Adventista Info

Szemtől-szemben a valósággal: Miért hagyják el egyes hívők az egyházat?

E-mail Nyomtatás PDF

Az első világszintű csúcstalálkozó azon Hetednapi Adventista hívekre vonatkozóan, akik elhagyják az egyházat, feltárja  az okokat, amelyek miatt a hívek a hátsó ajtón lopakodnak ki és ezek hányadát. Ez az első alkalom, amikor a témát ennyire láthatóan irányították a figyelem központjába, arra késztetve az egyház vezetőit, hogy fordítsanak megújult figyelmet gyümölcsöző tanítványok kiképzésére, akik Krisztusban nőnek fel.

Az adventista világegyház, amely jelen pillanatban 18 millió tagot számlál, a csúcstalálkozó szervezői szerint az elmúlt 50 esztendőben elveszített minden 3 tagból egy Hetednapi Adventista hívet. Ugyanakkor, ebben a században az egyházat elhagyó és az egyházba lépő emberek számának aránya 43 a 100-hoz.

"Ezek a számok túl nagyok" jelentette ki David Trim, az Archívumok, Statisztikák és Kutatás Hivatalának igazgatója. "Létezik egy teológiai vetülete ennek a helyzetnek és ez azon tényre vonatkozik, hogy Isten az egyházra azt a küldetést bízta, hogy megkeresse az elveszetteket."

Az elmúlt szombaton, hat kontinensről 100 résztvevő gyűlt össze a világegyház székhelyén, hogy részt vegyenek a három napig tartó „Summit on Nurture and Retention” találkozón, annak érdekében, hogy megvizsgálják a számokat, amelyek a hosszú ideig anekdótaszerű érvekre alapozott hipotéziseken túl tisztább képet adnak az irányzatokról. Az egyház veterán kutatója, Monte Sahlin elmondta, hogy sokszor az okoknak, amelyek miatt az emberek elhagyják az egyházat kevesebb közük van az egyházhoz, vagy a hitelvekhez, mint az életükben megjelenő problémáknak; például családi problémák és munkanélküliség. Az egyház úgy  járul hozzá a problémához, - mondta - hogy nem segíti az embereket, amikor ilyen nehéz tapasztalatokon mennek át.

"Az az elképzelés, miszerint az egyházat elhagyó emberek  azért teszik meg a lépést, mert valamit tettek, vagy mert nem értenek egyet a hitelvekkel, nem derül ki az összegyűjtött adatokból" jelentette ki Sahlin. "Kimutatták, hogy annak valószínűsége, hogy egy gyülekezeti bizottsági tag ne értsen egyet a 28 alapvető hitponttal ugyanakkora, mint egy volt tag esetében."

Több előadás bemutatta a tényt, hogy az Adventista Egyház előző tapasztalataiból megtanulta, hogyan valósítson meg valósághűbb tervezeteket. Amikor 1991-ben a Szovjetunió összeomlott, több adventista csoport eltúlzott evangelizációs eseményeket rendezett hatalmas méretű kórusokkal és több, képernyőre vetített előadással. Míg több szervezet örvendett a lehetőségnek, nagyon sok személy csatlakozott az egyházhoz arra gondolva, hogy ez a gazdagsághoz vezető jegyük. Mivel az ottani egyház nem rendelkezett hosszú távú stratégiával vagy infrastruktúrával, a legtöbben ezen megkeresztelt személyek közül felhagytak az egyház látogatásával.

Egy bemutató rávilágított arra, hogy Dél-Afrikában, a hívek növekedési hányada kisebb, az új tagok csatlakozási minősége lecsökkent, de a hívek száma jelentősen megnövekedett, mivel kevesen hagyták el az egyházat. Ezt a tényt látva, Harald Wollan, az adventista világegyház  társtitkára javasolta,  hogy az eljövendő evangelizációs erőfeszítésekre és a hívek lelki életének fejlődésére összpontosítsanak.
"Ezt kellene tennünk" mondta Armando Miranda, a globális egyház alelnöke.

A Fülöp-szigetek egyik delegátusa, Jimmy V. Adil megkérdezte, miért gyakorolnak nyomást a divíziók az uniókra és az uniók az egyházterületekre annak érdekében, hogy növeljék a tagok számát.

Az Adventista Egyház végrehajtó titkára G.T.Ng  így válaszolt: "Nem gyakorolunk nyomást a tagok számbeli növekedése végett. Gyakorolhatsz nyomást, hogy egy papaya gyümölcsöt hozzon? Hogyha ezt tennénk, megakadályoznánk a fejlődést."

