Adventista Info

Az Adventista Világegyház által megszervezett esemény központjában a teremtő Isten áll

E-mail Nyomtatás PDF

A teremtő Isten hatalmának legmeggyőzőbb bizonyítéka az emberi élet megváltoztatása. Bár nem tudományos érv, amint azt az Amerikai Szenátus lelkésze, Barry Black mondta, elég volt ahhoz, hogy 10 év alatt átalakítsa szívem azért, hogy elfogadjam Jézust, és hogy az elmúlt 10 évben támogassa hitem.
"Azért jöttem, hogy elmondjam, Isten még mindig új dolgokat teremt", mondta szombat este Black azoknak, akik jelen voltak a találkozón. "Felhívást intézek önökhöz, hogy miközben a teremtés hetén Általa tett dolgokat ünneplik, készüljenek fel, hogy megünnepeljék azt, amit itt és most tenni szeretne."
Black Berry beszéde november 16-án része volt annak a "Teremtés: a Föld egy tanú" nevű projektnek, amelyet a múlt hétvégén szerveztek meg az Adventista Világegyház központjában, Silver Springben, Maryland államban, USA.
Az esemény a Biblia a világ eredetét tárgyaló fejezeteit támogatta. A témát a Guide rovatvezetője, Rich Aguilera mutatta be a felnőtteknek előadásban, míg a gyermekeknek a felállított műhelyek segítségével. Az előadások az özönvízről szóló bibliai részleteket tárgyalták, és dörgéssel, villámlással meg egy mesterséges esővel fejeződtek be.
A gyerekek szüleikkel együtt zenekari kíséret mellett megnézték a "Teremtés: a Föld egy tanú" című film új változatát. A film bemutat minden teremtési napot, a szemléltető összeállítást Henry Stober, adventista rendező készítette, aki öt év alatt különböző képeket gyűjtött a világ minden tájáról. A film sötétséggel kezdődik, a világosság megteremtése előtti időszakot jelképezve, és Mózessel fejeződik be, aki az általa írt első könyvben leírja a teremtés részleteit, majd fiával a hét hetedik napján, szombaton Istennek hódolnak.
A harminc perces filmet, Black előadása követte, aki a film hatásáról beszélt. "Ha a teremtés pompáját követve és ezt a csodálatos zenekart hallgatva nem vett hatalmába a transzcendencia érzelme, el szeretném mondani, hogy pszichológiából doktoráltam és a program után várlak tanácsadásra”, mondta nevetést váltva ki a közönségből.
Az Amerikai Egyesült Államok Haditengerészeti Egységének Káplán Amirája – az első hetednapot ünneplő adventista afro-amerikai, aki erre a szintre jutott – azt mondta, hogy a saját élete a még ma is folyó Isteni teremtés bizonyítéka. "Mert én Krisztusban egy “új teremtés” vagyok, nem kell aggódnom a múlt, a jelen vagy a jövő miatt. Én egy olyan területen élek, ahol “nincsen ítélet” mondta Róma 8:1-re utalva.
Balck, Baltimoreban, Maryland szomszédságában nőtt fel, ahol édesanyjának köszönhetően, aki Isten Igéjét ültette a szívébe megmenekült attól, hogy gonosztevőként éljen. „Tíz éves koromban fogadtam el Jézust.” Három év után, amikor barátai megkérték, segítsen nekik, hogy egy másik gyereket megverjenek, ő egy bibliaverset idézett és visszautasította őket. Barátait később gyilkossággal vádolták és életfogytiglani börtönbüntetést kaptak.
"Tehát, szó szerint, életemet Isten szava erejének köszönhetem és a Szentlélek hatalmának, Aki még mindig teremt, még a XXI. században is" - mondta Black.

