Adventista Info

Az Éves Tanács második napja a jövő évi választások előfutáraként szolgált

E-mail Nyomtatás PDF

A Hetednapi Adventista Egyház vezetői az Éves Tanács 2. napját a Generál Konferencia ülésével kapcsolatos probléma megbeszélésével töltötték – nevezetesen a vezetők újraválasztásának kérdésével.

Az egyház elöljárói határozott hangnemben készítették fel a több mint 330 küldöttet a valóssággal való szembesülésre: megtörténhet, hogy nem választják vissza őket jelenlegi szolgálatuk betöltésére.

A kedd reggeli találkozó egy „tabu-téma”, a választásokat illető problémák fejtegetésével kezdődött, melyet általában, a vezetők elmondása szerint, nem szokás nyíltan tárgyalni.

Pardon Mwansa alelnök „A kinevező-bizottság a változások mellett döntött” címmel tartott egy áhítatot.

Az Ótestamentum szereplői, mint például Dániel és Sámuel, által nyújtott példákra hivatkozva Mwansa kijelentette: egy adott tisztségbe választott személy egy másikat helyettesített, és ez fog történni velünk is.

„Szolgálatra vagyunk hivatottak, nem pedig egy tisztség vagy állás betöltésére” – mondta Mwansa.

A világ különböző részéről jelenlévő néhány egyházi vezető a vezetőség szintjén bekövetkező változások előkészítési módjáról mutatott be esettanulmányokat, vagyhogy egyes helyzetekben hogyan lehet kivitelezni a szükséges változtatásokat a saját területüket képező közigazgatási egységben. Néhány küldött szerint a vezetőség leváltása segítheti az egyházat, és üzenetet közvetíthet a leváltott személy részére.

„A változás újítást hoz. A változás biztosítja az összpontosítást, ha pedig nem változunk, akkor akár vissza is vonulhatunk” – mondta Maria Fraser, a Dél-Afrikai Unió tagja.

„Mindenkinek van gyenge pontja, a titok viszont az összes tulajdonság és a csapat teljes energiájának ötvözetében áll, hogy a lehető legjobbat adhassuk az Egyháznak.

Don Livsay, az Észak-Amerikai Divízió Lake Uniójának elnöke arra bátorította kollégáit, hogy időszakos felméréseknek vessék alá magukat.

Továbbá, Livsay a teljes felekezet szintjén végzendő felmérések megvalósítását kérte, mely nagyobb felelősséget és egyensúlyt eredményezne a vezetőség, valamint az elöljárók személyes életében.

„Ha életünk összeomlik amiatt, hogy nem választottak újra, az erre vonatkozó döntés helyességét erősítjük meg” – mondta ő.

Végül G.T. Ng titkár felkérte a küldötteket, köztük a 13 divízió vezetőjét és a 132 unió elnökét, hogy szolgálatukat gondnoki minőségben végezzék, mint jó sáfárok.

Nga minden mandátum befejezése alkalmával gyakorolt szokás követésére, vagyis dolgaik összecsomagolására, illetve a segédeknek az együtt töltött időért való köszönetmondásra buzdította a küldötteket.

Minden küldött egy miniatűr dobozt kapott azért, hogy ne feledkezzen meg erről a kérésről.

Ansel Oliver/ ANN

Fordította: Sinkler Beáta

Az egyház taglétszáma elérte a 18,1 milliót

E-mail Nyomtatás PDF

 

Az Adventista Egyház taglétszáma most először érte el a 18,1 milliót, de G.T. Ng, a világszéles Adventista Egyház titkára nem ünnepel. Ng megdöbbenésének adott hangot a nagy veszteség miatt.

„Könnyű megkeresztelnünk, de sokkal nehezebb megtartanunk őket” –  mondta Ng egy interjúban. A növekedés és a fejlődés az érem ugyanazon oldalán kellene legyen, viszont úgy tűnik, hogy a keresztség nagyobb figyelemnek örvend: „Nézd milyen sokan keresztelkedtek meg!” – mondja. „Fejlődés? Kit érdekel? Nem növeli a hírnevemet.” Ezzel sajnos együtt jár egy nagy probléma: veszteségek, súlyos veszteségek. De nem sokan beszélnek ezekről.”

Mindezek ellenére Ng a pontot az i-re vasárnap tette fel, amikor az évi jelentést mutatta be a taglétszámról az Évi Tanácskozáson belül, amely az adventista világegyház vezetőinek fontos találkozója az Adventista Egyház székhelyén Silver Spring-ben (Maryland, Egyesült Államok).

A taglétszám 1,5%-ot nőtt; egyházunk elérte a 18.143.745-t a 2013-as 17.881.491 számot túlszárnyalva. Tizedik éve, hogy évente több, mint 1 millió személy csatlakozik egyházunkhoz – pontosabban 1.091.222 – ugyanakkor 828.968 személyt húznak ki évente a listáról elhalálozás vagy az egyház elhagyása miatt.

Felülvizsgálás nélkül Ng elmondása alapján az egyház tagjainak száma elérné a 25 milliót. Másik statisztikát bemutatva Ng elmondta, hogy az utóbbi 40 évben 31,8 millió ember keresztelkedett meg, ugyanakkor 11,4 millióan vonultak vissza vagy tűntek el. Ez a szám nem tartalmazza az elhunytakat.

Sokan közülük azért mentek el, mert az egyház nem segített  növekedniük, mondta egy interjúban Ng.

Friss példa erre, hogy az utolsó adventisták, akik egy Észak-Indiában tartott evangélizációs sorozat után keresztelkedtek meg 2005-ben, augusztus végén visszatértek a hinduizmoshoz. Ez a kellemetlen esemény az indiai sajtóban is megjelent. A keresztények attól féltek, hogy ez a visszatérítés erőltetett volt, ami illegális az országban, viszont az Asroi faluba küldött egyik adventista csoport megtudta, hogy a 33 volt adventista kevés támogatást kapott a gyülekezet vezetőségétől 2005-ös keresztségük után, ugyanabban az időben pedig a hindu aktivisták közeledtek hozzájuk. Miután megtörtént a visszatérítés, csak 5 tag maradt a taglistán.

Ez a veszteség gondolkodóba ejtette az egyház Dél-Ázsiai Divíziójának vezetőit, ahová tartozik India is.

„Figyelmesen kell gondoznunk az új személyeket és segítenünk kell, hogy meggyökerezzenek az Igében” – mondta T.P. Kurian egy friss e-mail-ben, aki a Dél-Ázsiai Divízió Kommunikációs Osztályának igazgatója.

Ugyanakkor Ng vasárnap az egyháztagok számlálási gyakorlatának védelméree kelt, és azt mondta, hogy ezt nem lehet összehasonlítani az izráeli király, Dávid népszámlálásával amely oda vezetett, hogy Isten megbüntesse őt ezért. Ng azt mondta, hogy Dávid cselekedete a gőgjének és büszkeségének megnyilvánulása volt.

