Közlemények

A Speranta-ReménységTV magyar adásai szept. 29 – okt. 05 között

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

I. NAGYON JÓ HÍREK!

 

Október elsejétől NÉGY MAGYAR NYELVŰ MŰSOR – HETI 7 ÓRA ADÁS MAGYARUL a Speranţa-Reménység televízióban, minden nap 18:00 órától (17:00 HU)!

Október elsejétől már 18:00 ÓRÁTÓL (17:HU) fogja közvetíteni a Speranta-ReménységTV a magyar nyelvű adásokat!

1. PárBeszéd – hétfőtől csütörtökig, naponta 18:00 órától (17:00 HU)

 

Ismétlések*:    kedden, szerdán, pénteken 11:00 órától (10:00 HU);

csütörtökön 13:00 órától (12:00 HU).

 

2. Élő Képek – pénteken 18:00 órától (17:00 HU)

 

Ismétlések*: szombaton, 3:00 órától (2:00 HU) és hétfőn 11:00 órától (10:00 HU).

 

3. Lépésről Lépésre - szombaton 18:00 órától (17:00 HU)

Ismétlés*: vasárnap, 8:00 órától (7:00 HU).

 

4. ÚJ! Élet Mozaik – vasárnap 18:00 órától (17:00 HU)

 

A másnapi ismétlés időpontja pillanatnyilag ismeretlen.

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

EZEN A HÉTEN NAPONTA FRISS adásokkal fogadjuk a SperantaTV magyar nyelvű műsorainak kedves nézőit!

 

II. 2014. október 5.-én új műsor jelentkezik, ÉletMozaik címmel!

A bukaresti és a budapesti Adventista Médiaközpontok közötti jó együttműködés keretében a két intézmény kölcsönösen megosztja egymással saját adásait.

A magyarországi Reménység Médiaközponttól kapott adásokból állítottuk össze az új műsort, ÉletMozaik címmel. Köszönet a Reménység Médiának!

 

III. Folytatjuk a négy adássorozatot:

 

1. „Történelmünk arcképcsarnoka”ezen a héten szerdán, a PárBeszéd műsorában.

Az egyetemi tanévkezdésnek (szeptember 29 – hétfő) szentelt adásunk közvetítése miatt kerül sor a cserére.

Timis-Balázsy Sándor egyházjogásszal ebben a beszélgetéssorozatban az erdélyi adventista közösség kimagasló személyiségeit jelenítjük meg.

 

2. Az evangélium képekben” - kedden, a PárBeszéd műsorában.

A Megváltó példatörténetei megragadó és könnyen megjegyezhető képekben jelenítik meg az evangélium kimagasló tanításait a megváltásról, Isten országáról, Krisztus követésének mikéntjéről.

Szász Ernő lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke, nyugodt és lényegre törő válaszokkal vázolja fel az időszerű tanulságokat hordozó régi képeket.

 

3. „100 év adventizmus Mezőpanitban” pénteken, az ÉlőKépek műsorában.

A négy adásból álló sorozatnak, mely a Mezőpanit-i (Maros megye) adventista közösség 100 éves jubileumi ünnepségén készült, az utolsó részét láthatják a kedves nézők.

 

4. „A gondviselés útja a történelemben”szombaton, a LépésrőlLépésre műsorában.

Dr. Tokics Imre lelkész, a magyarországi Adventista Teológiai Főiskola tanszékvezető tanára bátor lépések megtételére ösztönöz a gondviselés felismerésének személyes tapasztalatában.

A József élettörténetét vizsgáló előadássorozat a posztmodern ember nagy vívódásait és az arra adott időszerű válaszokat „ássa ki” a jól ismert(nek vélt) bibliai történetből.

Közvetlen nyelvezet, megragadó stílus, váratlan fordulatok, gyakorlati tanulságok.

Minden korosztály (és kiemelten a fiatal nemzedék) a rég keresett válaszokat fedezheti fel a nyolc előadásban!

 

II. Program előzetes

 

Szeptember 29, hétfő, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Életcél és küldetés

Az adás vendége: Timis-Balázsy Sándor lelkész, teológiatanár (Kolozsvár)

Az egyetemi tanévkezdésnek szenteljük ezt a beszélgetést.

Köztudott, hogy emberi mivoltunk minőségét alapvetően meghatározza az életcél és a küldetéstudat. A fiatalok számára engedhetetlen idejekorán felfedezni a valódi életcélt és a küldetéstudatot.

Hogyan? Hol? Mennyire segít(het) ebben a család, az iskola, a vallás, az egyház, a Biblia? Milyen veszélyekkel jár(hat) ennek elhanyagolása?

Ismétlés*: szeptember 30, kedd, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 30, kedd, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Az evangélium képekben – A mustármag.

Az adás vendége: Szász Ernő lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke (Marosvásárhely)

Ebben a beszélgetésben nem „elveszett-megtalált” jellegű példázattal foglalkozunk. A Szentírást olvasva láthatjuk, hogy a növényvilág különböző elemei (például a fák, a virágok), a bibliai történetek hangsúlyos „szereplői”lehetnek. A Jézus Urunk által elmondott példázatokban is fontos szerepet kapnak. Az általuk közvetített tanulságok igen érdekesek és időszerűek.

