Adventista Info

Gábor adventisták találkozója Borzonton

E-mail Nyomtatás PDF

Már hagyomány, hogy minden év július utolsó szombatján  a gábor adventisták biblia konferenciájára kerül sor  a Hargita megyei Borzonton. Az idén sem volt másként.

A Dél Erdélyi Egyházterület Etnikai Csoportok Osztály szervezéseben július 26.-án ismét sor került az esemény megrendezésére, amelyen több mint 220 személy vett részt különböző gyülekezetekből.

Erre az alkalomra a szervezők  az “Íme, hamar eljövök – Legyetek készen!” mottót választották.  Az Úr Jézus közeli második eljövetele és az erre való felkészülés foglalkoztatta a jelenlévőket, s ez kapott hangot az igehirdetésekben és a különböző szolgalatokban. Délelőtt az igehirdetés szolgálatát a jelenlévő lelkipásztorok végezték.

A délutáni több mint két és fél órás programban a gábor testvérek, ifjak és gyermekek szolgáltak tapasztalatok, rövid igei üzenetek, versek, ének és zenei szolgálatok által Isten dicsőségére.

Az Unió részéről Campian Tatar Ioan testvér, az Etnikai Csoportok Osztály igazgatója volt jelen és szolgált az istentiszteleten. Az ima órát Ősz Farkas Ernő, a Dunamelléki Egyházterület elnöke tartotta. Szász Cserei Géza , Portik Herbert Zoltán lelkipásztorok jelenléte és szolgálata gazdagította az eseményt. Szász Ernő lelkipásztor az egyházterület Etnikai Csoportok Osztály igazgatói minőségében szervezte az eseményt s a program végén szólta a megbízó igei üzenetet. Az említett lelkipásztorok a feleségük társaságában vettek részt a rendezvényen.

A találkozót és a programot a jelenlévők lelkileg felemelőnek és a közösség ápolás szempontjából hasznosnak tartották.

Isten áldja a gáborokat, hogy a nemes harc megvívása és a küldetés elvégzése után, a mennyei család multikulturális közösségében  áldott színfoltként minél nagyobb számban ott legyenek.

Szász Ernő, Etnikai Csoportok Osztály vezetője, Dél-Erdélyi Egyházterület

Ukrajnából az adventisták reménnyel telt történeteket mondanak el

E-mail Nyomtatás PDF

A Kelet-Ukrajnában élő adventisták szörnyűségekkel és halállal telített történeteket mesélhetnek el, de ami fontosabb, mondják ők, hogy a hitük olyan mértékben növekedett, amilyen mértékben támaszkodtak Jézusra és amennyire osztották meg az Ő békéjét szomszédaikkal.

Adventisták százai menekültek el azon erőszakos megnyilvánulás elől, amely esetén feltételezhetően több, mint 1.000 embert öltek meg, miután az oroszokat támogató emberek áprilisban elfoglalták Kelet-Ukrajnában a Donetsk és Luhansk területek egyes részeit.

Mindezek ellenére az adventista lelkészek és számos hívő is a saját közösségükben maradtak támogatva szomszédaikat, vallásos irodalmat osztogatva és új hívőket megkeresztelve. Az egyház vezetői azt mondják, hogy a Kelet-Ukrajnában élő 3.500 adventista közül egyet sem öltek meg, sem nem sérült meg, és csak egyetlen gyülekezetet érintettek súlyosan a támadások - annak ellenére, hogy a szomszédos épületeket lerombolták.

"Köszönjük Istennek, hogy a konfliktus ideje alatt nem kaptunk egy adventista halálesetről sem hírt", mondta Guillermo Biaggi, az Eurázsiai Divízióelnöke, ahová tartozik Ukrajna és a volt Szovjetunió tagállamainak egy része.

Biaggi hozzáfűzte, hogy "mindezek ellenére együtt sírunk azokkal a családokkal, akik elvesztették szeretteiket. Továbbá folytatunk minden tevékenységet, amellyel segíthetjük Kelet-Ukrajna lakosságát és imádkozunk a probléma békés megoldásáért.

Nem lehet tudni a pontos számát azoknak az adventistáknak, akik elhagyták Kelet-Ukrajnát, de a Kelet-Ukrajnai Misszió körülbelül 180 személyt menekített ki, akik segítséget kértek.

Az utóbbi napokban a küldöttek elkezdték a Donetskben élőket kiszabadítani, amely a tartomány fővárosa 1,01 millió lakossal, úgy mint Luhansk és Horlivka, az ezekben a városokban kitört támadások után. Legkevesebb 30 hívő kérte az egyház segítségét, mondják a Misszió vezetői.

Előzőleg körülbelül 150 hívőt menekítettek ki Kramatorsk (181.025 lakosú) é Sloviansk (129.600 lakossal rendelkező) városokból. Ezen személyek közül 54 személyt -45 gyerek és 9 felnőtt - küldtek a Dnipropetrovsk tartományban található adventista szanatóriumba, ahol 20 napig látták el őket.

Más hívőket a gyülekezetek és adventista otthonok láttak el Ukrajna és Oroszország területén. Az orosz adventisták szintén elhagyták Kelet-Ukrajnát, átlépve Oroszország határát.

Az ellenségeskedések ellenére Kelet-Ukrajnában az utóbbi 6 hónapban 34 személy keresztelkedett meg, köztük július 13-án 3 férfi Luhanskból. A július 13-i keresztség után fegyveres emberek állították meg az adventistákat, elkérték az irataikat, majd tovább engedték őket, mondják az egyház vezetői.

Jóságot találva az összetűzésekben

Miközben sokan szörnyűnek találják a Kelet-Ukrajnában uralkodó körülményeket, az adventista lelkészek és hívők elmondása szerint sok jónak lehettek tanúi.

"A hozzáállás az egyházhoz, Istenhez és szolgálathoz megváltozik. Sokan más szemmel kezdtek el a hitre nézni", mondja a Dél-Ukrajnai Misszió egyik képviselője egy e-mail segítségével átadott nyilatkozatban. "A gyülekezetek imaalkalmakat szerveznek, néha akár naponta", írja a nyilatkozatban.

"Az adventisták érzékenyebbek lettek mások problémáira és szükségleteire. Egymást támogatják és biztatják. Nyitottabbak lettek Istennel szemben és fogékonyabbak az Ő igazságára."

Ráadásul azok az emberek, akik már rég nem jártak gyülekezetbe, visszatértek, továbbá a szombati istentiszteletekre új emberek jönnek. A Missziónak hiányzik a konfliktus okozta nagy kiadások fedezésére szolgáló bevétel, de a hívők a korlátolt anyagi források ellenére adakozóbbá váltak. Az adományok megnőttek a zavargások kitörése után, pontosan akkor, amikor az érintett hívők részére szüksége volt a Missziónak anyagi forrásokra. Az előre nem látott költségek közé tartozik az a 8.500 dolláros összeg, amelyet a Kramatorskban és Slovianskban élő nyugdíjas adventisták alapvető szükségleteire költöttek, amikor az államtól nem kapták meg a nyugdíjat. A Misszió képviselője azt mondja, hogy "mindeközben a hívők nem álltak meg a nyomtatványok osztogatásából és az emberek Istenhez és a gyülekezetbe való hívásából."

Az eredmény meglepte az egyház vezetőit.

Az "Örök kincs" című újságban volt egy telefonszám, amelyet átlagosan havi egyszer hívtak. Az összetűzésekkel kezdődően heti 6-8 hívás érkezett, sokszor kérve a Mi Atyánk ima vagy  a 91. Zsoltár másolatát, amelyek mind rámutatnak az Isten jelenlétében meglelt békére.

Egy félmillió lakosú városban, Mariupolban, olyan sokan járnak az istentiszteletekre, hogy a gyülekezet vezetőinek több székre van szüksége. A gyülekezet támogat további 11 személyt, akik más városokat hagytak el, ahol a zavargások jobban elterjedtek.

A hívők is beszéltek arról, hogyan nőtt a hitük.