„Amikor a tagokat számoljuk, alázatosnak kell lennünk” – mondta.

A számlálás, mondta, csak egy egyszerű „beszámoló a  Gazda cselekedetéről.”

Ng egy interjúban megemlítette a Lukács 15-ben található három példázatot. „A számolás önmagában nem téves” – mondta. „Végülis Jézus is számolt mindhárom példázatban, nem?” A nő megszámolta a 10 érmét és észrevette, hogy 1 hiányzik. A pásztor csak 99 juhot számolt. Az atya elvesztette egyik fiát. Tehát semmi hiba nincs a számolásban.”

Sok egyéb dolog között Ng megemlítette azt is, hogy a létszám stagnál az északi féltekén található országokban és Ausztráliában, viszont robbanásszerűen nő a déli féltekén, különösképpen Közép- és Dél-Amerika, Afrika, és Dél-Ázsia területén. Ráadásul a megfigyelt létszámnövekedés Észak-Amerikában és Európában nagyrészt a déli féltekéről idevándorló személyeknek köszönhető.

Európa mégtöbb kihívást jelent, mondta.  Az egyháznak 3 divíziója található Európában, amely bizonyítja a hosszú létezést a kontinensen, viszont a tagok száma alacsony. A Transzeuópai Divízió, amely területén található Nagy-Britannia is, a legkisebb az egyház 13 diviziója közül 84.428 taggal. Nagy-Britannia például 34.512 taggal rendelkezik, ami 464 taggal való növekedést jelent a tavalyi 34.048 taghoz képest. Az új tagok nagyrésze bevándorló.

„De a britek? Ott születtek. Ott vannak. Mi történik velük? Teszünk valamit értük? Ezek a nehéz kérdések” – mondja Ng.

Azt is elmondta, hogy a missziójelentések optimista hangon zárulnak, és azt a nyomot hagyják bennünk, hogy a munka sikeres volt. Viszont elmondása alapján a statisztikák mást mutatnak: a világ nagy részének még nem volt esélye hallani Jézus első eljöveteléről, még kevésbé a második eljöveteléről.

Elmondta, hogy az egyház körülbelül 230 országban van jelen, viszont létezik még az  Egyesült Nemzetek által elismert 22 ország, ahova nem léptünk be. Ráadásul egy országban magas lehet az adventista lakosság száma, viszont sok fontos csoport van, ahol nem létezik egy adventista sem. Kenyában az egyház 800.000 tagja leginkább 2 nyelvcsoportból származik, miközben nem értek el további 40 nyelvcsoporthoz. Ugyanez a helyzet Thaiföldön is, ahol a tagok nagyrésze kisebb csoportokból származik.

„Így az, hogy beléptünk egy országba, nem azt jelenti, hogy a munkánk befejeződött”, mondta Ng. „Közel sem!”

 

Andrew McChesney/ Adventist Review

Fordította: Kovács Szabolcs

Wilson: Sátán megpróbálja lerombolni az Adventista Egyházat

E-mail Nyomtatás PDF

Ted N.C. Wilson, a Hetednapi Adventista Egyház vezetője elmondta, hogy Sátán minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál, hogy megpróbálja lerombolni az Adventista Egyházat és semlegesíteni tudja Jézus elkerülhetetlen második eljövetelének hirdetését.

Az évenkénti prédikációjában, amelyben az egyház vezetőihez szólt, Wilson elmondta, hogy az ördög taktikái közé tartozik az ökumenizmus, a karizmatikus imádat és a próféciák bibliai értelmezésének megtámadása is. Azt is elmondta, hogy az utóbbi hetekben személyesen is érezte a támadást, amikor koraszülött unokája meghalt, és felfedezték, hogy két másik unokája súlyos egészségügyi problémákkal küszködik.

Ugyanakkor az Évi tanácskozáson, amely fontos esemény az egyházban, az egyház elöljáróit arra bátorította, hogy adják át magukat Istennek, és éljenek az Adventista Egyház által hirdetett bibliai megkülönböztető elvek szerint még akkor is, ha azok nevetségesek vagy politikailag helytelenek.

„A Föld történetének ezen utolsó jeleneteiben emlékezzetek arra, hogy az ördög semlegesíteni próbálja tetteinket – még ezen Évi Tanácskozáson belül is” – mondta Wilson az Adventista Egyház központjának előadótermében, amely Silver Spring-ben (Maryland) található. „Isten ereje által Krisztushoz hasonlóan legyünk tisztelettudóak és szeretetteljesek beszélgetéseinkben valamint szóváltásainkban az Évi Tanácskozás ideje alatt, bármilyen témakörről is beszéljünk.”

Az Évi Tanácskozáson belül néhány olyan kulcsfontosságú kérdést beszéltek meg, mint például a 28 hitalapelv közül néhány pont átfogalmazását és a felszentelés kiterjesztését a nőkre. Az Évi Tanács 338 tagja el fogja dönteni, hogy végső szavazatra bocsátják-e ezeket a problémákat jövő év júliusában, a Generál Konferencia ülésén belül, amely a világegyház legfelsőbb hatalma.

Wilson kifejezte Isten iránti háláját amiért „szép lelkületet” hozott az egyház elöljáróinak találkozásaihoz. Megosztotta az Évi Tanács küldötteivel a Generál Konferencia és a divíziók vezetőinek felhívását arra kérve a résztvevőket, hogy maradjanak Krisztushoz hasonlók még akkor is, ha nézeteltérések keletkeznek.

„Viselkedésünk és alázatos hozzáállásunk, Isten ereje által, beszélni fognak a bennünket szemlélőknek” – mondta miközben a felhívást olvasta. „Állhatatos felhívásunk az, hogy minden tőlünk telhetőt tegyünk meg annak érdekében, hogy erősítsük az egyházat és ezt az értékes adventmozgalmat.”

A teljes angol prédikációt elolvashatod ITT.

Wilson elmondta, hogy Jelenések 13 bemutatja azt a sátáni tervet, amely 2 síkon próbálja megsemmisíteni az utolsó napokban Isten népét: egy eszmei háború tele hazugságokkal és hibákkal, amelyek megkérdőjelezik az igazságot, és egy nyílt üldözés azok ellen, akik Isten Bibliába foglalt törvényeit tiszteletben tartják, amely üldözés ezen hívők halálbüntetésével tetőzik majd.

„Noha az üldözés biztos megtörténik majd, Sátán jelenleg belülről próbál dolgozni, hogy az egyházat meggyengítse a nézeteltérések, viszály és a világhoz való hasonulás által” – mondta Wilson.

Sátán romboló taktikái

Wilson ismételten felhívta a figyelmet a Szentírásra és Ellen G. White műveire, aki az Adventista Egyház társalapítója volt. Egy adott pillanatban arra kérte az Évi Tanács résztvevőit, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy nem fejjel lefelé olvassák-e a Bibliát.

