100 napos ima – 6. hét

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!

2020. május 1–7.

Angyalok mindenütt

Melony Coleman

Hadd osszak meg egy csodálatos tapasztalatot, ami nemrég történt meg velem. A férjem lelkész az amerikai Oregon államban, és „A remény felfedezése” nevű evangelizáción belül nyitott templomok éjszakáit tartottunk. Fellelkesedtem, hogy több ima legyen a gyülekezetünkben, ezért eldöntöttem, hogy én felügyelem az imaszobát a sorozat idején. Csapatom többnyire otthon élő, idős barátból vagy olyanokból állt, akik hazulról imádkoznak, így nem tudtam biztosan, hány résztvevőm is van az alkalmakon. Elhatároztam, hogy berendezek egy imaszobát is, remélve, hogy pár gyülekezeti testvér hajlandó lesz eljönni és egy ideig ott imádkozni az előadások alatt.

Az első péntek este csak én voltam. Rám telepedett az egyedüllét, de azért imádkoztam. Szombat este ismét csak én jöttem el. Akkor már csalódottabbnak éreztem magam. Elindítottam és meghallgattam „Az Úr imája” (The Lord’s Prayer) című éneket. Míg szólt, én így imádkoztam: „Tudom, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, te ott vagy, Uram, de mi van akkor, ha én csak egyedül vagyok itt?” – fohászkodtam csöndesen.

Miután az ének befejeződött, kinyitottam a szememet, és a terem tele volt angyalokkal. Sírni kezdtem, ahogy elámulva körülnéztem. Az angyalok széles vállúak és olyan magasak voltak, hogy felértek a plafonig. Ahogy álltak, a válluk összeért, és hátukkal a falnak támaszkodtak a szobában körben. Hozzájuk képest nagyon picurkának éreztem magam. Szárnyuk volt, és leomló, köntösszerű ruhát viseltek. Az arcuk mágnesként vonzotta a pillantásomat. Férfiaknak, nagyon vonzó férfiaknak tűntek. Kedvesen néztek, és gyengéden, vigasztalóan mosolyogtak rám. Arcvonásaik élesek voltak, és bátor, már-már harcos légkör lengte körül őket. Sötét hajuk a vállukra omlott, és szinte izzott a tekintetük. Bár egyenesen nem tudtam rájuk nézni, de majdnem sikerült. Alakjuk sárgásfehéren fénylett. Csak 4–5 másodpercig voltam képes nézni őket, mert azután eltűntek, de ezek után az este további részében megállíthatatlanul sírtam.

Annyira elbátortalanodtam és elcsodálkoztam azon, Isten hogy munkálkodik, még ha egyedül én voltam is az imaszobában. Csoda útján mutatta meg, hogy az is elég, ha csak egy valaki imádkozik. Olyan méltatlannak érzem magam, és megdöbbentem, hogy ilyen nagyszerű ajándékot adott nekem a menny. Még most is gyakran elfog a sírás, mikor erre a szent tapasztalatra gondolok.

Továbbra is szoktam imádkozni a gyülekezeti imaszobában egyedül, de már nem bátortalanodom el, mert tudom, a terem még akkor is tele van angyalokkal, ha én nem láthatom őket. Ezt meg kellett osztanom veletek! Soha nem szabad alábecsülnünk az ima erejét. Még ha csak egy személy imádkozik, az is elég. Isten akkor is munkálkodik, ha mi nem látjuk.

Melony Coleman lelkészfeleség és három gyermek édesanyja. Családjával együtt Dél-Oregonban élnek az Amerikai Egyesült Államokban.

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Előfordult már, hogy ima közben magányosan érezted magad? Csak imádkoztál és imádkoztál, és nem érkezett meg a vágyott válasz? Vagy már elcsodálkoztál azon, hogy mennyivel nagyobb különbség van, mióta teljesen egyedül imádkozol? Ha megkísért, hogy elcsüggedj, akkor tartsd észben, hogy Jézus is egymaga imádkozott, és látod, hogy megváltoztatták az imái a világot? Gondolj Ábrahámra, Jákobra, Józsefre, Dávidra, Illésre, Eszterre és a többiekre a századok folyamán. Ők néha nagyon egyedül érezték magukat, az imáik mégis megmozdították a mennyet.