Olga, aki a Kramotorskban lévő gyülekezetet látogatta további 25 személlyel együtt, egy istentiszteleten belül ezt mondta: "Arra gondoltam, hogy a ma éjjeli bombázások után nem jövök gyülekezetbe, de a férjem, aki nem adventista, ezt mondta: "Imádkoztál. Miért félsz?" Még a legsötétebb szombaton is sikerült 9 hívőnek eljutnia a gyülekezetben. "Éreztem az ima erejét, megértettem megbánás fontosságát, és naponta imádkoztunk testvéreinkkel és testvérnőinkkel, továbbá szomszédainkkal az alagsorban a bombázások ideje alatt", mondta Tamara, egy adventista hívő.

Imák a békéért

Kramatorksban és Slovianskban minden visszatér a megszokott kerékvágásba, miután az utóbbi napokban a kormány visszanyerte az irányítást a tartományban. Viszont az adventisták nem fogják egyhamar elfelejteni azokat a rémes tapasztalatokat, amelyeket az alagsorokban és pincékben éltek át néha akár több napon keresztül áram, gáz és víz nélkül.

A Slovianskban élő hívők egyike elmesélte, ahogyan ment a zöldséges kertjébe mielőtt az ukrán erők visszaszerezték volna azt a várost, és egy lövedék hangját hallotta. Gyorsan elbújt egy raktár mögé, aztán egy vakító robbanást látott, amely lerombolta azt a helyet, ahol néhány pillanattal ezelőtt volt.

Andrew V. Orlovsky lelkész elmondása szerint a Slovianskban felépített gyülekezet épülete kibírta a támadásokat, viszont a szombati istentiszteleten a prédikáció meghallgatását ellehetetlenítették a bombarobbanások hangjai, ezért a hívők térdre borulva imádkoztak az istentisztelet végéig.

A gyülekezetet csak május végén érte rongálás, mikor ismeretlen támadók bemásztak az ablakon és ellopták a műholdas sugárzás eszközeit és a konyhai felszerelést, majd egy ajtót kitörve menekültek el.

Az egyház vezetői azt mondják, hogy a gyülekezeteket ért egyetlen kár a kitört ablakok. Egyes városokban lakóházak és tömbházak sora omlott össze, az egyetlen ép épület pedig az adventista gyülekezet maradt a maga kitört ablakaival. Hasonló jelenetek zajlódtak le az adventisták lakta házaknál. Biaggi, az Eurázsiai Divízió elnöke azt mondta, hogy a Kelet-Európai Missziót érintő kár, ahol 72 gyülekezet van, még ismeretlen, és várják a végső jelentés elkészülését.

"Mi is terveket készítünk annak érdekében, hogy támogatókat találjunk az érintett gyülekezetek javításához", mondta ő.

A divízió Végrehajtó Bizottsága az ADRA-val együtt elfogadott egy tervet nemrég, amely a Kelet-Ukrajnában történő tevékenységeket érinti.

Továbbá a divízió székhelyén, Moszkvában, naponta megemlítik a Kelet-Európai eseményeket a reggeli áhítatok alkalmával és az ebéd előtti különleges imaalkalomkor, mondja Biaggi.

"Imádkozunk a békéért a régióban, és hogy Isten az ő gondosságával és együttérzésével enyhítse azon családok fájdalmát, akik elvesztették szeretteiket, különösképp a Malaysia Airlines repülőgép lezuhanásának híre után", mondta.

Elbeszélések az összetűzések időszakából

Kelet-Ukrajnából mindenkit érintett a három hónapnyi összetűzés, a lelkészek számára pedig nehéz volt találkozni a gyülekezeteikkel. Lev P. Vertylo, a Kelet-Európai Misszió elnöke 16 ellenőrzési ponton kellett áthaladjon, miközben nemrég egy utazása során fel akarta mérni a gyülekezetek helyzetét. A felfegyverkezett emberek 10 ponton rá szegezték fegyverüket és pénzt vagy fegyvert kértek.

Ruslan M. Demunch lelkészre, aki Kreminna és Rubizhne várokban 2 gyülekezetnek lelkésze, rálőttek miközben az erdpn haladtát Rubizhne város felé egy istentiszteletre. Demchun, aki azután indult el gyalog, miután megtudta, hogy autóval nem utazhat, sértetlenül megmenekült.

"Miután odaérkezett Rubizhne városába, három napot töltött az ottani hívőkkel bátorítva, tanácsolva őket és velük imádkozva", áll a  Misszió nyilatkozatában. A helyi vezetők elmondása szerint az utóbbi 3 hónap leforgása alatt más 3 lelkészt is fogvatartottak és kikérdeztek a fegyveresek, mielőtt elengedték őket.

Az autóval rendelkező adventisták szigorú korlátozásokkal néztek szembe, amelyek gátolták a mozgás szabadságát. A helyi vezetők elmondták, hogy egy lelkésznek Donetsk városából megpróbálták felvenni az autóját, de mikor a rendszámtáblát próbálták eltávolítani, néhány járókelő közbelépett és megkérték a fegyvereseket, hogy távozzanak. Egy másik felfegyverkezett csoport megpróbálta eltulajdonítani egy Luhanskben élő lelkész kisteherautóját, de megmagyarázhatatlan módon meggondolták magukat.

A helyi gyülekezet lelkészének elmondása alapján mindezek ellenére egy Kramatorsk-ban élő testérnő elvesztette 32 éves unokáját, miközben a fegyveresek egy éjjel megpróbálták elvenni az autóját. Az unokája ellenált, ezért mellbe- és lábonlőtték. Mentő hiányában a férfi meghalt, maga után hagyva feleségét és egy gyereket.

A konfliktusok kezdete óta Kelet-Ukrajnában minden istentisztelet imával kezdődik és zárul a békéért, a sebesültek és megöltek családjaiért és a szeretteik megmentéséért, mondták a Kelet-Ukrajnai Unió képviselői.

Néhány adventistának különleges tapasztalata van

Egy nyugdíjas lelkész, Ivan Gaina, a tömbház alagsorában aludt Kramatorsk központjában, mikor egy robbanás az 5. emeleten lévő lakásának minden ablakát kitörte. Körülbelül ugyanekkor ért 3 lövedék a lánya és annak férje otthonába, amelyek kitörték az ablakokat és tönkretették a falakat. Három nappal később Gaina és családja elhagyták a várost.

Ugyancsak Kramatorskban egy nyugdíjas házaspár, akik házban éltek,  egy reggel kiléptek a lakássá alakított pincéjükből, hogy megtalálják azt az 5 nagy krátert, amelyet a BM-21 típusú rakéták hagytak az egykori zöldséges kertjük helyén. A házuk ablakai ugyancsak kitörték, és a robbanás a tetőszerkezetet is érintette. Ugyanakkor a károk kicsik voltak. Néhány szomszéd háza teljesen leégett.

Annak ellenére, hogy az adventisták hálásak Istennek az Ő kegyelméért, elmondásuk szerint aktívan segítenek a szenvedőkön és most többet imádkoztak, mind eddig bármikor imáikba foglalván azokat a fegyveres férfiakat is, akik most még irányítják Kelet-Ukrajna egyes részeit.

"Vezetői, lelkészi és hívő minőségben Krisztus tanácsát akarjuk követni, amelyet a csodálatos Hegyi-beszédekben találhatunk: "Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket."

Egy lelkész éppen hogy megmenekül a Kelet-Ukrajnai bombázáskor

A Kelet-Ukrajnai zavargásokban az első adventista gyülekezet súlyosan megrongálódott, de ennek lelkésze és a lelkész felesége, akik az épület alagsorában húzódtak meg, épphogy karcolás nélkül megmenekültek, tudtuk meg csütörtökön az egyháztól hivatalosan.

A Debaltseve városkában (26.000 lakosú) lévő kis gyülekezetet június 27-én, vasárnap éjjel támadták meg, miközben az ukrán kormány erői foglalták vissza a várost az orosz-párti szeparatistáktól.

Az egyik lövedék felrobbanása utáni lökéshullám lerombolta a gyülekezet mennyezetét és mély hasadásokat hagyott a falban, mondják a Kelet-Európai Misszió képviselői. Egy másik lövedék becsapódott a gyülekezetbe, de nem robbant fel.

 

Andrew McChesney/ Adventist Review

Fordította: Kovács Szabolcs

Új program indul a dohányzásról való leszokásért

E-mail Nyomtatás PDF

Képzeljen el a gyülekezet mellett egy dohányzásra kijelölt helyet. Az ön mellett ülő szintén gondolni fog arra a helyre, mivel épp a prédikáció közben ment ki. Néhány perc múlva visszatér, de a sötét színű öltönyén érződik a cigaretta erős szaga. Rámosolyog és folytatják a prédikáció hallgatását!