„Amikor fejjel lefelé olvasod a Bibliát, hasonlóan fogod értelmezni” – mondta miközben egy afrikai közmondást idézett, amelyet nemrég hallott egy utazása során.

Beszélt a történelmi-kritikus bibliaértelmezésről is, mint ami nem kívánatos, elmondva azt is, hogy az ilyen értelmezés beárnyékolta a Biblia témáit és tárgyait.

„Miközben Isten akaratát próbáljuk keresni és megismerni az Ő Igéje által, nem kell furcsa értelmezéseket vagy értelmezési mutatványokat használnunk annak érdekében, hogy olyan következtetéseket vonjunk le, amik nem egyértelműek az Ige őszinte elolvasása után” –  mondta.

Wilson, akinek elnökségét az „ébredés és reform” felhívás jellemezte, felsorolt más olyan utakat is, amelyeken keresztül Sátán az Adventista Egyházat próbálta rombolni, mint például:

Annak a meggyőződésnek az elhintése, hogy az egyházon belüli reform azt jelenti, hogy lemondunk az egyedi tantételekről annak érdekében, hogy az emberek könnyebben váljanak adventistává

A hagyomány és filozófia használata a Bibliába vetett hit rombolása érdekében

Az emberek arra bátorítása, hogy az egyház testétől függetlenül cselekedjenek

A karizmatikus és pünkösdi stílusú zene és dicsőítés terjesztése, ami a gyülekezeti tagokra és az istentisztelet szolgálattevőire irányítja a figyelmet, Isten igaz imádata helyett

Az emberek figyelmének elterelése olyan e századi tevékenységekkel, mint a versenyszerű sport, az internet, a média, az üzlet és az anyagiasság

Az emberek bátorítása az egészségre káros szokások gyakorlására és az Isten által adott természeti törvények iránti tiszteletlenségre, így gyengítve az elmét és az érzékszerveket

Bátorítás a Biblia azon részeiben való kételkedésre, amelyek az élet eredetét és a korai történelmet írják le

A spiritizmus sokféle ágának terjesztése

Az ökuménia hirdetése, illetve a nagyobb egyetértés támogatása a keresztény felekezetek között az univerzális keresztény egység megvalósítása érdekében, ami egyébként elérhetetlen cél

Wilson határozottan felhívta a figyelmet az ökumenikus csoportokkal való társulással szembeni ellenállásra.

„Ne engedjetek annak  a csábításnak, hogy annyira jól érezzétek magatokat más vallásos szervezetek társaságában, hogy beleessetek az ördögnek azon csapdájába, hogy bibliaellenes ökumenikus kapcsolatba kerüljetek azokkal, így semlegesítve saját hatékonyságotokat” – mondta.

Az adventisták el kellene kerüljék más vallású lelkészek meghívását is, hogy azok szombaton prédikáljanak az adventista gyülekezetekben, fűzte hozzá.

Viszont hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az adventisták legyenek barátságosak mindenféle vallású emberekkel, járjanak elöl a hivatalos kapcsolatokban és a vallásszabadságban, továbbá nyilvánosan osszák meg Jézus iránt érzett szeretetüket.

Tragédia a Wilson családban

Személyes üzenetében Wilson, aki 64 éves, elbeszélt egy egész sor problémát, amellyel családjának szembe kellett néznie, ezeket összekötve Sátán harcával az egyház ellen. Wilsonnak és feleségének, Nancynek, 3 felnőtt lánya van, akik már mind családosak.  8 unokájuk van.

Edward, a Wilson család legnagyobb lányának 2 éves fiúgyermeke számos idegrendszeri betegségben szenved, miután egy 8 hónapos sikeres rák elleni kezelés után a szervezetében maradt antitestek az agyát támadják – mondta Wilson.

„Köszönöm Istennek, hogy Edward helyzete látszólag javul; viszont bizonytalan, hogy mennyire gyógyul meg” – mondja.

Második unokájánál, az 1 éves és 3 hónapos James-nél, aki Wilson második lányának gyermeke, egy ritka genetikai mutációt fedeztek fel, amelyet a világon csak további 2 személynél állapítottak meg. 3 hete a Wilson lányok közül a legkisebb elvesztette a harmadik gyermekét.

„A negyedik hónapban megtörtént koraszülés után lányom a karjában tarthatta a tökéletesen kiformálódott kisfiút” – mondja Wilson. „Amikor az Úr Jézus visszajön, Catherine fia újból a karjai közt lesz és a mennyben fog felnőni.”

Elmondta azt is, hogy az ördög semmilyen erőfeszítése sem fogja semlegesíteni a családja bizonyságtételét.

„Az utolsó évben az ördög megtámadta mindhárom lányunkat, az ő családjukat és bennünket is, mint szülőket. De nem fog sikerrel járni. Isten a vezető, Ő az Úr. Övé a diadal. Lányaink, az ő családjaik és a mi hitünk, mindannyiunk hite erős Istenben” – mondta. Kijelentését „Ámenek” követték a hallgatóság részéről.

„Mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk.”

Wilson figyelmeztette a Generál Konferencia székhelyén található hallgatóságot, hogy senki nem mentes Sátán támadásaitól.

„Mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk” –, mondta. „Ebben a teremben sok olyan személy található, aki ennél sokkal súlyosabb helyzetekkel küzd.”

Túltekintve az egyházon belüli problémákon, mondta Wilson, Sátán az egyházat más harcmezőkön is támadja, amibe beletartozik az Ebola-járvány Nyugat-Afrikából és az Irakot, Szíriát valamint Ukrajnát jellemző erőszak.

Wilson azt a felhívást intézte a küldöttekhez, hogy a nehézségek ellenére is hirdessék az Adventista Egyházat másoktól elkülönítő üzenetet.

„Álljatok távol mindentől, ami aláássa üzenetünket vagy beárnyékolja alapelveinket, meggyőződésünket” – mondta. „Ne csábítson az ördög benneteket arra, hogy politikailag helyesek legyetek vagy elvegyüljetek a tömegben. Ne hirdessétek a faji kereszténységet, vagy »az olcsó kegyelem Krisztusát«, amely nem azokra a bibliai igazságokra vezet el, amelyeket a világban hirdetni kell; és amelyek alapján a Hetednapi Adventista Egyház megszerveződött.”

„Egyetlen reményünk a jövőre nézve a Krisztussal való személyes kapcsolatban van” –  mondta Wilson. „Isten népének egyetlen reménysége – a ti reményetek és az én reményem –  nem kevesebbre épül, mint Jézus vérére és igazságára.”