Trim, a kutató intézet igazgatója, elmondta, hogy ennek ellenére a probléma közös egyes régiókban. Kedden bemutatta a tényt, hogy az alkalmazottak 30%-ra azért gyakoroltak nyomást, hogy felduzzasszák a keresztségek számát. "Az adventista egyházban bűnnek tartják, hogy hazudj, de különböző okok miatt túl sok ember hiszi azt, hogy helyes az új tagok számával kapcsolatban hazudni" -tette hozzá Trim.

Trim elmondta, hogy több területen az előadások elsődlegességet élveztek; ezek közé tartozott Dél-Amerika, Dél-Kelet Ázsia és Nyugat-Afrika.
"A tiszta nyilvántartások megőrzése: ez a titkár hozzájárulása az egyház jelenlegi tervezetéhez, amely Megújulás és Reformáció", jelentette ki Onalapo Ajibade a Közép- és Nyugat-Afrikai Divízió titkára. "Becsületeseknek kell lennünk. Isten nem tudja megáldani a hazugságot."

A találkozó legfiatalabb résztvevője, Cheryl Simpson elmondta, hogy őt is bátorította az esemény által bemutatott tény, miszerint az egyház vezetői szeretnék bátorítani a hozzá hasonló fiatalokat."

Simpson, aki pszichológiát tanul a Michigan állami Berrien Springi Andrews egyetemen, elmondta mennyire örvendett annak, hogy az egyház vezetői hajlandóak voltak szembenézni a valósággal.

"Számomra ez nagyon fontos, mivel bemutatja, hogy a teológusok nem félnek szembenézni a valósággal." mondta Simpson.