Ismétlés*: október 01, szerda, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Október 01, szerda, 18:00 óra (17:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Történelmünk arcképcsarnoka – Balázsy Károly 2.

Az adás vendége: Timis-Balázsy Sándor lelkész, egyházjogász (Kolozsvár)

Az élő hitre jutott keresztény ember életszemléletében nincs helye a véletlennek. Az Isten gondviselését látja azokban a történésekben is, amelyeket nem a saját döntései irányítanak, és amelyek megmagyarázhatatlanul fájdalmasak.

Pál apostol több jelzést is kap Istentől, utolsó Jeruzsálembe vezető útja előtt arról, hogy ott bajok érik majd. Ő mégis kitart terve mellett. Mi lehet ez: predesztináció, fatalizmus?...

Balázsy Károly lelkész évekkel előre „látja” életútjának megrázó végét…

Hogyan éli életét egy keresztény ember a fenyegető jövő árnyékában?

Hogyan viszonyuljunk a különböző álmokhoz? Valóra váltak-e Balázsy Károly jövővel kapcsolatos „előrelátásai”?

Tartsanak velünk, mert izgalmas és igen tanulságos beszélgetésnek lehetnek tanúi!

Ismétlés*: október 02, csütörtök, 13:00 óra (12:00 HU)..

 

Október 02, csütörtök, 18:00 óra (17:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Szerepek az élet színpadán

Az adás vendége: Puskás Győző színművész, (Marosvásárhely)

A színművészet általában nem tartózik az élő hitű keresztények által hagyományosan felkarolt művészetek közé. Ennek ellenére, időnként mi is élvezői vagyunk a színészek tehetségén és tudásán alapuló különböző (vallásos alapú) produkcióknak.

Puskás Győző színművész „Isten kezében” című verses, zenés előadása, amelyet az Amicus Christi együttessel közösen vitt színpadra, templomokba, szociális otthonokba, megkérdőjelezhetetlen siker volt a keresztény bizonyságtevés szempontjából is.

Puskás Győző színművészt, a PárBeszéd keretében, az élet színpadán ismerhetik meg.

Ismétlés*: október 03, péntek, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Október 03, péntek, 18:00 óra (17:00 HU) – Élő Képek

Az adás témája: 100 éves (múlt) a Mezőpanit-i Hetednapi Adventista közösség – Jubileumi ünnepség 4.

Egy népszerű keresztény író (Ellen G. White) ihletett szavai a múlt és a jövő szoros kapcsolatáról, igen figyelemreméltóak: „Nem félhetünk a jövőtől, kivéve ha azt az utat, melyen az Úr vezetett minket és a történelmünkben rejlő tanításokat elfelejtjük.”(Életünk és munkánk – 122. old.)

A Mezőpanit-i adventista közösség jubileumi ünnepségének ez volt az alaphangja.

A négy adásból álló sorozat utolsó részét láthatják a kedves nézők.

Ismétlések*: október 04, szombat, 3:00 óra (2:00 HU).;

október 06, hétfő, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Október 04, szombat, 18:00 óra (17:00 HU) – Lépésről Lépésre

Az adás témája: A gondviselés útja a történelemben 4. – Rabszolgaként Egyiptomban

A Kolozsvár-i Központi gyülekezetben tartott hitmélyítő előadássorozat.

Előadó: Dr. Tokics Imre (a budapesti Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tudományok Tanszékének vezetője)

Az isteni gondviselés nem egy előrelátható és azonnal érthető folyamat. Igen gyakran a kép csak utólag áll össze.

Mit tegyünk addig, míg megértjük a „miértekre” adott választ? Hát akkor, ha hiába várjuk a kielégítő választ fájó dilemmáinkra?

Egy régi-régi történet igencsak megalapozott válaszokat ad aktuális létkérdéseinkre.

Minden korosztálynak érdemes időt szánni a LépésrőlLépésre műsor ezen újabb sorozatára,és kiemelten a fiatal nemzedék találhat számára is hiteles válaszokat Dr. Tokics Imre  előadássorozatában!

Ismétlés*: október 05, vasárnap, 8:00 óra (7:00 HU).

 

Október 05, vasárnap, 18:00 óra (17:00 HU) – PárBeszéd – ÚJ ADÁS!

Az adás tartalma: A. Dr. Szigeti Jenő egyetemi tanár – Isten és az idő teljessége

B. Kis István lelkész – A Biblia születése

A. A 21. század fejlettebb országaiban élő embereket különösképpen foglalkoztatja az idő-, illetve az idő hatékony felhasználásának a kérdése. Meglepőnek tűnhet, de Istent is foglalkoztatja ez a kérdés. És nem csak foglalkoztatja, hanem Neki megoldása is van az idővel kapcsolatos nagy kihívásokra.

Ismerjük meg ezt a megoldást Dr. Szigeti Jenő professzorral együtt, a 23 perces előadás keretében!