A Szentlélek - mondta ő – az ő életét irányító világítótorony az elmondott imái mögött álló erő, mivel szenátusi találkozókon azért imádkozott, hogy az októberi fizetéseket ki tudják adni. Black imái felkeltették a média figyelmét a képviselőkkel szemben elhangzott kritikái miatt – “ments meg minket a képmutatástól, mert racionálisaknak próbáljuk mutatni magunkat miközben cselekedeteink irracionálisak" mondta ő az egyik imájában.

"Általában nem így imádkozom," magyarázta Black a jelenlévőknek, de amikor a Szentlélek különös üzenetet küld, tegyük félre azt, amit készítettünk és hirdessük Isten Igéjét" mondta ő.

ANN

Fordította: Szász Tibor

Az Adventista Egyház elnöke nagyobb részt vállalásra szólít fel és megoszt velünk 4 problémát

E-mail Nyomtatás PDF

A Hetednapi  Adventista Egyház elnöke, Ted N.C. Wilson november 14-én, csütörtökön az egyház állapotával kapcsolatos beszédet tartott, és a misszió állapotáról, a taglétszám növekedésről tájékoztatta a felekezetet, majd felsorolt néhány aggodalomra adó okot, mint például a misszióban való részvétel és az egység hiánya.

Hagyományőrző módon az elnök évi legfontosabb beszédjét az Évi Tanácskozás szombati igehirdetése alkalmával tartja meg, a Kijelölő Bizottság közel egy hetet tartó találkozóján. Wilson a tévénézőknek élő adásban üzent, ez először fordult elő az Adventista Egyház elnökeinek sorában.

Az Adventista Egyház egyik alapítóját, Ellen G. White-ot idézve Wilson elmondta, hogy az egyházban az "újjászületés"  kellene elfoglalja az első helyet: "A kegyesség újbóli felébresztése a legnagyobb és legsürgetőbb a szükségleteink közül."

Miután 2010-ben elnökké választották, több elindított projektet is átnézett, mint például: a 777-es ima, amikor a tagok reggel és este 7-kor imádkoztak; A nagy küzdelem projekt, amelynek keretén belül Ellen White könyvét több mint 140 millió példányban osztották szét;  és egy nemrég elindított munka az egészségügy terén.

„Általában bizonyos meglátásokat, gondolatokat többször is megosztunk az év folyamán, legfőképpen az Évi Tanácskozás ideje alatt.", nyilatkozta Wilson az ANN-nek. „De egy különleges előjog az, hogy az év végéhez érve és egy új év előtt állva megvizsgáljuk és átnézzük az egyházunk előtt álló kihívásokat és lehetőségeket, bárhol is éljünk.
Az év vége felé az egyház állapotáról szóló beszélgetés megadja azt a lehetőséget, hogy imalelkülettel ellenőrizhessük Jézusra való szükségünket és megosszuk egymással a jövőbeli kihívásokat, miközben a Szentlélek kései esőjének kiárasztásáért imádkozunk Istenhez."

Beszédjében Wilson bemutatta az egyházon belül egyes embereket érintő problémákat, amelyeknek "a 4 lelki betegség" nevet adta:
- egyes lelkészek és tagok elvesztették hetednapi adventista identitásukat
- "egyre nagyobb világi hullám" sok adventista gyülekezetben
- a széthúzás veszélye
- lelki közömbösség és a munkálkodás hiánya

"Lelkészeink és híveink közül túl sokan nem ismerték fel vagy már elfelejtették azt a szent prófétai elhívatást, amelyet Isten hozzánk, mint egyházhoz intézett", mondta Wilson.

A "világi" bekerülését illetően Wilson a következőket mondta a gyülekezetben: "Azok az alapelvek, amelyek a hetednapot ünneplő adventistákat jellemezték például a táplálkozásban és öltözködésben, üdülésben és szórakozásban, valamint a szombat tiszteletében, gyorsan a múltéi lesznek."

Wilson sajnálva közölte a tényt, hogy az egyház egészséges életmódhoz való hozzáállását sok adventista megszegte. „Amikor az egészségügyet illető adventista üzenet, amelyet a világon annyi őszinte ember felkarol, hatás nélkül marad, vagy törvényeskedésként és fanatizmusként kezelik, ahelyett hogy egy szerető Teremtő részéről kapott dicsőséges ajándékként élnének vele, akkor úgy véljük, valahova hiba csúszott."

