Adventista Info

Egy egyiptomi törvénytervezet a keresztény egyházakon kívül helyezheti az Adventista Egyházat

E-mail Nyomtatás PDF

Az egyiptomi Hetednapi Adventista Egyház hivatalnokai aggodalmuknak adtak hangot az egyén státuszát szabályozó törvénytervezet miatt, melynek következtében a Hetednapi Adventista Egyházat a nem keresztény felekezetek közé sorolhatják.

Az Adventista Egyház helyi tisztviselői szerint ez a besorolás negatívan hatna az Egyház munkájára, valamint az egyiptomi keresztények körében alkotott képére.

Johnny N. Salib, az Egyiptomi-Szudáni Terület titkársegédje elmondta, hogy a nem muzulmán kisebbségekre vonatkozó, kilátásba helyezett új polgári törvény 112. cikkelyével kapcsolatos jelenlegi javaslat értelmében az Adventista Egyház a vallási felekezetek egy másik kategóriájába kerülne.

Salib szerint a jelenlegi javaslatot már több mint 30 évvel ezelőtt az egyiptomi kormány elé terjesztették, de nem került elfogadásra. Az idők során az adventisták a felekezet protestáns azonosságának bemutatásáért többször is megkísérelték a többi egyiptomi keresztény csoport vezetőivel való találkozást. Mindezek ellenére, az adventisták nem keresztény egyházakat tartalmazó listáról való eltávolítás érdekében nem történtek változások.

Most, midőn Egyiptom egy demokratikusabb alkotmány létrehozásán igyekszik, komolyan kezdtek tárgyalni a keresztény kisebbség által javasolt törvénytervezetről.

„Elszomorít az a tény, hogy bizonyos egyházak nem tartanak keresztény felekezetnek, bár a kormány keresztényeknek ismer el minket, és biztosítja vallásszabadságunkat”, jelentette ki Salib.

Vasárnap az Egyiptomi-Szudáni Terület delegátusa találkozott az igazságügyi miniszterrel a probléma megvitatása céljából.

Az Egyház hivatalnokai továbbítottak már egy közleményt a hírügynökségeknek, melyben kiemelték azt a tényt, hogy az Adventista Egyház már több mint 100 éve létezik Egyiptomban, hivatalosan pedig az ’50-es évek elején került bejegyzésre, nyilatkozta Salib.

Salib szerint az adventista vezetők megpróbálják megvédeni a felekezet azonosságát, anélkül hogy ezáltal ellenséges indulatokat váltanának ki más egyiptomi keresztény felekezetekben. Hozzátette: mivel már magukra terelték a hírügynökségek figyelmét, a vezetők az Egyházra való összpontosítással a helyzet legjobb kiaknázását fogják szem előtt tartani.

„Ez egy lehetőségnek bizonyulhat arra, hogy sok egyiptomi megismerje az Adventista Egyházra vonatkozó igazságot, és még többen tudomást szerezzenek a hosszú időn át nyújtott lelki és társadalmi hozzájárulásunkról Egyiptomban”, mondta Salib. „Bízom abban, hogy az odaszentelt egyiptomi és az egész világon élő adventisták imái áldott bizonyságtevéssé változtathatják Egyházunk számára ezt a helyzetet”.


Ansel Oliver/ ANN

Fordította: Sinkler Beáta

Az Amerikai Egyesült Államok alelnökének felesége értékeli az ADRA munkáját Ukrajnában

E-mail Nyomtatás PDF

Jil Biden, az Amerikai Egyesült Államok alelnökének, Joe Biden felesége kifejezte együttérzését egy két gyerekes család iránt, mely a kelet-ukrajnai összecsapásoktól rejtőzött el, és megköszönte az ADRA-nak e család, valamint mindazok támogatását, akik elhagyták otthonukat az összecsapások idején.

Biden meglátogatott egy szálláshelyet az ADRA kievi központjában, miközben férje Ukrajna elnökével, Petro Porosenkoval beszélgetett az ország bizonytalan anyagi helyzetének megoldásához szükséges lépésekről.

Ukrajna nehéz téllel néz szembe a szeparatisták és a kormány erői közötti hét hónapos konfliktus után. Az erőszak több, mint 4300 személy halálát okozta, valamint 460.000 személy hagyta el a térséget vagy lépte át a határokat Oroszország felé, az ENSZ elmondása alapján.

Miután találkozott az ukrán családdal, Biden megköszönte az ADRA-nak és társainak, a kormány USAID irodájának, valamint az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjának az ukrajnai szolgálatot.