 

Andrew McChesney/ Adventist

Fordította: Kovács Szabolcs

 

 

Elengedték a fogságból az ukrán adventista lelkészt

E-mail Nyomtatás PDF

Litovcsenkot 20 napig tartották fogva

2014. október 16. / Silver Spring, Maryland, Egyesült Államok / ANN

Szergej Litovcsenko, a kelet-ukrajnai Horlivka hetednapi adventista gyülekezetének lelkésze húsz napig tartó fogság után kiszabadult, és újra együtt lehet családjával.

A helyi gyülekezet és a családtagok szívből mondanak köszönetet adventista testvéreiknek és mindazoknak, akik imádkoztak a lelkész szabadulásáért a szörnyűség egész ideje alatt.

„Boldogan tudatjuk mindenkivel, hogy Litovcsenko lelkész jó egészségnek örvend” – jelentette be Garrett Caldwell, a Hetednapi Adventista Egyház szóvivője. „Továbbra is imádkoznunk kell azonban lelkészeink és híveink biztonságáért mindenhol a világon, ahol háborús helyzet van.”

Litovchenkot szeptember 27-én rabolták el ismeretlen fegyveresek, akik félbeszakították az istentiszteletet, és a hívőket távozásra kényszerítették.

Fordította: Hegyes-Horváth Csilla

Az Adventista Egyház 1 millió dollárt takarít meg egy online eseménnyel

E-mail Nyomtatás PDF

Megtörténhet, hogy az utóbbi időben Penny és André Brink az Adventista Egyház központjának legkeresettebb alkalmazottai közé tartoznak.

A Dél-afrikai házaspár különböző ügyosztálynál dolgozik – Penny a keresztény életvezetés osztályán, André pedig a kommunikációs ügyosztályon – és nemrég egy hétvége erejéig együtt dolgoztak egy  új online konferencián, amelyről a Generál Konferencia minden ügyosztálya beszélt.

A Keresztény Életvezetés Ügyosztályának Online Konferenciájáról beszélünk, amin a világ 83 országából vettek részt, 12 órányi előadás volt látható, amit 15 előadó tartott, akik közé tartozik a Generál Konferencia elnöke: Ted N.C. Wilson, Pardon Mwansa és Benjamin Schoun alelnökök, az Inter-Amerikai Divízió elnöke: Israel Leito valamint az Észak-Amerikai Divízió elnöke: Daniel R. Jackson.

Költség: körülbelül 20.000 dollár.

Hasonlítsátok ezt össze azzal az 1.168.000 dollárral, amelyre szükség lett volna egy ekkora méretű hagyományos konferencia megszervezéséhez és megértitek, hogy az egyház vezetői miért várják már türelmetlenül a következő ehhez hasonló online konferencia megszervezését.

„Ez a tapasztalat egy kezdetet jelent, mivel ez volt az első azon konferenciák között, amelyet a világszéles egyház szintjén tartottunk”, mondta Schoun, aki  a a kommunikáció és a technológia területén ügyel fel, előzőleg pedig az Adventist World Radio-nál dolgozott.

A Generál Konferencia, a diviziók és az egyház konferenciái szerveztek ezelőtt is online konferenciákat, de ez az első alkalom, amikor a Generál Konferencia ilyen méretű konferenciát szervezett online. André Brink, aki a Generál Konferencia kommunikációs ügyosztályának igazgatósegédje, jelentette a szeptember 19-21 között megtartott konferencia számadatait, Wilson pedig megkérte Schoun-t és Brink-et, hogy egy jelentés keretein belül osszák ezt meg az Évi Tanácskozáson, amely október 9-én kezdődött.

Néhány olyan adat a konferenciáról, mint a 2000 regisztrált személy közül a követők száma, ismeretlen. 60-tól 200 személyig láthatók a beküldött képeken, ahogyan különböző termekből és gyülekezetekből nézik az adást, miközben mások valószínű egyedül nézték otthon a konferenciát, mondta Brink. Így Brink becslései szerint minden helyszínről átlagosan 5 személy nézte a konferenciát

Ez azt jelenti, hogy a résztvevők összesen 11.753 órának megfelelő  előadást néztek meg. Brink elmondása alapján ezzel ellentétben egy megszokott adventista konferencia 3 előadóval és 40 hallgatóval egy európai városban 720 órányi előadást jelentene (ha a 3 előadó 3 nap alatt 18 órát beszélne 12 helyett). A szállítás, szállás és az egyik legkisebb konferencia költségei 52.800 dollárra rúgnának.

A szervezők elmondták, hogy ezen online konferenciának voltak más olyan megvalósításai is, amelyet egy jellegzetes konferencián nehezen lehetne megismételni:

-Az előadásokat 4 nyelven lehetett elérni: angol, francia, portugál, spanyol.

-Az összesen 48 órányi videóanyag – a 4 nyelven bemutatott 12 órányi előadás – vételezve volt és az egyházhoz tartozó televíziócsatornákon keresztül online elérhető lesz.

-A szervezők elkerülték azt az óriási terhet, hogy alakítsák a Generál Konferencia  elnökének és két alelnökének nagyon sűrű időbeosztását valamint más vezetőkét is annak érdekében, hogy ugyanakkor és ugyanott legyenek együtt. A közvetítés helyszíne – a Generál Konferencia székhelye Silver Springs-ben (Marylan) – megnövelte annak az esélyét, hogy a vezetők elérhetők legyenek. Wilson és az Andrews egyetem professzora, Jo Ann Davidson előre elkészítette a felvételt, viszont hiányuk a stúdióból feltűnt a hallgatóságnak.

Penny Brink, a Keresztény Életvezetés Osztályának segédje és a konferencia egyik szervezője, elmondása alapján az online konferencia megvalósításánál a költségek 18.520 dollárt jelentettek, amelybe beletartozik az a 8.530 dolláros stúdiódíszlet, amelyet máskor is használni tudnak majd.

A következő online konferenciát a Global Adventist Internet Network szervezi majd, amelynek tagjai Nyugat-Afrikában szerettek volna találkozni, viszont az Ebola-járvány miatt az online konferencia mellett döntöttek.

Miközben a Generál Konferencia központjában az online konferencia lelkesítő hatású volt, André Brink elmondta, hogy kételkedik abban, hogy az internet teljesen felváltja majd a hagyományos konferenciákat.

„Nem mondanám, hogy „Mondjatok le a tanácskozó gyűlésekről””, mondja Brink. „Még szükségünk van arra a bizonyos személyes kapcsolatra. Viszont időnként szervezzetek valamit online és több emberhez juttok el, alacsonyabb költségekkel.”

Mindezekkel együtt a Keresztény Életvezetés Osztályának konferenciája újabb lehetőségekre hívja fel figyelmünket, amelyek által Jézust megoszthatjuk másokkal sokkal kisebb költségekkel, mondta Schoun egy irodájában készült interjún.

„Hiszem, hogy nagyon sikeres tapasztalat volt ez, és tökéletesen talál egyházunk céljával, hogy a technológiát arra használjuk fel, hogy Jézus Krisztusért eljussunk a világon minden emberhez”, mondta.