Milyen nagy dolog! Ez a jelenet egy részlet a Breathe-Free (Lélegezz szabadon) 2. változatából, amelyet a Genfben (Svájc) megtartott Egészségügyi Konferencia alkalmával indított a Hetednapi Adventista Egyház. A program sikerében ott látják a reményt, hogy kutatások szolgálnak alapul, rendelkezésre áll egy weboldal ingyenes anyagokkal és a résztvevők személyes kapcsolata. És mindez semmibe nem kerül.

"Ingyenes. Mindig ingyenes marad", mondta Daniel Handysides, aki 3 évet töltött a Breathe-Free 2 fejlesztésével, majd letesztelte azt az Egyesült Arab Emírségekbe.

Ez a program a Breathe-Free programra hasonlít, amelyet több, mint 2 évtizede fejlesztett ki az Adventista Egyház, valamint másik alapja az 5 napos terv a cigarettáról való leszokáshoz program, amelyet 1959-ben kezdtek. Viszont teljesen új szemléletet használ, mivel az utóbbi években, Handysides(a Loma Linda Egyetem egészségügyi tanárának a segédje) elmondása alapján, a dohányzáshoz való hozzáállás drasztikusan megváltozott. Az elmúlt  évtizedekhez képes a mai dohányzókat nem kell meggyőzni arról, hogy a dohányzás káros, és érvekkel sem lehet rávenni őket a leszokásra, mondja ő.

"Nem találsz a világon egy dohányost sem, aki ne tudná hogy a dohányzás káros. Tehát a mi szemléletünk nem működőképes", mondta Handysides a Genfi Konferencián az egyik szünetben egy interjú alatt.

Mindez azt jelenti, hogy a dohányzók megsegítéséhez más módszerre van szükség, a Breathe-Free 2 pedig leginkább a személyes kapcsolatokra összpontosít. Miközben a programnak van egy "csináld magad" változata, ez bátorítja a dohányzókat, hogy csatlakozzanak a helyi csoporthoz, ahol tudják érzelmileg támogatni őket, és egy másik nagyon fontos szemszögből is segítséget nyújt: új barátságokat köthetnek.

"Ha dohányzol, a barátaid pedig szintén dohányoznak, azt jelenti, hogy le kell mondj az egész baráti körödről. Ez hatalmas veszteség", mondja Handysides.

Sok olyan tényező van, amely egy leszokni vágyó dohányost arra késztet, hogy rágyújtson, de ha más dohányzókat lát, főleg ha azok a barátai, a kísértésnek szinte lehetetlen ellenállni. Természetesen senki nem szeretné elveszíteni a barátait, a Breathe-Free 2 pedig a dohányzókat arra bátorítja, hogy barátaikat is hívják meg és kössenek új barátságokat. Az új barátok közép tartozhat a program helyi vezetője és a Breathe-Free 2 más résztvevői.

A dohányzás a gyülekezet "ajtajában"

Sokan azok közül, akik sikeresen leszoktak csak 7-10 próbálkozás után sikerült nekik, épp ezért Handysides véleménye szerint szükséges egy dohányzásra kijelölt helyet biztosítani a gyülekezet mellett.

"Célkitűzéseim egyike, hogy minden gyülekezetünk mellett biztosítsak egy dohányzásra kijelölt helyet. Az emberek kényelemben kell érezzék magukat, mikor egy adventista gyülekezetbe jönnek, még akkor is, ha dohányoznak. Nem szeretnénk, hogy ők dohányzók legyenek. Viszont ott kell elfogadjuk őket, ahol vannak, és készek kell legyünk együtt dolgozni velük, hogy sikerüljön megváltozniuk és életmódjuk egészséges legyen", mondja Handysides.

A Loma Linda Egyetemen belül, ahová jár Handysides, nincs a gyülekezet mellett dohányzásra kijelölt hely. A dohányzás az egész egyetem területén belül tilos.

Handysides azt mondja, hogy megérti azt, hogy egyes gyülekezetek elvetnék a dohányzásra kijelölt hely biztosításának ötletét, az ő javaslata pedig bizonyos értelemben inkább metaforikus.

"Inkább a hozzáállás megváltoztatására gondolok, hogy a dohányzók megítélés nélkül léphessenek be gyülekezeteinkbe."

Habár ritka, de néhány gyülekezet rendelkezik dohányzásra kijelölt hellyel. Például a Fultonban (Maryland) lévő New Hope gyülekezet főbejárata mellett több éven keresztül volt egy hamutartó. A gyülekezet egyik tagja azt mondta, hogy a csatlakozásától eltelt 7 év alatt senkit sem látott használni ezt a helyet, viszont a gyülekezet vezetősége minden látogatónak elmondja, hogy: "Nem akarjuk, hogyha valaki nikotinfüggőségtől szenved úgy érezze, hogy nincs szivesen látva."

A Breathe-Free 2 kezdete

A Breathe-Free 2 akkor kezdődött, mikor a Loma Linda Egyetem felkérte Handysides-ot, hogy az Abu Dhabi-ban található (Egyesült Arab Emírség) katonai középiskolában vezesse a Breathe-Free programot. Az egyetem azután dolgozott együtt Handysides-el, miután az International Commission for the Prevention of Alcoholism and Drug Dependency (A drog- és alkoholfüggőség Megelőzésének Bizottsága) felkérte a program megszervezésére.

Handysed írt a Generál Konferenciának Silver Springs-be (Maryland), hogy hozzáférhessen az anyagokhoz.  Megtudta, hogy csak itt nyomtatják ki a programhoz szükséges anyagokat, itt is csak kérésre. Röviden annyit mondott a programról Handysides, hogy már a régmúlté. Így a Generál Konferencia áldásával, ő és felesége, Sandra, aki ápolónő, átváltoztatták a programot Breathe-Free 2 névvel és 18 hónapon keresztül tesztelték Abu Dhabiban.

Handysides azt mondta, hogy a Breathe-Free 2 sikerességének arányának növekedésére számítanak az előző programhoz képest, amely 40%-os. Egyetlen programnak sincs 50%-os aránya.

A Breathe-Free 2 olyan emberekhez szól, akik a leszokás erős vágyával rendelkeznek, mivel nekik van a legnagyobb esélyük Handysides elmondása szerint. "Olyan emberekre van szükségünk,akik már elkezdtek valamit tenni", mondta.

Az új program egyik előnye, hogy az összes anyag fellelhető online, a breathefree2.com weboldalon. Ráadásul bárki letöltheti, lefordíthatja és aztán felöltheti, hogy másoknak is hasznára váljon. Jelenleg csak angol nyelven érhető el, de augusztusra van tervezve a spanyol fordítás megjelenése. Már elkezdték tárgyalni az orosz, lengyel és finn nyelvekre való fordítást is.

A Breathe-Free 2 weboldalán fellelhető anyagok közé tartozik egy világtérkép az eddigi 34 működő hellyel és azok elérhetőségével, valamint olyan videók, amelyek serkentik a csoportban a beszélgetéseket és az új barátságok megkötését. Handysides hozzáfűzte, hogy az anyagok csak angol nyelven érhetők el, viszont letöltés után szerkeszthetőek és így az angol nyelvet nem beszélő csoportok is felhasználhatják azt különböző módon. A program első része 8 napig tart, aztán találkozók következnek a következő napokban, hetekben és hónapokban.

"Mindkét fél számára fontos a leszokás idejére az erős kapcsolat kialakítása.

 

Andrew McChesney/Adventist Review

Fordította: Kovács Szabolcs

Az adventista egészségügyi rendszer rendelkezik a legjobb kötelékkel az Egyesült Államokban

E-mail Nyomtatás PDF

A Hospital & Health Networks folyóirat közvéleménykutatása alapján az Adventist Health az egyik a "legjobban összekötött" egészségügyi rendszerek közül

A legjobb összeköttetésekkel rendelkező szervezetek az információ technológiáját használják annak érdekében, hogy a lehető legjobban biztosítva legyen az egészségügyi ellátást biztosítók és a páciensek közötti kapcsolat. Ezeknek szigorú kritériumok sorainak kell megfelelni 4 műveleti területen: infrastruktúra, management, a klinikai minőség és biztonság valamint a klinikai bevonás (amely összekapcsolja az INPATIENT és OUTPATIENT szolgáltatásokat, az orvosokat a páciensekkel).