B. Kincskeresésre invitál Kis János lelkész.

A helyszín: otthonunk.

A kincs rejtekhelye: a könyvespolcunk.

Az elrejtett kincstartó: a Biblia.

Fedezzük fel együtt, mitől is olyan fontos ez a könyv, a Biblia.

A 27 perces előadásban a Könyvek Könyvének születési körülményeit ismerhetjük meg.

A másnapi ismétlés időpontja pillanatnyilag ismeretlen.

*A másnapi ismétlések megszokott időpontja változhat!

 

Banga-Jánossy Emil

főszerkesztő

 

A Speranta-ReménységTV magyar adásai szeptember 22 – 27 között

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

I. HÁROM MAGYAR NYELVŰ MŰSOR – HETI 6 ÓRA ADÁS MAGYARUL a Speranţa-Reménység televízióban:

1. PárBeszéd – hétfőtől csütörtökig, naponta 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések:      kedden, szerdán, pénteken 11:00 órától (10:00 HU);

csütörtökön 13:00 órától (12:00 HU).

 

2. Élő Képek – minden pénteken 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések: szombaton, 3:00 órától (2:00 HU) és hétfőn 11:00 órától (10:00 HU).

3. Lépésről Lépésre - minden szombaton 16:00 órától (15:00 HU)

Ismétlés: vasárnap, 8:00 órától (7:00 HU).

 

II. Program előzetes

FONTOS!

Hétfőtől szombatig, ezen a héten még NAPONTA FRISS adásokkal tudjuk fogadni a SperantaTV magyar nyelvű műsorainak kedves nézőit.

 

Tovább folytatódik a három új adássorozat:

 

1. „Történelmünk arcképcsarnoka”hétfőn, a PárBeszéd műsorában.

Nem nosztalgiázás – bár annak tűnhetne. Nem dokumentumfilm – bár lehetne. Nem bulvárszenzáció – nem is terveztük annak.

Egyszerű beszélgetés arról, ami szép volt, ami jó volt. Azért, hogy ne feledjük, azért, hogy tovább (vagy újra) lehessen.  És arról is, ami (lehet) nem volt sem szép, sem jó. Azért, hogy megértsük, azért, hogy véget érjen és meg ne ismétlődhessen.

Timis-Balázsy Sándor egyházjogásszal ebben a beszélgetéssorozatban az erdélyi adventista közösség kimagasló személyiségeit jelenítjük meg.

 

2. „100 év adventizmus Mezőpanitban” pénteken, az ÉlőKépek műsorában.

Egyes vélemények szerint egy egyház vagy egy vallási közösség esetében a 100 éves múlt csekély és kevés. Mások szerint 100 év történelem túl sok egy olyan közösség számára mely a történelem lezárását várja és hirdeti.

Isten dicsőítése, ünneplés, emlékezés, lelkes hirdetése és várása Jézus Urunk második eljövetelének – ez a jubileumi évforduló alaphangja.

A négy adásból álló sorozat a Mezőpanit-i (Maros megye) adventista közösség 100 éves jubileumi ünnepségén készült.

 

3. „A gondviselés útja a történelemben”szombaton, a LépésrőlLépésre műsorában.

Dr. Tokics Imre lelkész, a magyarországi Adventista Teológiai Főiskola tanszékvezető tanára bátor lépések megtételére ösztönöz a gondviselés felismerésének személyes tapasztalatában.

A József élettörténetét vizsgáló előadássorozat a posztmodern ember nagy vívódásait és az arra adott időszerű válaszokat „ássa ki” a jól ismert(nek vélt) bibliai történetből.

Közvetlen nyelvezet, megragadó stílus, váratlan fordulatok, gyakorlati tanulságok.

Minden korosztály (és kiemelten a fiatal nemzedék) a rég keresett válaszokat fedezheti fel a nyolc előadásban!

 

Folytatódik a Jézus Urunk példázatait feldolgozó beszélgetéssorozat:

1. Az evangélium képekben” - kedden, a PárBeszéd műsorában.

A Megváltó példatörténetei megragadó és könnyen megjegyezhető képekben jelenítik meg az evangélium kimagasló tanításait a megváltásról, Isten országáról, Krisztus követésének mikéntjéről.

Szász Ernő lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke, nyugodt és lényegre törő válaszokkal vázolja fel az időszerű tanulságokat hordozó régi képeket.

 

 

Szeptember 22, hétfő, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Történelmünk arcképcsarnoka – Balázsy Károly

Az adás vendége: Timis-Balázsy Sándor lelkész, egyházjogász (Kolozsvár)

A gazdag nagysármási, időnként Monte Carlo-ban mulató Balázsy Károllyal Istennek terve volt. Nagyszerű küldetéssel akarta megbízni itt, Erdélyben, majd távolabb is…

Ismétlés: szeptember 23, kedd, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 23, kedd, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Az evangélium képekben – Az otthon maradt fiú.