Az Egyház egységével kapcsolatosan újból Ellen White-ot idézte, aki ezt mondja: "Az egység az egyház ereje."

Wilson elmondta, hogy Isten az Adventista Egyháznak adta "az Istentől ihletett megszerveződést és közös pontokat, amelyeket belső szabályoknak nevezünk", és ezek segítenek abban, hogy egy nagy, világszéles családként az egyház egységben maradjon.

Később hozzátette: "Imádkozom, hogy közülünk mindenki félretegye saját véleményét a Krisztus testének érdekében, és együtt tudjunk haladni előre, Isten Országa felé."

Ami a lelki közömbösséget illeti, Wilson a hívőknek elmondta, hogy nem fognak növekedni a lelkiekben anélkül, hogy kivegyék részüket a gyülekezet munkájából és a szolgálatból. "Meg kell vizsgáljuk életünket, hogy bebiztosítsuk magunkat afelől, hogy Isten dolgozik a mi életünkben - és magamnak is mondom ezt."

"Testvérek és testvérnők, felhívást intézek hozzátok és magamhoz, hogy áldozzuk magunkat teljesen Krisztusnak", mondta Wilson mielőtt egy imával befejezte volna beszédét, amelyben arra kérte Istent, hogy áldja meg az adventistákat és mindazokat, akik a "Biblia igazságait" keresik.

ITT követhetitek Wilson 40 perces beszédét.


ANN

Fordította: Kovács Szabolcs

Imaházszentelés - Satu Costi, Galaţi megye

E-mail Nyomtatás PDF


Ez év, november 9.-e egy örömteljes szombat volt a 250 résztvevőnek a Galati megyei, Satu Costi imaházban.

Az eseménytannak az imaháznak a felszentelése érdekében szervezték meg, amelyet a Satu Costiban élő testvérek nagy erőfeszítéssel,külföldi támogatással, valamint a Moldvai Egyházterület segítségével, 3 év és 7 hónap alatt építettek fel.

Az Unió részéről, az elnök, Hutanu Teodor lelkész, szólta az Evangélium üzenetét, és Ézsaiás 56:6 versére alapozva elmélkedését, bemutatta egy ilyen hely létezésének az okát: ez imádság háza lesz minden népszámára.

A Moldvai Egyházterületet annak elnöke, Florin Istrate lelkész – aki az odaszentelődési imát is mondta –,Laurentiu Gheorghe, titkár és Lupu Dumitru, kincstárnok képviselték.

Ugyanakkor, erre az eseményre eljöttek olyan lelkészek is, akik valamikor pásztorolták ezt a gyülekezetet, és más meghívottak: Neacsu Dorel, Craciunescu Ioan, Chirileanu Eugen, Felea Enoh és a helybéli lelkész, Panaite Ilie.