GYAKORLATI KIHÍVÁS: Ezen a héten arra szeretnénk hívni, hogy válassz ki a fent felsorolt bibliai szereplők közül egyet vagy kettőt (vagy keress egyet magadtól), és amit csak lehet, mindent tudj meg magányos imájuk idejéről. Használd a Szentírást és a prófétaság Lelkét a bibliatanulmányozó kutatásodhoz, és írd le, amit találtál. Majd az egyik jellemvonásról, amit az ő imaéletükből bizonyos tekintetben valóban csodálsz, kérd, hogy Isten ültesse el benned ezt az erényt.

„Isten azért használhatta fel Illést Izrael történetének válságos óráiban, mert nagy hite volt. Miközben imádkozott, hitével megragadta a menny ígéreteit, és rendíthetetlenül esedezett addig, amíg Ő nem válaszolt a könyörgésére. Nem várt addig, amíg minden azt bizonyította, hogy az Úr meghallgatta őt. A menny pártfogásának legkisebb jelére is kész volt mindent vállalni. Amit Isten segítségével Illés meg tudott tenni, azt mindenki megteheti abban a szolgálatban, amelyet az Úr művében kapott… Ma ilyen hitre van szükség ma a világon. Hitre, amely belekapaszkodik az Ige ígéreteibe, és nem tágít, amíg a menny meg nem hallgatja.” (Prayer, 138. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlatok erre a hétre:

 • Ellen G. White: The Truth About Angels („Az igazság az angyalokról” – angolul van meg, és itt olvasható el: https://egwwritings.org/?ref=en_TA.4&para=146.6)
 • Cindy Mercer: Pray Big. God Can Do So Much More! (Imádkozz nagyban. Isten annyival többet is megtehet – angolul van meg)

36. napi imacélok – 2020. május 1. (péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Hálásak vagyunk Istennek minden egyházi csoportért és osztályért, hogy továbbra is kreatív és hasznos módszereket találnak a szenvedők eléréséhez. Így sokak életét érinti meg Jézus szeretete!

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk azokért az egyháztagokért, akik a világ sűrűn lakott városaiban élnek most a járvány idején. Kérjünk védelmet a számukra és gondoskodást a szükségleteikről.
 • Imádkozzunk kitartásért az egészségügyi dolgozók számára a világon mindenütt, akik már hetek, hónapok óta harcolnak a koronavírus-járvánnyal.
 • Imádkozzunk, hogy Isten népe folytassa az Ige alapos tanulmányozását, töltsön több időt imádkozással, hagyjon fel a bűneivel, és készüljön Jézus előttünk álló eljövetelére.
 • Kérjük az Urat, mutassa meg, hogyan imádkozzunk most a válság idején.

37. nap – 2020. május 2. (szombat)

Hit a veszély idején

„Ímé, én, az Úr, Istene vagyok minden testnek, vajon van-e valami lehetetlen nékem?” (Jeremiás 32:27)

„Az Úr a legvégsőkig megpróbálja azok hitét és bátorságát, akiket szolgálatában felelősséggel bízott meg. A látszat gyakran vészjósló, azonban Isten megerősíti a segítségre tett ígéretét, még ha ingadozna is a hit. »Így szól az Úr« – ez legyen szilárd bizalmunk alapja, függetlenül az emberi okfejtésektől, vagy hogy egyes részletek lehetetlennek tűnnek.” (Signs of the Times, 1881. június 30.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Mivel tudjuk, hogy nagy nehézségek és próbák várnak ránk a jövőben, hogy lehet rendíthetetlen hitünk, ami majd össztűzben is erősen áll meg? Gondolj Dániel három barátja történetére, akik szembenéztek a tüzes kemencével (lásd: Dániel 3. fejezet). Szerinted mi készítette fel őket arra, hogy erősen álljanak meg azon a nehéz napon?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Most, hogy tömegeknek kell otthon maradniuk, híreket kapunk arról, Isten milyen nagyszerű lehetőségeket nyit az online evangelizáció és más programok előtt. Robert Costa evangélista számos online evangelizációs alkalmat tartott, és a napokban 245.000-en nézték online igehirdetését. John Bradshow evangélista nemrég indított egy sorozatot, amit tízezrek követnek a neten.