Rich Umbdenstock, az American Hospital Association elnöke és végrehajtó igazgatója, elmondása szerint, aki hozzásegített a felmérés megszervezéséhez, az információs technológia használatával csökkenthető az orvosi hibák száma és biztosítja az orvosok, betegek számára azokat az információkat, amelyekre szükségük van az egészséges életmódhoz illetve a kezelésekkel kapcsolatos döntések meghozásához."Az adventista egészségügyi rendszer számára az információs technológia fejlesztése elsődleges stratégiai szempont volt"? mondta Alan Soderblom, az Adventist Health alelnöké és az Információ Technológia Irodájának főnöke. "Az orvosi hibák megoldása mellett mindez javítja a szolgáltatások minőségét és a műveletek hatékonyságát. Örvendünk annak, hogy elismerést nyertünk el az információ technológiájának használata miatt, amely a pácienseink javát szolgálja."

A január 15 és március 15 közötti közvélemény-kutatáson azt kérték a kórházaktól és egészségügyi rendszerektől szerte az Egyesült Államokban, hogy az informatika világán belüli kérdésekre válaszoljanak. A tanulmányon részt vett 1900 kórház, amely az Amerikai Egyesült Államok összes kórházának 30%-át jelenti. A felmérésről több információt kaphatnak a Hospitals and Health Networks júliusi számában a www.hhnmag.com weboldalon.

 

Adventist Health

Fordította: Kovács Szabolcs

Önkénteseket keresnek 5000 beteg ellátására San Antonioban

E-mail Nyomtatás PDF

Ha ön szemorvos vagy fogorvos, akkor Lela Lewis találkozni szeretne önnel. Lewis, aki orvos és mesteri végzettsége van közegészségügyből, az egyik szervezője egy eseménynek, amelyhez San Antonioban (Texas) nagy reményeket fűznek: lehetőség arra, hogy rezidensek ezrei ingyen kapjanak orvosi ellátást.

Több száz önkéntesre van szükség, főleg fogorvosokra és szemorvosokra, hogy egészségügyi ellátást biztosítsanak annak az 5000-6000 személynek, akit 3 nap alatt várnak az Alamo Dome stadionba. "Szükségünk lesz  más orvosokra is, ugyanakkor nem egészségügyben dolgozó önkéntesekre is", mondja Lewis. "Örülnék neki, ha összesen 1200-1500 önkéntesünk lenne", írta egy e-mailben.

Lewis, aki a Pathway to Health esemény igazgatója, több okból kifolyólag foglalkozik evvel az eseménnyel, amely az Adventista Egyháznak Generál Konferencia ülése előtt lesz megtartva ugyanebben a stadionban, 2015 júliusában.

2014 áprilisában a Kaliforniai-öbölben egy hasonló esemény annyira sok embert vonzott oda, hogy az önkénteseknek vissza kellett utasítaniuk néhányukat. A Bridges to Health (Hidak az egészség felé) nevű esemény a televízió figyelmét is felkeltette, továbbá megemlítésre került a The Wall Street Journal lapban is. Összesítve közel 3000 ember részesült ingyen orvosi ellátásba 5,2 millió dollár értékben 3 nap alatt Oklandban és San Franciscoban.  A kaliforniai és texasi események része a Ted N.C. Wilson (az Adventista Egyház elnöke) "Misszió a nagy városokban" nevű projektjének. Ezen projekt keretein belül az adventisták olyan programokon keresztül osztják meg Jézust a lakossággal a nagyvárosokban, amelyek fedezik az emberek fizikai és lelki szükségleteit.

Wilson mindkét fontos eseményt megemlítette az egyik fontos egészségügyi konferencián Genfben (Svájc) a záró prédikációjában 2014 július 12-én. Egy 5 perces videóanyagot is bemutatott a Kaliforniában lejátszódó eseményről. Egy ehhez hasonló videó késztette San Antonio város polgármesterét, hogy a 2015-ös esemény alkalmával fedezze a stadion használatának költségeit.

"Ezt a programot bárhol a világon meg lehet szervezni", mondja Wilson. Lewis elmondta azt is, hogy egy újságnak adventista tulajdonosa, Paul Cobb Oaklandból, továbbá Oakland városa polgármestere felkereste San Antonio polgármesterét biztosítva a projekt támogatását, így meggyőzve a polgármestert.

A város kérte, hogy a stadion használatáért cserébe 5000-6000 személynek biztosítsanak orvosi ellátást. "Ez azt jelenti, hogy a kaliforniai eseményhez képest kétszer vagy akár háromszor több önkéntesre lesz szükségünk", mondta.

Az önkéntesek a projekt oldalán iratkozhatnak fel: http://www.bigcitybenevolence.org/

Lewis lelkes az esemény leforgása miatt. "Miközben mi, Isten népe, "érdektől mentes" tetteket viszünk véghez, hiszem, hogy mélységesem meglátjuk Isten csodáit", mondja.

 

Andrew McChesney/ Adventist Review

Fordította: Kovács Szabolcs

A Román Unió elnökének havi jelentése

E-mail Nyomtatás PDF

A hónap, ami vége fele tart, másképp megszokottá vált az idő folyásával, magával ragadt az egyház határon innen és határon túli újabb képének a felfedezésével. Nagy vagy kisebb gyülekezeti közösségek által, nyilvános vagy személyes adományok által, évtizedek tapasztalatai vagy pillanatnyi tapasztalatok által, a Lélek bizonyítja a Jó Isten érdekfeszítő jelenlétét a mi egyházi törekvéseinkben melyek liturgikus, nevelői vagy misszió jellegűek.

A júliusi hónap első szombatjának délutánján, Isten áldásainak gazdag kitöltetésének voltam tanúja, amit a Romániai Adventista Egyház nemzeti kórusa és szimfonikus zenekara eredményezett. Egy erőfeszítést igénylő felkészítő után, Méhkerten, a több mint 100 kórustag együtt a több tíz tagú zenekarral Románia minden részéről, egy vokális-szimfonikus hangverseny által – ami Romániában eddig egyedi jellegű - átment a szolgálati vizsgán.

Egy gazdag és egyáltalán nem könnyű repertoárral, kiváló professzionista előadásmóddal, Horia Andreescu és Tiberiu Oprea karvezetők vezénylése által (akik a Bukaresti George Enescu Filharmónia valamint a Pitesti Filharmónia igazgatói) és Lucian Cristescu lelkész szervezése alatt, a Brassói koncert egy első lépés abban a közösségi megnyilvánulásban, amely által Isten gondolata, hogy az üzenet terjesztésében a hang és a szöveg egyszerre legyen felhasználva – jusson el a hallgatókhoz. Remélem megtekintették az előadást, szombaton Július 19-én a Speranta TV műsorában, ahhoz, hogy megértsétek az én fellángolt lelkületemet.

Ugyanakkor, a Brassói koncert felderítette a Romániai Adventista Egyházban található nagyszámú zenei és lelki tehetségeket, amely azért volt megszervezve és összehívva, hogy az énekelt szavak és a leénekelt kották által közvetítse a jó híreket egy más világról.

A második szombatra, örömmel válaszoltam az Athéni román ajkú adventista gyülekezet meghívására, ami a megalakulásának 10 éves évfordulójára volt megrendezve. Az első romún adventisták 1990 januárjában jutottak Görögországba, így megalkotva egy román nyelvű csoportot, amely évek alatt növekedett, párhuzamosan a görög gyülekezettel. 2003-ban, A Görög Misszióterület alkalmazta a csoport első román lelkészét, (Baciu Eugen-t), amely egy év alatt gyülekezetté fejlődött, saját imatermük van.