Fordította: Lucaciu Edmond

Egy lépés előre Istennel– Sultanu, Dâmbovița megye

E-mail Nyomtatás PDF

2013. november 9-én, szombat reggel 10:00 órától a Hetednapi Adventista Egyház Sultanu-i gyülekezete egy újabb lépést tett a történelemben, amikor ünnepi ruhákba öltözve megtartotta az imaház felszentelésének istentiszteletét. Ezen vallásos szertartás azt jelenti, hogy az épület vallásos tevékenységeknek lesz szentelve, vagyis a heti istentiszteletek helyévé válik.
Az eseményen részt vettek George Pîrlitu lelkész, az Adventista Egyház Havasalföldi Egyházterületének elnöke és Işvan Gabriel, a Közkapcsolatok és a Kommunikációs Ügyosztály Igazgatója. Hasonlóképpen jelen voltak a valamikor itt szolgáló lelkészek Baston Ioan, Micu Paulin, Dan Iosif, Mădălin Avrămescu és a jelenlegi lelkész,Laurenţiu Mateidar.
A programon jelen volt Stoica Nicolae, Vişineşti község polgármestere, aki a következőket nyilatkozta: ”Nagyon örvendek a Sultanu-ban épült Templomnak… látszik, mennyit dolgoztak az itteni emberek. Gratulálok azért, amit tesztek.”
Hasonlóképpen részt vettek a helyi tanácsosok is, Marian Ţapu és Sorlea Ion, akik kifejezték elismerésüket és azt a vágyukat, hogy más ünnepségi alkalmakon is részt vehessenek, hogy jobban megismerjék az egyházat.
A sultanui gyülekezet történelme 1945-ben kezdődött, amikor az első imaházat építették. 1973-ban felépítették az újabb épületet, és feljavították a tevékenységhez szükséges körülményeket. Most, a 2006-ban elkezdett imaházatfejezték be, hogy megfelelhessen a rendeltetésének.
A sultanui hetednapi adventista egyház a többi egyházzal együtt hozzájárul a társadalmi élet színvonalának növeléséhez.

LaurențiuMatei, lelkész/ Sultanui Hetednapi Adventista Egyház

Fordította: Ferencz Zorgel József-Attila

Az Egyházak Világtanácsa több évtized után közli az evangelizálásra vonatkozó első nyilatkozatát

E-mail Nyomtatás PDF

Több mint 4000 küldött vett részt az Egyházak Világtanácsának (CMB) X-ik Összejövetelén, amelyre a múlt héten került sor a dél-koreai Busan városában.  Az összejövetel célja az volt, hogy meghatározzák, melyik a legjobb módszer a keresztény üzenet hirdetésére ebben az ellentétekkel, és egymással ellentmondó ideológiákkal teljes világban.

Az az ökumenikus szervezet, amely az egységet és az együttműködést tekinti a keresztény misszió leghatékonyabb módszerének, több mint 30 év után bemutatta az evangelizációra vonatkozó első nyilatkozatát. A dokumentum címe a következő: „Együtt az élet felé: misszió és evangelizálás egy változó világban”. A beszélők szerint ez a dokumentum a „holisztikus” evangelizációra helyezi a hangsúlyt. Látszólag hiányzott belőle a Máté 28-ban található „Nagy küldetésre” vonatkozó bármiféle utalás: „Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket.”

Jooseop Keum, a CMB világmisszióval és evangelizációval foglalkozó bizottságának titkára kijelentette, hogy ő Máté 28-at „egy más kontextus” fényében olvasta: a Római birodalom szokásainak kontextusában. Ő nem tekinti parancsnak a mások tanítvánnyá tételét.

A dokumentum kijelenti: „Isten Lelke… fellelhető minden olyan kultúrában, amely elismeri az élet értékét". Egyes evangélikusok számára ez a kijelentés magában foglalja az univerzalizmus elvét – azt a hitet, hogy Isten végül meg fog menteni minden embert, aki valamilyen „életet adó” spiritualitást gyakorol.

Kirsteen Kim, a Nagy Britannia-i Leeds Trinity Egyetem teológia professzora a következőt mondta: „a Szentlélek nem csak a keresztény közösségek keretében tevékenykedik”.

Általában az északi féltekén a kereszténységet nagy mértékben megpróbálják más vallások, és a vallás nélküliek számának növekedése. Másrészt, délen (Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsia egyes részein) virágzik a kereszténység, a növekvő feszültség és az üldözések ellenére is.

Az Egyházak Világtanácsa egy olyan vallás-közi szervezet, amelynek tagjai a legjelentősebb keresztény vallások valamelyikéhez tartoznak. Tagjainak többsége számára a keresztény egység megvalósítása egy alapelvet és prioritást jelent.

Habár a Hetednapi Adventista Egyház rendszeresen küld megfigyelőket és újságírókat a CMB üléseire, soha nem csatlakozott az ökumenikus mozgalomhoz.