Ansel Oliver/ ANN
Fordította: Magyarosi Ernő

Egy újabb kutatás tárgyalja az adventista holisztikus nevelést

E-mail Nyomtatás PDF

Isai Bautista nem volt képes elolvasni egy szót – „nada”, nyilatkozta önmagáról – akkor, amikor harmadik osztályosként a bronxi (Manhattan) adventista iskolába helyezték át. Most,  jeles tanulóként a nyolcadik osztályos tanulmányait fejezi be egy tanárnőnek köszönhetően, aki naponta foglalkozott vele az órák után.
„Számomra olyan, mint egy második anya”, nyilatkozta Bautista.
A Bronx-Manhattan Adventista Iskola egyike az Észak Amerika azon nyolc iskoláinak, amelyeket Martin Doblmeier, független rendező bemutatott az utolsó dokumentum filmjében, „The Blueprint: The story of Adventist Education” (Vázlat: Az Adventista Nevelés Története) címen, amely most már DVD-n is kapható.
A „vázlat” a XIX század közepéig követhető nyomon, amikor az Adventista Egyház egyik alapító személyisége bevezette a holisztikus nevelés fogalmát –fizikai, társadalmi és lelki részünk együtt fejlesztése az elmével az emberiség szolgálatában.
Mára az Adventista Egyház működteti a második legnagyobb egyházi nevelési rendszert.
Az arizonai Holbrookban, Doblmeier felhívja a figyelmünket arra, amint a Holbrook Indián Iskola – navahoi indián bentlakásos adventista iskola – segít a tanulóknak önértékelésük kialakulásában, bennszülött azonosságuk tudatában. Sokan a tanulók közül nem egészségesen működő családokból származnak, olyan közösségből, amelyben a munkanélküliség, erőszak, drogfogyasztás és bandákba szerveződés mindennapos.
„Segíteni szeretnénk annak megértésében, hogy ugyanolyan értékesek, mint mindenki más”, mondta Jovanna Poor Bear-Adams igazgató helyettes, aki a maga során is a rezervációban nőtt fel és küzdött helyes énképe kialakulásáért.
A holbrooki iskolától a durangói Columbine Keresztény Iskoláig (Kolorádó) egy pár közös vonás jellemzi a tanulókat – szeretnek olvasni, pozitív kapcsolatokat tartanak fenn, egészséges táplálkozási és pihenési szokásokkal rendelkeznek. A tanulók lelki embereknek tartják magukat.
Ezek ellenére, a beiratkozók számának csökkenése arra késztette a szülőket, hogy feltegyék a kérdést: a mostani adventista nevelés ugyanolyan minőséggel rendelkezik, mondta Elissa Kido, aki a Cognitive Genesis projektet vezette, amelyben több mint 50.000 diák és 800 adventista  iskola vett részt az Egyesült Államokból, Kanadából és a Bermuda szigetekről.
A famingtoni Pinon Hills (New Mexico) kilenc tagú csoport számára, Doblmeier az egy időben történő tanítás kihívását tárgyalja.
„Az Adventista Egyházban jelentős kulturális változás történt. Negyven évvel ezelőtt felháborító esetnek számított volna, hogy egy adventista család gyermekei ne a helyi adventista iskolába járjanak”, mondta Blake Jones lelkész Pinon Hillsből.
„Ma ez már nem így van”, tette hozzá. Pinon Hills működési jövedelmének felét az iskola fenntartására fordítják.
A marylandi Spencerville Adventista Akadémia diákjai az ország első legjobb 20%-ba tartóznak. „Blueprint” szerint Spencerville nem a kivétel, hanem a törvény. A Cognitive Genesis felfedezte, hogy az adventista diákok mindig felülmúlják a nemzeti átlagot osztálytól, szaktól és osztálymérettől függetlenül.
„Egy nagyméretű iskolának semmi akadémiai előnye nincsen”, nyilatkozta Lisa Beardley-Hardy, az Adventista Egyház Nevelési Osztályának Igazgatója.
A kaliforniai Loma Linda Akadémián, Doblmeier bemutatta, hogy az adventista iskolákban végzett diákok jelentősen meghaladják a nemzeti átlagot a tudományok terén, megcáfolva a sok kritikát, melyek szerint, egy kreacionista meglátás megakadályozná a tudományos gondolkodást.
„Meggyőződtünk afelől, hogy képesek vagyunk fejleszteni diákjaink kritikus gondolkodását, hogy olyan tudós emberekké váljanak, akik uralják a tudományos módszereket és ezzel egy időben képesek jó tudósoknak és istenhívőknek lenni”, mondta Robert Skoretz, a Loma Linda Akadémia igazgatója.
Az alabamai Oakwood Adventista Akadémia diákjainál, Doblmeier az adventista iskolák egy másik tulajdonságát, a közösség szolgálatát elemezte. Az iskola rendszeresen szervez szolgálati napokat, amikor a diákok élelmet, ruhát osztanak ki a környéken.
Az ember fejlődésének korai szakaszában alakítja ki szokásait. Ha azt akarjuk, hogy felnőttként szolgálatkészek legyenek közösségükben, korán kell elkezdenünk ilyen irányba való nevelésüket. A szolgálat a „kötelező tantárgyaink” közé tartozik, nyilatkozta Sharon Lewis igazgatónő.
A Bronx-Manhattan adventista iskola tanárai szerint a sikeres nevelés kulcsa a család, iskola és egyház közti összedolgozásban van.
„Abban a negyedben ahol lakom, kevés embernek van sikere”, mondja Bautista „de én tényleg hiszem, hogy nekem sikerülni fog”.
Doblmeier „The Blueprint” című vallásról, hitről és lelkiségről szóló filmje a legfrissebben díjazott filmjei közé tartozik. Filmjei közül megemlítjük „Bonhoeffer” címet viselő, Dietrich Bonhoeffer életéről szóló dokumentumfilmet, és „Albert Schweitzer: Called in Africa” (Afrikába hívva) című, a Nobel díjas jelölt humanitárius szolgálatra áldozott életéről szóló filmet.
Doblmeier, az adventistákról először 2010-ben beszélt egy dokumentumfilm keretén belül, amelyben bemutatta az egyház üzenetének eredetét és az észak-amerikai adventista egészségnevelés rendszerét. Májusban megjelent az „Adventisták 2” című munkája, amelyben a nemzetközi adventista egyház egészségügyi és humanitárius munkájának filozófiáját és örökségét elemzi.