„Szívem megtört ezen találkozás után”, mondja. „Sokuknak még ideiglenes lakhelyük sincs. Ilyen feltételek mellett, a tél közeledtével, ha nem lépünk közösen, ez a tragédia válsággá nőhet”, mondja Biden. „A kormányok és a társadalom, az ukrajnaiak és azoknak barátai a világ minden részéről egy csapatként, egyetlen emberbaráti misszióként kell, hogy lépjenek.”

Az Ukrajnai Hetednapi Adventista Egyház elnöke, Viktor Alyeksyenko elmondása alapján Biden arról kérdezte a szülőket (Oleg és Svetlana), valamint a két gyereket (Katerina, 13 éves; András, 12 éves), milyen volt az életük Donetskben, és hogyan boldogulnak a térség elhagyása után.

Svetlana elmesélte, hogy Donetskben pszichológia tanárnőként dolgozott az Országos Technikai Egyetemnél, és zeneórákat tartott az egyik középiskola tehetséges gyerekeinek. Oleg elmondta, hogy feleségéhez hasonlóan, klasszikus zenéből szerzett diplomát, de a bútorgyártásban dolgozott.

Svetlana és Oleg is megköszönte az ADRA-val együttműködő Hetednapi Adventista Egyháznak, hogy segítséget nyújtott a Kievbe telepedésükben, és elmondták, hogy az egyház tagjainak segítségével sikerült talpra állni.

Svetlana jelenleg magánórákon tanít zenét, Oleg pedig szintén a bútorgyártásban dolgozik. A házaspár rendszeresen szervez koncerteket, hogy pénzt szerezzen mások megsegítésére, akik elmenekültek Kelet-Ukrajnából.

Jonathan Duffy, az ADRA Nemzetközi igazgatója elmondta Biden-nek, hogy meglepte az ukrajnai emberek segítőkészsége, de ugyanakkor azt is elmondta, hogy a szükségletek jóval meghaladják az erőforrásokat.

„Sajnos, a kirendeltségnek még sok dolga van Ukrajnában”, mondta.

Anyagi támogatását felajánlva, az USAID egyik képviselője az ADRA székhelyén kijelentette, hogy az ügynöksége 3 millió dollárt fog adni az Egyesült Nemzetek Táplálékért készült Programjának, amivel körülbelül 120.000 menekültet támogathatnak Ukrajnában. Az utóbbi hónapokban az ADRA, az Adventista Egyház és a Hope Channel 200 tonna humanitárius segélyt gyűjtött és osztott szét, és 505.000 grivnát (kb. 35.000 dollár) gyűjtött a hajléktalan sorsra jutottak részére.

Kievi szálláshelyén az ADRA jelenleg 5 családnak ad otthont, kapacitása viszont 20. Az utóbbi hat hónapban körülbelül 400 családot látott el 1 nap és 4 hónap közötti időre.

Guillermo Biaggi, az Eurázsiai Divízió elnöke kifejezte köszönetét az adományozóknak és az ADRA támogatóinak, és elmondta, hogy az egyház más elöljáróival együtt folytatják az Ukrajnáért, valamint az ADRA-ért mondott imákat.

„Imádkozunk, hogy Isten adjon békességet Kelet-Ukrajnában, és adjon bölcsességet a beavatkozott országok vezetőinek”, üzente Biaggi e-mail-ben. „Szintén imádkozunk az ADRA projektjéért.”

Hozzáfűzte: „Hálásak vagyunk a nagylelkű adományozóknak, mert segítségükkel az ADRA támogatást nyújthat a lakásukat elvesztett embereken. Így teljesítjük be Krisztus csodálatos ígéretét Máté 25:40-ből: `Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.`”

 

Fordította: Kovács Szabolcs

Az elnök közleménye

E-mail Nyomtatás PDF

Örömmel köszöntelek!

Örömmel tölt el, amikor olyan emberekről mesélhetek, akikkel naponta, s főleg hetente találkozom. Íme, egy rövid bemutató az utóbbi hetekről.

Október 25 – újra abban a kiváltságban részesültem, hogy a szombat egy részét az Unió Nevelési Osztálya által szervezett Tanügyi Káderek Éves Találkozójának keretében a romániai adventista tanárokkel tölthettem Méhkerten. A találkozó technikai része a bákói Tantestületi Házzal fenntartott különleges együttműködés égisze alatt zajlott, mely néhány kiképző kurzust ajánlott fel az érdekelt résztvevőknek az ezekhez tartozó kreditpontokkal együtt. A szervezők ez alkalommal is örülhettek az intézményeinkben dolgozó nem-adventista tanügyi káderek jelenlétének.