A 2004 nyarán történő felszenteléskor részt vettek, Bertil Wiklander lelkész- A Transz Európai Divízió elnöke, Apostolos Manglis lelkész – a görög Misszió Terület elnöke és Adrian Bocaneanu lelkész – a Romániai Unió elnöke. A görögországi román adventista gyülekezet számbeli növekedése szemmel látható és megdöbbentő volt, több mint 100-ig (ami a Görögországban létező adventisták egyharmadát teszi ki), ez a gyülekezet volt - a misszió terület elnöke elmondása szerint - "a legösszetartóbb, a tízedben és adományokban a leghűségesebb, a legmissziósabb, növekvésben a leggyorsabb, az összes Görögországban létező csoportok közül. " 2008 után, a második romániai lelkész (Simion Buciuman) folytatta a gyülekezet pásztorolását egészen 2013-ig, amely időben, a tagok egy része a világ más tájaira költözött, a világ-gazdasági válság miatt elveszített munkahelyek miatt, ami az egyházra drasztikus módon hatott.

2014 év tavaszától az egyház csak Isten kezében van Constantin Bocancea segédlelkész szolgálata által. A 10 éves évforduló alkalmával jelen voltak az egyház újonnan választott elnökei: Kamal Raafat, a Transz-Európai Divízió elnöke (amelyhez tartozik Görögország), a Görög Misszióterület Elnöke, Claudiu Gulias (romániai származásu), a Romániai Unió elnöke és a Görög Misszióterület volt elnöke (az utolsó 17 évben) - Apostolos Manglis. Ez az ünnepség magába foglalt: történelmi megemlékezést, tapasztalatokat, énekeket, költeményeket, a szolgálatra való újabb odaszentelődés pillanatai és közös étkezést is, minden egy különleges testvéri lelkülettel, amelyet tanúsítanak a testvérek.

Ezen évforduló alkalmával, felszentelésre került Muntenescu Danut lelkész is, mint a román nyelvű adventista egyház presbitere.

Imádkozzatok az ottani testvéreink bátorságos bizonyságtételükért, egyáltalán nem barátságos környezetben!

A harmadik szombaton, meglátogattam a Roznov, Stefan cel Mare, Piatra Neamt, és Sarata-i gyülekezeteket, örömmel fedeztem fel újra 6-8 évvel ezelőtti vendégfogadó készségüket, ugyanolyan adventista lelkületű mint ezelőtt, de fiatal generációhoz tartozó imádókat is, akik minőségileg és számbelileg növelik az egyházat. Több mint kellemes az, hogy különböző korosztályú testvérek együtt dicsőítik Istent zenében és énekekben.

Szombaton, türelmetlenül vártam, hogy találkozzak öskerek százaival, akik nemzeti táborozásra gyűltek, mely ebben az évben a Suceavai Cosna-n van megszervezve.

Az elmúlt szombatok közötti hétköznapokban, folytattuk a szervezési gyűléseket, lelkészekkel való találkozókat, melyeknek egy közös nevezőjük volt: Isten akaratának beteljesítése az advent nép javára és az Ige prédikálása, különleges eszközök és módszerek által.

Egy csendes- és ugyanakkor megmozgató gondolatokkal zsúfolt szombatot kívánok számotokra, hogy örök életre vezető döntéseket hozzatok!

Marius Munteanu

Fordította: Ferencz-Zorgel József Attila

Gyermek prédikátorok tábora Laposnyán

E-mail Nyomtatás PDF

2014. július 15-19 között került megszervezésre Laposnyán a gyermek prédikátorok tábora, melyen 37 gyermek vett rész a „tanár” lelkészeikkel, mint Amota Loránt, Csabai Gyula-Laszló, Szabó László-Csaba és Szász-Cserei Géza. Július 19 szombatján a gyermekeknek alkalmuk nyílt gyakorlatba ültetni a hét során tanultakat, több gyülekezetben is szolgáltak: Mezőfelében, Nyárádszeredában, Szászrégen „B”-ben, Marosvásárhely „D”-ben és Torboszlón. A Dél-Erdélyi Egyházterület különleges hangsúlyt fektet a gyermekek és ifjak szolgálatra való nevelésére, bizonyíték erre Szász Ernő lelkész – elnök  jelenléte a marosvásárhelyi „D” gyülekezetben, ahol egy gyermek csoport szolgált. A gyermekek igeszolgálata után elismerő szavakat szólt és a rövid beszédében mindenki figyelmébe ajánlotta a következő biblia verset: „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.”(1Pt.2:9)

Az Adventista Egyház elnöke támogatja a vegetarianizmust

E-mail Nyomtatás PDF

Ted N. C. Wilson, az Adventista Egyház elnöke a svájci Genfben rendezett egészségügyi konferencia zárószombatján tartott prédikációjában támogatta a vegetarianizmust, és csüggedésének adott hangot, amiért sok ember fanatikusnak tartja a növény alapú diéta egyház általi hangsúlyozását.

Hasonlóképpen, bátorította a 81 országból összegyűlt 1.150 adventista egészségügyi vezetőből, valamint szakképzett személyekből álló hallgatóságot a Jézus központú és a Nemzetközi Egészségügyi és Életstílussal foglalkozó Konferencián tanult egészségügyi szokások merészséggel való megosztására még akkor is, ha imaházaikban ellenkezéssel szembesülnek.

Wilson, aki az adventistáknak szükséges energiamennyiséget összehasonlította a kolibri gyors metabolizmusával, elmondta: már megszokta, hogy elbátortalanítják, de a Jézusra való támaszkodás képezi a legjobb erőforrást.

„Remélem, hogy a kolibrihoz hasonlóan, Isten erős vágyával betöltekezve távoztok innen, és vigyáztok arra, hogy kiegyensúlyozottak legyetek abban, amit tesztek, de hirdessétek Isten értékes szavát”, mondta ő.

A világszéles Egyház Egészségügyi Osztályának keretében rendezett konferencia keretében világszinten elismert egyészségügyi szakképzett személyek tartottak tudományos adatokra épülő előadásokat, melyek kimutatták, hogy a korai gyilkosok, mint például a rák, szívbetegségek és cukorbetegség elleni legjobb védekezési módszert a vegetáriánus étrendet és rendszeres testmozgást is magában foglaló kiegyensúlyozott életsílus képezi.

A konferencia utolsó célkitűzése az volt, hogy minden adventista imaházban a Krisztus alakította fizikai és lelki jólétet összekapcsoló programokat felajánló közösségi egészségügyi központokat nyissanak.

A program tartalmazhat stresszkezelő kurzusokat, fitness tanfolyamokat és Breathe-Free 2, valamint a konferencia keretében elindított dohányzás leszoktató programot.

Gyakoroljátok, amit megtanultok

A július 12-én tartott prédikációjában Wilson visszatért a konferencia témájára: a résztvevőknek a saját életükben megtapasztaltakat kell alkalmazniuk ezeknek másokkal való hatékony megosztása érdekében.

„Alakítani kell az életstílust”, mondta ő. „Kerüljék az önökre káros hatással levő életstílust. Mindenben, amit tesznek Krisztus szeretetét mutassák.”

Wilson hozzátette: „Szeretném elmondani, hogy szomorúsággal tölt el, amikor olyan helyekről hallok, ahol úgy hiszik, hogy az egészséges életstílusról való beszélgetés fanatikusság; ha a szentélyszolgálatról és annak tökéletességéről, illetve Jézus feddhetetlenségéről beszélsz, akkor egyfajta varázsló vagy; ha Jézus közeli visszajöveteléről beszélsz, ugyancsak fanatikus vagy; ha pedig a Bibliában és a Prófétaság Lelkében talált értékek népszerűsítéséről beszélsz, egy más korszakhoz tartozol. El szeretném mondani, testvérek és testvérnők, hogy az Isten Igéjében és a Prófétaság Lelkében található elvek ugyanolyan érvényesek ma is, mint amikor írták”, jelentette ki, a hallgatóságot erős ámen mondására késztetve.

Wilson azzal vezette be gondolatait, hogy elmondta: több örömmel és imával teljes órát töltött el a konferencia résztvevőivel, de az ott megosztott egyes dolgok felzaklatták.

Azután Wilson rátért az adventisták étrendjére.

„Én és Nancy egész életünkben vegetáriánusok voltunk”, nyilatkozta, utalva a teremben levő feleségére. „Ez nem azt jelenti, hogy közelebb vagyok Isten országához, mint egy olyan valaki, aki húst fogyaszt”, mondta. „Egész egyszerűen azt jelenti, hogy megpróbálom Isten egészségre vonatkozó törvényeit követni, hogy a homloklebeny és az érzékeny idegvégződések csodálatos módon befogadhassák a Szentlélek üzenetét.”