Elisabeth Lechleitner/ ANN
Fordította: Vajda Csaba

Kompánion találkozó Mezőfelében

E-mail Nyomtatás PDF

2013. november 16-án került sor Mezőfelében „Az én barátom” nevű tábor beszámolójára. „Az én barátom” nyári kompánion tábor folyó év augusztus 5-12 között volt megszervezve egy Törcsvár melletti rezervátumban.  Már hagyománnyá vált, hogy az erdélyi magyar kompánionok minden ősszel találkoznak, hogy visszaemlékezzenek a nyári tábor eseményeire. Az esemény nem csak azért népszerű a fiatalok körében, mert újból összegyűlhetnek, hanem azért is, mert feleleveníthetik a tábor emlékezetes pillanatait, illetve szemináriumait, úgy ahogy az nekik emlékként megmaradt. A tábor ideje alatt a lelkészek és a vezetők programokat szerveztek a fiataloknak és tanították őket. A tábori beszámoló alkalmával a fiatalok elmondják azt, hogy milyen emlékekkel és ismeretekkel maradtak a táborból.
Az imaóra alkalmával Chirileanu Daniel lelkipásztor, a Román Unió ifjúsági ügyosztályának igazgatója hirdette az igét, a délelőtti istentiszteleten pedig Ilyés János Béla lelkipásztor, az Észak-Erdélyi Egyházterület titkára. A délelőtt folyamán a fiatalok beszámolót tartottak a tábor eseményeiről, és szemináriumairól:
A tábor három fő lelki, és egy ifjúsági szemináriumot tartogatott a fiatalok számára a következő címekkel: Ki az igazi barát? – előadta Ilyés János Béla lelkipásztor, Észak-Erdélyi Egyházterület titkára, Miért Jézus az igazi barát? – előadta Pálffi Miklós lelkipásztor – Észak-Erdélyi Egyházterület ifjúsági ügyosztály segédje, Mit jelent az, ha Jézus a barátom? előadta  Amota Lóránt lelkipásztor – Dél-Erdélyi Egyházterület ifjúsági ügyosztály segédje, Mitől szép egy lány és mitől vonzó egy fiú?  - előadta Pálffi Miklós lelkipásztor. A tábor fő missziós tevékenységét a szemétgyűjtési akció képezte. A tábor a törcsvári rezervátumban volt megszervezve, így a tábor helyszínétől a faluig vezető út mentén a fiataloknak sikerült közel 60 szemeteszsákot hulladékokkal megtölteni.    
A déli ebédszünet után az ifjúság újabb missziós tevékenységbe kapcsolódott be. Csapatokat alkotva a faluban 18 helyre látogattak el, ajándékkönyveket és gyümölcscsomagot ajándékozva.
A délutáni program alkalmával Szász Ernő lelkipásztor, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke hirdette az igét, aki a valódi missziómunkára bátorította és tanította a fiatalokat. Ezután a fiatalok képekben bemutatták a faluban tett látogatásokat és zenés, költeményes pillanatokkal gazdagították a találkozót. Zárószóként, miután Pálffi Miklós lelkipásztor szólt néhány szót az Igéből, Szász Ernő lelkipásztor, egyházterületi elnök ismertette a fiatalokkal a legközelebbi missziós lehetőséget, amit Dough Batchelor fog tartani a decemberi hónap elején.
A Mezőfelében megtartott tábori találkozón 250 fiatal vett részt. Ez úton is köszönjük a helyi gyülekezet vendégszeretetét és a Speranta Tv felvételét az eseményről.

Amota Lóránt

Új adventista imaház felszentelése Abafáján (Szászrégen)

E-mail Nyomtatás PDF

Abafáján az adventizmus 1992-ben talált otthonra két személy, Kelemen Anna és Zsuzsanna keresztsége nyomán. Azóta egy régi házban gyűltek össze, amelyet imaházzá alakítottak át az akkor még községnek számító helységben.
Aztán 2010-ben az Egyházterület bizottsága jóváhagyta a régi imaház lebontását, illetve egy újnak a felépítését. Három évi kemény munka után, 2013. november 9-én sor kerülhetett a felszentelésre.
Az eseményen jelen volt a Dél-Erdélyi Egyházterület teljes bizottsága. Az alkalmi igét Szász Ernő lelkész, egyházterületünk elnöke hirdette.
Különleges meghívottak is részt vettek a felszentelési istentiszteleten: Dincă Ilie államtitkár, valamint a „Pro Europa” Roma párt alelnöke, Zelariu Petru parlamenti tanácsos, valamint ugyanannak a pártnak környékbeli elnöke, Marian Ovidiu Mihai tanácsos, a helyi tanács részéről, Lupea Gheorghe görög katolikus lelkész és Tóth Attila baptista lelkész.
Az esemény lelki megújulásra és a misszióra buzdította a gyülekezetet.
Jelenleg az abafájai gyülekezetnek 33 tagja van.
Szászrégenben összesen több mint 350 adventista van (románok, magyarok, romák), két román és egy magyar imaház a abafájain kívül.

Sabin Oltei
Fordította: Csabai Gyula-László

Kompánionok találkozója – „Vállald a kockázatot"

E-mail Nyomtatás PDF

Vállald a kockázatot" mottóval került megrendezésre 2013. november 16-án, a marosvásárhelyi Omega imaházban és az Omega Elméleti Líceum osztálytermeiben a kompánionok találkozója. Ezen az eseményen, amely a Dél-Erdélyi Egyházterület román serdülőinek volt címezve, több mint 200 személy vett részt. Az eseményen, amely megjelölte az új tanévre tervezett tevékenységeket, Daniel Chirileanu, az Unió Ifjúsági Ügyosztályának igazgatója, Szász Ernő, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke, Florentina Coman, pszichológus, a szervező csapattal együtt támogatásukról biztosították be a kompánionokat.