Ezúton szeretném megköszönni az elemi, gimnáziumi, líceumi és egyetemi oktatásban dolgozó összes tanárnak a komoly és a tanulók megmentéséért végzett munkáját. Ide illik egy idézet: „Egy jó tanár olyan, mint a gyertya. Önmagát felemészti, hogy mások ösvényére fényt vessen.” (Mustafa Kemal Atatürk)

Ugyanaznap délutánján viszontláttam több Bákó megyei gyülekezet híveit a Moineşt-i gyülekezet évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen. A helység és a gyülekezet megmozdult néhány orvos, tanár, üzletember, misszionárius, gyülekezeti tag neve hallatán, kik szakképzettségük, becsületességük és missziós kegyességük révén képviselik az Úr egyházát ebben a moldvai városkában.

Október 26 – Eduard Călugăru kollégámmal együtt válaszoltunk a Moldvai Egyházterület meghívására a bákói központi gyülekezetben tartott presbiteri találkozón való részvételünk által. Említésre méltó a program megszervezése, a nagyszámú és komoly jelenlét, az egyes résztvevők által feltett komoly kérdések, valamint a gyülekezet magatartásában és beszédében megnyilvánuló jóindulat.

Október 30 – november 4 – Ebben az időszakban Szófiában voltam, a Divíziónk (EUD) Ügyvezető Bizottságának év végi ülésén. Az őszi gyűléseken az uniók küldöttségei az elnökök mellett laikus tagokat és különleges meghívottakat is magukban foglalnak. Részünkről Violeta Piturlea (laikus tag) és Şt. Tomoiagă, E. Călugăru, F. Istrate, N. Iacob és L. Nistor testvérek vettek részt. Az utóbbi két személy érdekfeszítő és motiváló előadást tartott az országban általuk irányított nagy projektekről, az „Idők jelei”, illetve a Cernica-i „Tanulmányi Központ a Keleti Szellemiségért” címmel. Nem hiszem, hogy eltelt akár egyetlen találkozási nap is anélkül, hogy legalább egyszer ne beszéltek volna a plénum alatt jogosan Romániáról. Istené legyen a hála és tisztelet illeti az országban fáradozókat! Ezen a gyűlésen a Generál Konferencia a legmagasabb szinten képviseltette magát Ted Wilson elnök és G.T.Ng. főtitkár személyében.

November 8 – Nagy örömmel kezdtük meg a szombatot a keszüi (Kolozs megye) gyülekezetben. Szeretném, ha ismernétek és hallanátok e gyülekezet kórusát. Az istentisztelet után több mint 90 perces próbát tartottak a másnapi felszentelési program érdekében. Szombat reggel az odaszentelési program keretében a mócsi imaház hivatalosan is megnyitotta kapuit. A hívők nagyszámú jelenléte, az Észak-Erdélyi Egyházterület közigazgatásában egykor munkálkodó idős lelkészek nagy száma, a község polgármesterének és feleségének, valamint a tanácsosok egy részének jelenléte, a keszüi kórus és fúvószenekar által biztosított zenei program, illetve az ezt követő ünnepi asztal a helység kultúrotthonában csak néhány vonását képezik az eseménynek.

Az este közeledtével a kis Buneşti-i (Brassó megye) gyülekezet híveivel találkoztam. Az igencsak lenyűgöző szász településben, pontosan a Charles herceg szászfehéregyházi rezidenciája felé vezető úton elhelyezkedő imaház közel 15 résztvevőnek biztosította az imádat és közösség kiváltságos alkalmát.

November 15 – A cernicai egyetemistákkal töltött péntek estét követően az Úr napjának reggelén türelmetlenül igyekeztem Teleorman megyébe, hogy meglepjem a berendezés alatt álló necsesti imaházban gyülekező hívők csoportját. Sőt, mi több, az összes istentiszteleti alkalmakon részt vevő közösség „testvériesen” megoszlik az adventista hívők és az abból a helységből hívott vendégeik között, ez érvényes lévén mind a felnőttekre, mind pedig a gyerekekre. Miért mentem pont oda? Pár héttel korábban négy nagyszerű misszióhírből álló csokrot kaptam arról a településről, és kértem az Urat, hogy teremtse meg az alkalmat a velük való találkozásra és a személyes bátorításukra. Azt is felfedeztem, hogy a lelkészi szolgálatok és az egyházterület támogatása mellett, ez a gyülekezet örvendhetett a madridi Emmaus imaház néhány adventista tagjának saját idejükből és erőforrásaikból hozott áldozatának, valamint két laikus evangélista testvér Lélektől áthatott munkájának.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az ezen projektben fáradozó összes személynek: a helység híveinek, a madridi Emmaus gyülekezetnek, a laikus evangélista testvéreknek (M.Tabacitu és V.Calota) és a lelkész testvérnek (R.Bancianu).

