Nem erővel, sem hatalommal – hanem az Ő Lelkével! – 2020. július 31.

Megújulás és reformáció

Az „Imában egyesülve” heti bejegyzése és imakérései

www.revivalandreformation.org

Nem erővel, sem hatalommal – hanem az Ő Lelkével!

Dr. Jan-Harry Cabungcal

Épp összecsomagoltam, hogy elérjem a hazavivő repülőt a Dominikai Köztársaságból. Európai tini barátaim dicsőítő énekeket énekeltek, Isten jóságát tükrözve vissza, míg rám vártak, hogy búcsút vehessünk egymástól. Ahogy rájuk néztem, szomorúságot láttam megcsillanni a szemükben. Az együtt töltött áldott idő véget ért, és eljött a hazatérés pillanata. Arra gondoltam, mégis hogy mehetünk vissza a régi, megszokott módszerekhez az Istennel való kiemelkedő élmény után, hogy sokak életét, beleértve a magunkét is láttuk átalakulni?

Több mint 150 lelket nyertünk meg Krisztusnak. Fölfedeztük, micsoda ereje van az imának, az életek átadásának az Úrnak és az Istenre hagyatkozásnak. Rájöttem, hogy tennem kell valamit, amivel fiatal barátaimnak és a hozzájuk hasonló százaknak szolgálhatok. De mit? 30 éves voltam, nemrég tértem meg és keresztelkedtem meg a Hetednapi Adventista Egyházba. Tudtam, hogy csakis a Mindenhatótól jöhet erre megoldás.

Hívtam a barátaimat, hogy térdeljenek le velem egy buzgó imára. Megköszöntük Istennek a jóságát, hogy dolgozik bennünk és általunk, átformál bennünket, és sikeressé tesz a lélekmentésben.

Kiöntöttük neki a szívünket, bocsánatért esedeztünk a bűneink és a régi életünk miatt. Azért könyörögtünk, hogy Szentlelke vegye át teljes egészében az irányítást a szívünk és az életünk felett. Én azt kértem, hogy Isten tegyen valami olyat a mi európai fiataljainkért, amire egyetlen emberi erő sem képes. Benne bíztunk, aki nem vall kudarcot, míg előttünk megy. És így született meg a Europe4Jesus (E4J, „Európa Jézusért”).

Békével a szívemben utaztam el a Dominikai Köztársaságból, és indultam el Miami felé egy 3 napos megszakítással. Észrevettem, hogy minél többet imádkozom, Isten annál inkább megnyitja a lehetőség ablakait a bizonyságtevésre. És akkor ott találtam magam, hogy bibliaórákat adok a hotel személyzetének, a fodrásznál és egy Apple üzletben. Minél több lelket vezetett hozzám az Úr, annál jobban megláttam, mekkora nagy szükség van rá, hogy hozzá menjek, könyörögjek Lelke kitöltéséért, a lelki fegyverekért és a vezetéséért. Úgy éreztem, hogy tanulatlan és alkalmatlan vagyok ahhoz, hogy másokat Jézushoz vezessek, de közben nagyon boldog is voltam. Miközben hazafelé igyekeztem Svájcba, arra kértem Istent, hogy még aznap vezessen el egy kereső lélekhez. És az Úr egy taxisofőr képében válaszolt az imádságomra.

Megtudtam, hogy ez a hölgy eljár egy adventista gyülekezetbe a nagymamájával. Elmondtam neki a bizonyságtevésemet, és még egy bibliatanulmányt is adtam, miközben a reptér felé hajtottunk. Isten Lelke vezetett, míg egyszer csak felhívást nem tettem neki, ott, a taxi hátsó ülésén. Semmi tétovázás nem volt: a hölgy örömmel fogadta el Jézust, és kijelentette, hogy a következő szombaton elmegy az imaházba a lányával.

A külföldön töltött 3 hét alatt az Úr az európai szolgálatomra tanított. Eddig 32 országban jártam, és Jézus csodálatos evangéliumi üzenetéről beszéltem. Isten megáldotta az E4J-t, és számtalan fiatalt képeztünk ki és mentoráltunk, és több száz ifjúsági evangelizációs programot vezényeltünk le. Mindez csakis azért jöhetett létre, mert néhány fiatalnak volt bátorsága imádkozni!

János 16:24 megtanít arra, hogy azért nem kaptunk meg valamit, mert nem is kértük. De csak akkor tudjuk, mit kérjük, ha a szívünk közel van Istenhez.

Miért nem adjátok át neki az életetekben és szolgálatotokban levő bánatot? Ne feledjétek: „nem erővel, sem hatalommal, hanem az Ő Lelkével” hajtja végre a munkáját bennünk, „azt mondja a seregeknek Ura” (Zakariás 4:6).

Dr. Jan-Harry Cabungcal író és neurológus, aki a svájci Vulliens-ben él, és emellett a Europe 4 Jesus vezetője (http://europe4jesus.net/).

A világegyház imakérései

2020. július 31. – augusztus 6.

  • Imádkozzunk a „Zivot Plusért”, a mostari adventista gyülekezet kezdeményezéséért Bosznia-Hercegovinában, hogy elérjék a szomszédos városokat. Hétvégente életmód-orvoslási előadásokat tartanak, és egészségügyi vásárt rendeznek. Kérjük a mennyet, nyisson ajtót ez előtt a folyamatban levő szolgálattípus előtt.
  • Imádkozzunk világszerte az idős testvérekért, akik a COVID-19-járvány előrehaladtával magánnyal, egészségügyi problémákkal és szorongással küzdenek.
  • Imádkozzunk a Hetednapi Adventista Egyház „Elmegyek” (I Will Go) nevű stratégiai tervéért. Imában vigyük Isten elé a vezetőket és a tagokat egyaránt: tegyék magukévá az Úr szeretetre, igehirdetésre, kapcsolatépítésre és a körülöttük élők elérésére és a velük való együttműködésre irányuló felhívását, hogy megosszák az evangélium üzenetét másokkal.

(Fordította: Czinkota Judit Orsolya)