A program énekkel és zenével indult, ami felkészítette a fiatalok lelkét a Szász Ernő testvér által megtartott áhítatra. Lelkileg feltöltődve, a fiatalok a következő órákat egy lelki túrával, portyázással töltötték, amelyre a líceum osztálytermeiben került sor. A központi lelki üzenet után, amit Daniel Chirileanu  testvér nyújtott, a „Vállald a felelőséget” című szeminárium következett, Florentina Coman előadásában.
A nap kreatív módon fejeződött be a fiatalok által már előkészített videókkal.
A kompániononok programja a 15 és 21 év közötti fiataloknak szól. A gyülekezet serdülő fiataljai hetente csoportokban találkoznak a képzett vezetővel, és találkozásaik alkalmával a személyes fejlődésre, a kapcsolatok fejlesztésére, imádatra, misszióra és szolgálatra helyezik a hangsúlyt. Évente két alkalommal az egyházterület összes kompánion csoportja találkozót szervez.

Gelu Poenariu, Ifjúsági Osztály igazgatója, Dél-Erdélyi Egyházterület

Fordította: Amota Lóránt

Mérd meg a hálaadásod pulzusát!

E-mail Nyomtatás PDF

Szombaton, november 9-én, a Hetednapi Adventista Egyház "Adventus" gyülekezete - Adventista Egészségügyi Líceum Brăilán – egy Istennek szentelt hálaadási programot szervezett.
A jelenlevők már péntek estétől örvendhettek a dicséreti zenének, a bibliai ismereteken alapuló versenynek és egy lelki üzenetnek, ami arra ösztönözte őket, hogy Isten iránti hálájuk mély és őszinte legyen.
Szombat reggel Catalin Barbulescu, az alkalom különleges meghívottja, egy kihívást intézett, miszerint évente 365 napot szenteljenek az Isten iránti hálának. A programon részt vett számos nem adventista kollega is, akik lelkesedéssel és érdeklődéssel fogadták a bemutatott üzenetet, és nagyra értékelték az egész programot.
A közösségi ebéd után, a fiatalok egy Duna-parti sétányon lezajló tevékenységen vettek részt, ahol a járókelőket arra kérték, fejezzék ki Isten iránti hálájukat és írjanak néhány gondolatot egy erre az alkalomra felállított panelre tűzött kis cetlire. A résztvevők cserébe Sola Scriptura szórólapokat kaptak és egy léggömböt, amin 1Thessz 5:18 szövege állt: "Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok."
A délutáni program is kellemes hangvételű volt, énekkel, imával, különböző tevékenységekkel és hálaadással. Az egyik fontos pillanatot egy videó megtekintése képezte, amelyben egyes tanárok, gondnokok és diákok felsorolták Isten iránt érzett hálájuk okait. 
"Köszöntjük Istennek, ezt a lehetőséget, amikor világosabbá vált számunkra Isten naponta ránk áradó áldásainak változatossága”, jegyezte meg Valentin Philemon lelkész.

Fordította: Szász-Cserei Géza

Az Adventista Világegyház által megszervezett esemény központjában a teremtő Isten áll

E-mail Nyomtatás PDF

A teremtő Isten hatalmának legmeggyőzőbb bizonyítéka az emberi élet megváltoztatása. Bár nem tudományos érv, amint azt az Amerikai Szenátus lelkésze, Barry Black mondta, elég volt ahhoz, hogy 10 év alatt átalakítsa szívem azért, hogy elfogadjam Jézust, és hogy az elmúlt 10 évben támogassa hitem.
"Azért jöttem, hogy elmondjam, Isten még mindig új dolgokat teremt", mondta szombat este Black azoknak, akik jelen voltak a találkozón. "Felhívást intézek önökhöz, hogy miközben a teremtés hetén Általa tett dolgokat ünneplik, készüljenek fel, hogy megünnepeljék azt, amit itt és most tenni szeretne."
Black Berry beszéde november 16-án része volt annak a "Teremtés: a Föld egy tanú" nevű projektnek, amelyet a múlt hétvégén szerveztek meg az Adventista Világegyház központjában, Silver Springben, Maryland államban, USA.
Az esemény a Biblia a világ eredetét tárgyaló fejezeteit támogatta. A témát a Guide rovatvezetője, Rich Aguilera mutatta be a felnőtteknek előadásban, míg a gyermekeknek a felállított műhelyek segítségével. Az előadások az özönvízről szóló bibliai részleteket tárgyalták, és dörgéssel, villámlással meg egy mesterséges esővel fejeződtek be.
A gyerekek szüleikkel együtt zenekari kíséret mellett megnézték a "Teremtés: a Föld egy tanú" című film új változatát. A film bemutat minden teremtési napot, a szemléltető összeállítást Henry Stober, adventista rendező készítette, aki öt év alatt különböző képeket gyűjtött a világ minden tájáról. A film sötétséggel kezdődik, a világosság megteremtése előtti időszakot jelképezve, és Mózessel fejeződik be, aki az általa írt első könyvben leírja a teremtés részleteit, majd fiával a hét hetedik napján, szombaton Istennek hódolnak.
A harminc perces filmet, Black előadása követte, aki a film hatásáról beszélt. "Ha a teremtés pompáját követve és ezt a csodálatos zenekart hallgatva nem vett hatalmába a transzcendencia érzelme, el szeretném mondani, hogy pszichológiából doktoráltam és a program után várlak tanácsadásra”, mondta nevetést váltva ki a közönségből.
Az Amerikai Egyesült Államok Haditengerészeti Egységének Káplán Amirája – az első hetednapot ünneplő adventista afro-amerikai, aki erre a szintre jutott – azt mondta, hogy a saját élete a még ma is folyó Isteni teremtés bizonyítéka. "Mert én Krisztusban egy “új teremtés” vagyok, nem kell aggódnom a múlt, a jelen vagy a jövő miatt. Én egy olyan területen élek, ahol “nincsen ítélet” mondta Róma 8:1-re utalva.
Balck, Baltimoreban, Maryland szomszédságában nőtt fel, ahol édesanyjának köszönhetően, aki Isten Igéjét ültette a szívébe megmenekült attól, hogy gonosztevőként éljen. „Tíz éves koromban fogadtam el Jézust.” Három év után, amikor barátai megkérték, segítsen nekik, hogy egy másik gyereket megverjenek, ő egy bibliaverset idézett és visszautasította őket. Barátait később gyilkossággal vádolták és életfogytiglani börtönbüntetést kaptak.
"Tehát, szó szerint, életemet Isten szava erejének köszönhetem és a Szentlélek hatalmának, Aki még mindig teremt, még a XXI. században is" - mondta Black.