Justin Welby, Canterbury érsek – a világon élő 80 millió anglikán vallású hívő vezetője – azt nyilatkozta a riportereknek, hogy akarja a keresztények világszintű egységét, de csak a Szentlélek munkájaként, és nem emberi erőfeszítések eredményeként megvalósítva.

„Az egység egy Istentől származó ajándék” – mondta ő.

Mark Kellner/Adventist Review

Fordította: Halmi-Szabó Gyöngyi

Együtt haladunk előre

E-mail Nyomtatás PDF

A Hetednapi Adventista Egyházat Isten arra hívta el, hogy az Ő szeretetét és a végidőkről szóló üzenetet hirdesse a világnak. Megbízott bennünket, hogy a reménységet kereső emberek között terjesszük a Jelenések 14:6-12-ben található hármas angyali üzenetet. Ilyen szempontból a Hetednapi Adventista Egyház üzenete és küldetése egyedi és mennyei eredetű. Egyházként legfontosabb feladatunk megismerni Jézust és másokkal is megosztani megmentő üzenetét. Ha egyesült erővel teszünk eleget küldetésünknek minden „nemzetség, ágazat, nyelv és nép” felé, az „örökkévaló evangélium” terjedését semmi sem akadályozhatja meg.
A hetednapi adventisták testvéri közösségét a Krisztushoz, a bibliai igazságokhoz, az egyház világszéles szervezetéhez és a mennyei küldetéshez való ragaszkodás jellemzi. A Hetednapi Adventista Egyház nem független egységek egyesítéséből áll. Krisztus teste, az Egyház nemzetközi egység. Ha bármi is éri a test valamelyik részét, azt az egész test megérzi. Pál apostol ezt a gondolatot így fogalmazta meg: „Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is.” (1Korinthus 12:12).
Egyházunk munkaszabályzata olyan eszköz, ami a Szentlélek hatására egységet kölcsönöz az egyháznak. E szabályzat rugalmas és változtatható, mégis kifejezi azt a megértést, amire a Szentlélek mindeddig elvezetett minket. A gondok akkor jelentkeznek, ha valaki személyes meggyőződését fontosabbnak tartja a világszéles egyház döntésénél. Isten egyházát szervezettség jellemzi, és a Szentlélek vezetése nyomán példamutatóan viselkedik. Az egész egyház javát szolgálja, ha alázattal engedünk Isten Igéje és a Prófétaság Lelke vezetésének.
A 2012-ben megszervezett Évi Tanács keretében a világszéles egyházat képviselő bizottság úgy döntött, nem ismer el egyetlen olyan felszentelt lelkészt sem, aki nem tesz eleget a szabályzat feltételeinek. A világszéles Adventista Egyház mélyen aggódik amiatt, hogy az egyik egyházterületben olyan lelkészt választottak egyházterületi elnöknek, akinek felszentelt lelkészi státuszát az egyház nem ismeri el. Az egyházterületi elnök feladatát csak felszentelt lelkész töltheti be. A Generál Konferencia tárgyalásokat folytat az Észak-Amerikai Divízióval, hogy eldöntse, milyen következményekkel jár a 2012-es Évi Tanács döntésével ellenkező lépés.
Jelenben a világszéles egyház minden divízióból kiválasztott képviselőkkel tárgyal, hogy jobban megértse a nők szerepét az evangélium szolgálatában, és a nők esetleges felszentelését. Jól megszervezett módon zajlanak a munkálatok, és a kutatás eredményét a 2014-es Évi Tanács munkaülésén fogják bemutatni, abból a meggondolásból, hogy a 2015-ben megtartandó Generál Konferencia ülésén e kérdésben - a Szentlélek vezetésével - szavazati döntés szülessen.
Meggyőződésünk, hogy Isten áll a maradék egyház élén. Az Ő kegyelme és a Szentlélek vezetése által megtaláljuk a helyes irányt ezekben a kihívásokkal telített időkben. Isten tervében az áll, hogy az evangélium profetikus üzenetét eljuttassuk a világ minden sarkába, különös figyelmet fordítva a nagyvárosokra. Arra bátorítjuk az adventista híveket és vezetőket, imádkozzanak, hogy a Szentlélek egyesítse erőnket, és Krisztus küldetésére hallgatva hirdessük az „Isten országának evangéliumát” „az egész világon, bizonyságul minden népnek”, és „akkor jő el a vég” (lásd Mt. 24:14). Bizalmunk az, hogy Krisztus szeretetében egyesülve, közös bibliai üzenettel egybekötve, egységes egyházi szervezetbe kapcsolódva, egymás iránti kölcsönös tisztelettel, a Szentlélek erejével az egyház végül győzni fog, és az örökkévaló evangéliumot elviszi a világ végéig. Így várjuk az Úr Jézus eljövetelét.