Az adás vendége: Szász Ernő lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke (Marosvásárhely)

Ez a példatörténet nem egyértelmű „happy end” kibontakozású. Újabb várakozási feszültséget kelt a hallgatókban, olvasókban, mert az otthon maradt fiú érkezése megzavarja az ünneplést és újabb erkölcsi dilemma elé állítja a szemlélőt: Na, most mit fog tenni az édesapa? Igaza van-e az otthon maradt fiúnak?

Ismétlés: szeptember 24, szerda, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 24, szerda, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Vallás és egészség

Az adás vendége: Dr. Ősz-Farkas Ernő lelkész, a Dunamelléki Egyházterület elnöke (Budapest)

Mi köze az egészségünknek a valláshoz? Szakmailag komolyan vehetőek a Biblia egészséggel és életmóddal kapcsolatos tanácsai?

Egy nyílt beszélgetés a vallás és az egészség közötti kapcsolatról.

Ismétlés: szeptember 25, csütörtök, 13:00 óra (12:00 HU)..

 

Szeptember 25, csütörtök, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Mit üzennek az angyalok?

Az adás vendége: Dan Viorel lelkész, (Spanyolország)

Az angyalok létezéséről világosan beszél a Biblia. Időnként az angyalok beavatkoztak az emberiség történelmébe. Máskor fontos üzeneteket közvetítettek.

Fontosak lehetnek az angyalok üzenetei napjainkban, az emberek számára? Miért?

Hol találunk ilyen üzeneteket? Mit tartalmaznak?

Ismétlés: szeptember 26, péntek, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 26, péntek, 17:00 óra (16:00 HU) – Élő Képek

Az adás témája: 100 éves (múlt) a Mezőpanit-i Hetednapi Adventista közösség – Jubileumi ünnepség 3.

A múltra emlékezve valljuk és hirdetjük, hogy Jézus Urunk újra eljön.

Részletek az ÉlőKépek adásában.

Ismétlések: szeptember 27, szombat, 3:00 óra (2:00 HU).;

szeptember 29, hétfő, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 27, szombat, 16:00 óra (15:00 HU) – Lépésről Lépésre

Az adás témája: A gondviselés útja a történelemben 3. – József és testvérei

A Kolozsvár-i Központi gyülekezetben tartott hitmélyítő előadássorozat.

Előadó: Dr. Tokics Imre (a budapesti Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tudományok Tanszékének vezetője)

Miért ellenségem a testvérem? Mit tehetek, ha bánt a testvérem? Hogyan reagál minderre az Isten? Ha még Ő is hallgat, akkor kiben reménykedjek?

Egy régi-régi történet, aktuális kérdések, megalapozott válaszok.

Minden korosztálynak érdemes időt szánni a LépésrőlLépésre műsor ezen újabb sorozatára,és kiemelten a fiatal nemzedék találhat számára is hiteles válaszokat Dr. Tokics Imre  előadássorozatában!

Ismétlés: szeptember 28, vasárnap, 8:00 óra (7:00 HU).

 

Banga-Jánossy Emil

főszerkesztő

 

A Speranta-ReménységTV magyar adásai szeptember 08 – 13 között

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

I. HÁROM MAGYAR NYELVŰ MŰSOR – HETI 6 ÓRA ADÁS MAGYARUL a Speranţa-Reménység televízióban:

1. PárBeszéd – hétfőtől csütörtökig, naponta 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések:      kedden, szerdán, pénteken 11:00 órától (10:00 HU);

csütörtökön 13:00 órától (12:00 HU).

 

2. Élő Képek – minden pénteken 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések: szombaton, 3:00 órától (2:00 HU) és hétfőn 11:00 órától (10:00 HU).

 

3. Lépésről Lépésre - minden szombaton 16:00 órától (15:00 HU)

Ismétlés: vasárnap, 8:00 órától (7:00 HU).

 

II. Program előzetes

 

FONTOS!

Hétfőtől szombatig, NAPONTA FRISS adásokkal várjuk a SperantaTV magyar nyelvű műsorainak kedves nézőit.

 

Három új adássorozat veszi kezdetét ezen a héten:

 

1. „Történelmünk arcképcsarnoka”hétfőn, a PárBeszéd műsorában.

Timis-Balázsy Sándor egyházjogásszal az erdélyi adventista közösség kimagasló személyiségeit jelenítjük meg.

 

2. „100 év adventizmus Mezőpanitban” pénteken, az ÉlőKépek műsorában.

A négy adásból álló sorozat a Mezőpanit-i (Maros megye) adventista közösség 100 éves jubileumi ünnepségén készült.

 

3. „A gondviselés útja a történelemben”szombaton, a LépésrőlLépésre műsorában.

Dr. Tokics Imre lelkész, a magyarországi Adventista Teológiai Főiskola tanszékvezető tanára bátor lépések megtételére ösztönöz a gondviselés felismerésének személyes tapasztalatában. A József élettörténetét vizsgáló előadássorozat a posztmodern ember nagy vívódásait és az arra adott időszerű válaszokat „ássa ki” a jól ismert(nek vélt) bibliai történetből. Közvetlen nyelvezet, megragadó stílus, váratlan fordulatok, gyakorlati tanulságok! Minden korosztály (és kiemelten a fiatal nemzedék) a rég keresett válaszokat fedezheti fel a nyolc előadásban!