37. napi imacélok

 • Imádkozzunk a frontvonalban dolgozó egészségügyi szakemberekért, akik most is a járvánnyal harcolnak. Könyörögjünk, hogy az egészségük biztonságban legyen a COVID-19-től.
 • Imádkozzunk a politikai döntéshozókért, hogy tudják, mikor biztonságos már újra megnyitni a karanténnal lezárt országokat. Esedezzünk egy kiegyensúlyozott megközelítésért, ami figyelembe veszi a lakosok egészségének biztonságát és a gazdaságot is.
 • Imádkozzunk azért a rengeteg szervezetért és kis vállalkozásért, amik most anyagilag megsínylik ezt az időszakot a korlátozás miatt. Bárcsak az emberek megtalálnák a kis vállalkozások támogatásának módját, hogy ne kelljen végleg bezárniuk.
 • Imádkozzunk azokért a nőkért és gyerekekért, akik most veszélyes helyzetben vannak, és védelemre szorulnak. Kérjük, hogy sikerüljön elérnünk saját közösségünk sebezhető és gyenge tagjait.
 • Imádkozzunk a bankban, élelmiszerboltban, benzinkúton és más alapvető szolgáltatást nyújtó helyen dolgozókért. Fohászkodjunk védelemért nekik a koronavírussal szemben, miközben az oda betérő emberek ügyeivel foglalkoznak.

38. napi imacélok – 2020. május 3. (vasárnap)

A lehetetlen lehetségessé válik

„Jézus pedig rájuk tekintvén mondta: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.” (Márk 10:27)

„Természeti lehetetlenségek nem akadályozhatják a Mindenható munkáját.” (Jézus élete, 535. o.)

„Istenünk füle nincs becsukva kéréseink előtt. Ha próbára tesszük szavát, az Úr meg fog tisztelni bennünket a hitünkért. Azt akarja, hogy minden célunk összefonódjon az Ő céljaival. Ha ez megtörténik, a menny biztonsággal megáldhat bennünket, mert nem fogjuk magunknak tulajdonítani a dicsőséget, hanem Istent dicsőítjük mindenért.” (Review and Herald, 1891. június 9.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Gyakran kicsi az Istenbe vetett hitünk, mert nem ismerjük fel teljesen Urunk nagyságát. Azt gondoljuk, hogy olyan nagyok a problémáink, hogy Ő képtelen megoldani azokat. Elfelejtjük, hogy Istennek szolgálunk, aki nagy hatalmával feszítette ki az egeket, és semmi sem túl nehéz neki. Ma szánj időt arra, hogy elgondolkozz Isten nagyságán. Írd le azokat a jellemzőket és tulajdonságokat, amik egyedül rá igazak. Amíg ezt az egyszerű feladatot végzed, kérd a Mindenhatót, hogy jobban megértsd és felfogd, milyen Ő igazából.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy Isten népe közül sokan kifejezik hitüket az Ő vezetése alatt, és a lehetőségek nyitott ajtaját keresik, ahelyett, hogy csupán azokra az ajtókra koncentrálnának, amik lehet, hogy most bezáródtak a világjárvány idején.

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk azokért, akik megkérdezik Istent a válsághelyzetről: „Az Úr próbál mondani nekünk valamit?” (1Sámuel 3:10)
 • Imádkozzunk a legszegényebb országokban élő tömegekért, akiknek nincs munkájuk, és még az alapvető élelmiszerek (mint a rizs és a kukoricaliszt) beszerzése is gondot jelent számukra. Ott sokakat fenyeget az éhezés veszélye.
 • Imádkozzunk, hogy a világon mindenütt megnyíljon az emberek szíve, és adjanak, segítsenek a válságban levőknek, és imádkozzanak értük (Példabeszédek 22:9; Zsoltárok 86:6–7).
 • Imádkozzunk a gazdálkodókért, akik most próbálnak veteményezni és learatni a termést, valamint a munkásaikért, hogy maradjanak egészségesek.

39. napi imacélok – 2020. május 4. (hétfő)

Mennyei erővel

„Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.” (Zsoltárok 20:7–8)

„Természetfeletti erőkkel kell harcolniuk, de biztosak lehetnek a természetfeletti segítségben is. A menny minden lénye jelen van ebben a seregben, és köztük van Ő, aki »annyival kiválóbb… az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál« (Zsidók 1:4). A Szentlélek, a mennyei seregek Fejedelmének helyettese lejött, hogy a harcot vezesse. Azok az emberek, akik ebben a küzdelemben részt vesznek, lehetnek tökéletlenek, rájuk nehezedhetnek bűneik és hibáik, de Isten kegyelme mindenkié, aki töredelmesen keresi. A Mindenható ereje azok mellett sorakozik fel, akik bíznak Istenben.” (Jézus élete, 352. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Néha azt kívánod, bárcsak láthatnád az otthonod, az életed és a családod körül az angyalok seregét? Vegyük csak Illés történetét, ott mi történt, mikor Isten felnyitotta a próféta szolgája szemét (lásd: 2Királyok 6:17)? Képzeljük el, ahogy a szolga félelme helyét átvette a hit, mikor megpillantotta a tüzes szekereket. Még milyen más történetekre gondolhatunk a Bibliából, mikor az Úr megnyitotta a nők és férfiak szemét, hogy meglássák az angyalokat?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy Isten népe hűségesen visszaadja a tizedét és adományait, és vannak, akik azt tervezik, hogy többet is beadnak a miatt a hiány miatt, ami csak nőni fog, most, hogy sokan munkanélküliek lettek.