A Generál Konferencia Végrehajtó Bizottsága, válaszként az Észak-Amerikai Divízió egyik egyházterületének azon lépésére, amelyben olyan személyt választott elnöki szolgálatba, akinek felszentelt lelkészi státuszát a világszéles egyház nem ismeri el. Az egyházterületi elnök feladatát csak felszentelt lelkész töltheti be.

ANN
Fordította: Szász Károly-Zsolt


"Kicsoda lakozhatik szent hegyeden?"

E-mail Nyomtatás PDF

Hogy a gyermekek új szolgálati évének a kezdetét megjelölje, a Hetednapi Adventista Egyház temesvári "Betánia" gyülekezete november 2-án egy különleges szombat napot szentelt az Ösvénykeresőknek. Mivel akkor nagyobb az öröm, ha másokkal is megoszthatják azt, a Betániai csoportokhoz Reșița, Săcălaz, Dynamis és Gătaia településekről is csatlakoztak kis- és nagyöskerek.
A találkozó témáját a 15. Zsoltárban leírt szent hegy és az oda vezető út képezte. A gyerekek lelkesen indultak el ebben az évben is, és az oktatók az egyház többi tagjával együtt arra kötelezték el magukat, hogy támogatni fogják őket, mindennel, amivel csak lehet. Be is mutatták a füzetet, amely a kis- és nagyöskerek ebben az évben teljesítendő feladatait tartalmazta, illetve a 2014-es év tevékenységeinek naptárát.
"A találkozó áldozatokkal ért véget: Ionel szúnyogocskája a történetben. Ha találkozol vele, nyugodtan kérd meg, hogy mondja el a történetet. Megéri! Ugyanakkor, szeretnénk köszönetet mondani az oktatóknak, akik önzetlenül és odaadóan szolgálják ezeket a gyermekeket és a gyülekezeteknek, amelyek támogatják őket. Egy erőfeszítés sem túl nagy a gyermekeink megváltása érdekében."
Az eseményen részt vettek a helyi terület koordinátorai: Aradról Ramona Andraş, Krassó-Szörényből Dorina Durlanu és Ionel Indricău, az ifjúsági osztály igazgatóhelyettese.

Ovidiu Pescar , temesi kis- és nagyösker koordinátor
Fordította: Szász-Cserei Géza

A búzási Küldetés Fesztiválon a „Kisebbség hatása” és az „Egyház természetes növekedése” témák kerültek megbeszélésre