Andrew McChesney/ Adventist Review

Fordította: Kovács Szabolcs

Lamoreux, az első CIO a világszéles Adventista közösségben

E-mail Nyomtatás PDF

A világszéles Adventista Egyház vezetősége, az Észak Amerikai Divízióban kinevezte a Technológiai információ szolgálatainak igazgatóját, hogy az újonnan kialakított igazgatói funkcióban szolgáljon, a technológiai információnál a Generál Konferenciában.

A Generál Konferencia Adminisztrációs bizottsága, Nancy Lamourex –et nevezte ki, az új szolgálatra, aki ellenőrizni fogja az új technológiai globális tervek beillesztését az egyház intézményeibe, ami megerősíti az online biztonságot!

Lamoreaux, 1998 tól, Észak Amerikában szolgált igazgatói minőségben a technológiai információ szolgálatában. Előtte, 13 évig szolgált a Columbiai Uniókonferenciában, Maryland-ban a managment információs ügyosztály igazgatójaként.

Robert E. Lemon a világszéles Adventista közösség pénztárosa, a projekt vezetője, elmondta, hogy Lameroux-ot azután választották meg, miután a bizottság több hónapig vizsgálta a több mint 20 jelentkezőt a világ minden tájáról.

Lamourex, az információs rendszerekben szerzett licenszbizonylatot, a szervezeti managmentben szerzett mesteri diplomát. A LAN IBM nél, szerver mérnök és hálózati adminisztrátor.

Habár Lameraux alárendeltje az Adventista Egyház pénztárosának, ez a pozíció egy vezetői szolgálat a világszéles egyházban, mondta Lemon.

A CIO pozícióját, az Egyház Végrehajtó bizottsága rendelte el. Lemon kihangsúlyozta, hogy mialatt a Technológiai információs igazgató az egyházfelekezetek székhelyén dolgozik, pozíciójával, a teljes világszéles egyházközösséget szolgálja. Lamoreaux  elmondta, hogy egy munkatervet fog irányítani, melyben az egyház 13 divíziójának egy egységes stratégiát fog kidolgozni. Elmondta, hogy „számára elsődleges lesz az online biztonság kialakítása… az egyházat Isten nagy kaliberű IT emberekkel áldotta meg, akik ugyanolyan komolysággal végzik szolgálatukat, mint bármelyik más alkalmazottai az egyháznak, ők ugyanúgy missziónárusok. Ahogyan sokan mások, ők is sokkal jobb fizetést kapnának az egyházon kívül, azonban számukra egy különleges vágy, hogy ott szolgáljanak, ahová elhívta őket az Úr!”

Lamoreaux szeptember másodikán kezdte el új szolgálatát.

Ansel Oliver-ANN

Fordította: Amota Lóránt

Az adventistákat a felszentelés teológiájának egyéni tanulmányozására kérték fel

E-mail Nyomtatás PDF

Ted N.C. Wilson, a Hetednapi Adventista Egyház elnöke felhívást intézett az egész világon élő egyháztagokhoz a nők felszentelését illető komoly bibliatanulmányozás végett, valamint azért, hogy imádkozzanak annak érdekében, hogy ő és az egyház más vezetői alázatossággal kövessék a Szentlélek irányítását erre a problémára nézve.

A nők felszentelésére vonatkozó bibliai tanítást megérteni óhajtó egyháztagoknak semmi okuk sincs az aggodalomra ami ennek elkezdési módját illeti, mondta Artur A. Stele, aki a felszentelés teológiáját tanulmányozó bizottság elnökeként a nők felszentelésének témájában előzmény nélküli 2 éves tanulmányozást koordonált.

Stele, megismételve Wilson egyháztagokhoz intézett, tanulmányozásra és imára serkentő felhívását ebben a témában, 3 rövid nyilatkozat elolvasását javasolta a követendő lépések tekintetében, melyek bibliaszövegeket és az Adventista Egyház társalapítójának, Ellen G. Whitenak a szavait idézik a nők felszentelésével foglalkozó, és a bizottság  tanulmányozása során elfogadott mindhárom álláspont alátámasztása érdekében.

A tanulmányozás eredményeinek megbeszélésére októberben kerül sor az Éves Tanács keretében, ez lévén az egyház vezetőinek egyik legfontosabb munkatalálkozója. Az Éves Tanács fog dönteni arról, hogy a 2015. júliusában szervezendő Generál Konferencia ülésén fel fogja-e kérni a világszéles egyház közel 2.600 küldöttjét a nők felszentelése ügyében történő szavazás általi végleges döntéshozatalra.

Egy interjúban Wilson felszólította a 18 millio egyháztagot az Irattári, Statisztikai és Kutatási Iroda honlapján elérhető tanulmányozási anyagok imával történő olvasására.

"Figyeljék meg, hogy a munkálatok és a jelentések a Szentírás világos olvasására épülő megértésen alapulnak", jelentette ki Wilson a Generál Konferencia Silver Spring-i (Maryland) székhelyén lévő irodájában.

"A Prófétaság Lelke szerint úgy kell értenünk a Bibliát, ahogyan íródótt", mondta ő. "És minden egyáztagot, az Éves Tanács minden képviselőjét és a Generál Konferencia ülésére küldendő minden személyt bátorítanék ezen előadások imával történő újratekintésére, azután pedig kérje a Szentlelket, hogy segítsen neki felismerni Isten akaratát.

A Prófétaság Lelke Ellen White munkáit foglalja magába, aki a bibliatanulmányozási módszerekre vonatkozó több kijelentése közül a Nagy Küzdelemben (598. old.) azt írta: "A Bibliát, amikor nem szimbólumokban vagy képekben, hanem világosan beszél, szó szerint kell érteni."

"Nincs meg az a luxus, hogy az Urimmal és a Tumimmal rendelkezzünk", mondta Wilson, utalva az ótestamentumi időben az izraeli főpap által, Isten akaratának megismerése érdekében használt kövekre. "Próféta sincs közöttünk. Tehát a bibliatanulmányozás során a Szentlélek vezetésére kell bíznunk magunkat, miközben átnézzük a Szentírás tanításait". Kijelentette: a nők felszentelése ügyében a világszéles egyház vezetőségében lévő személyek egy "nagyon nyitott, tisztességes és figyelmes" folyamatban vesznek részt.

Wilson hozzátette: az egyházban felmerülő fogaskérdést nem az képezi, hogy a nőket fel kellene szentelni vagy sem, hanem hogy azon egyháztagok, akik nem értenek egyet a végleges döntéssel, bármi is legyen az, készek lennének-e túltekinteni a nézetkülönbségeken és az egyház 151 éves küldetésére összpontosítani: a Jelenések 14. fejezetében található üzenet, a hármas angyali üzenet, illetve Jézus közeli eljövetelének hirdetésére.