Az Adventista Egyház nem tiltja a húsfogyasztást, kivéve a disznót, rákot és más a Mózes III. Könyvében felsorolt húsfajtákat. A tanulmányok szerint az észak-amerikai adventisták majdnem fele vegetáriánus, de a világ más részén, mint például Dél-Amerikában és a volt Szovjetunióban élő sok keresztény fogyaszt húst, egyesek pedig határozottan ellenálltak a változásnak.

A genfi konferencia előadói számos tudományos bizonyítékot szolgáltattak arra vonatkozóan, hogy a vegetáriánusok többet élnek és egészségesebbek. Továbbá, kiemelték, hogy egy egészséges személy fogékonyabb a lelki dolgokra egy fáradtságtól vagy betegségtől érzéketlenné vált emberrel szemben.

Wilson megfigyelte, hogy Ellen White, az Adventista Egyház társalapítója előrelátta, hogy a végidő napjaiban a Jézus visszatérését váró keresztények nem fognak húst fogyasztani.

„Bátorítani szeretném önöket egyes kijelentéseinek elolvasására, imádkozzanak ezzel kapcsolatban és figyeljék meg mit közöl Isten az életstílusra vonatkozóan: mit egyenek, mit nézzenek, mit olvassanak, mit tegyenek. Nekem is ugyanazt kell tennem”, mondta.

Ellen White az Étrend és táplálkozás c. könyvében valóban ezt írta: „Akik az Úr eljövetelét várják, végül le fognak mondani a húsfogyasztásról; a hús már nem lesz része étrendjüknek. Mindig szem előtt kellene tartanunk ezt a célt és arra törekednünk, hogy állhatatosan dolgozzunk ezeknek betöltésén”.

Wilson egy, a konferencián korábban megemlített gondolatot ismételve aláhúzta, hogy a vegetarianizmus nem vezet üdvösségre.

„Nem a mennybe való bejutásomért élek egészségesen, hanem mert az Úr mondta nekem, hogy ez a legjobb életmód”, nyilatkozta Wilson. „És ezt az üzenetet kell megosztanunk másokkal. Provokálom önöket ezen életstílus elfogadására.”

„Ne csüggedjetek el”

Kiegyensúlyozottságra és nyugodtságra késztette a résztvevőket még akkor is, ha ellenállásba ütköznek a „helyi gyülekezet vagy éppen a lelkész, esetleg a gyülekezet egyik ügyintézője vagy egy olyan szervezet részéről, mely nem érti miről beszéltünk itt ezen a héten.”

„Ne csüggedjetek el”, mondta ő. „Irányítsátok az emberek szemeit arra, amit Jézus tett.”

Wilson kijelentette, hogy rokonszenvez a csüggedésre hajlamos emberekkel. „Olykor az emberek nem túl kellemes dolgokat mondanak nekem”, mondta. „Isten kegyelme által megtanultam, hogy mindent átadjak az Úrnak. Hogy Rá alapozzak.”

Majd Máté 5. fejezetéből olvasott, ahol írva van: „Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben.”

„Haladjatok ezzel a magatartással”, mondta Wilson. „Legyetek Jézusnak fontos misszionáriusai. … Menjetek Jézus ereje által. Legyetek Isten csodálatos munkájának fontos támogatói.”

Andrew McChesney/Adventist Review

Fordította: Sinkler Beáta

Egy adventista a bibliai ismeretek egyik bajnokává vált

E-mail Nyomtatás PDF

Zdenek Sovis az egyik győztese a Bibliaismeretek Európai Bajnokságának, melyet a Cseh Köztársaság Parlamentjének egyik termében rendeztek meg. Zdenek a brnoi adventista egyház tagja, ahol szombatiskolai tanítóként és laikus prédikátorként szolgál.

A versenybe 25 négy tagú csoport iratkozott be a Cseh Köztársaságból, Bulgáriából, Hollandiából, Lettországból, Svájcból, Szlovákiából és Ukrajnából.

Minden tag írásban, egyénileg válaszolt 60 perc leforgása alatt 70 bibliai kérdésre. A kérdések rács teszt típusúak voltak, a legnagyobb pontszámot elérő csapatok pedig bejutottak a döntőbe, melyre délután a Lovagok termében került sor.

A döntőben minden csapat kapott egy ökumenikus fordítású Bibliát és egy bibliaszöveget tartalmazó kérdést.

A csapatoknak el kellett olvasniuk a szöveget és meg kellett találniuk a Bibliában. Minden csapat részére felajánlottak egy hangszert, és a leghamarabb végző csapat játszott a hanszeren, mutatta és olvasta a választ. Helyes válasz esetén, ezt minden résztvevőnek felolvasták. Minden helyes válaszért 1 pont járt, 7 kérdésért 7 pont lévén a maximum. A győztes csapat, melyhez tartozott Zdenek Sovise is, 5 pontot szerzett, a 2. helyezett 1 pontot, míg a 3. Helyen végző csapat 0 pontot gyűjtött.

„A döntő nagyon szoros volt, mivel nem rács tesztről van szó, az idő pedig nagyon fontos. Ekkor válik lényegessé az egész csapat együttműködése. Az első helyezettek díja egy szeptemberi izraeli kirándulás”, mondta Zdenek Sovise, a bibliaismeretek európai bajnoka.

A bajnokság 7 volt győztese mérkőzött meg egymással: 2 a győztes csapatban volt, 2 a 2. helyen és 1 pedig a 3. helyen végzett csapatban. A bajnokságot a Cseh Bibliatársulat szervezte a Könyvek Könyve iránti érdeklődés növelése érdekében, valamint azért, hogy a Bibliát társadalom tudatalattijába hozhassa. Szándéka, hogy a jövőben Jeruzsálemben szervezzen egy világbajnokságot.


Tomas Kabr/ CD EUDNews

Fordította: Sinkler Beáta

Interjú Michael Belina Czechowski-ról

E-mail Nyomtatás PDF

1863-ban az Észak-Amerikában lévő keresztények egy csoportja azt választotta "hetednapi adventisták" nevet választotta magának. Ez a név tükrözte legfőbb meggyőződéseiket: a szombat teológiája és Krisztus visszajövetelének várása. 1863 májusában ennek az egyre növekvő csoportnak a képviselői, miközben 125 közösséget és 3500 hívet számolhatunk, összegyűlt Battle Creek-ben (Michigan, AEÁ), és megszervezték a "Hetednapi Adventisták Generál Konferenciáját".

Ez az új felekezet, amely az észak-amerikai földrészen született, több száz felekezet mellett nem bírt nagy jelentőséggel, 150 év alatt egy nemzetközi szinten ismert és több, mint 18 millió megkeresztelt tagot számláló egyházzá alakult át. Ma jelen van a világ legtöbb országában. Mindezek mellett egy évtizednek kellett eltelnie, hogy az egyház vezetőiben tudatosuljon, hogy a küldetésük túllépi az Egyesült Államok határait. 1874-ben John N. Andrews-t ( 1829 - 1883) küldték első hivatalos misszionáriusként Európába.

1856-ban Michael Belina Czechowski lengyel származású volt katolikus pap megismerkedett a Hetednapi Adventista Egyházzal, majd 1857-ben megkeresztelték. 1858-tól kezdődően az egyház evangélistájaként dolgozott. 1863-ban szeretett volna az első Európába küldött misszionárius lenni, de kérését visszautasították, mert túl büszkének vélték és alkalmatlannak találták arra, hogy  a rendelkezésére álló anyagiakkal gazdálkodjon.

Christian B. Schäffler (jobb), újságíró, az Adventistischer Pressendienst (APD) Basel-ből ( Svájc), megkérdezte Jaques Frei-t (bal), aki nyugdíjas lelkész és Chechowski életében szakértő, jelenleg Lopagno-ban lakik (Svájc).

Röviden hogyan írná le Czechowski munkásságát?