A következő megálló a Copaceanca gyülekezetnél volt, ahol 10 hívőt találtam, közöttük 3 fiatalt, mindannyian bekapcsolódva a bibliai téma megbeszélésébe és alkalmazásába.

November 16 – Reggel 9 órára érkeztem az aradi Sálem gyülekezetben tartott Bánáti Egyházterület Tisztviselő találkozójára. Ez a helyi vezetők által bölcsen szervezett éves találkozó a következő célkitűzéseket tartotta szem előtt: bibliai üzenet, az Unió missziós stratégiájának bemutatása, kérdés – válasz ülésszak, bizonyos egyházterületi projektek bemutatása, majd a párizsi Emil Lazăr lelkész szemináriumával zárult. Ő volt a Bánáti Egyházterület különleges meghívottja a lelkészek és tisztviselők Osztályközi Találkozóján, és figyelemfelkeltő, jól tájékozott, illetve alázatos hangon tartott előadásával győzte meg a hallgatóságot.

Kedveseim, az egyház életéből vett epizódok nem csupán a “tudtátok, hogy” rovatot egészítik ki, hanem Krisztus lelkületének megismerésére, visszatükrözésére és az abban történő cselekvésre kötelez titeket.

Ne feledjétek, hogy egyetlen gyülekezetet alkotunk, melynek célja Isten jellemének bemutatása. Ezért keressétek embertársaitok javát, ápoljátok a türelmet a társadalomban, lépjetek túl a családi, társadalmi, politikai nézeteltéréseken, egy tisztán élt élet által mutatva be hiteteket!

Örömteljes napokat kívánok!

 

Marius Munteanu

Fordította: Sinkler Beáta

„Tudom, hogy Istennek semmi köze nem volt ehhez”

E-mail Nyomtatás PDF

Chris Picco adventista zenész – kinek felesége és kisbabája halála miatti vesztesége milliók életét megérintette a YouTube-on közzétett és rohamosan terjedő videoklip által – azt mondta a november 15-én tartott temetési szertartás keretében, hogy nem hibáztatja Istent, és reméli, hogy valami jó származik ebből a tragédiából.

Chris szombat este a Loma Linda-i Egyetem Gyülekezetében úgy nyilatkozott: nem tudja kifejezni elismerését a sok imáért és azon emberek leveleiért, akik megnézték azt a videoklipet, amelyen november 11-én az utolsó bölcsődalt énekelte az inkubátorban lévő 4 napos fiának, Lennon Jamesnek. Néhány órával később a kisbaba édesapja karjaiban elhunyt.

„A szeretet kitöltetésében és támogatásban volt részem. A legtöbb üzenet a következő szavakat tartalmazta: ‘Bár a szavak nem elegendőek…’ mondta Chris. Tudom mit jelent, mivel akkor, amikor önöknek köszönetet mondok, én is tudom, hogy nem elegendő.”

Lennon sürgős császármetszési beavatkozással jött világra, miután Ashley november 8-án álmában meghalt. A kisbaba 16 héttel korábban született.

Chris egyik barátja lefilmezte őt, amint a „Blackbird” dallamot énekelte halálán lévő fiának. A klipet több mint 12,5 millióan nézték meg három nap alatt.

A Loma Lindai Egyetem Gyülekezet által Ashley Picco orvosi és temetési költségeinek fedezésére nyitott bankszámla messze meghaladta a kitűzött 50.000 dollárt. A YouCaring.com alapokat gyűjtő honlap hozzájárulása a temetkezési istentisztelet estéjén elérte a 155.000 dollárt.

A kaliforniai Loma Lindából online közvetített temetési szertartáson Chris elmondta, hogy mindenki azt kérdezte: „Miért?” Úgy válaszolt: nem tévedünk a kérdések feltevésével, és ő is próbálta megérteni, miért halt meg Ashley, a 30 éves orvosi asszisztens és az elsőszülött kisfiú, de biztos abban, hogy nem Isten áll haláluk mögött.