A nők felszentelésével kapcsolatos 3 álláspont

A nők felszentelését illető bibliai tanítás jobb megértése céljából az egyház létrehozott egy 106 tagból álló, a felszentelés teológiáját tanulmányozó bizottságot, melyet az egyházvezetők TOSC-nak neveztek el. Nem a világszéles egyház arányos képviselete érdekében szervezték ezt, hanem a 2 évet felölelő tanulmányozáson való részvétel céljából. Első szakaszként, a 13 divízió minden országának Bibliatanulmányozó Bizottsága hozzájárult a tanulmányozási folyamathoz, képviseltetve magát a TOSC-ban.

A tevékenységét júniusban befejező TOSC egyik fő célkitűzését a nők felszentelése ügyében való közös állásfoglalás képezte, viszont ez nem sikerült. A tagok 3 csoportba osztódtak, mely 1., 2. és 3. számú álláspontként ismeretes:

1. álláspont: 1 Timóteus 3 és Titus 1 fényében aláhúzza a felszentelés bibliai feltételeit, és azt a tényt, hogy a Bibliában nem találunk feljegyzést a nők papként, apostolokként, illetve prezsbiterekként való felszentelésére. Így, ezen álláspont szerint az Adventista Egyház nem rendelkezik bibiliai alappal a nők felszentelése tekintetében.

2. álláspont: kiemeli egyes ó- és újtestamentumi nők vezető szerepét, mint Debora, Hulda és Júnia, valamint az 1 Mózes 1 és 2, illetve Galata 3:26-28 bibliai részeket, melyek az emberek Isten előtti egyenlőségét helyezik előtérbe. Így, ezen álláspont értelmében, az egyenlőség bibliai elve megengedi az Adventista Egyháznak a nők vezető tisztségbe való felszentelését az egyházban, erre bármikor sor kerülhet.

3. álláspont: elismeri az 1. álláspont szerinti férfivezetés bibliai mintáját Izráelben és az őskeresztény egyházban. Viszont kiemeli azt is, hogy Isten tett kivételeket, utalva Izráel királytkívánó kérésére. Ezen álláspont alapján, a nők felszentelése az egyház szabályzatához tartozó probléma, nem képezvén egy erkölcsi követelményt; így az Adventista Egyháznak meg kellene engednie, hogy mindegyik munkaterület maga döntsön a nők felszentelése ügyében.

Wilson felkérte az egyháztagokat a TOSC végleges beszámolójában bemutatott mindhárom álláspont megvizsgálására.

"Bizonyosodjatok meg arról, hogy az összes jelentést átnéztétek, és hogy értitek, ahogyan Isten hozzátok szól Igéje és a  Vele való mindennapi együttjárásotok által", mondta ő.

Bár a TOSC nem jutott közös nevezőre a nők felszentelése ügyében, tagjai jóváhagytak egy közös nyilatkozatot a felszentelés teológiájára nézve, és kijelentették egy külön nyilatkozatban, hogy "hűségesek maradnak a Hetednapi Adventista egyház üzenetéhez és küldetéséhez, úgy ahogy ez a 28 hitalapelvben ez kifejezésre jutott".

Wilson kifejezte azon reményét, hogy minden egyházta hasonló jóindulatot fog tanusítani.

"Ha nem vigyázunk, az ördög vitákat szít közöttünk, mely elterel minket Isten szándékátol, miszerint az utolsó napok maradék egyházának valóra kell váltania, vagyis hirdetnie kell a hármas angyali üzenetet és örömmel megosztania Krisztus közeli eljövetelének hírét", jelentette ki ő. "A fontosabb kérdés, hogyan viszonyulunk az egyház folyamatban lévő küldetéséhez".

Mit kellene olvasniuk az egyháztagoknak?

Stele, a TOSC elnöke és az egyház Bibliatanulmányozó Intézetének igazgatója úgy nyilatkozott: ha az egyháztagok már semmi egyebet sem olvasnak, el kellene olvasniuk "a követendő lépésekről szóló rövid kijelentéseket".

"Akik egy nagyon gyors bemutatást óhajtanak, elolvashatják a követendő lépésekről szóló rövid kijelentéseket", mondta egy interjúban. "Miután érdekeltekké válnak, elolvashatják az álláspontok bemutatását is".

A hosszabb jelentések egy 127 oldalas végleges beszámoló részét képezik, mely tartalmazza a felszentelés teológiájának TOSC által jóváhagyott 1 oldalas meghatározását is, valamint a TOSC tanulmányozási folyamatát és az erre vonatkozó számos megvalósított munkálat listáját.

A tanulmányozást a Generál Konferencia utolsó ülésén (2010) részt vevő egyik küldött kérésére kezdeményezték, ennek szükségességét pedig aláhúzta a nők felszentelésére vonatkozó egyes regionális egyházvezetők részéről jövő egyre több felhívás. A probléma még bonyolultabbá vált, miután az egyház 124 uniója közül 3 - 2 az USA-ban és 1 Németországban - engedélyezte a nők felszentelését annak ellenére, hogy az egyházvezetők felszólították őket a tanulmányozás eredményeinek és a 2015-ös Generál Konferencia ülésén tartandó esetleges szavazás következtében meghozandó döntés megvárására. A világszéles egyház nem ismeri el a 3 unió döntését.

Stele felszólította az egyháztagokat, hogy a nők felszentelésének ügyében ne engedjék magukat más személyek által befolyásoltatni, valamint saját következtetéseket vonjanak le imával  történő bibliatanulmányozás által.

"Ezen  kijelentések hasznosak lehetnek, mivel minden kulcsfontosságú részt különböző nézőpontból értelmeznek", mondta ő, kezében tartva a TOSC végleges beszámolójának egy másolatát.

Stele szerint az egyháztagok többféleképpen befolyásolhatják a nők felszentelésével kapcsolatos tárgyalást, a Generál Konferencia San Antonióban (Texas) sorra kerülő következő ülésére küldendő képviselőkkel való beszélgetést is beleértve.

Wilson hozzátette: az egyháztagok megoszthatják meggyőződeseiket a lelkészeikkel és a konferencia-elnökökkel, de kérte, hogy minden beszélgetés vagy levél tiszteletteljes és krisztusi lelkületű legyen.

"De a legfontosabb", mondta ő, "szeretnénk ha imában támogatnátok, hogy mi vezetői minőségünkben megalázzuk magunkat, és meghalljuk a Szentlélek közvetlen hangját és Isten akaratát, úgy ahogyan ez a Szentírásban megnyilatkozik."

Stele egyetértésének adott hangot: " Azt hiszem a legjelentősebb részvételi mód, ha minden egyháztag imádkozik. Imádkozzatok a folyamatért és az ülésért, hogy ne az emberi bölcsesség kerüljön előtérbe, hanem Isten akarata."