Czechowski idealista volt, tele ötletekkel, vállalkozó szellemmel. Fiatal korától politikai aktivista volt, aki támogatta Lengyelország függetlenségét, 1850-től kezdve pedig Jézus Krisztus Urunk evangéliumának, aki megfeszíttetett, feltámadátt és visszajövendő, fáradhatatlan hírdetője volt. Író, szerkesztő, evangélista volt és az advent üzenetet elsőként ő hozta el Európába. Annak ellenére, hogy a Generál Konferencia nem hatalmazta fel erre, sok országban dolgozott. Czechowski jelentősen hozzájárult önmagát támogatva anyagilag az Adventista Egyházon belül kialakult globális misszió megértéséhez.

A globális missziónak látnoka és úttörője volt?

Igen. Íme két példa: Elsősorban, Czechowski az üzenet átadásának világszéles munkájában úttörő volt. Másodsorban, mint azon első evangélisták egyike, akik egy nagy városban, New York-ban hirdették az advent üzenetet, Ellen G. White-al együtt dolgozott, aki szintén a nagy városokban való evangélizálás úttörőjének számít az Adventista Egyházban. 2011-től kezdődően az Adventista Egyházban elsőbbséget élvez a nagy városokban végzendő missziómunka. A világ 650 nagyvárosában érintette meg az evangélium üzenete az emberek lelkét. A múlt évi NY13 projekt keretén belül figyelmünk egy körülbelül 19 millió személyt és 900 nyelvcsoportot ellátó városra összpontosult.

Melyek voltak azok a fő területek, ahol Czechowski szolgált?

Munkássága 3 szakaszra osztható: 1818 (születése) és 1851 (New York-ba utazása) között Európában élt. 1851 őszétől 1864 áprilisig könyvkötő, prédikátor és evangélista volt az Egyesült Államokban és Kanadában. 1864 májustól haláláig (1876) Európa különböző országaiban tevékenykedett.

Hogyan ment végbe a szerzetesből, katolikus papból való csodálatos átváltozás a "hármas angyali üzenet" hirdetőjévé?

Czechowski 1818 szeptember 25-én született a Lengyelországban található, Krakkóhoz közeli Sieciechowice-ben. 17 évesen belépett a Stopnice-ban található "Ciprian testvér" ferences kolostorba, 1843 június 25-én letette az esküt, hogy Varsóban ferencesrendi szerzetessé váljon. Részt vett azon támadásban, ahol Lengyelországot az orosz fennhatóság alól próbálták felszabadítani. Rendszeresen menekülnie kellett politikai aktivitása miatt. Ugyanakkor elszomorította a lengyel kolostorokban lévő erkölcstelenség.

Ennek következtében Rómába utazott, 1844 októberében pedig XVI. Gergely Pápa meghallgatta. Viszont a reform érdekében latinul írt petíciója nem keltette fel az érdeklődést. Ezután a Breslau-i püspük Reichtal-ba küldte a káplán ranggal. Miután ott dolgozott 13 évet, 1846 augusztusában a porosz rendőrség letartóztatta, mivel összetévesztette egy, az övével megegyező nevű, domonkos-rendi szerzetessel. Több hónapos fogság után Párizsba utazott, meglátogatva Hamburgot és Londont, ahol káplán minőségben csatlakozott azon önkéntesekhez, akik Lengyelország felszabadításáért küzdöttek. Miután ezeket legyőzték Miroslaw-ban a mai Szlovákia területén, ő visszavonult Lancy-be, Genf közelében, ahol néhány hónapra egy lengyel közösséghez csatlakozott káplánként szolgálva.

Végül Czechowski elhagyta a Római Katolikus Egyházat, 1850-ben pedig Solothur-ban feleségül vette Marie Virginie Delevoet-et. Belgiumba mentek, Czechowski pedig Brüsszelben könyvkötőként dolgozott. A jezsuitáktól menekülve Londonba érkezett, ahol találkozott egy baptista csoporttal. Ez a csoport segítette a házaspárt, hogy New York-ba jussanak. Montrealban (Kanada) szintén könyvkötőként dolgozott. 1852-ben a baptisták felajánlták, hogy legyen evangélista a New York-ban élő s francia nyelvet beszélő emberek között. Olyan nagy sikert aratott, hogy lelkészként felszentelték. 1856-ban találkozott egy adventhívő csoporttal(még nem voltak egyházzá szerveződve), csatlakozott hozzájuk, és ettől kezdve bármerre járt, átadta Krisztus visszajöveteléről szóló advent üzenetét.

Czechowski-nak szándékában állt gyülekezeteke szervezi?

Czechowski úgy vélte, hogy az ő feladata az "örökkévaló evangéliumot" hirdetni (Jelenések 14:6). Nem volt célkitűzése gyülekezeteket alapítani, hanem csak beszélni szeretett volna, hogy az emberek felkészülhessenek Krisztus visszajövetelére. Czechowski hitte, hogy a felkészüléshez hozzátartozott az alámerítéssel történő keresztség, hit általi megigazulás és a szombat megtartása. Természtesen, az írásai és általa megszervezett evangélizációs események során számos kis, gyülekezethez hasonlító, csoport alakult. Mindezek ellenére nem azért dolgozott, hogy ezeket a csoportokat hozzácsatolja az Észak-Amerikában élő hetednapi adventisták szervezetéhez.

Hogyan valósult meg az 1863-ban megalakult Hetednapi Adventista Egyházzal való kapcsolata?

Ez a kapcsolat egy véletlen egybeesés segítségével jött létre. 1867-ben Albert Vuilleumier (1835-1923), a Tramelan-ban lévő szerzetesrend vezetője a Jura kantonból (Svájc) felfedezte az adventista Review and Herald folyóiratának egy másolatát, amelyet Czechowski használt egy kis kápolnájukban. Vuilleumier megértette, hogy a folyóirat az Észak-Amerikában élő adventistáktól származik, így írt a szerkesztőnek Battle Creek-be (Michigan), hogy ő Tramelan-ból egy kis hívő közösségnek a tagja. Czechowski távozása után Vuilleumier kérte, hogy küldjenek oda egy misszionáriust. Mindezek ellenére csak 1874 október 16-án érkezett meg John N. Andrews (1829-1883), aki a Hetednapi Adventista Egyház első hivatalos misszionáriusa, Neuchâtel-be Vuilleumier kíséretében.

Feltételezhetően Czechowski munkásságának köszönhető számos Kelet-Európában megalakult gyülekezete a Hetednapi Adventista Egyháznak.

Európában hol dolgozott, miután 1864-ben visszatért az Egyesült Államokból?

Elsősorban Olaszországban, Svájcban, Németországban, Franciaországban, Magyarországon és Romániában volt aktív. 1876-ban végkimerülésben halt meg Bécs felé utazása közben. 1864 június 6-án Czechowski 6 tagú családjával és a titkárnőjével, aki a háztartásban segített, Londonba érkezett. Onnan elutazott Torre Pelice-be, az Észak-Olaszországban található Valdensek völgyébe. A helyi lelkész ellenkezése ellenére viszonylag nagy sikert aratott.Néha a valdensek gyülekezeteiben, máskor kibérelt termekben beszélt. De az utcákon is prédikált. Havi jelentései például azt mutatják, hogy 1864 augusztusában 36 alkalommal prédikált, 1864 szeptemberében pedig 18 bemutatót tartott. Számos jelentést küldött az Egyesült Államokban található támogatóinak, akik nem tudták, hogy ő a Hetednapi Adventista Egyház tanításait hirdeti, beleértve a szombat igazságát is.

Másrészt hallgatóinak nem említette meg az Amerikában élő adventisták létezését. Egy év múlva a Czechowski által hirdetett üzenetnek köszönhetően megalakult itt is az első szombatünneplő keresztény csoport. 1865-ben rövid utakat tett meg Wittembergben, Bajorországban, Poroszországban, Szászországban.

1865 szeptemberében elhagyta a Valdensek Völgyét és családjával valamint titkárával együtt Svájcba költözött, Grandson-ban élt Vaud kantonban. Az újonnan alapított olaszországi csoportját új társára, François Besson-ra bízta.

Torre Pellice valdens város vonzotta az adventistákat?