 

Szeptember 08, hétfő, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Történelmünk arcképcsarnoka – Truppel Győző

Az adás vendége: Timis-Balázsy Sándor lelkész, egyházjogász (Kolozsvár)

Egy új beszélgetéssorozat, amelyben az erdélyi adventista közösség kimagasló személyiségeit jelenítjük meg. Truppel Győző katolikus plébános, későbbi adventista lelkipásztor „arcvonásai” körvonalazódnak ebben a beszélgetésben.

Ismétlés: szeptember 09, kedd, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 09, kedd, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Az evangélium képekben – A tékozló fiú

Az adás vendége: Szász Ernő lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke (Marosvásárhely)

Vendégem egyedi stílusa, nyugodt hangvétele, lényegre törő érvelése közismert. Ebben a beszélgetésben egy megragadó evangéliumi kép (A tékozló fiú példázata) nagyon fontos és tanulságos részleteit igyekszünk leleplezni.

Ismétlés: szeptember 10, szerda, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 10, szerda, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Bizonyítható-e Isten létezése?

Az adás vendége: Hegyes-Horváth Géza lelkész, a Tiszavidéki Egyházterület elnöke (Debrecen)

Ezen igen provokatív kérdés felvetése sem könnyű egy keresztény tévéműsorban, hát még arra kielégítő választ keresni, találni. Vendégem vállalja a kihívást. Tartsanak velünk, hogy megtudhassák, milyen választ (válaszokat) találunk erre a kérdésre.

Ismétlés: szeptember 11, csütörtök, 13:00 óra (12:00 HU)..

 

Szeptember 11, csütörtök, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Európa – hova, merre?

Az adás vendége: Dr. Tokics Imre (a budapesti Adventista Teológiai Főiskola tanszékvezetője)

Van-e olyan ember, aki látva az Európa egén gyülekező viharfelhőket, ne tenné fel ezt a kérdést? Van-e valaki, aki erre a kérdésre tudná a választ?... Vajon találunk-e igazán megalapozott és hiteles választ erre a kérdésre, a vendégemmel folytatott beszélgetésben?

Ismétlés: szeptember 12, péntek, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 12, péntek, 17:00 óra (16:00 HU) – Élő Képek

Az adás témája: 100 éves (múlt) a Mezőpanit-i Hetednapi Adventista közösség – Jubileumi ünnepség 1.

Az évfordulók lehetőséget biztosítanak az elemzésre, a hálára, az örömre és a … találkozásra. Találkozzunk a Maros megyei Mezőpanit adventista közösségének kerek évfordulója alkalmával rendezett ünnepségén – az ÉlőKépek adásában.

Ismétlések: szeptember 13, szombat, 3:00 óra (2:00 HU).;

szeptember 15, hétfő, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 13, szombat, 16:00 óra (15:00 HU) – Lépésről Lépésre

Az adás témája: A gondviselés útja a történelemben – Az Úr Józseffel volt

A Kolozsvár-i Központi gyülekezetben tartott hitmélyítő előadássorozat.

Előadó: Dr. Tokics Imre (a budapesti Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tudományok Tanszékének vezetője)

Nem könnyű elhinni, hogy az Isten szeret és vezet egy olyan embert, akit atrocitások és tragédiák érnek. Mit is jelent a gondviselés? Hiteles-e a gondviselésről beszélni a 21. század megrázó történéseit látva? Az örök „MIÉRT … ?” kérdésekre tud-e valamilyen időszerű és megalapozott választ nyújtani egy régi-régi történet?Minden korosztálynak érdemes időt szánni a LépésrőlLépésre műsor ezen újabb sorozatára,és kiemelten a fiatal nemzedék találhat számára is hiteles válaszokat Dr. Tokics Imre  előadássorozatában!

Ismétlés: szeptember 14, vasárnap, 8:00 óra (7:00 HU).

 

Banga-Jánossy Emil

főszerkesztő

 

A Speranta-ReménységTV magyar adásai szeptember 01 – 06 között

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

I. HÁROM MAGYAR NYELVŰ MŰSOR – HETI 6 ÓRA ADÁS MAGYARUL a Speranţa-Reménység televízióban:

1. PárBeszéd – hétfőtől csütörtökig, naponta 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések:      kedden, szerdán, pénteken 11:00 órától (10:00 HU);

csütörtökön 13:00 órától (12:00 HU).

 

2. Élő Képek – minden pénteken 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések: szombaton, 3:00 órától (2:00 HU) és hétfőn 11:00 órától (10:00 HU).

 

3. Lépésről Lépésre - minden szombaton 16:00 órától (15:00 HU)

Ismétlés: vasárnap, 8:00 órától (7:00 HU).

 

II. Program előzetes

FONTOS! Ezen a héten, objektív okokból, az elmúlt év adásaiból (BEST OF) válogatunk újraközvetítésre. IGAZI CSEMEGÉVEL VÁRJUK ÖNÖKET A KÉPERNYŐK ELÉ!