A Szentlélek - mondta ő – az ő életét irányító világítótorony az elmondott imái mögött álló erő, mivel szenátusi találkozókon azért imádkozott, hogy az októberi fizetéseket ki tudják adni. Black imái felkeltették a média figyelmét a képviselőkkel szemben elhangzott kritikái miatt – “ments meg minket a képmutatástól, mert racionálisaknak próbáljuk mutatni magunkat miközben cselekedeteink irracionálisak" mondta ő az egyik imájában.

"Általában nem így imádkozom," magyarázta Black a jelenlévőknek, de amikor a Szentlélek különös üzenetet küld, tegyük félre azt, amit készítettünk és hirdessük Isten Igéjét" mondta ő.

ANN

Fordította: Szász Tibor

Az Adventista Egyház elnöke nagyobb részt vállalásra szólít fel és megoszt velünk 4 problémát

E-mail Nyomtatás PDF

A Hetednapi  Adventista Egyház elnöke, Ted N.C. Wilson november 14-én, csütörtökön az egyház állapotával kapcsolatos beszédet tartott, és a misszió állapotáról, a taglétszám növekedésről tájékoztatta a felekezetet, majd felsorolt néhány aggodalomra adó okot, mint például a misszióban való részvétel és az egység hiánya.

Hagyományőrző módon az elnök évi legfontosabb beszédjét az Évi Tanácskozás szombati igehirdetése alkalmával tartja meg, a Kijelölő Bizottság közel egy hetet tartó találkozóján. Wilson a tévénézőknek élő adásban üzent, ez először fordult elő az Adventista Egyház elnökeinek sorában.

Az Adventista Egyház egyik alapítóját, Ellen G. White-ot idézve Wilson elmondta, hogy az egyházban az "újjászületés"  kellene elfoglalja az első helyet: "A kegyesség újbóli felébresztése a legnagyobb és legsürgetőbb a szükségleteink közül."

Miután 2010-ben elnökké választották, több elindított projektet is átnézett, mint például: a 777-es ima, amikor a tagok reggel és este 7-kor imádkoztak; A nagy küzdelem projekt, amelynek keretén belül Ellen White könyvét több mint 140 millió példányban osztották szét;  és egy nemrég elindított munka az egészségügy terén.

„Általában bizonyos meglátásokat, gondolatokat többször is megosztunk az év folyamán, legfőképpen az Évi Tanácskozás ideje alatt.", nyilatkozta Wilson az ANN-nek. „De egy különleges előjog az, hogy az év végéhez érve és egy új év előtt állva megvizsgáljuk és átnézzük az egyházunk előtt álló kihívásokat és lehetőségeket, bárhol is éljünk.
Az év vége felé az egyház állapotáról szóló beszélgetés megadja azt a lehetőséget, hogy imalelkülettel ellenőrizhessük Jézusra való szükségünket és megosszuk egymással a jövőbeli kihívásokat, miközben a Szentlélek kései esőjének kiárasztásáért imádkozunk Istenhez."

