölthesse küldetését.

„Fontos, hogy legyen valaki, aki szoros összeköttetésben dolgozik a lelkésszel, aki az egyház nagykövetévé válik”, mondta Graz. „Mondhatom, hogy ez megváltoztathatja egy ország vízióját és ajtókat nyithat az egyház számára.”

Dwayne Leslie, az Adventista Egyház jogi gondokért felelős igazgatója, azt kérte a vezetőktől, hogy ismerkedjenek meg a helyi vezetőkkel, hogy avassák be a híveket a vallásszabadság védelmébe és szervezzenek különleges eseményeket a vallásszabadság védelmének érdekében.

„Mint egyház, csodálatos dolgokat viszünk végbe, ezért ne szalasszátok el a lehetőségeket, hogy országotok vezetőivel találkozzatok és népszerűsítsétek az egyházunk tevékenységét”, mondta Leslie.

Jelenleg egy vallásszabadsági kongresszust szervezünk a következő év márciusára, a teljes régió számára Kolumbiában.

Libna Stevens/ IAD/ANN

Fordította: Filep-Lukács István

Nepálban 5000 gyereket műtöttek meg

E-mail Nyomtatás PDF

Nishant, a két éves nepáli kisgyermek lett az 5000. ingyen műtött páciense az Open Heart International (OHI) önkénteseinek.

Nishant hat hónapos korában súlyosan megégette jobb lábát, miután a házban lévő tűzhelybe esett. Mivel a baleset előtt még nem tanult meg járni, a családja félt attól, hogy ezután sem fog tudni. Áprilisban Nishant édesanyja, Harimaya, megtudta, hogy az OHI önkéntesei ingyen műtéteket végeznek a Banepa-i Memorial Scheer Kórházban Kathmandu mellett.

Harimaya és Nishant 3 napon keresztül tett meg 500 km-t addig a kórházig, ahol dr. David Pennington és csapata megműtötte a kisfiú jobb lábát. 3 nappal később a fiú segítséggel járni tudott.

"Nishant látványa" – akit az orvosi csapat "Az 5000. úrnak" nevezett – "amikor először járni láttuk, könnyeket csalt az édesanya és a csapat tagjai szemébe," nyilatkozta John Sanburg, az OHI Nepál projektvezetője. "Nepáli 20 éves missziós utazásaimnak ez volt az utolsó helyszíne, így az OHI 5000. páciense utazásaimat kellemes emlékké teszi."

Az égések Nepálban a második leggyakoribb balesetek, így a hátrányos helyzetűek 5%-a ezért szenved. Sok nő és gyerek égeti meg magát a tűzhelyen, amely hagyományos módon, a ház közepén, a padlón helyezkedik el. Az állami kórházak már nem tudják vállalni az égések miatti műtétek sokaságát. Sok faluban nincs sürgősségi ellátás, egyes családok pedig háromnapi távolságra laknak a legközelebbi úttól.

Az OHI csapat jövő évben újból ellátogat Nepálba. Ők meg tudják műteni Nishant bokáját, ha édesanyjával vissza tud majd utazni Banepa városába.

Nishant egy azon sok ezer páciens közül, aki részesült az OHI szolgáltatásaiban 1986 óta, amikor a Sydney-i Adventista Kórház elindította ezt a projektet.

Ma az OHI ingyen műtéteket biztosít az olyan területeken, mint a kardiológia, ortopédia, szemészet és égések, 13 fejlődő országban, ahova tartozik Pápua Új-Guinea, Kambodzsa és Rwanda is.

Több mint 2000 önkéntes áldozott időt, képességet, tudást és anyagiakat, hogy másoknak hosszabb és jobb életet biztosíthasson.

OPEN HEART INTERNATIONAL/ Record Magazine

Fordította: Kovács Szabolcs

„Facts with Hope” program egészségügyi tanácsokat ad

E-mail Nyomtatás PDF

A Hetednapi Adventista Egyház nemrég egy programot indított el, melyben a gyülekezetek tagjai egészségügyi alapelveket mutatnak be.

A „Facts with Hope” ( Reményt nyújtó bizonyítékok) program 12 rövid egyperces videoklippel osztja meg a testmozgás, az egészséges táplálkozás az egészséges emberi kapcsolatok és a hála szerepét kihangsúlyozó tanácsaikat.

Ezeket az egyperces rövidfilmeket meglehet tekinteni egyenként vagy csoportokban, a gyülekezetekben vagy web-oldalakon megosztani.

„Ez különleges lehetőség az egészséges életmód üzenetének megosztására, melyet tudományos tanulmányok igazolnak” – mondta Katia Reinert, az Adventista Egyház  Észak Amerikai Divízió Egészségügyi osztályának igazgatója. „Azt akarjuk, hogy az emberek olyan lehetőségeket ismerjenek meg egészséges és boldog életükhöz, melyek bizonyítékokra alapszanak.

Az adventista egyház már a megalakulásakor, több mint 150 éve az egészséges életmódot promoválta. Az utóbbi évtizedekben az adventisták megjelentek folyóiratok és könyvek oldalain melyek a hosszú élet titkáról írtak. Az Egyesült Amerikai Államok Egészségügyi Intézete komoly tanulmányokat finanszíroz, hogy mi a titka az adventisták hosszú életének. 2011-ben a Pan- Amerikai Egészségügyi Szervezet egy együttműködést kezdeményezett az Adventista Egyházzal különböző projektek kivitelezésére az egész Észak és Dél Amerikai kontinensen.

A „Facts with Hope” sorozatot a Észak Amerikai Divízió és a Adventista Egyház Kommunikációs osztálya készítette.

További információk a factswithhope.org honlapon találhatók.

ANN

Fordította: Magó Zsolt

 

9. oldal / 69