 

Szeptember 01, hétfő, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Az Úr csodásan működik!

Az adás vendége: Sepsi Jenő manager (New York)

Ismétlés: szeptember 02, kedd, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 02, kedd, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Mihez kezdjünk történelmünk árnyoldalaival?

Az adás vendége: dr. Szigeti Jenő egyetemi tanár (Budapest)

Ismétlés: szeptember 03, szerda, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 03, szerda, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Segélykiáltás az Istenhez

Az adás vendégei: 1. Dr. Zamfir Korinna (a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem

Római Katolikus Teológia Karának előadótanára)

2. Dr. Tokics Imre (a budapesti Adventista Teológiai Főiskola

Ószövetségi Tudományok Tanszékének vezetője)

Ismétlés: szeptember 04, csütörtök, 13:00 óra (12:00 HU)..

 

Szeptember 04, csütörtök, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Megírták vagy megírjuk a sorsunkat?

Az adás vendége: Hegyes-Horváth Géza lelkész, egyházterületi elnök (Debrecen)

Ismétlés: szeptember 05, péntek, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 05, péntek, 17:00 óra (16:00 HU) – Élő Képek

Az adás témája: Bízzad Újra Életed Krisztusra

Ismétlések: szeptember 06, szombat, 3:00 óra (2:00 HU).;

szeptember 08, hétfő, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Szeptember 06, szombat, 16:00 óra (15:00 HU) – Lépésről Lépésre

Az adás témája: Reményteljes válság 7. – Ma van a tegnap holnapja

Budapest Pestlőrinci gyülekezetben tartott hitmélyítő előadássorozat.

Előadó: Banga-Jánossy Emil (Marosvásárhely).

Ismétlés: szeptember 07, vasárnap, 8:00 óra (7:00 HU).

 

A Speranta-ReménységTV magyar adásai augusztus 25 – 30 között

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

I. HÁROM MAGYAR NYELVŰ MŰSOR – HETI 6 ÓRA ADÁS MAGYARUL a Speranţa-Reménység televízióban:

1. PárBeszéd – hétfőtől csütörtökig, naponta 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések: kedden, szerdán, pénteken 11:00 órától (10:00 HU);

csütörtökön 13:00 órától (12:00 HU).

 

2. Élő Képek – minden pénteken 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések: szombaton, 3:00 órától (2:00 HU) és hétfőn 11:00 órától (10:00 HU).

 

3. Lépésről Lépésre - minden szombaton 16:00 órától (15:00 HU)

Ismétlés: vasárnap, 8:00 órától (7:00 HU).

 

II. Program előzetes

FONTOS! A Speranta-ReménységTV műsorpolitikájának megfelelően, ebben az időszakban az elmúlt év adásaiból (BEST OF) válogatunk újraközvetítésre.

 

Augustus 25, hétfő, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Látható visszajövetel vagy titkos elragadtatás?

Az adás vendége: Hegyes-Horváth Géza lelkész, egyházterületi elnök (Debrecen)

Ismétlés: augusztus 26, kedd, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Augusztus 26, kedd, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Ádám, hol vagy?

Az adás vendége: Czinkota András lelkész (Debrecen)

Ismétlés: augusztus 27, szerda, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Augusztus 27, szerda, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Ember lenni – minden körülményben

Az adás vendége: dr. Szigeti Jenő egyetemi tanár (Budapest)

Ismétlés: augusztus 28, csütörtök, 13:00 óra (12:00 HU)..

 

Augusztus 28, csütörtök, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Az öröm iskolája 7. – Az újrakezdés öröme

Az adás vendége: Járfás-Fehér Eszter műfordító (Marosvásárhely)

Ismétlés: augusztus 29, péntek, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Augusztus 29, péntek, 17:00 óra (16:00 HU) – Élő Képek

Az adás témája: Hála és öröm – válogatás (Amicus Christi Koncert - Marosvásárhely)

Ismétlések: augusztus 30, szombat, 3:00 óra (2:00 HU).;

szeptember 01, hétfő, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Augusztus 30, szombat, 16:00 óra (15:00 HU) – Lépésről Lépésre

Az adás témája: Reményteljes válság 5. – A világosságban élők sötétsége

Budapest Pestlőrinci gyülekezetben tartott hitmélyítő előadássorozat.

Előadó: Banga-Jánossy Emil (Marosvásárhely).

 

Ismétlés: augusztus 31, vasárnap, 8:00 óra (7:00 HU).

A Speranta-ReménységTV magyar adásai augusztus 18 – 24 között

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

I. HÁROM MAGYAR NYELVŰ MŰSOR – HETI 6 ÓRA ADÁS MAGYARUL a Speranţa-Reménység televízióban:

1. PárBeszéd – hétfőtől csütörtökig, naponta 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések:      kedden, szerdán, pénteken 11:00 órától (10:00 HU);

csütörtökön 13:00 órától (12:00 HU).

 

2. Élő Képek – minden pénteken 17:00 órától (16:00 HU)

 

Ismétlések: szombaton, 3:00 órától (2:00 HU) és hétfőn 11:00 órától (10:00 HU).