Beszédjében Wilson bemutatta az egyházon belül egyes embereket érintő problémákat, amelyeknek "a 4 lelki betegség" nevet adta:
- egyes lelkészek és tagok elvesztették hetednapi adventista identitásukat
- "egyre nagyobb világi hullám" sok adventista gyülekezetben
- a széthúzás veszélye
- lelki közömbösség és a munkálkodás hiánya

"Lelkészeink és híveink közül túl sokan nem ismerték fel vagy már elfelejtették azt a szent prófétai elhívatást, amelyet Isten hozzánk, mint egyházhoz intézett", mondta Wilson.

A "világi" bekerülését illetően Wilson a következőket mondta a gyülekezetben: "Azok az alapelvek, amelyek a hetednapot ünneplő adventistákat jellemezték például a táplálkozásban és öltözködésben, üdülésben és szórakozásban, valamint a szombat tiszteletében, gyorsan a múltéi lesznek."

Wilson sajnálva közölte a tényt, hogy az egyház egészséges életmódhoz való hozzáállását sok adventista megszegte. „Amikor az egészségügyet illető adventista üzenet, amelyet a világon annyi őszinte ember felkarol, hatás nélkül marad, vagy törvényeskedésként és fanatizmusként kezelik, ahelyett hogy egy szerető Teremtő részéről kapott dicsőséges ajándékként élnének vele, akkor úgy véljük, valahova hiba csúszott."

Az Egyház egységével kapcsolatosan újból Ellen White-ot idézte, aki ezt mondja: "Az egység az egyház ereje."

Wilson elmondta, hogy Isten az Adventista Egyháznak adta "az Istentől ihletett megszerveződést és közös pontokat, amelyeket belső szabályoknak nevezünk", és ezek segítenek abban, hogy egy nagy, világszéles családként az egyház egységben maradjon.

Később hozzátette: "Imádkozom, hogy közülünk mindenki félretegye saját véleményét a Krisztus testének érdekében, és együtt tudjunk haladni előre, Isten Országa felé."

Ami a lelki közömbösséget illeti, Wilson a hívőknek elmondta, hogy nem fognak növekedni a lelkiekben anélkül, hogy kivegyék részüket a gyülekezet munkájából és a szolgálatból. "Meg kell vizsgáljuk életünket, hogy bebiztosítsuk magunkat afelől, hogy Isten dolgozik a mi életünkben - és magamnak is mondom ezt."

"Testvérek és testvérnők, felhívást intézek hozzátok és magamhoz, hogy áldozzuk magunkat teljesen Krisztusnak", mondta Wilson mielőtt egy imával befejezte volna beszédét, amelyben arra kérte Istent, hogy áldja meg az adventistákat és mindazokat, akik a "Biblia igazságait" keresik.

ITT követhetitek Wilson 40 perces beszédét.


ANN

Fordította: Kovács Szabolcs

Imaházszentelés - Satu Costi, Galaţi megye

E-mail Nyomtatás PDF


Ez év, november 9.-e egy örömteljes szombat volt a 250 résztvevőnek a Galati megyei, Satu Costi imaházban.

Az eseménytannak az imaháznak a felszentelése érdekében szervezték meg, amelyet a Satu Costiban élő testvérek nagy erőfeszítéssel,külföldi támogatással, valamint a Moldvai Egyházterület segítségével, 3 év és 7 hónap alatt építettek fel.

Az Unió részéről, az elnök, Hutanu Teodor lelkész, szólta az Evangélium üzenetét, és Ézsaiás 56:6 versére alapozva elmélkedését, bemutatta egy ilyen hely létezésének az okát: ez imádság háza lesz minden népszámára.

A Moldvai Egyházterületet annak elnöke, Florin Istrate lelkész – aki az odaszentelődési imát is mondta –,Laurentiu Gheorghe, titkár és Lupu Dumitru, kincstárnok képviselték.

Ugyanakkor, erre az eseményre eljöttek olyan lelkészek is, akik valamikor pásztorolták ezt a gyülekezetet, és más meghívottak: Neacsu Dorel, Craciunescu Ioan, Chirileanu Eugen, Felea Enoh és a helybéli lelkész, Panaite Ilie.