„Tudom, hogy Istennek semmi köze ehhez”, jelentette ki lassan és határozottan. „De látom Őt, amint könnyek peregnek le az arcán, ahogyan elkezdi a lehető legszebb dallam megírását” - nyilatkozta Chris.

Elmesélte, hogy pár hónappal a 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően ismerte meg Ashleyt New Yorkban, amikor mindketten önkéntesként dolgoztak a tragédia helyszínén, majd 2007-ben összeházasodtak.

„Egy tragikus esemény következtében találkoztunk… Tehát történt valami jó a tragédia nyomán”, mondta ő. Visszatérve saját veszteségére, hozzátette: „Tehát ezt szeretném ha történne ezzel a leírhatatlan tragédiával is. Szeretném, hogy valami jó történjen.”

Chris szerint a „miért?”-nél fontosabb kérdés az, hogy „mi történik mindezek után?”. Azt mondta, már gondolt arra, hogy miként segíthetne azokon, akik hozzá hasonlóan elvesztettek egy drága személyt, feltéve magának a kérdést, hogy vajon egyedi lehetőségnek számít-e a vírusosnak bizonyuló videoklipje.

„Annyian nem részesültek támogatásban, nem rendelkeztek videoklippel, sem hasonló lehetőséggel, befolyással”, mondta Chris.

A temetési szertartáson több személy is beszélt arról, hogy a személyes tragédiát hogyan változtatta át nyilvánossá a YouTube-on közzétett klip, így Lennon rövid, négy napos élete alatt sok életet megérintett.

„Ha az életet a kapcsolat-teremtési erő szemszögéből méritek, Lennon többet élt, mint közülünk sokan”, jelentette ki Tim Gillespie, a Loma Lindai Egyetem Gyülekezetének volt ifjúsági lelkésze.

 

Andrew McChesney/ Adventist Review & CD EUD News

Fordította: Sinkler Beáta

Adventista tanár, aki világtekintélynek örvend egy „orvosi rejtélyben”

E-mail Nyomtatás PDF

Egy ausztráliai orvost kineveztek „a legtöbbet közölt tekintélynek” egy leginkább atléták által megtapasztalt hasfájdalom kutatásában, amit „point de côté”-nak neveznek (a meghatározást a cikk végén találod). Ez egy olyan megvalósítás, amit ő Isten vezetésének tart.

A Wall Street Journal egy cikkel helyezte a figyelem középpontjába Darren Mortont, aki az Avondale College of Higher Education előadója. A cikk egy „orvosi rejtélyről” szól, a „point de côté” nyillalásról, amely a weboldal első oldalán jelent meg vasárnap, hogy egybeessen a New York-i Maratonnal.

„A The Wall Street Journal egyik szerkesztője keresett fel, miután a point de côté-ról keresett információt a Google-on, és mindegyre a nevem, valamint kutatásaim jelentek meg”, mondta Morton, aki az ember fiziológiájának doktora. „Bántotta, hogy az általa felkeresett sportorvosok egyike sem tűnt úgy, hogy értene a témához.”

A point de côté nagyon kevés figyelemnek örvendett az orvostudományban. A cikk alapján mindenki inkább a gyógyításával foglalkozott, és nem az okok felderítésével.

Ez az információhiány késztette Mortont, aki akkor huszonéves volt, hogy elkezdje kutatásait. Azóta ebben a témában 8 kutatást készített – egy jelentős megvalósítás ez, mivel az elmúlt 100 évben csak 14 ilyen tanulmány készült, amibe beletartoznak a Morton kutatásai is.

Szintén Morton az, aki ennek a nyilallásnak elfogadott orvosi megnevezést adott: „exercise-related transient abdominal pain” (erőkifejtéssel kapcsolatos átmeneti hasi fájdalom), vagy ETAP.

Habár Morton számára nem újdonság kutatási eredményeinek bemutatása, beismerte, hogy „nagyon kellemes” volt, hogy egy olyan kiadó ismerte el kutatásait, mint a The Wall Street Journal.

„Valamennyire megható, hogy világszinten szakértőként ismerjenek el még akkor is, ha nyilallásról van szó”, mondta Morton. „Már a világ minden tájáról kaptam e-maileket a cikkel kapcsolatosan. Ez az ismertetés felbecsülhetetlen.”

Ugyanakkor azt is elmondta, hogy soha nem jutott volna el idáig Isten vezetése nélkül.