 

3. Lépésről Lépésre - minden szombaton 16:00 órától (15:00 HU)

 

Ismétlés: vasárnap, 8:00 órától (7:00 HU).

 

II. Program előzetes

 

FONTOS! A Speranta-ReménységTV műsorpolitikájának megfelelően, ebben az időszakban az elmúlt év adásaiból (BEST OF) válogatunk újraközvetítésre.

 

Augustus 18, hétfő, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Krisztus-várás a Bibliában

Az adás vendége: Czinkota András lelkész (Debrecen)

Ismétlés: augusztus 19, kedd, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Augusztus 19, kedd, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Keresztény-zsidó barátság – álom vagy valóság?

Az adás vendége: Dr. Tokics Imre, főiskolai tanár, tanszékvezető (Budapest)

Ismétlés: augusztus 20, szerda, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Augusztus 20, szerda, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Kereszt és kard

Az adás vendége: dr. Szigeti Jenő egyetemi tanár (Budapest)

Ismétlés: augusztus 21, csütörtök, 13:00 óra (12:00 HU)..

 

Augusztus 21, csütörtök, 17:00 óra (16:00 HU) – PárBeszéd

Az adás témája: Az öröm iskolája 3. – A munka öröme

Az adás vendége: Járfás-Fehér Eszter műfordító (Marosvásárhely)

Ismétlés: augusztus 22, péntek, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Augusztus 22, péntek, 17:00 óra (16:00 HU) – Élő Képek

Az adás témája: A kereszt és az üres sír – válogatás (Nyárádszereda-i Koncert)

Ismétlések: augusztus 23, szombat, 3:00 óra (2:00 HU).;

augusztus 25, hétfő, 11:00 óra (10:00 HU).

 

Augusztus 23, szombat, 16:00 óra (15:00 HU) – Lépésről Lépésre

Az adás témája: Reményteljes válság 4. – Lehet-e jó rossz és rossz a jó?

Budapest Pestlőrinci gyülekezetben tartott hitmélyítő előadássorozat.

Előadó: Banga-Jánossy Emil (Marosvásárhely).

 

Ismétlés: augusztus 24, vasárnap, 8:00 óra (7:00 HU).

A Hetednapi Adventista Egyház Tiszavidéki Egyházterület XVIII. választókonferenciájának végeredményei

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Elnök: HEGYES-HORVÁTH GÉZA

Hegyes-Horváth Géza 1967-ben született Erdélyben, Vajdakamaráson. 1989-től él Magyarországon. 1993-ban fejezte be az Adventista Teológiai Főiskolán tanulmányait, lelkészi szolgálatát viszont már 1992-től elkezdte. 11 évet szolgált Békés megyében, szintén 11 évet Heves megyében. 2012-ben szerzett egyetemi fokozatot az angliai Wales Lampeter egyetemen. 2008-2009 között a Tiszavidéki Egyházterület titkár-pénztárosa volt, 2009-től elnöki beosztásban szolgált. Felesége: Csilla, gyermekei: Imola, Zsuzsi, Botond.

Isten áldja és erősítse őt szolgálatában!

 

Titkár: VÁRHELYI ZOLTÁN

Várhelyi Zoltán 1962-ben a Békés megyei Medgyesegyházán született.1988-ban lelkészi szakvizsgát tett a Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián. Ez idő tájt hívják el segédlelkészi szolgálatra. 1992-ben felszentelt lelkészi szolgálatot lát el. Négy évet tölt Heves megyében, hat évet Hajdú-Bihar és összesen tizennégy évet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyülekezeteiben. 2011-től választják a Tiszavidéki Egyházterület titkárává. 2014-ben újra választják erre a szolgálatra.

1988-ban nősült, felesége Ildikó. Három gyermeke van, Barbara, Róbert és Mónika. Isten áldja és erősítse őt szolgálatában!

Pénztáros: SZŐLLŐSI ÁRPÁD

Szőllősi Árpád 1963-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mátészalkán született lelkészcsalád gyermekeként. Theológiai tanulmányait a Debreceni Református Theológiai Akadémia nappali tagozatán végezte 1982 és 1990 között. 1992-ben Budapesten az Adventista Teológiai Főiskolán szerzett lelkészi diplomát. 1996-97-ben Newboldon nyelvet tanult.  2010-ben az Adventista Teológiai Főiskolán Életmód tanácsadó teológus szakirányú főiskolai szakképest szerzett. Lelkészi szolgálatát 1987-ben kezdte, azóta - körzeti lelkészi szolgálata mellett - különféle szolgálatokat végzett, mint szombatiskolai osztálytitkár, családi osztálytitkár, lelkészegyesületi vezető, a Kossuth rádió adventista félóra műsorának szerkesztője, az egyházterület Kommunikációs és Információs Központ vezetőjeként a Tiszavidéki Egyházterületi Hírlap szerkesztője, Média és Internetes szolgálat felelőse. Az elmúlt 26 évben 23 gyülekezetnek volt lelkésze.
2005-2008 között a Tiszavidéki Egyházterület titkára, 2009-2011 között titkár-pénztárosa, 2011-2014 között pedig pénztárosa volt.
1987-ben nősült, felesége Éva 27 éve segíti szolgálatában. Fiai Szilárd (nős) és Gergő szintén aktív megkeresztelt gyülekezeti tagok. Isten áldja és erősítse őt szolgálatában!