Fordította: Sinkler Beáta

A Hetednapi Adventista Egyház üzenete az elnöki választások kapcsán

E-mail Nyomtatás PDF

Egy személy megválasztása Románia elnöki tisztségére fontos hatást gyakorol a román társadalomra, ugyanakkor egyházi életünkre is, figyelembe véve az elnök tevékeny szerepvállalását az állam vezetésében. Az elnökválasztási kampány megkezdése előtt a Hetednapi Adventista Egyház szeretne nyilvánosan tisztázni néhány dolgot.

A Romániában élő valamint a szórvány Hetednapi Adventista Egyház hívei arra vagyunk bátorítva, hogy odaszentelt ima által Isten elé vigyük az új elnök megválasztásának ügyét.

A Hetednapi Adventista Egyház felvállalja a felelősséget a társadalom pozitív irányba való befolyásolásáért, minden ember lelkiismereti és vallásszabadsági jogainak védelmezéséért és a felebarátaink szolgálásáért, megtartva ezzel egy időben a teljes politikai semlegességet.

Ezen okból kifolyólag az Adventista Egyház soha nem ajánl egy pártot vagy jelöltet sem. Ugyanakkor hangsúlyozza egy személy megválasztásának fontosságát annak keresztény elvei iránti felfogása és erkölcsi alapelvei alapján, függetlenül a személy politikai hovatartozásától.

Tiszteletben tartva minden személy egyéni politikai lehetőségeit, az Adventista Egyház tagjainak azt ajánlja, hogy román állampolgárként teljes joggal rendelkezve, mellőzve minden személyes nézőpontot és érdeket, olyan személyt támogasson, aki megértette és teljes mértékben elfogadja a következő pontok fontosságát:

-a vallási- és lelkiismereti szabadság biztosítását

- a semlegességet bármilyen vallással szemben és az összes vallás egyenlőségének hirdetését a hatóságok és a törvény előtt

- az egyház és állam szétválasztásának tiszteletben tartását

- teljes ragaszkodást a keresztény értékekhez: a család, az élet és az emberi méltóság tekintetében

Ugyanakkor az Adventista Egyház felhívást intéz a jelöltekhez és az őket támogató politikai pártokhoz, hogy távolodjanak a vallási hovatartozás témájától és közeledjenek inkább a bibliai értékekhez vagy a közös erkölcsi értékekhez. Románia minden egyes állampolgárnak a hazája, függetlenül vallási hovatartozásától.

A felekezeti hovatartozás és a nemzeti identitás közötti kapcsolatra utalás terméketlen, hibás és fundamentalista indítékkal felesleges vallások közötti feszültséget eredményez, amely nem jellemző az európai modern országokra.

Hisszük, hogy az állampolgárok valós szükségletei és Románia általános helyzete sokkal több lehetőséget biztosít olyan fontos témákra, amelyek elhozhatják úgy a társadalmi békét, mint az állampolgárok jólétét, függetlenül azok nemzetiségétől vagy vallási hovatartozásától.

Biztosítunk minden Román Állami jelöltet és képviselőt a teljes megbecsülésünkről, valamint arról, hogy imádkozni fogunk Romániáért és a vezetőkért úgy, ahogyan a Biblia  tanítja a Timótheushoz írott első levél 2. fejezetében: "Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson."


Marius Munteanu lelkész

Elnök

Romániai Hetednapi Adventista Egyház

 

A Hetednapi Adventista Egyház elnöke imanapot sürget az Ebola vírus által veszélyeztetett tájakon élőkért

E-mail Nyomtatás PDF

Ted N. C. Wilson, a Hetednapi Adventista Egyház elnöke a következő nyilatkozatot tette: A Hetednapi Adventista Egyház vezetése és tagsága nevében, amely 13 divízióban, 215 országban és több mint 18 milliós tagsággal rendelkezik, szeretném kifejezni mélységes aggodalmamat a nyugat-afrikai embertársaimért, akik az Ebola járvány által veszélyeztetett területen élnek, különösen Guinea, Sierra Leone, Libéria, Szenegál és Nigéria országaiban.

Sürgetek a világon élő minden hetednapi adventistát, hogy tegyük 2014. október 11-i szombatot különleges imanappá a nyugat-afrikai testvéreinkért és a térség teljes népességéért, akik korábban nem tapasztalt csapással találják szembe magukat.

Imádkozzunk azért, hogy Isten állítsa meg ennek az ártalmas vírusnak a terjedését! Abban a csodálatos előjogban volt részem, hogy feleségemmel és családommal együtt kilenc évet éltem és szolgáltam Nyugat-Afrikában, éppen ezért mélységes szomorúságot érzek azért a 2.800 emberért, akik meghaltak a járványban. Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési Központjai azt prognosztizálják, hogy januárra a fertőzöttek száma elérheti az 550.000-et, de akár az 1.400.000 főt is, ami a WHO Egészségügyi Világszervezet szerint 70%-os elhalálozási aránnyal párosul.

Szeretném, ha az adventisták világszerte - főként a Nyugat-közép-afrikai Divízióban élő gyülekezeti tagok - tudnák azt, hogy mi, akik az egyház központjában dolgozunk, imádkozunk érettetek! Mi mindnyájan egy világszéles családot alkotunk, amelynek közös reménye Isten megmentő hatalma.

Sok kezdeményezés látott napvilágot a Hetednapi Adventista Egyházban és egységeiben, amelyek segítséget nyújtanak ebben a különlegesen megpróbáló nyugat-afrikai válságban. Ezekről hallani lehet az Adventista Hírhálón (ANN), az Adventist Review-ban, az Adventista Világ magazinban, a Hope Channel-en, az Adventista Világrádióban és máshol.

2014. szeptember 25-én csütörtökön a Generál Konferencia dísztermében az ADRA világszervezete egy nagyszabású imaközösséget szervezett, amelyhez sokan csatlakoztak az interneten keresztül is.

2014. október 1-én a Generál Konferencia Misszió Osztálya egy globális imakampányt indít az Ebola vírussal fenyegetett térségekért. Az emberek világszerte kifejezhetik együttérzésüket a közösségi médián keresztül az Együtt az imában (UnitedinPrayer) honlapon keresztül.

Október 11-én a Generál Konferencia Éves Ülésén, ahol az egyház vezetői a világ különböző részeiről együtt lesznek, élő közvetítésbe kapcsolják James Golay testvért a Nyugat-afrikai Unió elnökét. Ő Libériában marad gyülekezeti tagjainkkal, hogy bátorítsa és támogassa őket ebben a nehéz próbában, nem jön a Generál Konferencia Éves Ülésére, hanem interneten kapcsolódik be az ülés munkájába. Első kézből származó információkat fog megosztani a térségben kialakult válságos helyzetről Guineából, Sierra Leonéból és Libériából, ahol 33.000 adventista él. James Golay testvér beszámolója után különleges imaközösséget szervezünk azokért, akik ebben a kétségbeejtő helyzetben élnek.