A Valdensek Völgyének legfontosabb városa, Torre Pellice, fontos szerepet játszott az adventizmus korai szakaszában. Ellen G. White, a mozgalom egyik alapítója, ezt a kis várost háromszor látogatta meg Czechowski halála után, elmondva, hogy ő szedte le a Czechowski által elvetett mag gyümölcseit. Ugyanakkor Czechowski támogatói, az első napot ünneplő adventisták is türelmetlenül várták, hogy leszedjék munkája gyümölcsét. Így egy alkalommal Ellen G. White bemutatókat tartott egy ház földszintjén, míg az első napot ünneplő adventisták az emeleten találkoztak ugyanazon épületben ugyanakkor. Az első napot ünneplő adventisták ugyancsak a millerita mozgalomból  származnak, hirdetve az advent üzenetnek fontos töredékeit.

Az olaszországi adventisa történelem szorosan fűződik Torre Pellice városához olyan nevek általon, mint François Besson, Joseph Jones és Oscar Cocorda. Továbbá Catherine Revel ott keresztelkedett meg - Alfred Vaucher adventista teológus nagymamája - úgy, mint Jea-David Geymet is, aki később az első lett, aki adventista irodalommal evangélizált.

Mit jelentett abban az időben egy utazás a Valdensek Völgyéből Svájcba?

A Czechowski család számára ez biztos nem volt "piknik a parkban". A Cenis Hegyet átszelő alagút még nem volt kész, ők pedig egy lovas fogatot nem tudtak megfizetni, amely átvihette volna őket a 2.084 m magasságon. A hegyeken úgy keltek át, hogy maguk vitték csomagjaikat és gyerekeiket is ( a legkisebb csak 8 hónapos volt). Ezután vonaton folyatták útjukat Yverdon-ig, ahol véget értek a vasúti sinek. Odaérkezésükkor egy farmra hívták őket, ahol meleg levest és szalmaágyat kaptak. Következő nap Czechowski sikerült Grandson-ban egy lakást béreljen. Onnan elindulva faluról falura jártak termeket bérelve vagy engedélyt kérve, hogy beszélhessen a helyi gyülekezetben.

Svájcban Czechowski megtapasztalta úgy a sikert, mint a keserű csalódásokat. Osszon meg velünk néhányat ezek közül.

Nemsokkal Grandson-ba való érkezése után Czechowski jobban akarta hirdetni az adventista tanításokat, ezért elkezdte nyomtatni a saját folyóiratát „L’Evangileéternel” (Örökkévaló evangélium) néven. 1866 októberében Cornaux-ba költözött Neuchâtel közelébe, ahol alapító lett: „Mission Evangélique Européene et Universelle de la Seconde Venue du Sauveur” (A Megmentő visszajövetelének európai és világszéles missziója) és a "Le Buisson" házban egy nyomdát is megalapított. Innen folyóiratát nem csak Svájcba, hanem Olaszországba, Franciaországba, Hollandiába, Németországba, Lengyelországba és Magyarországra is eljuttatta. Pamfletteket is kiadott francia és német nyelven, amelyek közül néhányat amerikai adventista írók írtak. Továbbá Czechowski Svájcban utazott, bemutatókat tartott, keresztelt és a szombat-tartó Jézust váróknak sok kis csoportját alapította meg. Ezen csoportok egyikét Tramelan-ban alapította meg, amely később Európa első hivatalos hetednapi adventista gyülekezete lett.

1867-ben Czechowski súlyos pénzügyi problémákkal küzdött, mivel többet költött az evangélium hirdetésére, mint amennyit adományként kapott. Továbbá 1867-ben a cornauxi nyomdája teljesen leégett. A tűzeset után Hauterive-be költözött, ahol nagy jelzálog hitelt vett fel a házba költözés miatt.Viszont jövedelme nem volt elég a kamat fizetésére.

A szegénység ellenére is folytatta úttörő prédikátori munkásságát?

1868 kezdetén az Amerikai Missziós Társaság megtudta, hogy a Krisztus visszajövetelének üzenete mellett Czechowski a "zsidó szombat" megtartását is hirdette, ezért megszakították a támogatást. Ugyanazon évben Czechowski elhagyta Svájcot a tartozások kifizetése nélkül, és nagy utazási sorozatba kezdett útba ejtve nagy városokat, mint Frieburg, Baden-Baden, Karlsruhe, Stuttgart( mind Németország) és országokat is, mint Franciaország, Magyarország, Románia és Ukrajna. Felesége, akit Svájcban hagyott, 1870 július 22-én halt meg és St. Blaise-ben temették el. Czechowski életének utolsó napjait Bécsben töltötte. 1876 február 2-án az utcán elesett és beutalták a mai Bécsi Általános Kórházának egyik osztályára, a Szegények és Rokkantak otthonába. Itt február 25-én, 57 évesen végkimerülésben meghalt.

Szent vagy lázadó?

Michael Belina Czechowski nem volt sem szent, sem lázadó de Európában ő volt az első adventista misszionárius.

Szerzői jogok: CBS KULTUR INFO és Adventist Review

Adventist Review, Cristian B. Schäffler, Jacques Frei

Fordította: Kovács Szabolcs

A Loma Linda Orvosi Egyetemi Központ, az U. S. News & World Report osztályozása szerint, a környék legjobb kórháza

E-mail Nyomtatás PDF

Már az ötödik éve, hogy a Loma Linda Orvosi Egyetemi Központ a Riverside és San Bernardino körzetek legjobb kórházaként van számon tartva. Az U. S. News & World Report szerint az urológiai programja az ország 50 legjobbja közé tartozik. A már 25 éve megtartott évi osztályozás célja elismerést adni azoknak a kórházaknak amelyek sikerrel járnak el a legnehezebben kezelhető páciensek esetében.

„Nagyon ösztönző és bátorító számunkra a kapott elismerés, miszerint a környék, illetve az urológiai osztályunk az ország (Egyesült Államok) legjobbjaként van számon tartva” nyilatkozta Kerry Heinrich, a Loma Linda Orvosi Egyetemi Központ ideiglenes végrehajtó igazgatója.

„A kapott elismerés bizonysága az összes orvos és egész személyzet odaszentelődésének, munkájának és gondoskodásának. Törekszünk pácienseinket a lehető legjobb kezelésben részesíteni, odafigyelni egészségük összetettségére és közben küldetésünket végezzük ami Jézus tanításának és gyógyításainak folytatását illeti” mondta a továbbiakban.

A Loma Linda Orvosi Egyetemi Központ California Államban a kórházak között a 14-ik helyezett. Elismerést kapott 11 szak terén, ahol felsőfokon teljesített: onkológia, kardiológia, szív-érrendszeri sebészet, cukorbetegség és endokrinológia, ORL, gasztroenterológia (gyomor és bélrendszer), geriátria (öregséggel foglalkozó tudomány), nőgyógyászat, vesegyógyászat, ideggyógyászat, ortopédia és pulmonológia (tüdő gyógyászat).

„Örvendünk a kapott elismerésnek az urológia terén és annak hogy ez az egész orvosi központra jó hatással van, mivel a kezelésben az ember teljes személyét célozzuk meg sajátosságaival együtt. A mi osztályunk időszerű és teljes urológiai kezelést nyújt, összhangban a mostani orvosi neveléssel és kutatásokkal” nyilatkozta Dr. Herbert Ruckle az Urológiai Osztály főorvosa.

A 2014-2015-ös évre U.S. News a kórházak 16 osztályát értékelte ki és készített egy névsort a legjobb 50-ről. A megvizsgált 5000 kórházból csak 3% jutott be a legjobb 50 közé, legalább egy szakosítás terén.

Avery Comarow, az U.S. News főszerkesztője  szerint, ha egy kórház megjelenik az általunk készített kiértékelőben, akkor annak a kórháznak van mivel dicsekednie, mert megfogható bizonyítékokat tud felmutatni sikereiről a legnehezebben kezelhető páciensek terén.

Az U.S. News célja a Legjobb kórházak listájának elkészítésével az, hogy egy megfelelő útbaigazítást tudjanak nyújtani azoknak akik nagyon kényes beavatkozás előtt állnak, vagy előrehaladott kor, illetve több betegség miatt veszélyes a kezelés számukra.

Az U.S. News számára a vizsgálatot az RTI International készítette, egy szervezet, amely élen jár a kutatások terén Research Triangle, N.C. –ban.

A kiértékelő listája megtalálható a következő honlapon  http://health.usnews.com/best-hospitals, és az U.S. News Best Hospitals 2015” augusztusi útmutatásában fog megjelenni.

Fordította: Vajda Csaba

 

9. oldal / 72