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk a biztonsági szolgálatot teljesítőkért, például a rendőrökért és másokért is. A világ bizonyos részein a karantén miatt nő a civil nyugtalanság, ezért kérjünk védelmet ezeknek a nőknek és férfiaknak.
 • Imádkozzunk azért, hogy a kormányfők együtt dolgozzanak egyetértésben, ahelyett, hogy egymás fölé kerekednének politikai előnyök megszerzéséért.
 • Imádkozzunk olyan kezelésekért és ellenszerekért, amik gyorsabban lelassítják vagy megállítják ezt a világjárványt, mint ahogy azt a szakértők jósolják.
 • Imádkozzunk a helyi gyülekezetekért, hogy legyenen egységesek, lelkileg éledjenek újjá, és mindenekelőtt hogy sürgősen kezdjenek el missziózni. Sok kérés érkezik hozzánk ezekben a témákban a világ minden tájáról.

40. napi imacélok – 2020. május 5. (kedd)

Hit látás nélkül

„Mondta néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (János 20:29)

„A hit szaván fogja Istent, mindegy, hogy mit érez vagy nem érez. »A hit a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés.« Mi hiszünk a felebarátainknak, de képtelenek vagyunk bízni Isten szavában? Mikor bölcsességért vagy kegyelemért fordulunk hozzá, nem kell magunkra néznünk, hogy adott-e nekünk különleges érzést annak bizonyítékául, hogy betartotta a szavát. Az érzés nem ismérv. Nagy gonoszságokhoz vezetett, mikor a keresztények az érzéseiket követték. Akkor honnan tudhatom, hogy Jézus hallja az imámat? Az ígéretéből. Ő azt mondja, hogy meghallgatja a rászorulókat, mikor hozzá kiáltanak, és én hiszek a szavának. Krisztus soha nem állította, hogy »Jákób magva, hiába keresel engem«. Ha fényben járunk, szent bátorsággal mehetünk a kegyelem trónjához. Élő hittel mutathatjuk be Isten ígéreteit, és siettethetjük esedezéseinket. Habár gyengék, tévedőek és méltatlanok vagyunk, »a Lélek segítségére van a mi erőtlenségünknek«… Mikor már egyszer könyörögtünk Istenhez, nem szabad annyiban hagynunk, hanem Jákóbhoz hasonlóan mondjuk azt, mint mikor a pátriárka egész éjjel küzdött az angyallal: »Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem«, és mi is győzni fogunk, mint ő.” (Bible Echo, 1894. szeptember 24.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Az egy dolog, hogy hiszel, mikor előtted történik meg a csoda, mikor a saját szemeddel láthatod. De mi a helyzet azokkal az időkkel, mikor nem érkeznek válaszok, nem látjuk a csodákat, nem látjuk az angyalokat, és nem látjuk Isten jóságát az életünkben? Még akkor is hűségesen bízni fogunk az Úrban, ha nem is értjük, mi történik? Miközben eltöprengsz ezeken a felvetéseken, olvasd el Zsidók 11:1-et, Róma 8:24–25-öt, Márk 9:24-et és Jób 13:15-öt is.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy sok helyen csökkenni kezdett a koronavírusos új esetek száma.

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk azért: ahogy újra beindulnak a nemzetek és a gazdaságok, ne ugorjon meg újra drámaian a fertőzöttek száma.
 • Imádkozzunk Cebu városa kínai missziójáért, védelemért a Fülöp-szigetek és Indonézia számára a COVID-19-től, és hogy még több kínai ember érdeklődjön jobban mindenfelé Jézus és a bibliai igazságok kutatása iránt.
 • Imádkozzunk, hogy az 1,4 milliárd lakosú kínai nemzet nyíljon meg az evangélium terjedése előtt.
 • Imádkozzunk, hogy mind arra használjuk fel a mostani plusz időnket otthon, hogy alaposan tanulmányozzuk a Szentírást, és megtanítsuk a gyerekeinknek, miként olvassák és szeressék Isten Szavát.