Kérlek, emlékezzetek az október 11-i különleges imanapra Nyugat-Afrikáért és lakosságáért, akik a gyorsan terjedő Ebola járvánnyal küzdenek!

Ugyanakkor tudatni szeretnénk a Nyugat-Afrikában élőkkel, hogy nemcsak a szombati imaközösségben, hanem naponta és óránként a Teremtőnk, Megváltónk és nagy Orvosunk elé emeljük imában azokat, akiket ez a válság érint. Imádkozzunk kitartóan a Szentlélek késői esőjéért és a hármas angyali üzenet hirdetéséért, amely az emberek figyelmét Jézus közeli visszajövetelére irányítja, amikor a betegségeket, járványokat, az Ebola vírust, a félelmet és a halált legyőzi Isten mindenható ereje, hogy az örök életre megváltson bennünket. Jövel Uram Jézus!

Őszinte keresztényi szeretettel:

 

Ted N. C. Wilson

a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának elnöke

Sürgős felhívás az imára a Nyugat-Afrikában terjedő Ebola járvány ellen

E-mail Nyomtatás PDF

Az Egészségügyi Világszervezet szerint az Ebola járvány okozta halottak száma Nyugat-Afrikában 3.338 személyről hat hónap alatt, 2014. szeptember 28-ig 7.178-ra nőtt.

Ted N. C. Wilson, a Hetednapi Adventista Egyház elnöke arra hívja a világszéles adventista közösség tagjait, hogy figyeljen oda e jelenségre, mely egyházunk tagjait és Afrika ezen részének lakosságát érinti. „Arra kérem a Hetednapi Adventista Egyház tagjait, hogy 2014. október 11-én tartsanak különleges ima- és böjtnapot a Nyugat-Afrikában élő hittestvéreikért, és az ottani lakosságért. Imádkozzunk Istenhez, és kérjük, állítsa meg ezen agresszív vírus terjedését”, mondta Ted Wilson.

Imádkozzunk a következőkért:

• a beteggondozók oltalmáért;

• a vírustól fertőzött személyek lelki gondozóinak, egyházunk vezetőinek oltalmáért;

• azokért, akik elvesztették szeretteiket a fertőzés nyomán;

• az Ebola vírust kezelő gyógyszer mielőbbi feltalálásáért.

„Arra kérünk mindenkit, segítsen továbbadni ezt a hírt a maga régiójában a szociális hálózatok vagy egyéb eszközök segítségével, és arra bátorítsa a gyülekezetek tagjait, szervezzenek különleges ima- és böjtnapot az október 11-ére eső szombaton”, mondta Williams Costa Jr., az Adventista Egyház kommunikációs osztályának vezetője.

A szociális hálózatokra alkalmas képek megtekintésére kattints IDE:

https://www.flickr.com/photos/adventistnewsnetwork/sets/72157648243791971/

„Habár közvetetten semmit sem tehetünk ezekért az emberekért”, mondta Corrado Cozzi, az Inter-Európai régió kommunikációs osztályának vezetője, „önmagában az a tény, hogy felhívást kaptunk az imádkozásra, tudomásunkra hozza a tragédia komolyságát, és alkalmat ad, hogy kifejezzük aggódásunkat, együttérzésünket. Isten bármire képes. Bármikor.”

További részletek: www.adventist.org/UnitedinPrayer

Csatlakozzatok a világszéles adventista közösséghez, és minden nap 7:00 és 19:00 órától imádkozzatok ezért a tragédiáért, valamint különleges ima- és böjtnapot tartsatok 2014. október 11-én.

 

 

Kelet-Ukrajnában elraboltak egy lelkészt az istentisztelet ideje alatt

E-mail Nyomtatás PDF

Az egyház elöljárói imára szólítanak fel, miközben keresik a lelkészt!

Egy hetednapi adventista lelkész eltűnt, miután  fegyveresek elrabolták az úrvacsorai istentisztelet alatt - jelentették  a helyi gyülekezet vezetői Kelet-Ukrajnában.

Szeptember 27-én ismeretlen fegyveresek rontottak be az imaházba Horlivka városában, és megkötözték Sergei Litovchenko lelkészt – jelenti az Ukrán Unió.

„Megszakították az istentiszteletet, és a híveket távozásra kényszerítették" – állította az egyik tanú. „Sergei Litovchenko lelkésznek azt parancsolták, hogy zárja be az imaházat, majd belökték egy kocsiba, és ismeretlen irányba távoztak."

Az esemény éppen az úrvacsorai istentisztelet alkalmával történt, a Horlovskoi Divizii utca 1. szám alatt lévő kis imaházban. Az adventista közösségek világszerte megemlékeznek a negyedév utolsó szombatján Jézus utolsó vacsorájáról. A horlivkai fegyveresek azzal igazolták tettüket, hogy „ez ortodox föld, itt nincs helye a különböző szektáknak."

Nem mondták el, hogy kik ők, vagy milyen jogon szakítják meg az istentiszteletet; a gyülekezeti tagoknak azt válaszolták: „Semmi közötök hozzá!"

Az Ukrán Unió mindent megtesz azért, hogy megtalálja a lelkészt. „Nem lehet tudni, hogy hol van és mi történhetett vele" – mondta Vassily Nichik, a Nyugat-Orosz Unió(szomszédos Kelet-Ukrajnával) Vallásszabadsági Osztályának vezetője.

„Kérünk, imádkozzatok érte!" - írta a Facebook oldalán.

Ez az emberrablás nagyon aggasztó fejlemény az Adventista Egyház számára Kelet-Ukrajnában , ahol április óta az orosz-párti szeparatisták és az ukrán kormány közti csatározások több mint 3500 ember halálát követelték. A ortodox hitet védelmező szeparatisták bíráló hangnemben szóltak a protestantizmus ellen, a múltban több egyháztagot raboltak el, viszont mindig hamar el is engedték őket.

Eddig egyetlen hetednapi adventista sem halt meg vagy sérült meg Kelet-Ukrajnában, ahol a konfliktus szeptember 5-én egy nehéz tűzszüneti megállapodásban oldódott meg. Csupán egyetlen imaház szenvedett jelentős károkat.

John Graz, az Adventista Egyház Vallásszabadsági Osztályának a vezetője komoly aggodalmát fejezte ki az emberrablás miatt, és megdöbbenésének adott hangot, hogy miért éppen a lelkészt választották célpontnak.

„Egyházunk hivatalosan elismert Oroszországban és Ukrajnában, és elvárjuk, hogy a tagjainkat és lelkészeinket tartsák tiszteletben a kelet-ukrán hatóságok" – mondta Graz hétfőn. „A Hetednapi  Adventista Egyház nem avatkozik bele a politikába, és nem értjük, hogy miért éppen ezt az egyházat kellett megtámadni."

Fordította: Lucaciu Edmond

 

9. oldal / 73