„Isten nagyon beavatkozott a point de côté témával kapcsolatos kutatásaimba”, mondta. „Emlékszek még arra a délutánra, amikor a Newcastle Egyetem Könyvtárában voltam, ahol egyik cikktől a másikig haladtam annak érdekében, hogy megértsem a fájdalom okát. Azon a délutánon úgy léptem ki a könyvtárból, hogy 99%-ra biztos voltam a probléma okában, de egy teljesen új elmélet alapján.”

Amikor később ez az elmélet a híres Science and Medicine in Sport and Exercise lapban megjelent, Morton világszintű szakértővé vált a témában.

„Isten vezetett”, mondta.

Morton elmondta, hogy Isten ad irányt és jelentőséget az életének, utalva Galata 6:4-5-re, amelyet különösképp szívén visel. Ez áll benne: „Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve. Mert kiki a maga terhét hordozza.”

 

Linden Chuang/ Adventist Record & Andrew McChesney/ Adventist Review

Meghatározás:

point de côté – Erőkifejtés (szaladás) hatására megjelenő fájdalom a törzs hasi részén, amit a fali- és rekeszizom kifáradása okoz.

A hirtelen megjelenő fájdalom a has felső (jobb vagy bal oldali) részén jelenik meg és néhány percig vagy hosszabb ideig is eltarthat. A fájdalom hamar csökken, ha az alany lassan és mélyen lélegzik vagy előrehajolva megnyomja a fájó részt.

A megjelenését meg lehet előzni megfelelő bemelegítéssel, az edzettséggel arányos erőkifejtés és a terhelés helyes adagolása (megfelelő ritmus tartása) által.

 

Forrás: CSID.RO

 

Fordította: Kovács Szabolcs

 

Kompánionok találkozója Marosvásárhelyen

E-mail Nyomtatás PDF

Szombaton, 2014. november 8 án, a Hetednapot Ünneplő Adventista Egyház marosvásárhelyi „C” gyülekezetében sorra került a „Mindenben Ővele” c. kompánion fesztiválra. 400 jelenlevő serdülővel volt együtt Vlad Bogdan, a Dél-Erdélyi Egyházterület kincstárnoka, valamint Azamfirei Leonard a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Rektora. A változatos programban mély lelki pillanatok, kreatív csoporttevékenységek, ismerkedési játékok és sok zene követte egymást.

A nap záró koncertjén többen is felléptek: a Cazan Sebastian tanár által vezérelt „Rapsodia Iubirii” kórus, „Floare de colt” kórus és „Alpha Brass” fúvós együttes, az Agape formáció, valamint a Strugari Valentin által vezényelt AMICUS kórus.

A kompánion program 15-21 év közötti serdülőknek szól, és olyan keresztény közösséget táplál, amelyben a fiatalok harmonikusan fejlődhetnek életüknek azon szakaszában, amikor legnagyobb kihívásaikkal néznek szembe.

 

Gelu Poenariu, Ifjúsági Igazgató, Dél Erdélyi Egyházterület

Fordította: Amota Lóránt

Imaházszentelés Marossárpatakon

E-mail Nyomtatás PDF

Október 25. Ezen a Szombaton történt a Marossárpatakon újonnan épített adventista imaház felszentelése. A felszentelő ünnepély reggel 10 órakor kezdődött, egy népes gyülekezet jelenlétében. Ott voltak a környező gyülekezetekből jöttek, a helyi gyülekezet és ezeknek meghívott vendégei. A helyhatóságok képviseletében jelen volt a Helyi Tanács elnöke, Kozma Barna polgármester úr. Jelen voltak még: Câmpean Tătar Ioan, az Adventista Egyház Uniójának képviselője, a Délerdélyi Egyházterület képviselői, Szász Ernő elnök, Ban Gabriel titkár és Vlad Bogdan kincstárnok. Jelen volt Portik Rajmond-László és Halmágyi József-Attila, korábban, az építkezés idején itt szolgáló lelkipásztorok. A program keretében vendégünk volt a marosmagyarói ADVENT női kamarakórus is.

Józsa Zoltán jelenlegi lelkipásztornak a marossárpataki gyülekezet történetének és az építkezés történetének, az építkezés alatt az Úrral szerzett tapasztalatoknak bemutatása után a polgármester úr szólalt fel, majd az egyházi jelenlévő képviselők. Ezt követően énekek, versek hangoztak el, majd Câmpean Tătar Ioan testvér felemelő igehirdetését hallottuk. A teljes hallgatóság által elmondott felszentelési fogadalom után Szász Ernő testvér ünnepélyes felajánló imája hangzott el.