41. napi imacélok – 2020. május 6. (szerda)

A titkos helyről

„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben.” (2Korinthus 4:7–10)

„A titkos imából fakadt az az erő, amely a nagy reformáció által megrázta a világot. Az Úr szolgái az imádkozás helyén szent nyugalommal vetették meg lábukat Isten ígéreteinek szikláján. Az augsburgi küzdelem idején »nem múlt el egy nap sem anélkül, hogy Luther ne szentelt volna legalább három órát az imára. Mégpedig az elmélyülésre legalkalmasabb órákat választotta ki.« Hallani lehetett, ahogy cellája magányában kiönti lelkét Isten előtt, »mint amikor az ember a barátjával beszél. Szavai tele voltak hálaadással, aggódással és reménységgel.« »Tudom, hogy Atyánk és Istenünk vagy – mondta –, és hogy szétszórod gyermekeid üldözőit, hiszen te is veszélyben vagy velünk. Ez a te ügyed, és csak a te késztetésedre vettük mi is a kezünkbe. Védj meg minket, ó, Atyánk!«” (A nagy küzdelem, 210. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Mire vágysz a leginkább? Mi a szíved legmélyebb kiáltása? Lehet, nem is gondoltál erre mostanában. Lehet, hogy csak próbálsz túlélni. Vagy talán mindig is ezen agyalsz. Ma szánj egy kis időt rá, és gondold végig, honnan származik a legnagyobb örömöd és a legnagyobb kiteljesedésed. Eközben töprengj el Zsoltárok 27:4-en, és kérd az Urat, hogy olyan szívet kapj tőle, ami valóban arra szomjazik, hogy a jelenlétében lehessen.

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! Áldjuk az Urat, hogy az adventista tagok és gyülekezetek kreatív módszereket kértek Istentől a körülöttük élők elérésére, és hogy Ő sokféle kreatív megközelítéssel válaszol ezekre az imákra.

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk az idősekért és a gyerekekért – a legsebezhetőbbekért közülünk.
 • Imádkozzunk azokért az egyháztagokért, akik most tanulják, hogyan barátkozhatnának össze azokkal a muzulmán menekültekkel, akiket nemrég telepítettek be az ő szomszédságukba. Kérjünk bölcsességet nekik abban, miként vezessék el őket az igazsághoz.
 • Imádkozzunk, hogy a gyülekezeteknek világszerte legyen hitük elindítani városi befolyási központokat a közelükben levő nagyvárosokban.
 • Imádkozzunk a késői eső kiáradásáért az egyházra, hogy a munka befejeződhessen, és mi hazamehessünk.

42. napi imacélok – 2020. május 7. (csütörtök)

A tökéletes béke

„Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik; bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában örök kőszálunk van.” (Ésaiás 26:3–4)

„Aki szaván fogja Krisztust, és az Ő őrizetére bízza lelkét, életét alávetve az Úr parancsának, békességre és csendességre lel. A világon semmi sem képes elszomorítani, hiszen Jézus a jelenlétével boldogítja őt. A tökéletes átadásban van tökéletes békesség.” (Jézus élete, 331. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Mikor nyugtalan a szíved, hová futsz először? Kivel beszélsz róla? Jézussal? Krisztusba, örök Kősziklánkba vetett bizalmad nem alapulhat azon, hogy érzed magad egy adott pillanatban. Döntsd el, hogy a körülményeidtől függetlenül te megbízol benne. Akkor Ő tökéletes békét ad majd neked. Elhatározod, hogy belé veted a bizalmadat?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK! A számos online evangelizációs alkalom és digitális egyházi tevékenység által korábbi és elmaradt tagokban újra felébredt az érdeklődés Isten iránt, és megint csatlakoztak is az egyházhoz!

IMAKÉRÉSEK:

 • Imádkozzunk azokért az egyháztagokért, akik most tanulják, hogyan beszéljenek úgy a reményükről, hogy az releváns legyen a világ nagyvárosaiban élő szekuláris, posztmodern emberek számára.
 • Imádkozzunk azokért a munkásokért, akik Krisztus módszerét használva töltik be a szükségleteket, és érik el a városokban élők szívét.
 • Imádkozzunk azokért, akik a COVID-19-válság kellős közepén vannak: akik vagy maguk küzdenek a fertőzéssel, vagy a szeretteik betegedtek meg.
 • Imában kérjünk békességet azoknak az egyháztagoknak a világon mindenütt, akik félnek és rettegnek, vagy pedig egyedül érzik magukat.