Az Észak-Erdélyi Egyházterület újonnan megválasztott pénztárosa FEIER IOAN ALIN

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Feier Ioan Alin 1982-ben született a Maros megyei Szászrégenben, a bukaresti Adventista Teológiai Intézetben végzett 2006-ban. Lelkészként a rozávlyai (Rozavlea) és a máramarosszigeti (Sighetul Marmației) kerületekben szolgált. Felesége: Ana-Maria, gyermeke: Ecaterina.

Isten áldja és erősítse meg őt új szolgálatában!

Az Észak-Erdélyi Egyházterület újonnan megválasztott elnöke PAȘCA IOSIF

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Pașca Iosif 1971-ben született a Kolozs megyei Mocson, a bukaresti Adventista Teológiai Intézetben végzett, mesteri fokozatot szerzett Tanácsadásban a gyulafehérvári Egyetemen. Lelkészként a mezőaknai (Ocnița), marosújvári (Ocna Mureș) és gyulafehérvári kerületekben szolgált. 2013-tól az Észak-Erdélyi Egyházterület pénztárosa volt. Felesége: Nicoleta-Elena, gyermekei: Adrian, Beniamin és Daniel Iosif.

Isten áldja és erősítse meg őt szolgálatában!

A Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterület XVIII. választókonferenciájának végeredményei

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Elnök: Dr.Ősz-Farkas Ernő

Dr. Ősz-Farkas Ernő 1966-ban Marosvásárhelyen született, lelkészcsalád gyermekeként. A Kolozsvári Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Karán szerzett gyógyszerészi, majd Budapesten az Adventista Teológiai Főiskolán lelkészi diplomát. 1994-től a Magyar Unió Egészségügyi Szolgálatok Osztályának vezetője, 1999-től az Adventista Teológiai Főiskola óraadó tanára. 2000-2005 között a Boldog Élet magazin főszerkesztője, majd a lap kommunikációs vezetője lett. Lelkipásztori szolgálatát 1996-ban kezdte. 2004-2008 között a Magyar Unió titkára, majd 2008-2011; 2011-2014 között a Dunamelléki Egyházterület elnöke. Felesége Krisztina, gyermekei: Ábel, Kincső és Mátyás.

Isten áldja és erősítse meg őt szolgálatában!

 

Titkár: Bihari Csaba

Bihari Csaba 1962-ben Szamosújváron született, háromgyermekes családban. Az Adventista Teológiai Főiskolán szerzett lelkészi diplomát, majd a Protestáns Missziólogiai Tanulmányi Intézet szervezésében a Dél-Afrikai Egyetemen(UNISA) szerzett MA fokozatot misziólogiából. Lelkipásztori szolgálatát 1991-ben kezdte a Dunamelléki Egyházterületen, ahol 1991 és 2008 között több körzetben is szolgált, többek között Siófokon, Zalaegerszegen, Székesfehérváron és Budapesten. 2008-2011; 2011-2014 között a Dunamelléki Egyházterület titkáraként szolgált. Felesége Edit.

Isten áldja és erősítse meg őt szolgálatában!

 

Pénztáros: Horváth Péter

Horváth Péter 1968-ban Veszprémben született, háromgyermekes családban. Gépészüzemmérnöki diplomája után az Adventista Teológiai Főiskolán BA később a walesi Lampeter  Egyetemen gyakorlati teológiából MA fokozatot szerzett. A Károli Egyetemen mentálhigiénés szakemberként végzett. Számviteli és pénzügyi alapképzéssel rendelkezik. A Dunamelléki Egyházterület alkalmazásába 1993-ban lépett és gyülekezeti körzetek valamint gyülekezetalapítások mellett 6 évig ifjúsági osztályvezető volt, majd ifivezetői szolgálatát az uniónál is 5 évig folytatta. Szolgált az újbudai, a gödöllői és a józsefvárosi körzetekben is. Családjával (feleségével Mónikával és három gyermekükkel: Alexandrával, Áronnal és Sebestyénnel) Gödöllőn lakik.

Isten áldja és erősítse meg őt szolgálatában!

A Magyar Unió XVI.választókonferenciája - pénztáros

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Magyar Unió pénztárosa: dr. ZOLYOMI RENÁTA EDIT

dr.Zolyomi Renáta Edit 1970-ben született Marosvásárhelyen. Tanulmányait az Adventista Teológián végezte, a Szegedi Tudományegyetem jogi karán szerzett jogász doktori címet, mérlegképes könyvelő végzettsége is van. 2008-tól a Magyar Unió pénztárosi tisztségét látta el. Férje Endre, két felnőtt gyereke Erhárd és Laura.

Isten áldja és erősítse meg őt szolgálatában!

 

 

3. oldal / 16