Az asztalközösség idején kiteljesedett a jelenlévők öröme, kedves emlékek idéződtek fel a beszélgetések alatt. Igazán szép alkalom volt, öröm az Úrban!

A délutáni órákban tapasztalatokat osztottunk meg arról, ahogyan vezette Isten az itt szolgáló gyülekezetet, terveket osztottunk meg arról, ami létjogosultságot adhat az új imaháznak, hogy benne a Megváltó Krisztus hívása és az Élő Evangélium hangozzék az üdvösségre vágyók számára.

 

Írta: Józsa Zoltán

Az adventista ifjúsági vezetők arra kérik a helyi vezetőket, hogy március 21-et jelöljék meg az Ifjúság Világnapjának

E-mail Nyomtatás PDF

A Hetednapi Adventista Egyház ifjúsági vezetői arra kérik a helyi ifjúsági vezetőket, hogy 2015. március 21-ét jelöljék meg naptárjukban a Fiatalok Világnapjaként, és szervezzenek közösséget szolgáló projekteket ezen a napon. (http://gcyouthministries.org/EventsProjects/GlobalYouthDay%28GYD%29/tabid/371/Default.aspx)

A jövő év lesz a harmadik, amikor a Fiatalok Világnapja alkalmával adventista fiatalok százezreit küldik ki a gyülekezetekből, hogy szolgáljanak a világ összes városrészében és közösségében.

Az évenkénti eseményt élőben közvetítik, az ifjúsági csoportok pedig a közösségi oldalak segítségével osztják meg tapasztalataikat.

Az ifjúsági osztály igazgatója, Gilbert Cangy elmondása szerint ez az esemény hozzájárul a világon élő összes fiatal egységéhez, és lehetőséget kínál, hogy a szolgálatban kifejezhessék kreativitásukat. „Képzeljétek el, hogy azon a napon a fiatalok az egyházat úgy vezetik, hogy az Krisztus keze és lába legyen”, mondta Cangy. „Semmi sincs jobb a missziónál a világegyház egyesítésére.”

Az eseményen arra kérik a fiatalokat, hagyjanak ki egy prédikációt annak érdekében, hogy kimenjenek és ők maguk „legyenek a prédikáció”.

„Célunk az, hogy a Fiatalok Világnapja indítórugó legyen a szolgálatot életmóddá való alakulásában”, mondta Cangy.

Fiatalok Világnapja első két eseményén Namíbiától Norvégiáig az adventista fiatalok öregotthonokat látogattak, bátorító énekeket énekeltek a börtönfoglyoknak, és táplálkozási, valamint egészségi tanácsokat adtak különböző városok főterein. Sokan felajánlották, hogy imádkoznak a járókelőkért, az imákat hozzáadva a világszinten megtörtént sokmillió szolgálathoz.

Cangy-t meghatotta a két év alatt látott kreativitás és a kezdeményezések változatossága.

Nagy-Britanniában egy emeletes buszt átalakítottak és leparkoltak Londonban az Oxford utcára, ahol orvosi vizsgálatokat és imát biztosítottak. Ciudad de Mexico városában a fiatalok több-száz ebédet készítettek kórházi betegeknek és azok hozzátartozóinak, miközben máshol a fiatalok a járókelőket hívták meg az egészségügyi bemutatóra. Kolumbiában a fiatalok a városok utcáin imaállomásokat szerveztek.

A Fülöp-szigeteken, Manila városában a fiatalok ételt osztottak, imádkoztak a fiatalokkal, és más együttérzést nyilvánító tetteket hajtottak végre az „Együttérzés menetelése” előtt, amely a Luntea Parktól a Harbour Square-ig tartott.

Az Adventista Egyház ifjúsági osztálya irányítja ezt a kezdeményezést a felekezet 13 területén. Reklámanyagok a projekt weboldalán találhatóak: gcyouthministries.org .

 

ANN

Fordította: Kovács Szabolcs

„A XXI. század gyermekei” – különböző idők, azonos szükségletek

E-mail Nyomtatás PDF

Szerdán, 2014. október 29-én a Târgoviște-i (Dâmbovița megye) „I. H. Rădulescu” könyvtárban szemináriumot szerveztek „A XXI. század gyermekei” címmel, a „Szülők iskolája” nevű program keretében. A szülőket támogató eseményt a „Speranța Târgoviște” egyesület szervezte, a meghívott pedig Cătălin Bărbulescu pszichoterapeuta volt.