Fordította: Lucaciu Edmond

Egy lépés előre Istennel– Sultanu, Dâmbovița megye

E-mail Nyomtatás PDF

2013. november 9-én, szombat reggel 10:00 órától a Hetednapi Adventista Egyház Sultanu-i gyülekezete egy újabb lépést tett a történelemben, amikor ünnepi ruhákba öltözve megtartotta az imaház felszentelésének istentiszteletét. Ezen vallásos szertartás azt jelenti, hogy az épület vallásos tevékenységeknek lesz szentelve, vagyis a heti istentiszteletek helyévé válik.
Az eseményen részt vettek George Pîrlitu lelkész, az Adventista Egyház Havasalföldi Egyházterületének elnöke és Işvan Gabriel, a Közkapcsolatok és a Kommunikációs Ügyosztály Igazgatója. Hasonlóképpen jelen voltak a valamikor itt szolgáló lelkészek Baston Ioan, Micu Paulin, Dan Iosif, Mădălin Avrămescu és a jelenlegi lelkész,Laurenţiu Mateidar.
A programon jelen volt Stoica Nicolae, Vişineşti község polgármestere, aki a következőket nyilatkozta: ”Nagyon örvendek a Sultanu-ban épült Templomnak… látszik, mennyit dolgoztak az itteni emberek. Gratulálok azért, amit tesztek.”
Hasonlóképpen részt vettek a helyi tanácsosok is, Marian Ţapu és Sorlea Ion, akik kifejezték elismerésüket és azt a vágyukat, hogy más ünnepségi alkalmakon is részt vehessenek, hogy jobban megismerjék az egyházat.
A sultanui gyülekezet történelme 1945-ben kezdődött, amikor az első imaházat építették. 1973-ban felépítették az újabb épületet, és feljavították a tevékenységhez szükséges körülményeket. Most, a 2006-ban elkezdett imaházatfejezték be, hogy megfelelhessen a rendeltetésének.
A sultanui hetednapi adventista egyház a többi egyházzal együtt hozzájárul a társadalmi élet színvonalának növeléséhez.

LaurențiuMatei, lelkész/ Sultanui Hetednapi Adventista Egyház

Fordította: Ferencz Zorgel József-Attila

Az Egyházak Világtanácsa több évtized után közli az evangelizálásra vonatkozó első nyilatkozatát

E-mail Nyomtatás PDF

Több mint 4000 küldött vett részt az Egyházak Világtanácsának (CMB) X-ik Összejövetelén, amelyre a múlt héten került sor a dél-koreai Busan városában.  Az összejövetel célja az volt, hogy meghatározzák, melyik a legjobb módszer a keresztény üzenet hirdetésére ebben az ellentétekkel, és egymással ellentmondó ideológiákkal teljes világban.

Az az ökumenikus szervezet, amely az egységet és az együttműködést tekinti a keresztény misszió leghatékonyabb módszerének, több mint 30 év után bemutatta az evangelizációra vonatkozó első nyilatkozatát. A dokumentum címe a következő: „Együtt az élet felé: misszió és evangelizálás egy változó világban”. A beszélők szerint ez a dokumentum a „holisztikus” evangelizációra helyezi a hangsúlyt. Látszólag hiányzott belőle a Máté 28-ban található „Nagy küldetésre” vonatkozó bármiféle utalás: „Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket.”

Jooseop Keum, a CMB világmisszióval és evangelizációval foglalkozó bizottságának titkára kijelentette, hogy ő Máté 28-at „egy más kontextus” fényében olvasta: a Római birodalom szokásainak kontextusában. Ő nem tekinti parancsnak a mások tanítvánnyá tételét.

A dokumentum kijelenti: „Isten Lelke… fellelhető minden olyan kultúrában, amely elismeri az élet értékét". Egyes evangélikusok számára ez a kijelentés magában foglalja az univerzalizmus elvét – azt a hitet, hogy Isten végül meg fog menteni minden embert, aki valamilyen „életet adó” spiritualitást gyakorol.

Kirsteen Kim, a Nagy Britannia-i Leeds Trinity Egyetem teológia professzora a következőt mondta: „a Szentlélek nem csak a keresztény közösségek keretében tevékenykedik”.

Általában az északi féltekén a kereszténységet nagy mértékben megpróbálják más vallások, és a vallás nélküliek számának növekedése. Másrészt, délen (Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsia egyes részein) virágzik a kereszténység, a növekvő feszültség és az üldözések ellenére is.

Az Egyházak Világtanácsa egy olyan vallás-közi szervezet, amelynek tagjai a legjelentősebb keresztény vallások valamelyikéhez tartoznak. Tagjainak többsége számára a keresztény egység megvalósítása egy alapelvet és prioritást jelent.

Habár a Hetednapi Adventista Egyház rendszeresen küld megfigyelőket és újságírókat a CMB üléseire, soha nem csatlakozott az ökumenikus mozgalomhoz.

Justin Welby, Canterbury érsek – a világon élő 80 millió anglikán vallású hívő vezetője – azt nyilatkozta a riportereknek, hogy akarja a keresztények világszintű egységét, de csak a Szentlélek munkájaként, és nem emberi erőfeszítések eredményeként megvalósítva.

„Az egység egy Istentől származó ajándék” – mondta ő.

Mark Kellner/Adventist Review

Fordította: Halmi-Szabó Gyöngyi

9. oldal / 63