E-mail Nyomtatás PDF

A búzási Megyei Tanács nagy terme 400 személy számára biztosított helyet szombaton, 2013 november 2-án, a Küldetés Fesztivál VIII-ik kiadása alkalmából.
A fesztivál első felében Zenobia Niculiţă tanár, a „Kisebbség hatása” címen, a statisztikák és az elvégzett kísérletek alapján, bemutatta, hogy a kisebbségnek sok esetben nagy hatása lehet a többség felett. „Az adventizmusnak, mint kisebbségnek, van mondanivalója, de előbb ezt tudatosítania kell. A többségétől különböző hitelveink a kisebbség oldalára helyeznek bennünket” húzta alá Zenobia Niculiţă .
Laurenţiu Nistor tanár az „Egyház természetes növekedése” című tanulmányt mutatta be. Mind a nyolc tényezőnek jelen kell lennie, mivel egy harmonikus és egységes szerkezethez tartozunk – a keresztény egyházhoz. Minden keresztény lelki ajándékokkal van felruházva, csak fel kell fedezze, milyen területen kapott „charizmát” (kegyelmi ajándékot).
A nap második felében George Uba lelkész tartott szemináriumot a „Küldetés a ’mi’ és ’hogy’ között” címen. A szeminárium eszközöket és módszereket mutatott be a szolgálni akaró hallgatók számára. Ilyenek például azok a projektek, amelyek az ország több fiókjában a különböző hiányosságokkal szenvedő személyek érdekében működnek.
Ezzel egy időben Laurenţiu Nistor, egy másik teremben, az imáról beszélt, mint döntő tényezőről az egyház fejlődése érdekében. A „Bel Canto” együttes és az ICC Románia gyerek kórus keresztény énekek által járult hozzá az ünnepélyes, szolgálatra ösztönző, istentiszteleti légkör kialakításához.
A Küldetés Fesztivál, most ősszel, megfelelő keretet biztosít az egyház terveinek, haladásának megbeszélésére, ugyanakkor jó alakalom a lelkészek és szolgálattevők továbbképzésére is.

Daniel Niţulescu, a búzási “Mioriţei” Heted Napot Ünneplő Adventista Imaház lelkésze
Fordította: Vajda Csaba

Adventista atléta nyerte a New York-i maratont

E-mail Nyomtatás PDF

2013. november 3. vasárnapja jó nap volt a 29 éves Priscah Jeptoo számára. Jeptoo, kenyai maratonfutó, mindamellett, hogy első alkalommal vett részt a New York-i Maratonon, első helyen is végzett 2 óra 25 perc 7 másodperccel, megelőzve 49 másodperccel a második helyezett Buzunesh Deba-t.Győzelmének köszönhetően,Jeptoo elnyerte a Worlds Marathon Majors bajnoki címet, és az 500.000 dolláros díjat.
Jeptoo gyülekezetének lelkésze, Noah Kipkoeth Chumo elmondja, hogy imádkozott a lányért. "Nagyon hálásak vagyunk Priscahért. Ő és férje gyülekezetünk odaszentelttagjai." Chumo azt mondja, hogy Keptoo férjét nemrég választották meg a gyülekezet diakónusának.
Jeptoo nem volt mindig hetednapot ünneplő adventista. 2008-ban a legfontosabb versenyeken vett részt, ahol az egyik versenyen,Itenben, Kenyában Abel Kirui adventista futóval találkozott. (Kirui a 2012-es Olimpiai Maraton győztese). Kirui meghívta Jeptoot az általa látogatott gyülekezetbe. Nemsokára rendszeresen járt a gyülekezetbe, ahol találkozott leendő férjével. Jeptoo megkeresztelkedett, majd megházasodott. Ezután kezdődött el sikertörténete. Ezüstérmet nyert a 2011-es Daegu-i Világbajnokságon, majd aranyérmet a Londoni Olimpián, és idén a Londoni Maratonon is első helyezett lett.
Chumo azt mondja, hogy a gyülekezetben lévő futók megalapították az Adventista Atlétikai Szövetséget. Amikor az atléták előtt fontos verseny áll, a gyülekezet különleges odaszentelődési szolgálatot szervez, amelynek keretén belül Chumo arra emlékezteti őket, hogy Isten ereje által futnak. Ő ezt mondja: "Priscah valódi és odaszentelt hívő, aki fontos szerepet tölt be a gyülekezeti életben.
Chumo így folytatja: "Bátorítunk minden hívőt arra, hogy életcéljaik elérése érdekében fussanak, és az utolsó helyen lévő célt részesítsék előnyben. Nagyon fontos, hogy szerepet kapjanak a gyülekezetben és támogatni tudjuk azon vágyaikat, hogy követek legyenek és az evangélium megosztását segítsék."