A beszélgetések a szülők azon problémájáról szóltak, hogyan javíthatnak gyermekeik megértésén és a velük való kommunikáción, tekintettel minden gyermek egyediségére és sajátos fejlődési ritmusára.

Az esemény szervezőinek egyik célja a szülők felelősségtudatának hangsúlyozása a gyerek kiegyensúlyozott fejlődésében, szem előtt tartva a jelenkor jellegzetes feltételeit. Cătălin Bărbulescu figyelmeztetett, hogy ma teljesen más világban élnek a gyerekek, és a szülők e a fontos tény tudatában éljenek.

Ugyanakkor Tiberius Georgescu, a „Speranța Târgoviște” egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a családra szánt idő hiánya az egyik problémaforrás: „Ahhoz, hogy a család a mennyország kis része legyen, tudatos munkát kell végeznünk. A menny nem jelenik meg magától! Bölcsen kell válasszunk, tudjuk mit választunk és tudjuk mit teszünk a családunkban ahhoz, hogy az ottani légkör áldásos legyen úgy a gyerekeknek, mint a család többi tagjának.”

Az elkezdett projekt a következő hónapokban is folytatódik a Târgoviște-i Könyvtár épületében.


Fordította: Kovács Szabolcs

Az erős család példaképpé válik a közösségben

E-mail Nyomtatás PDF

Szombaton, november 1-én Turturică Petre és Marioara, a Buzău megyei Movila Banului-ból, a 65. házassági évfordulójukat ünnepelték. Az esemény nem maradt figyelmen kívül a Movila Banului kis közösségében, így a gyermekek, unokák, valamint falubeliek kezdeményezésével egy szép meglepetést készítettek, amelyen több mint 50 személy vett részt.

E két igazi és nagyra értékelt keresztény örömünnepe kihívás marad egy olyan társadalomban, ahol a boldogtalanság és válások száma növekszik. Hosszú házasságuk annak bizonysága, hogy Istennel együtt bárki tud tartós családot építeni, olyant, amely ellenáll az időnek, és az örökkévalóságon át egyre biztatóbbá és tisztábbá válik.

„Hiszem, hogy sok problémát átéltetek, de Istennek angyalai mellettetek voltak. Hiszem, hogy megéreztétek és megláttátok, mennyire jó az Úr, mert amikor belekóstolunk Isten jóságába, sosem telünk be, és mind többet szeretnénk belőle. Kívánom nektek, hogy ezt az ígéretet vigyétek magatokkal, és veletek együtt mindannyian osztozhassunk ebben az örömben, míg Vele nem találkozunk, amikor mindannyian egy nagy családot alkotunk majd az Ő országában”, szólt kettejükhöz Daniel Bugean lelkész.

Az esemény során említésre kerültek a szerelmi történet sikerének apró titkai, amely 65 éves „használat” után is azt bizonyítja, hogy a szeretett házastárs iránti elhatározás, a mellette való hűséges kitartás nem ismer korlátokat.

Habár ezek a titkok bárki számára elérhetőek, sajnálattal állapítható meg, hogy kevesen használják folyamatosan: az élet problémáinak megoldása a közös imádkozás által, a kölcsönös tiszteleten alapuló kommunikálás, valamint annak tudata, hogy a házastárs Isten ajándéka. Szükségünk van rá akkor, amikor Istent imádjuk, de akkor is, amikor az embereket szolgáljuk.

A jelenlevőkre mély benyomást keltett a szülőkhöz intézett levél, amelyből néhány sort idézünk: „… Meg szeretnénk köszönni, hogy hívők maradtatok, és velünk is megosztottátok az Istenbe vetett hitet! Köszönjük, hogy megtanítottatok az egységre. Köszönjük, hogy megtanítottatok erősnek lenni, hogy velünk voltatok, amikor a legnagyobb szükségünk volt rátok, hogy meghallgattátok unalmas, vég nélküli szavainkat. Köszönjük, hogy barátaink, családunk, tanítóink és szeretteink voltatok.”


Ionel Turturică / AARC

Fordította: Kovács Szabolcs

Látogatás a Dél-Erdélyi Egyházterületen

E-mail Nyomtatás PDF

Az elmúlt hétvégén a DET elnöksége a Dél-Erdélyi Egyházterület meghívására Marosvásárhelyen megbeszéléseket folytatott közös evangelizációs projektekről, kihívásokról, Kárpát-medencei magyarságot érintő programokról.

Az elnökségek tagjai 3 csoportban, 10 gyülekezetben szolgáltak.

DET Hírháló / 2014. november 07

9. oldal / 75