Kimberly Luste Maran és Claude Richli

Fordította: Kovács Szabolcs

Az Inter-Európai Divízió Egészségügyi Osztályának új igazgatója van

E-mail Nyomtatás PDF

Az Inter-Európai Divízió Egészségügyi Osztálya Végrehajtó Bizottságának ülése során Viriato Ferreira helyébe Valérie Dufourt választották az Egészségügyi Osztály igazgatójának.
Ferreira 2006 óta tölti be ezt a szerepet, most pedig a Generál Konferencia Egészségügyi Osztályának igazgatására kapott megbízatást.
Valérie Dufour franciaországi dietetikus, az Aix-Marseille Egyetemen szerzett oklevelet. 2011 óta a Generál Konferencia Táplálkozási Tanácsának a tagja, így tapasztalattal rendelkezik az egészségápolással és neveléssel kapcsolatos programok területén.
Dolgozott egy életstílust formáló központban, ahol a betegek részére programokat dolgozott ki, és egészséggel kapcsolatos előadásokat tartott. Később csatlakozott a Basel-ben működő svájci  „Die Knospe” alapítványhoz, ahol felnőttek és gyermekek számára kiállításokat szervezett, de az egészséget szolgáló egyéb események keretén belül is tevékenykedett.
2008-ban Valérie Dufour csatlakozott az Inter-Európai Divízió Egészségügyi Osztályához, ahol 2010-től társigazgató volt.
Gyakran utazott Európába és az Egyesült Államokba művelve azt, amit leginkább szeret; megosztotta másokkal az egészséges életmód jó hírét úgy a gyermekek, mint a felnőttek körében.
A gyermekek iránt táplált szenvedélyes szeretetét kimutatja az is, hogy külön gyermekek számára egészségügyi kiállítások átalakított ki. Ezek a 6 és 12 év közötti gyermekek részére szánt vonzó, nevelő, és könnyen megvalósítható programok jelenleg Svájcban, Portugáliában, az USA-ban, Franciaországban, Olaszországban, Oroszországban, Nagy Britanniában és Kolumbiában is működnek.

CD News
Fordította Józsa Zoltán

Labirint és Popa Tatu - 90 év adventtörténelem

E-mail Nyomtatás PDF

Szombaton, 2013 október 12-én, a „Labirint” Hetednapi Adventista Gyülekezet az épület fennállásának 90 éves évfordulóját ünnepelte. Egész szombaton megemlékező istentiszteletek folytak.

A „Labirint” gyülekezet az Adventista Egyház „Jeruzsáleme” volt, a szervezés és a keresztény életvitel példaképe.

„Csak az örökkévalóság fogja megmutatni mennyi jót árasztott ki a Gondviselés ezen a helyen. Az örökkévalóság határán imádkozunk azért, hogy a mostani ház dicsősége meghaladja a kezdeti hajlék dicsőségét.” – Teodor Huțanu lelkész, az Adventista Egyház országos elnöke.

Egy hét után a „Popa Tatu” gyülekezet 90 éves évfordulóját ünnepelte azon a helyen mely valamikor a Cișmigiu Park raktárhelyisége és javítóműhelye volt. A „Popa Tatu” gyülekezet hangadó volt az egyház különböző projektjeiben: a szombatiskolai tanulmány átvétele csoportokban, az első adventista óvóda, a Mihai Ionescu általános iskola megnyitása, a Ștefan Demetrescu középiskola létesítése, hozzájárulás a Mezőménesi első egészségügyi központ létesítéséhez, innen közvetítette először a Speranța TV a gyülekezet istentiszteleteit, az első adventista klinika megnyitásához való hozzájárulás – A Prelungirea utcai Klinika Bukarestben.

Gabriel Ișvan lelkész, Kommunikációs Igazgató

Fordította: Szabó-László Csaba

9. oldal / 63